Commissaris van de Koning Zuid-Holland lanceert Hi Delta

Nieuw hightech netwerk bundelt kracht Zuid-Hollandse technologische industrie.

Op 5 april lanceerde Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, in Lisse de nieuwe organisatie Hi Delta. Dit netwerk verbindt maakbedrijven en toeleveranciers, kennisinstellingen, opleiders en overheden in de technologische sector in Zuid-Holland. Hi Delta is voortgekomen uit HI (Holland Instrumentation) en heeft als doel de ActieAgenda Technologische Industrie uit te voeren. Deze ActieAgenda is een initiatief van ondernemers uit de technologische industrie, ondersteund door de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en InnovationQuarter. De ambities zijn fors: een verdubbeling van de omzet van de technologische industrie in Zuid-Holland van €26 mld. naar € 50 mld. in 2030, en het creëren van 30.000 nieuw banen. Dit willen de partners in het Hi Delta netwerk bereiken door samen producten te ontwikkelen, die maatschappelijke problemen helpen oplossen. 

v.l.n.r.: Ben van Berge Henegouwen (directeur West End), Martin van Gogh (directeur Hi Delta), Jaap Smit (commissaris van de Koning Zuid-Holland)

Sleutelrol Zuid-Holland in grote transities

De maakindustrie in Zuid-Holland heeft als één van de grootste bedrijvenclusters een belangrijke positie. Met 31.000 industriële hightech- en midtech bedrijven, is Zuid-Holland de regio met de meeste bedrijven in de technologische industrie. Daarnaast bevinden zich in deze provincie veel wetenschappelijke- en onderzoeksorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen. Samen bieden ze werk aan 110.000 mensen, die systemen produceren, producten of materialen voor bedrijven in allerlei sectoren ontwikkelen, of toeleveranciers ondersteunen bij hun productie, bijvoorbeeld door IT-toepassingen te ontwikkelen. Specialismes zijn de maritieme en offshore-industrie, lucht- en ruimtevaart, tuinbouwtechnologie en sleuteltechnologieën als fotonica, artificial intelligence of nanotechnologie.

Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit: “Als één van de grootste motoren van de Nederlandse economie, wordt in Zuid-Holland bijna 25% van het bruto nationaal product verdiend. Daarmee heeft onze provincie een sleutelrol in de grote transities van de komende decennia: digitalisering, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Met de lancering van Hi Delta komen de verschillende partijen in de Zuid-Hollandse technologische industrie samen. Met elkaar willen de bedrijven in Zuid-Holland de omzet van deze sector in 2030 verdubbelen tot 50 miljard euro per jaar. Goed voor de nieuwe economie, goed voor Zuid-Holland, goed voor onze inwoners. De groei kan 30.000 nieuwe banen opleveren.”

Technologische hotspots

Samenwerking gaat beter als je fysiek dichtbij elkaar gevestigd bent. Economische groei ontstaat het snelst in hotspots, een locatie waar innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in een beperkt gebied samenwerken rondom één thema.

Directeur Hi Delta, Martin van Gogh: “Meer banen en meer omzet; de technologiesector in de regio Zuid-Holland zit vol kansen en mogelijkheden. De onderlinge samenwerking bij de Hotspots is prima voor elkaar, maar verbinding tussen de Hotspots onderling staat nog in de kinderschoenen. Er stromen nauwelijks ideeën, kennis, personeel en kennis van de ene naar de andere sector en dat staat de groei in de weg. Daar valt dus zeker nog wat te winnen: Hi Delta gaat daar actief mee aan de slag.”

In Zuid-Holland zijn de volgende hotspots:

  • Noordwijk – NL Space Campus: ruimtevaarttechnologie voor toepassingen in maritiem, agri/horti, logistiek, milieu, veiligheid etc.
  • Katwijk – Unmanned Valley: innovaties van onbemande technologie, autonome systemen en sensoren voor toepassingen in onder andere maritiem, agri/horti, logistiek en veiligheid
  • Den Haag – Technology Park Ypenburg: composieten en kunststoffen voor toepassingen onder andere in lucht- en ruimtevaart, automotive en consumer
  • Delft – RoboHouse: robotica voor werkprocessen in de maakindustrie, tuinbouw, zorg etc.
  • Westland/Oostland: artificial intelligence en 5G agri sensoren, Digital Driven Growing
  • Delft – Quantum Delft: een hotspot voor excellente wetenschappers, ingenieurs en ondernemers die rigoureus voorop lopen in quantumtechnologie
  • Schiedam – Mechatronica Innovatie Campus Schiedamproductie van grove en fijne mechatronica componenten voor onder andere de maakindustrie, tuinbouw en de zorg
  • Rotterdam – Rotterdam Makers Districtinnovatieve maakindustrie voor de maritieme sector
  • Drechtsteden – Smart Campus Leerpark: sensoren en data voor toepassingen in de maakindustrie
  • Gouda – Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology: Smart Technology toepassingen voor mobiliteit, zorg, bouw, industrie en logistiek

Hi Delta bundelt de kracht van de Zuid-Hollandse technologische industrie in de volle breedte. Verschillende technische branches, kennisinstellingen van VMBO tot universiteit, overheden, gemeenten, provincie en regionale verbanden: Hi Delta zorgt voor de verbinding door de verschillende partners bij elkaar te brengen tijdens de vele activiteiten die worden georganiseerd rondom actuele thema’s die leven onder de deelnemende partners. Zoals een jaarlijkse vakbeurs, lezingen en maandelijkse meetings zoals bijvoorbeeld de ‘Hi Meet’, ‘Hi Speedtrack’ en ‘Hi Partnerchat’ bijeenkomsten.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Wilt u meer informatie neem dan contact op met: Caroline Ubachs via info@hidelta.nl | 06-17106606