Digitaliseren? Zet eerst een haalbaarheidsonderzoek op

Wil jij aan de slag met data delen en digitaliseren? Overweeg je jouw productie(processen) te verbeteren door het gebruik van technologieën zoals bijvoorbeeld ERP, Big Data en Internet of Things? Doe altijd eerst een haalbaarheidsonderzoek. Een haalbaarheidsonderzoek helpt je strategische keuzes te maken en voorkomt onnodig hoge kosten. Wij vertellen je graag meer over de opzet van een haalbaarheidsonderzoek, wat het oplevert en hoe SMITZH hierbij kan helpen.

Bouwen aan een digitale fabriek

Jouw organisatie gaat mee met de tijd. Jij ziet in dat je door het delen van data en digitalisering positieve stappen kunt zetten in de productiviteit, ketensamenwerking, doorlooptijd en kostenreductie in jouw bedrijf. Diverse leveranciers bieden innovatieve industrie 4.0 oplossingen aan waarbij afdelingen en machines digitaal verbonden worden, processen automatisch verlopen en data processen optimaliseren. Het is lastig te overzien wat een toepassing nou echt betekent voor jouw organisatie. Is een dergelijke techniek wel te implementeren in jouw productieketen? Welke investeringen moet je doen? En hoe staat het met de risico’s zoals veiligheid als je data gaat uitwisselen? Voordat je start met innoveren en je een leverancier kiest om mee in zee te gaan, is het fijn om meer zicht te hebben op het potentieel van het idee dat je hebt.

Hoe zet je een haalbaarheidsonderzoek op?

Een haalbaarheidsonderzoek bestaat uit een aantal stappen. Je zet een haalbaarheidsonderzoek pas op als je een shortlist hebt van technologieën of gelooft dat één bepaalde technologie een oplossing kan bieden voor jouw organisatie.

1. Opzet definiëren
Allereerst bepaal je wat je in je haalbaarheidsonderzoek wilt toetsen. Het verwoorden van de probleemstelling lijkt eenvoudig, maar is dat niet. Vaak geeft het formuleren van het doel, de (f)actoren, het probleem en verwachte resultaat al een heleboel inzicht. Een mogelijke vraagstelling zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Welke data moet ik verzamelen om slimmer te produceren en is het mogelijk dat proces te automatiseren? Of: Wat is de meest geschikte, betaalbare oplossing voor het veilig delen van data in mijn keten? Of: Hoe kunnen we nieuwe en bestaande machines samen via een industrieel Internet-of-Things-netwerk laten samenwerken.

2. Onderzoeksmethode kiezen en experts betrekken
Vervolgens verrijk je je opzet met een onderzoeksmethode en bepaal je de grootte van je onderzoek en de benodigde expertise. Het onderzoek kan kwantitatief, kwalitatief of een combinatie van beiden zijn. Ook kan het onderzoek enkel bestaan uit deskresearch, ervaringsonderzoek of een combinatie van beiden. Je zult niet altijd zelf over de expertise, middelen of tijd beschikken om het onderzoek uit te voeren. Daarnaast wil je dat je haalbaarheidsonderzoek zo objectief mogelijk is. Dat werkt beter als je daar een externe bij betrekt. In een onderzoeksinstelling of fieldlab werken mensen dagdagelijks met nieuwe technologie. Daarbij kunnen ze je ook merk-onafhankelijk adviseren.

3. Verzamelen gegevens en analyse
In de derde fase verzamel je samen met de experts de benodigde gegevens. Vervolgens analyseer je deze. Wat verwacht je aan kosten en resultaten? Aan welke eisen moet je voldoen? Welke middelen heb je nodig? Wat zijn de kansen en risico’s? Welke stappen zijn er nodig om de innovatie te realiseren? Welke leveranciers zijn er en met welke betaalmodellen werken zij? Wat betekent de nieuwe technologie mogelijk voor de samenwerking met je ketenpartners?

In ons eerdere voorbeeld van het inrichten van een IoT-netwerk is het belangrijk om te inventariseren welke machines je in huis hebt, welke je mogelijk wilt aanschaffen, of je extra sensoren nodig hebt, wat de eisen zijn om deze machines in hetzelfde netwerk te hangen, of je hiervoor 5G nodig hebt, welke gegevens in de cloud komen te staan, wat de geschatte kosten zijn om het netwerk aan te leggen, of er software nodig is om te monitoren en besturen, wat mogelijke leveranciers daarvan zijn, of je personeel anders moet gaan werken, of daar een opleiding voor nodig is en welke kosten daar aan hangen. etc.

4. Conclusie en advies
Tot slot maak je de balans op. Wat vind je van de gevonden positieve en negatieve bevindingen? Is het de moeite waard om de technologie in jouw organisatie te implementeren? Wat is de slaagkans? Zijn er eventueel andere onderzoeksrichtingen die je eerst zou willen verkennen? Zorg voor een beargumenteerde conclusie en een concreet advies met vervolgstappen.

Als je nog steeds mogelijkheden ziet in je initiële idee, is zo’n vervolgstap vaak een innovatieproject te doen om op kleine schaal in de praktijk te toetsen of jouw idee werkt. Je bouwt dan een prototype en gaat de toepassing van de nieuwe technologie demonstreren, testen en valideren. In een haalbaarheidsonderzoek zitten deze elementen nog niet. Je test hooguit de werking en ervaart de mogelijkheden van de nieuwe technologie. Daarna start pas het experimenteren.

Waarom een haalbaarheidsonderzoek opzetten?

Je doet een haalbaarheidsonderzoek om kosten te besparen en de slaagkans van je idee te bepalen. Soms kom je tot de conclusie dat de inzet van een nieuwe technologie voor jouw organisatie helemaal niet werkt of niet te betalen is. Het is handig om daar achter te komen voordat je grote investeringen doet en contracten afsluit. Ook kan het je de tijd en kosten van een innovatiepilot besparen.

Een andere reden om een haalbaarheidsonderzoek te doen, is omdat het je kan helpen bij het verkrijgen van financiering en draagvlak. Innovatiesubsidies, gemeenten en banken vragen steeds vaker om grondige onderbouwing van een idee. Maar ook intern kan het je helpen bij het maken van strategische keuzes en meekrijgen van collega’s in budget voor innovatie.

Maak gebruik van SMITZH

SMITZH helpt je graag bij het doen van een haalbaarheidsonderzoek. Wij geloven er in dat een verdere digitalisering van onze industrie onze economie en concurrentiepositie kan versterken. Om die reden hebben we vouchers beschikbaar om met een korting tot € 10.000,- jouw onderzoek op te zetten. Daarnaast hebben we ervaring met het doen van haalbaarheidsonderzoek en een flink netwerk van fieldlabs en experts die jou verder kunnen helpen. Onze fieldlabs beschikken over de laatste onderzoeksfaciliteiten en hebben vaak al veel ervaring met data en digitalisering opgedaan.

Mocht je nog niet weten van welke technologie jij de haalbaarheid zou willen onderzoeken, doe dan eerst eens een workshop om dat te inventariseren. Ook hier zijn mogelijkheden voor om dit geheel gratis of met een korting tot € 5.000,- te doen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat een haalbaarheidsonderzoek kan opleveren in de praktijk? Lees dan de casestudy van VAF Instruments. Dit maakbedrijf onderzocht samen met SMITZH de toepassing van visiontechnologieën om slimmer productonderdelen te kunnen identificeren. Het haalbaarheidsonderzoek gaf hen inzicht in een veel goedkopere oplossing en inspiratie voor nieuwe innovaties.

Wil je direct sparren over de mogelijkheden van een haalbaarheidsonderzoek bij jouw productiebedrijf? Neem dan direct contact op met Lotte de Groen.

 

Nieuwe videoserie: Inside RoboHouse

Fieldlab RoboHouse uit Delft heeft een nieuwe videoserie online geplaatst: Inside RoboHouse. Via youtube kun je je nu in een paar minuten laten inspireren door ondernemers die met slimme technologieën als AI en robotica aan de slag zijn gegaan. Het eerste deel verschijnt op een moment dat veel oprichters en vernieuwers voor grote uitdagingen komen te staan. Het fieldlab nodigde enkele van hun meest veerkrachtige leden van de community uit om hun advies en inzicht te delen. Wat hebben ze geleerd? En hoe zien ze de toekomst? Ontdek het nu.

In de eerste afleveringen komen Crijn Bouman van ROCSYS (automatisch opladen elektrische voertuigen), Herbert ten Have van Fizyr  (automatisch oppakken van product(onderdelen) en Alex Noordstrand van Fleet Cleaner (automatische scheepsrompreiniging) aan het woord.

Lijkt het jou wat om zelf met AI of robotics aan de slag te gaan en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Fieldlab RoboHouse staat voor je klaar om je te ondersteunen met hun faciliteiten en kennis. Bij SMITZH stimuleren we graag dat je samen met een fieldlab jouw mogelijkheden verkent. Je kunt daarom een innovatieproject bij RoboHouse doen met een voucher. Er zijn vouchers om nieuwe technologie te ontwikkelen en een haalbaarheidsonderzoek te doen. Ook zijn er vouchers om bestaande technologie toe te passen in je eigen productiestraat. Je krijgt dan een deel van de kosten vergoed. Ook voor een workshop bij RoboHouse zijn er vouchers beschikbaar waarmee je de kosten zelfs volledig vergoed kunt krijgen. Interesse? Neem dan direct contact op met Jaimy Siebel, Managing Director RoboHouse.

Subsidie voor innoveren met fotonica via ACTPHAST

Fotonica, ofwel het manipuleren van licht in optische chips en fibers, is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Misschien zegt het je niet direct zoveel, maar deze technologie wordt steeds belangrijker voor de industrie. Bijvoorbeeld bij nauwkeurige kwaliteitsinspectie of om objecten te identificeren tijdens een geautomatiseerd productieproces. Als jij nieuwsgierig bent naar hoe je jouw productieproces hiermee kunt optimaliseren, kijk dan eens verder naar ACTPHAST. Dit is een Europees programma met veel expertise op fotonica en biedt de mogelijkheid om innovatieprojecten met een flinke subsidie en ondersteuning in faciliteiten en kennis te doen.

Wat is fotonica en wat kan ik ermee?

Fotonica combineert licht en electronica. Snel internet, LCD- en OLED-schermen, optische computermuizen en vele sensoren zouden niet kunnen bestaan zonder fotonica. Optische inspectiesystemen in productieketens maken nauwkeurige kwaliteitsinspectie mogelijk. Afstanden en ruwheden kunnen namelijk contactloos worden gemeten met nanometer nauwkeurigheid. Ook kunnen materialen worden geïdentificeerd met spectrale technieken. Mechanische spanningen in plastics kunnen zichtbaar worden gemaakt en infraroodsystemen kijken door materialen heen die voor ons oog niet transparant zijn. Ofwel legio mogelijkheden waarschijnlijk om fotonica toe te passen in jouw productieproces zodat jij sneller, veiliger, goedkoper, duurzamer en efficiënter kunt produceren.

Hoe kan het ACTPHAST-programma mij helpen?

Waarschijnlijk heb je niet de kennis in huis om de mogelijkheden van deze technologie te verkennen. Het Europese programma ACTPHAST is een consortium van 25 Europese onderzoeksinstellingen en universiteiten, ieder met een eigen specialisatie in fotonica. Nederlandse partners in ACTPHAST zijn onder andere: TNO, Smart Photonics, LioniX International en de Technische Universiteit Eindhoven. ACTPHAST onderhoudt nauwe banden met fieldlab DOC en met Photon Delta. ACTPHAST biedt bedrijven een snelle en laagdrempelige verkenning van de kansen, en wijst de weg naar uiteindelijke implementatie. Dit alles met minimale bureaucratische overhead, en tot maximaal 100% gesubsidieerd.

ACTPHAST

Hoe werkt dat?

Als jouw behoefte aansluit bij de mogelijkheden van het programma, doorloop je de volgende stappen:

 1. Je meldt jouw bedrijf aan via de website.
 2. Uit een groep experts wordt een contactpersoon geselecteerd. Deze persoon organiseert een intakegesprek voor een eerste analyse, waarna een projectleider kan worden gezocht.
 3. De projectleider organiseert vervolgens een mini-consortium van één of meer ACTPHAST-partners die de relevante expertise hebben, en neemt de leiding in het schrijven van een kort projectvoorstel.
 4. Het voorstel wordt beoordeeld tijdens de eerstvolgende tweemaandelijkse reviewmeeting, en in geval van akkoord, kan het project van start.

De maximale projectkosten zijn € 100.000,- en het duurt typisch drie tot zes maanden van eerste aanmelding tot de start van het project. Van jouw bedrijf wordt verwacht dat het een redelijke in-kind bijdrage levert, afhankelijk van de scope van het project en de expertise van je bedrijf. Ook wordt verwacht dat je een bijdrage levert in de kosten van consumables of van componenten voor een demonstrator die uiteindelijk eigendom blijven van jouw bedrijf. Daarnaast wordt van jouw bedrijf verwacht dat het een onderbouwing kan geven van de business case: gaat dit project uiteindelijk leiden tot meer omzet en banen?

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe andere bedrijven uit de industrie gebruik maakten van dit programma? Bekijk dan eens het overzicht van bedrijven die door ACTPHAST geholpen zijn. Je vindt hier bijvoorbeeld:

 • Kongsberg Automotive die met hulp van ACTPHAST een systeem ontwikkelde om tijdens het productieproces de kwaliteit van een plastic lasnaad te verifiëren.
 • Lambda-X die met specialistische hot-embossing technieken vernieuwende head-up displays realiseerde.
 • Lans Engineering die ondersteuning kreeg in de ontwikkeling van een systeem om contaminatie in cleanrooms te meten.
 • ERIKS die dankzij ACTPHAST een glasvezel-gebaseerde sensor ontwikkelde om mechanische stress in pakkingen voor de petrochemische industrie te monitoren.

Wellicht ben jij de volgende in dit rijtje? Ontdek welke kansen er liggen om het productieproces van jouw organisatie te optimaliseren, of om verbeterde of nieuwe producten op de markt te brengen, dankzij gesubsidieerde innovatie op het gebied van fotonica.

Internationaal ondernemen na een lockdown – 7 tips om je omzet te verhogen

BLOG – Wat de afgelopen periode ons heeft geleerd, is dat het zakendoen van de ene op de andere dag kan veranderen. Stevige (internationale) supply chains werden onderbroken of verdwenen. Uit de gesprekken die ik sinds het uitbreken van de coronacrisis met ondernemers voer, komt naar voren dat een aantal bedrijven ziet dat de omzet terugloopt. Veel ondernemers verwachten een terugloop. Ik wil bedrijven daarom adviseren nu, nadat de meeste lockdowns zijn opgeheven, de blik toch weer naar buiten te richten en het internationaal ondernemen (opnieuw) op te pakken.

Marit Kuypers

Marit Kuypers – Senior Projectmanager Internationalisering

Zo maar een markt uitkiezen en hopen op nieuwe klanten is risicovol en tijdrovend, terwijl het resultaat ongewis is. Hier gelden de 5P’s: Proper Preparation Prevents Poor Performance. Vanuit mijn expertise als Sr. Internationaal Projectmanager deel ik daarom graag een aantal tips met jullie.

Tip 1: Zoek professionele hulp

Hoe bereid je je voor op een succesvolle start in internationaal ondernemen? Er zijn veel organisaties en adviseurs die je (al dan niet tegen betaling) kunnen begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan de SIB- (Starters International Business)regeling of de kickstart-voucher. Het is altijd een goed idee om met een professional je mogelijkheden te verkennen. Ook vanuit het team Internationaliseren bij InnovationQuarter denken we graag met je mee over je internationaliseringsambitie.

Tip 2: Analyseer je aanvragen

In elk geval moet je ook zelf aan de slag. Wellicht heb je al aanvragen uit het buitenland. Uit welk land komen die aanvragen? Ga je in op elke aanvraag die je ontvangt? Zo ja, hoeveel tijd en dus hoeveel geld kost je dat? Ik spreek regelmatig bedrijven die zeker nu ingaan op elke aanvraag die ze ontvangen. Dit betekent offertes uitwerken, wellicht tekeningen maken. Hierin gaat veel tijd en geld zitten, zonder dat je een onderbouwde kans op succes hebt. Mijn advies: maak een analyse van je aanvragen en beoordeel welke aanvragen succesvol zijn en welke niet. Analyseer of je bij de succesvolle aanvragen overeenkomsten vindt op het gebied van product, markt of klant.

Tip 3: Bel je afgewezen offertes na

Een klus die niemand graag doet: bel je afgewezen offertes na en vraag waarom er voor een andere partij gekozen is en vraag vooral wat er moet veranderen zodat de keus in het vervolg wel op jou valt. Stel open vragen, noteer het letterlijke antwoord, vraag door. Eenmalig een afgewezen offerte nabellen heeft geen zin, maar als je dit nabellen consequent volhoudt, zal je merken dat je hiermee waardevolle informatie ophaalt.

Tip 4: Haal actief de behoeften van je klanten op

Nu het misschien wat rustiger is, adviseer ik ook bestaande klanten te bellen. Maak hierbij een onderverdeling in markt, zowel op product- en afnemersniveau als geografisch. Insteek van het gesprek is dit keer niet salesgericht, maar onderzoekend. Vraag waarom de klant voor jou kiest, wat de keuze wordt als jij er niet zou zijn, wat hun toekomstplannen zijn en hoe jij daaraan kan bijdragen. Kortom, breng de behoefte van je bestaande en daarmee eveneens nieuwe klanten in kaart. Analyseer de informatie en kijk welke conclusies je op basis van deze gegevens kan trekken. Wees kritisch naar jezelf. Luister goed naar je klanten, wat zeggen ze nu exact, wat bedoelen ze precies? Vraag door.

Tip 5: Analyseer je marktpotentie

Op basis van je onderzoek is het nu zaak na te gaan welke markt op korte en middellange termijn de meeste kans op succes biedt. Schenk bij de analyse van marktpotentie aandacht aan je vereiste productaanpassingen. In hoeverre moet je je product aanpassen aan de markt en ben je daartoe in staat op korte termijn, zowel in technische als in financiële zin? Hoe is het met wet- en regelgeving gesteld in de beoogde markt? Je kan ervoor kiezen om je inspanningen te intensiveren op een markt waarop je al actief bent of je klantenportfolio uit te breiden. Voordeel van deze strategie boven het ontwikkelen van een geheel nieuwe markt, is dat je al enigszins bekend met en op de desbetreffende markt. Kijk ook eens naar markten dichtbij, zoals Duitsland of België.

Tip 6: Maak onderbouwde keuzes

Welke strategie je ook kiest, besluit op basis van geverifieerde informatie en cijfers. Een goed gevoel is belangrijk, maar onderbouw je besluiten objectief. Dit is een open deur, maar het komt voor dat markten gekozen worden op basis van één of twee contacten, zonder dat er onderzocht is of dit de juiste contacten zijn en er gedegen marktonderzoek gedaan is. Ga uit van je eigen kracht. Onderzoek welke entreestrategie, of het nu gaat om een agent, distributeur of een joint venture, voor jouw bedrijf het beste past. Zoek vervolgens de partner die bij jouw bedrijf, product en markt past. Onderzoek, analyseer en besluit.

Tip 7: Doe het samen

Betrek bij dit proces je collega’s, directie en medewerkers. Dit is een aanpak die het hele bedrijf betreft, niet alleen business development, maar ook sales, logistiek, productie, R&D en finance. Neem je team mee in het proces, vraag om inbreng, vraag om commitment. Draagvlak binnen de organisatie maakt sterk.

Het onderzoeken van je mogelijkheden is een mooie opdracht voor een student in de commerciële richting. Wellicht heb je een interessante stageplaats beschikbaar voor een student dit najaar?

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Marit Kuypers is Sr. Projectmanager Internationalisering bij InnovationQuarter en heeft veel ervaring met bedrijven uit de maakindustrie vanuit het innovatieprogramma SMITZH. InnovationQuarter helpt ondernemers markten te ontwikkelen en succesvol te zijn op bestaande markten. Of je al internationale ervaring hebt, of nog moet starten met export. Wil je eens vrijblijvend sparren over je mogelijkheden? Neem dan contact op. Wij stellen ons netwerk in Nederland en in het buitenland graag ter beschikking aan het internationaliserend bedrijfsleven.

Deze blog is geschreven door Marit Kuypers. Wil jij hierop reageren? Doe dit dan via LinkedIn of Twitter. 

Nu al samenwerken met je medewerker van 2022?

Het is één van de grootste uitdagingen. Goede medewerkers vinden en binden. En het liefst natuurlijk medewerkers met de juiste (technische) kennis, vaardigheden, passend binnen de organisatiecultuur én met de juiste drive. De nieuwe generatie staat te trappelen, zeker nu, om aan de slag te gaan! Maar hoe bereik en behoud je hen in de dynamiek van deze tijd? En hoe houd je het betaalbaar? Creëer een werkstudentplek (bijbaan) via PepFlo. Nu met een speciaal kennismakingsaanbod via SMITZH.

Wat heb ik daaraan?

Leg de focus op de klik tussen een student en je organisatie, niet perse op de opdracht.

 • De student brengt verfrissende dynamiek en nieuwe kennis met zich mee;
 • er is meer uit stages en afstudeeropdrachten te halen, omdat de student door de bijbaan al bekend is met de organisatie;
 • je werkt aan employer branding / naamsbekendheid (mond op mond reclame onder studenten);
 • én je realiseert een actieve werving van toekomstige starters mét werkervaring!

PepFlo faciliteert een online platform met profielen van intrinsiek gemotiveerde studenten op hbo- en wo-niveau. Van technisch en IT tot aan accountancy en social media. Alle voorgestelde studenten zijn door PepFlo gescreend op skills, motivatie en persoonlijkheid.

Speciaal kennismakingsaanbod via SMITZH

Voor alle bedrijven uit de Zuid-Hollandse maakindustrie:

 • Eerste match is gratis!
 • Kosteloos en onbeperkt toegang tot het online platform met beschikbare studenten voor een bijbaan en/of stage.
 • Volgende succesvolle matches éénmalig € 500. No cure, no pay.
 • Volledig vrijblijvend. Geen kleine lettertjes, geen abonnementen, je betaalt alleen per succesvolle match.

Over PepFlo

PepFlo laat het didactische aan het onderwijs en het ondernemen aan de bedrijven. PepFlo matcht organisaties aan gemotiveerde studenten. PepFlo is geen uitzendbureau of detacheerder. PepFlo is maatschappelijk gedreven om de verbinding tussen opleiding en bedrijfsleven te verbeteren en eigenlijk het praktijkleren -zoals bekend en gebruikelijk in het mbo- ook voor het hbo en wo gangbaar te maken. Voor studenten is de dienstverlening gratis, organisaties betalen éénmalig € 500,- per succesvolle match (no cure, no pay).

Oproep deelname peer-2-peer group 3D-metrologie

Gisteren vond het online webinar 3D-metrologie plaats. Over het vinden en vergelijken van vormen met 3D-optische sensoren voor productiebedrijven. Aan het webinar namen 22 personen van verschillende kennisinstituten en maakbedrijven deel. Tijdens het webinar zijn ervaringen uitgewisseld van type toepassingen. Eén van de zaken die tijdens het webinar naar voren kwam, is dat er nog geen kant-en-klare systeemoplossingen zijn voor grote producten. SMITZH wil bedrijven graag hulp bieden dit gezamenlijk te gaan ontwikkelen met zoveel mogelijk geïnteresseerde partijen. Om de mogelijkheden te verkennen zal een peer-2-peer group gestart worden. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij fieldlab Dutch Optics Centre (DOC).

3D-metrologie

Veel bedrijven werken aan het steeds verder digitaliseren van het productieproces, onder andere door het gebruik van slimme automatisering. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitscontrole en een situatie waarin robots gebruikt worden voor handling van producten. Op dit gebied werkt Nederland aan een unieke internationale positie van onze maakindustrie: kleine series, unieke producten tegen serieproductieprijzen. 3D-metrologie is hierin een cruciaal stuk gereedschap. Tijdens het webinar zijn diverse voorbeelden van 3D-metrologiesystemen en hun prestaties besproken. De kernstappen in het gebruik zijn: 3D-meting, objectreconstructie, vergelijking met het oorspronkelijke (digitale) object of aansturing van een robot.

Toepassingen door de industrie

De bedrijven die deelnamen aan het webinar blijken vooral aan twee toepassingen te werken: kwaliteitscontrole en robotaansturing (via zero programming). De meeste van hen werken aan grote producten, van kubieke meters in volume en met millimeter nauwkeurigheid. Er bleken op dit moment nog geen kant en klare systeemoplossingen voor deze applicaties te zijn; zelf ontwikkelen, met zoveel mogelijk geïnteresseerde partijen, is een logische vervolgstap.

Peer-2-peer group

SMITZH wil hier graag bij ondersteunen. Daarom de oproep aan geïnteresseerde bedrijven om zich te melden. We willen een groep van soortgelijke toepassers samenbrengen met fieldlab DOC en SAM|XL voor kennisuitwisseling, demo’s van bestaande robots en metrologiesensoren, en een gezamenlijke R&D-roadmap opzetten.

Aanmelden en meer informatie:

Door een mail te sturen naar Bart Snijders van TNO kun je je interesse kenbaar maken. Het is geen probleem als je het webinar niet gevolgd hebt.

 

Update onderzoeksproject Get Smart: impact van de coronacrisis

Hogeschool Rotterdam startte een aantal jaar terug het onderzoeksproject Get Smart. Hierin onderzoeken ondernemers uit de industrie samen met onderzoekers, docenten en studenten hoe zij hun innovatievermogen kunnen verbeteren en ideeën beter kunnen ontwikkelen en vermarkten. Ieder kwartaal lees je in het online Get Smart Magazine een update van de inzichten en ervaringen uit dit project. Daarnaast is er in deze editie extra aandacht voor de impact van de coronacrisis op de maakindustrie en vind je er een interview met Anton Duisterwinkel, programmamanager van SMITZH.

Zelf deelnemen aan Get Smart kan ook. Neem hiervoor contact op met Koos Kerstholt van de Hogeschool Rotterdam.

Gezocht: bedrijven die mee willen doen met praktijkgericht onderzoek

Als ondernemer ben je continu bezig met het signaleren van kansen en bedreigingen rond je bedrijf. Sta je wel eens stil bij je kansen op het gebied van digitalisering? Heeft jouw organisatie een relevante onderzoeksvraag naar de mogelijkheden van digitalisering, maar waar je door tijdgebrek of andere redenen niet aan toe komt? Een studententeam uit verschillende studierichtingen helpt je graag om dit verder te onderzoeken. Zo’n studentenopdracht kan een mooie opstap zijn naar het aanvragen van een voucher bij SMITZH.

De Hogeschool Rotterdam vindt het van groot belang om samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven. De resultaten van eerdere opdrachten laten zien dat studenten in staat zijn met inspirerende ideeën te komen. De studenten houden interviews, doen observaties, nemen scans af, doen literatuuronderzoek en doen waar mogelijk een vergelijking met andere bedrijven. Op basis daarvan komen ze erachter op welke wijze digitale innovaties positief bij kunnen dragen aan jouw bedrijf en schrijven een aanbeveling. Tenslotte werken zij waar mogelijk en met instemming de aanbevelingen uit. De studenten voeren de opdracht uit in een doorlooptijd van ongeveer 16 weken (september tot en met januari).

Welke opdrachten zijn geschikt?

De opdracht kan betrekking hebben op verschillende onderdelen van het bedrijf. Onderwerpen kunnen te vinden zijn binnen de productie, de logistieke bedrijfsvoering, de supply chain of marketing & verkoop. Het is van belang dat het voor jouw bedrijf een relevante onderzoeksvraag is. Een vraag waar jullie door tijdgebrek of andere redenen zelf niet aan toe komen.

Wat verwacht de hogeschool van jouw bedrijf  als opdrachtgever?

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat er tijd wordt vrijgemaakt voor afspraken waar studenten vragen kunnen stellen over de opdracht. Ook wordt er verlangd dat er regelmatig momenten worden ingepland waarop de voortgang, de tussentijdse resultaten en uiteindelijk het eindresultaat worden besproken.
Het heeft de voorkeur dat één persoon binnen het bedrijf de rol heeft van opdrachtgever en de rol vervult van ambassadeur van de opdracht. Het zou het project ten goede komen als de studenten minimaal één dag per week op de locatie van het bedrijf samen kunnen werken. In de huidige omstandigheden is dat niet altijd mogelijk. In overleg zoeken we daar praktische oplossingen voor.

Interesse?

Aarzel niet en neem contact op met Wim van der Mik van Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam. Bij voorkeur vóór 15 juli, dan is er voldoende tijd om samen voor het nieuwe studiejaar de opdracht voor te bereiden.

Zuid-Hollandse partners geven startschot voor ActieAgenda Technologische Industrie

De technologische industrie in Zuid-Holland heeft veel potentie. Om die potentie waar te maken gaan tientallen ondernemers, onderzoekers en andere belanghebbenden een ActieAgenda uitwerken. Dat was de conclusie tijdens de Regionale Online Executive Meeting (ROEM) voor de technologische industrie in Zuid-Holland die plaatsvond op dinsdag 23 juni. Op de bijeenkomst werden de resultaten van een omvangrijk onderzoek naar de Zuid-Hollandse technologische industrie gepresenteerd. De onderzoeksresultaten en de discussie daarover vormen de basis voor de ontwikkeling van een ActieAgenda voor de Zuid-Hollandse technologische industrie.

Regionale Online Executive Meeting

Deelnemers van de ROEM kijken terug op een succesvolle bijeenkomst. David Pappie, Directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opende de bijeenkomst met de woorden: “Wat een indrukwekkend gezelschap van belanghebbenden is hier bijeengebracht.” Martin van Gogh, ondernemer en één van de initiatiefnemers spreekt van een “Succesvolle bijeenkomst waar enthousiasme en ambitie goed voelbaar waren.” Veel van de aanwezigen zullen de komende tijd een actieve bijdrage leveren aan het vormgeven van de ActieAgenda Technologische Industrie.

Concretiseren ActieAgenda

De komende tijd gaan Zuid-Hollandse deelnemers van de ROEM samen aan de slag om de ActieAgenda te concretiseren en ideeën te bundelen. In nauwe samenwerking met ondernemers uit de regio zijn vier samenhangende actielijnen geformuleerd die centraal staan in de ActieAgenda:

 1. Nieuwe waardesystemen en waardeketens. In een waardesysteem werkt een groep bedrijven en kennisinstellingen samen aan producten en diensten met een vergelijkbare technologische basis voor verschillende markten. Zo stimuleren we de cross-overs tussen die sectoren. De eerste actielijn wordt getrokken door Steven Soederhuizen (GKN Fokker), Hugo Vos (Demcon-West) en Arnaud de Jong (TNO Industrie).
 2. Digital supply system. In een digital supply system wisselen bedrijven informatie uit die het mogelijk maakt het hele netwerk te optimaliseren. Daarmee wordt het netwerk efficiënter, flexibeler en robuuster en verbetert de kwaliteit en levertijd. Uiteindelijk kunnen dan betere producten sneller en tegen lagere kosten worden geleverd. De tweede actielijn wordt getrokken door Jan van der Wel (Technolution), Leo Brand (VOPAK), Ronald Koot (Boers en co) en Jeroen Broekhuijsen (TNO ICT).
 3. Human capital. Goed opgeleide mensen zijn essentieel om nieuwe waardesystemen en een digital supply system te bouwen en te gebruiken. Om het schaarse talent te binden aan de technologische industrie worden bestaande initiatieven versterkt en gebundeld. We zetten erop in jongeren te verleiden om voor de technologische industrie te kiezen, verbeteren de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, en stimuleren een leven lang ontwikkelen. De derde actielijn wordt getrokken door Fabienne van Booma (VSL), Arie van Andel (Oceanco), Maarten Schippers (Airbus DS) en Aad van Pelt (Human Capital Akkoord).
 4. Branding, hotspots en netwerken. Om samen te innoveren, moeten we elkaar beter leren kennen en vertrouwen. De kwaliteit van de technische bedrijven in het netwerk moet beter zichtbaar worden – zowel intern als naar buiten toe. We kunnen trots zijn op onze innovaties en zullen dat beter moeten communiceren. Het onderlinge vertrouwen gaan we versterken door samen te werken rondom hotspots en door te werken aan een gezamenlijk verhaal dat alle partijen verbindt. De vierde actielijn wordt getrokken door André Boer (Krohne), Nils van Nood (GustoMSC) en Delia Wind (Holland Instrumentation).

De actielijnen bouwen voort op bestaande activiteiten in de regio zoals SMITZH, Holland Instrumentation en het Human Capital Akkoord en voegen daar extra dimensies aan toe. Zo werkt de regio aan een toekomstbestendige, gezonde groei voor en door de Technologische Industrie in Zuid-Holland. Toepassingen die worden ontwikkeld door de technologische industrie zullen bijdragen aan digitalisering, energietransitie en duurzaamheid en daarmee aan het toekomstige verdienvermogen van zowel Zuid-Holland als Nederland.

Over het onderzoek

Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot en nauw begeleid door een groep betrokken Zuid-Hollandse ondernemers, omvatte onder andere een uitgebreide kwantitatieve analyse van de sector en het regionale innovatievermogen. De onderzoekers constateren dat het aantal bedrijven in de Technologische Industrie in Nederland de afgelopen vijftien jaar sterk is gestegen. De grootste stijging deed zich voor in Zuid-Holland, waar nu ruim 31.000 technologische bedrijven dat in 2019 actief zijn – goed voor circa 110.000 werknemers. Zuid-Hollandse bedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van een breed scala aan technologieën. Onder andere de optica, (nano)materialen en quantumtechnologie in Zuid-Holland zijn van wereldklasse. Veel van de bedrijven in de Zuid-Hollandse technologische industrie zijn klein. Deze bedrijven hebben minder armslag om te investeren in innovatie en dus is het gemiddelde percentage van de omzet dat daaraan wordt besteed betrekkelijk laag, 2 procent. Wel is de arbeidsproductiviteit in de Zuid-Hollandse technologische industrie hoger dan in de rest van Nederland – en stijgt die ook sneller.

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met 23 innovatieve ondernemers actief in de Zuid-Hollandse technologische industrie en hun eindklanten, zoals Lely, Airbus DS, GKN Fokker, Damen, Krohne, RijkZwaan, Shell en Janssen Pharmaceuticals, en een reeks kleinere en grotere toeleveranciers. De ondernemers zijn bevraagd op de belangrijkste trends en kansen die zij zien voor de sector. Alle koplopers zetten digitale transformatie in hun top 3, waaronder IoT, datamanagement en -gebruik, cloud-computing, integrale productieprocessen en robotisering vallen. Eén van hen zegt: “De digitalisering moeten we omarmen, anders beweegt productontwikkeling en -innovatie van ons weg.” Ook de thema’s “ontwikkelsnelheid en -complexiteit” en “globalisering” worden door veel innovatie-koplopers genoemd. Het definitieve onderzoeksrapport wordt de komende tijd gefinaliseerd op basis van de input opgehaald tijdens de executive bijeenkomst.

Meer weten of bijdragen?

Neem gerust contact met Anton Duisterwinkel of lees meer in deze blog!’. Via de discussiegroep ActieAgenda Technologische Industrie Zuid-Holland op LinkedIn kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en meediscussiëren over de actiethema’s en behoeften.

SAM|XL breidt diensten uit en vernieuwt website

SAM|XL, het fieldlab dat zich bezighoudt met het automatiseren en robotiseren van de productie van grote lichtgewicht constructies, heeft de afgelopen maanden een aanzienlijke professionaliseringsslag gemaakt. Het fieldlab heeft haar aanbod flink uitgebreid en beter inzichtelijk gemaakt. Daar hoort ook een nieuwe website bij. Op de website vind je onder meer de verschillende robots die zich in SAM|XL bevinden; de mogelijkheden om deze te gebruiken; en een overzicht van actuele projecten en trainingen. Heb jij al eens gekeken of dit fieldlab wat voor jou is?

Nieuwe website SAMXL

SAM|XL is een non-profit fieldlab, gevestigd op de campus van de TU Delft. Een gezamenlijk onderzoekscentrum waar technologie op het gebied van slimme geautomatiseerde productieprocessen wordt ontwikkeld, gedemonstreerd en waarbij risico’s worden verminderd. Door middel van een community verbindt SAM|XL maakbedrijven met hard- en software leveranciers én onderzoeks- en kennisinstellingen. Bedrijven die grote lichtgewicht composietonderdelen gebruiken zijn vooral te vinden in de luchtvaart-, energie- en maritieme sector.

SAM|XL

Het pad naar automatisering in kaart brengen

SAM|XL helpt bedrijven bij infrastructuur, kennis en training over het automatiseren van slimme productietechnieken. SAM|XL biedt hulp bij de technische uitdagingen in het opstellen van een automatiseringsproject. Daarnaast beschikt SAM|XL over tijdelijke kantoorruimte, robots en software die alle beschikbaar zijn om een toepassing te ontwikkelen en valideren. In het fieldlab is veel kennis en ervaring aanwezig. Zo is er een uitgebreide software-bibliotheek beschikbaar en lopen er diverse technici rond die weten waar de uitdagingen liggen en wat mogelijke oplossingen zijn. Om de faciliteiten goed te kunnen gebruiken, is kennis nodig van de techniek. Samen met RoboAcademy biedt SAM|XL daarom diverse masterclasses en trainingen aan.

samxl

De SAM|XL Community: kennisdelen

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten van SAM|XL dien je toe te treden tot de SAM|XL Community. De Community bestaat uit toeleveranciers van hardware, software en materialen; onderzoeks- en onderwijsinstellingen; en maakbedrijven en integrators. Er worden onderling goede afspraken gemaakt over kennisdeling. Deelnemers willen uiteraard zoveel mogelijk open innoveren; maar wel met behoud van hun unieke concurrentiepositie. Door deel te nemen aan de SAM|XL Community deel je kosten en versnel je jouw innovatie.

SAM|XL

Opschaling: meer deelnemers en partners

De afgelopen maanden is de SAM|XL Community aanzienlijk gegroeid. Nieuwe deelnemers zijn bijvoorbeeld: CEAD, SUZLON en royal3D. Ongeveer 25 technologie-aanbieders hebben zich inmiddels verbonden aan de Community. Hieronder zijn grote namen als ABB, KUKA, AkzoNobel, Siemens, Toray Advanced Composites en Hexagon. Als technologiepartner van SAM|XL kun je jouw systemen beschikbaar stellen aan bedrijven en studenten. Omdat het fieldlab ondersteund wordt door diverse instanties als de gemeente Delft, SMITZH en het European regional Development Fund, is de weg naar financiering vaak makkelijker te vinden, dan wanneer je daar als bedrijf zelfstandig naar op zoek gaat.