Zo ontwikkelt SMITZH de ‘techneut van de toekomst’ bij maakbedrijven in Zuid-Holland

Techniek vergt kennis en vakmanschap. Om het tekort aan personeel in de maakindustrie tegen te gaan is het belangrijk om technisch personeel continu om- en bij te scholen.

De opkomst van robots, digitale systemen en automatisering zorgt voor nieuwe banen en andersoortig werk. Gelukkig worden er in Zuid-Holland binnen het innovatieprogramma SMITZH allerlei initiatieven opgezet om technisch personeel te helpen met leren en ontwikkelen. Hoe dit gebeurt lees je in deze blog!

Skilllabs

Eén initiatief van SMITZH zijn de fieldlabs. In deze fieldlabs worden diverse skilllabs opgezet. Dit zijn één of meerdere korte technologische opleidingen die door medewerkers binnen het MKB modulair, flexibel en in de praktijk gevolgd kunnen worden. Aan het einde van zo’n skilllab krijgt elke deelnemer een erkend certificaat van deelname. Daarnaast worden er ook effectieve en efficiënte leermethoden ontwikkeld die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de mensen die onderwijs ontvangen.

SMITZH toetst en ontwikkelt een aantal digitale leermethoden en hulpmiddelen. Eentje daarvan is oZone.

oZone

Met dit kennisdeel platform voor de techniek kunnen bedrijven, die aangesloten zijn bij de opleidingsfondsen OOM of A+O Metalektro, kosteloos gebruik maken van de oZone bibliotheek. Hierin kunnen bedrijven allerlei technische basisinformatie terugvinden en aanleren. Wanneer een nieuwe medewerker of zij-instromer binnen de technieksector aan de slag gaat, kan deze persoon zichzelf al ‘inlezen’ in alle relevante basisinformatie om het werk goed te kunnen doen. Dit levert de werkgever tijdswinst op, omdat er geen collega is om de basisinformatie over techniek te delen. Zij-instromers kunnen zelf de kennis tot zich nemen.

Wanneer er behoefte is aan ondersteuning is het voor bedrijven mogelijk om voor hun medewerkers eigen modules te ontwikkelen. Ook kun je als organisatie zelf een bijdrage leveren aan de bibliotheek. Ook wanneer je bepaalde informatie mist kun je suggesties doen voor onderwerpen waarop je mensen graag breed wilt laten ontwikkelen. oZone ondersteunt dan vanuit het onderwijskundige perspectief.

De combinatie van e-learning en kennisdeling is wat dit platform zo uniek en succesvol maakt. Zo’n 35.000 gebruikers uit het hele land maken momenteel gebruik van oZone. Net zoals 850 bedrijven. Bedrijven kunnen het platform helemaal zelf inrichten zoals zij dat willen. Het kan dus volledig afgestemd worden op de wensen van de gebruiker. Zo kun je als bedrijf bijvoorbeeld op basis van relevantie bepalen wie (van je medewerkers) toegang heeft tot bepaalde functionaliteiten en inhoud in oZone.

Judica Wondergem (Adviseur oZone): ‘Al deze dingen dragen bij aan het leveren van een betere kwaliteit, een hogere productiviteit én veiliger werken binnen technische bedrijven. Met als doel om continue ontwikkeling op allerlei vlakken in de maakindustrie te stimuleren’.


Certificeringen

Daarnaast is het mogelijk om in oZone erkende certificeringen en audits bij te houden. Dit kunnen oZone certificaten zijn die (nieuwe) medewerkers en zij-instromers via het platform behalen, of certificeringen zoals ISO, VCA of BHV. Van zowel oZone als externe certificeringen kunnen medewerkers binnen bedrijven de status zien. Degene die hiertoe bevoegd zijn kunnen inzien wie welke trainingen/certificaten heeft behaald en wanneer weer bijscholing nodig is. Ook kan worden bekeken welke audits (bijv. ISO, VCA, BHV) hebben plaatsgevonden en voor wanneer deze opnieuw ingepland moeten worden.

Ben je geïnteresseerd of heb je meer informatie nodig? Kijk dan op www.ozone.nl.

Ondernemers in de technologische maakindustrie kunnen terecht bij SMITZH voor kennis, kunde en een financieel duwtje in de rug.

Ben jij met jouw onderneming werkzaam in de maakindustrie en wil je graag aan de slag met Smart Manufacturing, maar weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag op weg. Of meld je aan voor één van de kennissessies over ‘slim leren’ tijdens de METAVAK beurs in oktober.

Een arm-ondersteunend exoskelet, is dat iets voor mijn bedrijf? De online tool van TNO geeft antwoord

TNO heeft in het kader van EXSKALLERATE een online hulpmiddel ontwikkeld, dat jou kan helpen bij de vraag of toepassing van een arm-ondersteunend exoskelet in jouw bedrijf nuttig kan zijn.

Lichamelijk zwaar werk

Veel werknemers worden nog steeds blootgesteld aan zwaar werk. Dit verhoogt het risico op klachten in de rug, nek en schouders, vooral bij zwaar tillen, werken boven het hoofd en werken in lastige of ongemakkelijke houdingen. Deze risico’s kunnen worden verkleind door de werkplek te veranderen, door taakroulatie toe te passen of door mechanisering of automatisering. Wanneer dit allemaal niet mogelijk of haalbaar is, dan kan het gebruik van een exoskelet een goede strategie zijn.

Werking van exoskeletten

De huidige exoskeletten die verkrijgbaar en toepasbaar zijn, zijn exoskeletten die de romp ondersteunen (bij voorovergebogen werk of tillen) of exoskeletten die de armen ondersteunen en de schouder ontlasten (bij werk met geheven armen). De meeste romp en arm-ondersteunende exoskeletten zijn uitgerust met een veermechanisme. Wanneer, in geval van een arm-ondersteunend exoskelet, de armen naar beneden worden bewogen, wordt de veer gespannen. De veer duwt de armen weer omhoog wat voelt als een ondersteuning van de armen. Hierdoor hoeft de gebruiker minder spierkracht te leveren en vermindert de schouderbelasting.

Toepassing van een arm-ondersteunend exoskelet is relevant als het werken met geheven armen (met de handen ongeveer op borsthoogte of hoger) in voldoende mate voorkomt.

Acceptatie

Belangrijk is dat een exoskelet doet wat het moet doen: de medewerker ondersteunen in het werken met geheven armen. Daarnaast mag een exoskelet niet te veel hinder geven bij de andere werkzaamheden. Verder moet het exoskelet comfortabel zitten. Deze factoren tezamen bepalen of een exoskelet uiteindelijk door  werknemers geaccepteerd zal worden

Of een exoskelet de lichamelijke belasting verlaagt en of een exoskelet geaccepteerd wordt, wordt bepaald door de werkinhoud, werkhoudingen en bewegingen en de werkomgeving.

Beoordeling van de inzetbaarheid van een exoskelet met de tool ExoPA

Biedt een arm-ondersteunend exoskelet een oplossing voor mijn specifieke situatie? Dat is de vraag die misschien bij jou speelt. De online TNO tool helpt je deze te beantwoorden. De tool leidt jou aan de hand van vragen langs de kenmerken van uit te voeren werkzaamheden, factoren die de acceptatie van een exoskelet beïnvloeden en kenmerken van de werkomgeving. Op basis van jouw antwoorden geeft de tool jou een eerste inzicht in de relevantie van exoskeletgebruik in jouw eigen situatie. In geval van een positief antwoord raden wij je overigens aan niet overhaast te werk te gaan, maar het exoskelet eerst goed te testen met je medewerkers.

TNO heeft daarom een tool ontwikkeld die bedrijven helpt deze vraag te beantwoorden: de Exoskeleton Potential Assessment tool (ExoPA). Meer informatie over deze tool en de tool zelf vindt je hier.

Lees ook het blog van TNO-expert Michiel de Looze, waarin hij voor het innovatieprogramma EXSKALLERATE 5 handige tips meegeeft, voordat je besluit tot aanschaf van een exoskelet.

We horen graag wat je van deze tool vindt!

Voor jouw feedback of voor antwoorden op vragen kun je contact opnemen met ons.

Terugblik webinars Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (ERP) is software waarmee je de financiën, toeleveringsketen, operaties, rapportage, productie en HR-activiteiten van jouw bedrijf beheert. Met ERP automatiseert en digitaliseer je jouw bedrijfsvoering en productie, waardoor de efficiëntie en effectiviteit wordt vergroot. Je krijgt meer inzicht in de organisatie. Hierdoor wordt het makkelijker te sturen in de bedrijfsvoering. Om het optimale uit ERP te halen is het belangrijk alle ins en outs van het systeem te kennen.

Optimale ondersteuning van je bedrijfsvoering met ERP

Koninklijke Metaalunie organiseerde voor SMITZH drie webinars in Q2 van 2021 over de optimale ondersteuning van jouw bedrijfsvoering met ERP. De sessies waren bedoeld voor mkb’ers uit de maakindustrie. Tijdens deze webinars ging het over het ‘hoe en waarom’ van ERP. Wil jij dus ook een beter beheer over de financiën, toeleveringsketen, operaties, rapportage, productie en HR-activiteiten van jouw bedrijf? Kijk dan de webinars terug.

SMITZH workshop vouchers

Het SMITZH programma biedt vouchers aan voor ondernemers in Zuid- Holland voor ondersteuning bij de keuze en selectie van innovaties waaronder ook ERP oplossingen. Naast de workshop voucher ter waarde van 5.000 euro zijn er ook vouchers beschikbaar voor advies bij implementatie.  Met de workshop voucher kan een specialist ingehuurd worden die helpt en adviseert de juiste keuzes te maken.

 

Meer weten? Mail Jan Pons

 

Webinar 1 | ERP: Wat is het en waarom heb je het nodig bij verdergaande digitalisering en innovatie?
Webinar 2 | ERP: Wat kan het?
Webinar 3 | ERP: Welk pakket kies ik?

Digitaliseringskansen worden zichtbaar met de Digiscan

Hogeschool Rotterdam helpt, samen met de andere partners binnen SMITZH, ondernemers verder met toepassing van digitalisering binnen hun bedrijf. Het onderzoeksproject Digiscan, in samenwerking met het Kenniscentrum Business Innovation, die nog gaande is, komt met tussentijdse resultaten.

In november 2019 is het onderzoeksproject Digiscan gestart. Binnen dit project wordt samen met bedrijven onderzoek gedaan naar de kansen van digitalisering voor hun onderneming. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Business Innovation.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mkb-ondernemers (te) weinig inspelen op de kansen en bedreigingen die digitalisering met zich meebrengt. Doel van het project is een meetinstrument te ontwikkelen welke het mkb kan helpen digitalisering optimaal toe te passen in de organisatie.

Hoewel het onderzoek nog niet afgerond is, vindt de onderzoeksgroep het belangrijk om de tussenresultaten te delen. De resultaten schetsen een goed beeld van de digitaliseringsstatus van bedrijven. “Er liggen nog zo veel kansen!” Het onderzoeksproject Digiscan is volop gaande. Halverwege 2022 zal het onderzoeksproject afgerond worden.

Jan Pons, onderzoeker en projectleider Digiscan: “Verrassend of niet, uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat veel van de mkb-bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie nog niet alle interne bedrijfsprocessen geautomatiseerd hebben. Dat is wel een voorwaarde om vervolgstappen te zetten naar digitalisering van het gehele productieproces. ”

“In de afgelopen maanden is er met 23 bedrijven gesproken. Opvallend is dat het merendeel worstelt met de automatisering van het productieproces” vertelt Jan. “Vaak zijn bedrijfsprocessen als het offertetraject, orderacceptatie en de financiële administratie wel geautomatiseerd, maar het productiedeel niet. En juist daar kan een bedrijf veel winnen! Want door ook het productieproces te automatiseren kunnen levertijd, productiekosten en voorraadbeheer veel beter beheerd worden.”

Tussentijdse resultaten

De Digiscan helpt de onderneming in kaart te brengen waar er mogelijkheden tot automatiseren liggen. “Automatiseringsoplossingen,  zoals Enterprise Resource Planning (ERP), waarmee de verschillende operationele werkzaamheden binnen een bedrijf worden ondersteund zijn veelal wel geïmplementeerd maar niet voor het gehele proces. De belangrijkste reden hiervoor lijkt te zijn dat de productieprocessen over de jaren bedacht en geoptimaliseerd zijn, maar men nog steeds vasthoudt aan de vertrouwde processen als de papieren werkbonnen. De overstap van dit goed lopende papieren proces, waaraan men gewend is, naar een geautomatiseerd systeem, is vaak lastig. Het vergt enerzijds verandering bij de medewerkers, maar anderzijds ook een gedegen analyse van het bestaande proces, dan wel het gewenste nieuwe proces. Het ontbreekt de bedrijven vaak aan kennis, tijd en prioriteit om zo’n grote verandering door te voeren terwijl de noodzaak om dit wel te doen, door veranderende eisen van de klanten, toeneemt.”

Kansen voor digitalisering identificeren

Hogeschool Rotterdam helpt, samen met de andere partners binnen SMITZH, ondernemers verder met toepassing van digitalisering binnen hun bedrijf. “Dit doen we onder andere door het geven van workshops, waarin we ondernemers helpen met het uitwerken van een plan van aanpak”. Door middel van dit plan van aanpak is de onderneming in staat de automatisering stap voor stap toe te passen en maken zij stemmen ze daarmee hun aanbod beter af op de wensen en eisen van de klanten.

Onderzoeksaanpak

SMITZH is een verbinder op het gebied van Smart Manufacturing en brengt vraag en aanbod in Zuid-Holland bijeen om de praktische toepassing van slimme technologieën in de maakindustrie te bevorderen. Onderzoekspartner Kenniscentrum Business Innovation heeft de taak om aan de hand van de Digiscan, samen met de ondernemingen de kansen voor digitalisering te identificeren. Aan de hand van de uitkomsten gaat het kenniscentrum in gesprek met het bedrijf en komen alle aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde. Voor de knelpunten en kansen die met behulp van digitalisering opgelost zouden kunnen worden, wordt de verbinding gelegd met de andere partners binnen SMITZH waaronder een aantal fieldlabs.

Deelnemen

Bedrijven die de (gratis) Digiscan willen laten uitvoeren binnen hun organisatie, zijn van harte welkom deel te nemen. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met Jan Pons of bezoek de projectpagina van de Digiscan.

METAVAK slaat handen ineen met Koninklijke Metaalunie en SMITZH

De vakbeurs METAVAK sluit wederom een intensieve samenwerking met Koninklijke  Metaalunie. Verder slaat METAVAK voor het eerst de handen ineen met SMITZH (Smart Manufacturing  Industriële Toepassing Zuid-Holland), waar Metaalunie onderdeel van is. SMITZH is een programma met als  doel de Zuid-Hollandse maakindustrie en zijn technologische toeleveranciers te ondersteunen bij het  toepassen van Smart Manufacturing, ofwel het automatiseren, robotiseren en digitaliseren van de productie. Dit gebeurt door kennis en vouchers. SMITZH organiseert een 3-daags programma op de beursvloer verdeeld per thema per beursdag: slim leren (beursdag 1), slim produceren (beursdag 2) en  slim verdienen (beursdag 3). METAVAK is dit jaar op 5, 6 en 7 oktober 2021 in Evenementenhal  Gorinchem.

SMITZH wordt gecoördineerd door InnovationQuarter en wordt mede mogelijk gemaakt door diverse partners,  waaronder Metaalunie, TNO, Holland Instrumentation, FME, Provincie Zuid-Holland, TU Delft, Metropoolregio  Rotterdam/Den Haag, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam.

Anton Duisterwinkel, Programma manager SMITZH bij InnovationQuarter zegt: “Op tijd de gevraagde kwaliteit leveren tegen minimale kosten.  Digitalisering kan daarbij het verschil maken. Ondernemers in de metaal die daarin een stap(je) willen maken,  kunnen terecht bij SMITZH voor kennis, kunde en een financieel duwtje in de rug.” 

In samenwerking met Metaalunie gaat SMITZH een 3-daags programma op de beursvloer aanbieden, waarbij er  twee keer per beursdag een reeks sessies bij te wonen zijn. Het programma is opgedeeld per thema per  beursdag. De dinsdag (5 oktober) staat in het teken van slim leren, waarbij diverse academies presentaties  geven over onder meer techniek, IoT, Smart Welding en Robotisering. Op de woensdag (6 oktober) staat slim produceren centraal met onderwerpen als 3D-printing en slim datagebruik. Slim verdienen is het dagthema op  de donderdag (7 oktober) met aandacht voor onder andere ERP-systemen, servitization, kosten-baten tool en  circulariteit.

In de techniek is elke dag bijleren noodzakelijk, want techniek vergt vakmanschap die moet  worden bijgehouden, verdiept en verbreed. Metaalbedrijven schreeuwen echt om gekwalificeerd technisch  personeel. Goed dat SMITZH daar als kennispartner van METAVAK volop op inzet”, vult Marie-Claire van  Doremalen, regiosecretaris Zuid-Holland Metaalunie, aan. 

Verder organiseren Metaalunie samen met SMITZH het CEO-diner op woensdag 6 oktober van 18.00 tot 20.00  uur. Dit is een netwerkdiner voor CEO’s waar ook diverse pitches worden gehouden over smart manufacturing.  Het CEO-diner is alleen op aanmelding en uitnodiging bij te wonen. Daarnaast organiseert Easyfairs in  samenwerking met Metaalunie een studentenmiddag. Het doel van deze middag is het promoten van techniek  onder toekomstige vakprofessionals. Er komt een centraal programma plus een rondje over de beursvloer om de branche te leren kennen. 

Voor meer informatie over METAVAK: www.metavak.nl
Meer weten over het automatiseren, robotiseren en digitaliseren van jouw productieprocessen? Neem direct contact op met Anton Duisterwinkel.

Robots in de fabriek integreren met machines: niet langer een mythe!

Robots in je fabriek integreren lijkt complex en duur. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Deze adviezen maken de weg vrij in jouw fabriek. Er zijn nog volop misverstanden over het toepassen van robots in productiebedrijven. Ze zijn te complex, te duur en kunnen maar heel lastig worden geïntegreerd in productieprocessen, zeker in samenwerking met andere machines. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Deze adviezen maken de weg vrij.

Een robot in een fabriek is geen doel op zich. En ook zal deze maar heel zelden ‘in zijn eentje’ zijn werk aan het doen zijn. Net als bij alle machines, staat of valt het nut van een robot bij het optimaliseren van het productieproces. Maar bij een robot ligt de nadruk op andere zaken dan bij de meeste andere machines.

Daarom is het belangrijk om – vóórdat je een robot inzet – het hele proces goed in kaart te brengen, zowel upstream als downstream. Upstream: zijn de grondstoffen en halffabricaten van dusdanige kwaliteit dat een precisie-instrument als een robot ermee uit de voeten kan? Downstream: kan de robot zijn producten kwijt; zijn de processen erachter snel en efficiënt genoeg?

Zo niet, dan creëer je een (nieuwe) bottleneck ergens in het proces en doe je een groot deel van de voordelen van een robot teniet. Het is dus een goed idee om de inzet van robot(s) al bij het ontwerpen van het productieproces mee te nemen.

Even een zijsprongetje: natuurlijk kun je dankzij robots besparen op personeelskosten, maar reken jezelf niet meteen rijk. Je hebt wel minder mensen nodig, maar wie je wel inzet is hoger geschoold (en zal ook voortdurend bijgeschoold moeten worden).

De zwakste schakel…

…is altijd bepalend voor de snelheid van de productie. Dat is geen nieuws voor een doorgewinterde ondernemer. Maar in het geval van robots kunnen deze zwakke schakels op onverwachte plekken opduiken.

Bij precisie-instrumenten zoals robots speelt nauwkeurigheid een grote rol. De kwaliteit en vooral de nauwsluitende tolerantiegrenzen van de upstream-processen zijn cruciaal. En natuurlijk de doorlooptijd. Robots zijn snel – een van hun fijne kwaliteiten tenslotte – dus de aanvoer van halffabricaten zal ook een tandje moeten bijschakelen, zodat ze niet stil komen te staan.

Monitoring en control

Meten is weten en in het geval van productieprocessen gaat het dan om monitoring en control. Niet alleen bij de robot, maar ook upstream én downstream. De robot zal zijn producten uiteindelijk ook naar het volgende stadium kwijt moeten, dus ook dit proces moet optimaal draaien.

Een fijne tool die daarvoor beschikbaar is, is het Internet of Things. In dit geval het Internet of Robotic Things of IoRT. Robots verzamelen met hun sensoren en camera’s flinke hoeveelheden data. Deze data kunnen met de juiste software worden ontsloten om de kwaliteit te bewaken van het productieproces. Maar ook om processen te reguleren. Een upstream-proces kan de robot bijvoorbeeld inseinen dat deze bepaalde tools klaar moet zetten want een specifiek halffabricaat staat eraan te komen.

Cobots

Robots integreren in een fabriek is complex en kostbaar. Vandaar dat bedrijven vaak kiezen voor een tussenoplossing: de cobot. Dit is een (kleinere) robot, die bedoeld is om met mensen samen te werken. Het inzetten van cobots is een belangrijke trend in het laagdrempelig toepassen van robots.

De kosten die gepaard gaan met cobots zijn een stuk lager. Dat heeft onder meer te maken met dat ze gemakkelijker kunnen worden geprogrammeerd. Vaak zelfs via ‘teach-in’: de mens doet het de robot als het ware voor door hem handmatig te besturen, waarna deze het vervolgens zelf kan. Grote robots zijn daarvoor in de regel te complex.

Een cobot is ook echt bedoeld om letterlijk naast een mens te werken. Grote robots werken in een afgesloten kooi, vanwege het grote gevaar dat ze voor hun omgeving kunnen vormen. Cobots kunnen gemakkelijker worden geïntegreerd in bestaande processen. Voor complexe robots moet vaak de hele fabriekshal en het productieproces op de schop. Maar vergis je niet: ook voor cobots is scholing een belangrijke vereiste.

Aan de slag met een robot in jouw fabriek

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten of robots iets voor jouw productieproces kunnen betekenen? Met een haalbaarheidsonderzoek van SMITZH kun je erachter komen wat een bepaalde Smart Manufacturing technologie voor jou kan betekenen. We hebben nu vouchers beschikbaar waarmee we 50% van de kosten van zo’n haalbaarheidsonderzoek dekken. Toets op een laagdrempelige manier of jouw bedrijf in aanmerking komt voor een voucher en krijg hulp bij de aanvraag.

Haalbaarheidsonderzoek: hier lees je er alles over!

Een nieuwe markt aanboren: zo richt je jouw exportproces goed in

Je wil je business graag uitbreiden naar het buitenland. Je hebt goed nagedacht over waar je kansen liggen en hebt je verdiept in culturele verschillen. Maar na de eerste klantorder begint het pas écht. Want voordat het product veilig en op tijd bij je klant is gearriveerd en jij het geld op je rekening hebt, moet er heel wat gebeuren. Wat komt er in praktische zin allemaal kijken bij het exporteren van je business?

Een nieuwe markt aanboren zó richt je jouw exportproces goed in

Een eerste belangrijke vraag is hoe je de vertegenwoordiging in het buitenland gaat regelen. Stel je een eigen vertegenwoordiger aan, eventueel vanuit een lokaal verkoopkantoor? Denk dan goed na over bijvoorbeeld juridische aspecten (welke lokale regels gelden er?) en de bemensing ‘op de grond’.

Zeker als het gaat om je eerste schreden over de grens zul je er eerder voor kiezen om te werken met een lokale distributeur of handelsagent. Die fungeert als schakel tussen jou en je buitenlandse afnemers en helpt je met het bewerken van de lokale markt. Groot voordeel is dat hij of zij de lokale markt normaal gesproken goed kent en de taal spreekt.

Ken je partners

Maar let op: de ene distributeur of agent is de andere niet. Zo zal de ene partij meer marktkennis en commerciële knowhow hebben dan de andere. Ook kan het gebeuren dat een lokale vertegenwoordiger je vooral opneemt in zijn of haar portfolio om je de wind uit de zeilen te nemen. De betreffende distributeur of agent werkt dan bijvoorbeeld ook samen met jouw concurrenten die een grotere marge bieden.

Een goede partnercheck vooraf voorkomt teleurstellingen. Wat is het trackrecord van de betreffende distributeur of agent? En hoe ziet de rest van het portfolio eruit? Voor meer aanbevelingen voor internationaal ondernemen lees hier verder.

Transport: halen of brengen?

Je bent erin geslaagd om je eerste buitenlandse order te scoren. Nu is het zaak om je product goed op de plek van bestemming te krijgen. In principe heb je twee opties: de klant komt de goederen ophalen of jij regelt het transport zelf.

De producten in Nederland laten ophalen kan makkelijk zijn, zeker als je net internationaal komt kijken. Maar let op: aan zo’n constructie kleven ook risico’s. Zodra de goederen op weg zijn, ben jij als leverancier de grip kwijt. Dat kan vervelende discussies opleveren als er onderweg iets gebeurt.

Meer grip

Zélf het transport verzorgen heeft als voordeel dat je zelf veel meer grip hebt op het logistieke proces. Bovendien vinden veel klanten het simpelweg prettig als ze zelf geen omkijken meer naar het transport hebben. Ook is het, zeker bij complexe machines, handig als een van je eigen mensen de ingebruikstelling op locatie kan verzorgen.

Zorg wel voor een goede transportverzekering die qua dekking past bij de specifieke risico’s. Een partij bakstenen vraagt nu eenmaal om een andere verzekering dan een op maat gemaakte hightech machine. Transportkosten zul je bovendien moeten verwerken in je prijs. Kom je met de prijs die je rekent wel uit de kosten?

Bij de levering draait uiteindelijk alles om een goede balans tussen kosten aan de ene, en risico’s aan de andere kant. Kun je de risico’s dragen of voldoende afdekken?

Hoe laat je je betalen?

Een ander cruciaal punt: je betalingscondities. Je klanten vooruit laten betalen is natuurlijk ideaal, maar dat is lang niet in elke sector gebruikelijk. Integendeel; in de maakindustrie is achteraf betalen doorgaans de norm. Daarbij geldt als vuistregel: stel je vooraf goed op de hoogte van de gebruikelijke betalingstermijnen. Een betalingstermijn tot 180 dagen is in sommige landen eerder regel dan uitzondering. Denk hier goed vooraf over na. Als je pas na 180 dagen betaald krijgt, kun je die periode dan overbruggen? Je vaste lasten lopen immers gewoon door.

Verdiep je in de gebruikelijke betalingscondities binnen jouw sector. En doe onderzoek naar de betalingsmoraal in het land waarop je je richt. Dat voorkomt onaangename verrassingen.

Verdiep jezelf!

Al met al komt er veel kijken bij het goed inrichten van je exportproces. Hulp nodig? Er zijn veel private partijen waar je terecht kunt voor bijvoorbeeld trainingen en cursussen rondom Incoterms (internationale afspraken over de verdeling van risico’s en kosten van transport van goederen), internationale betalingscondities en documenten.

Ook is er veel kennis online beschikbaar en kun je op veel plekken terecht voor (gratis) advies.

Meer weten over internationaal ondernemen?

Loop je rond met plannen om een nieuwe markt aan te boren en wil je een keer vrijblijvend sparren? Neem dan gerust contact op met Marit Kuijpers (Senior Projectmanager Internationalisering bij InnovationQuarter) via marit.kuypers@innovationquarter.nl.

Kan een exoskelet mij echt helpen? Vijf lessen die je moet weten

Run je een bedrijf in de industriële sector? Wellicht worden jouw medewerkers blootgesteld aan lichamelijk zware werkzaamheden: dag in dag uit werken ze met materialen en dragen ze gereedschap, vaak met een gebogen rug of opgeheven armen. Dit kan risico’s met zich meebrengen omdat de werknemers vermoeid en overbelast kunnen raken en hun productiviteit achteruit kan gaan. De werkbelasting kan leiden tot blessures, rugklachten, nek- en schouderpijn en zelfs invaliditeit en ziekteverzuim. Maar liefst 44 miljoen werknemers in de Europese Unie krijgen klachten naar aanleiding van fysiek zwaar werk. Dit kost de industrie jaarlijks meer dan $ 300 mrd.

 

Een exoskelet kan uitkomst bieden doordat het op het lichaam wordt gedragen en bij zware werkzaamheden kan ondersteunen. Exoskeletten kunnen helpen om het aantal spier- en skeletletsels te verminderen en de vitaliteit van werknemers te verhogen. Op de lange termijn zou dit minder kosten voor het bedrijf kunnen betekenen.
Toch zien we dat exoskeletten in het mkb nog maar weinig worden ingezet. Dit terwijl diverse taken in de maakindustrie zich hier goed voor lenen. In de regio Zuid-Holland is al de nodige expertise over exoskeletten aanwezig bij bedrijven en organisaties als TU Delft en TNO.

Nieuwsgierig? TNO-expert Michiel de Looze beschreef in een blog voor het innovatieprogramma EXSKALLERATE 5 handige lessen om mee te nemen, voordat je besluit tot aanschaf.

 

1: Een exoskelet is niet de eerste oplossing die je zou kunnen overwegen

Ten eerste moet je kijken naar andere ergonomische maatregelen die het zware fysieke werk verminderen of zelfs elimineren: herinrichting van de werkplek, het gebruik van kranen, balanceerapparaten of andere hulpmiddelen, mechanisatie of robotisering. Als deze vanuit operationeel, technisch of financieel oogpunt niet haalbaar zijn, dan pas zou je het gebruik van exoskeletten moeten overwegen.

 

2: Een exoskelet kan effectief zijn (of niet)

Passieve exoskeletten (gebaseerd op veersystemen en commercieel verkrijgbaar) verminderen de mechanische belasting van het menselijk lichaam. Dit is echter vooral gebaseerd op onderzoek naar geïsoleerde activiteiten in een lab setting. In de praktijk is het werk zelden een op zichzelf staande activiteit, maar een verscheidenheid aan activiteiten. Of een exoskelet de werkdruk wel of niet vermindert, hangt af van het activiteitenprofiel in de loop van de tijd in jouw specifieke werksituatie.

 

3: Bepaal vóór het testen het potentieel van exoskeletgebruik

Voordat je een exoskelet naar jouw werkplek brengt, moet je een idee hebben van de specifieke activiteiten die ondersteuning nodig hebben in jouw werksituatie en die ondersteuning kunnen krijgen van een exoskelet. Het is ook net zo belangrijk om een idee te hebben van de activiteiten die niet zouden worden ondersteund of die zelfs zouden kunnen worden belemmerd door het dragen van een exoskelet. Dit vereist een gedegen taakanalyse. Het kost wat moeite maar voorkomt tegenslag en teleurstelling als de exoskeletten eenmaal zijn aangeschaft.

 

4: Betrek werknemers bij het testen en implementeren

Misschien een voor de hand liggende, maar te belangrijk om niet te noemen: betrek jouw medewerkers bij het proces van het testen, implementeren en beslissen. Wegen de positieve, belastingverlagende effecten op tegen de eventuele hinder die het exoskelet met zich meebrengt? De ervaringen op de werkvloer zijn cruciaal voor verder gebruik en acceptatie. De werknemers zullen het exoskelet gaan dragen dus zorg ervoor dat er draagvlak is. Eventuele pilots en een goede begeleiding zijn zeker aan te raden.

 

5: Verdien de kosten terug

De prijzen variëren, maar een exoskelet met armondersteuning kost al gauw € 4.000,-  met inachtneming van additionele kosten voor training, consultancy en besluitvorming. Hoe kun je dit geld terugverdienen?

Enerzijds kan er bespaard worden op het terugdringen van de kosten voor personeelsvervanging. Stel dat een van jouw medewerkers vaak met ziekteverlof is vanwege schouderklachten. Zodra het exoskelet het ziekteverzuim met twee weken vermindert, worden de kosten terugverdiend door besparing op personeelsvervangingskosten. Anderzijds kan de productiviteit toenemen als gevolg van minder overbelasting op de werkvloer. Een stijging van 5% kan de investering over het algemeen in ongeveer 3 jaar terugverdienen. Het is natuurlijk niet gegarandeerd dat dit zal gebeuren, dus je moet ook rekening houden met meer kwalitatieve aspecten: minder vermoeidheid en ongemak bij personeel, meer tevreden en gemotiveerde werknemers en meer aantrekkelijkheid van het werk.

 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Volgens onderzoek van de EXSKALLERATE-partners zou het gebruik van exoskeletten 10-40% van de piekbelasting van de spieren kunnen verlichten voor passieve exoskeletten, en tot 80% voor actieve exoskeletten.

Het consortium dat bestaat uit bedrijfsondersteunende organisaties, clusters en onderzoeksinstituten zal hiervoor fieldlabs opzetten en helpen ontwikkelen. Daarnaast zullen er ook verschillende informatieve workshops voor mkb-bedrijven worden georganiseerd. Hierin denken experts mee in uitdagingen en oplossingen die mkb’s tegenkomen bij de adoptie van exoskeletten.

“Mensen moeten langer werken in onze vergrijzende samenleving. Wij streven ernaar om mensen in de productie- en bouwsector te helpen om dat op een gezonde en gelukkige manier te doen door de toepassing van exoskeletten te versnellen. Eenmaal gevestigd in deze industrieën, verwachten we dat andere industrieën, zoals logistiek en landbouw, snel zullen volgen,” zegt Anton Duisterwinkel, coördinator van EXSKALLERATE bij InnovationQuarter en programmamanager van SMITZH.

Ook jij kunt meeprofiteren van de voordelen van exoskeletten. Interesse gekregen na het lezen van deze blog? Houd de internationale projectwebsite in de gaten voor projecten en workshops waaraan je kunt deelnemen of neem direct contact op met Anton Duisterwinkel als je meer wilt weten over het programma.

Afbeelding: © Skelex

Maak jouw productiebedrijf slim met een SMITZH voucher

Werk jij voor een Zuid-Hollands maakbedrijf of technologische toeleverancier en wil je sneller, schoner en goedkoper produceren?  Wij verbinden je graag aan voor jou interessante fieldlabs en maken je wegwijs in de beschikbare tools, opleidingen en subsidies die er zijn om met Smart Manufacturing aan de slag te gaan. 

Wellicht spelen de volgende vragen bij jou:

  • Hoe kan ik tegen minder kosten produceren?
  • Hoe zorg ik dat mij klant meer tevreden is (over kwaliteit, levertijd, kosten)?
  • Hoe zorg ik dat ik veel minder tijd kwijt ben aan het regelen van de operatie (minder fouten)?

Wij zijn SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassing Zuid-Holland), de Smart Industry Hub van Zuid-Holland. Wij brengen vraag en aanbod lokaal bijeen om de praktische toepassing van slimme technologieën te bevorderen. Denk hierbij aan robots, 3D-printen en sensoren. Slimme maaktechnologieën waarmee je sneller, goedkoper en efficiënter kunt produceren.

Technologische maakbedrijven uit de regio Zuid-Holland die aan de slag willen met het digitaliseren en automatiseren van hun productie kunnen een duwtje in de rug krijgen met een voucher.

Wat voor type vouchers zijn er?

SMITZH biedt op dit moment drie typen vouchers aan waarmee je subsidie kunt krijgen op verschillende activiteiten om smart manufacturing toe te passen.

Je kunt subsidie krijgen als je een:

  1. oriëntatieworkshop wilt doen op een technologie. Je kunt hiervoor tot € 5.000,- vergoed krijgen. De workshop duurt een dag(deel). De workshop wordt online of op locatie gegeven door een fieldlab of een andere expert. Je eindigt de workshop met een shortlist met ideeën voor mogelijke toepassingen.
  2. een haalbaarheidsonderzoek wilt doen. Je kunt hiervoor tot € 10.000,- vergoed krijgen. Het onderzoek duurt vaak een aantal weken tot maanden. Bij het onderzoek is een fieldlab betrokken. Aan het eind van het onderzoek ontvang je een adviesrapport waarin staat of een beoogde technologie voor jouw bedrijf geschikt is en wat het mogelijk oplevert.
  3. een innovatieproject wilt doen om een oplossing binnen jouw bedrijf te testen. Je kunt hiervoor tot € 30.000,- vergoed krijgen. Dit duurt vaak enkele maanden tot een jaar. Bij het project is een fieldlab betrokken. Je gaat op kleine schaal ontwikkelen en in de praktijk valideren of een toepassing werkt.

Hoe werkt het en is het de moeite waard?

  • Welk voucher past het beste bij mij?
  • Is het de moeite waard om een aanvraag in te dienen?
  • Ik wil een voucher aanvragen, maar ben nog op zoek naar een expert of fieldlab om dit samen mee te doen.
  • Ik wil een voucher aanvragen, maar de procedures zijn nog te onduidelijk ik zoek hulp bij het indienen.

Daar kunnen wij mee helpen!

haalbaarheidsonderzoek SMITZH

Fieldlabs en experts

Voor het aanvragen van een workshopvoucher heb je een fieldlab of expert naar keuze nodig. Om een haalbaarheidsonderzoek of innovatieproject te doen, moet samengewerkt worden met één van de SMITZH fieldlabs. Als je nog geen connectie met een fieldlab of expert hebt gemaakt, kan SMITZH jou aan een passend fieldlab of expert verbinden.

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Zij versterken verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek thema. Grote voordeel voor het bedrijf is dat geavanceerde faciliteiten en -opstellingen gebruikt kunnen worden en connecties met experts snel zijn gemaakt.

In fieldlab RAMLAB wordt bijvoorbeeld gewerkt aan on-demand 3D-metaal printen in, het automatiseren en robotiseren van de productie van grote lichtgewicht constructies gebeurt in SAM|XL en een leven lang ontwikkelen in de Duurzaamheidsfabriek.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen? 

In principe geldt op=op! De vouchers zijn nog beschikbaar.

Aanvraagprocedures

De vouchers worden bekostigd vanuit verschillende instanties met elk hun eigen procedures.
Hier vind je de benodigde informatie.

Toets op een laagdrempelige manier of jouw bedrijf in aanmerking komt voor een voucher en krijg hulp bij de aanvraag.

MELD JE AAN VOOR EEN ONLINE INTAKEGESPREK

Heb je een andere vraag?

Neem contact op met SMITZH

 

 

De Duurzaamheidsfabriek: ondernemen, innovatie en onderwijs op één locatie

Innovatie in jouw maakbedrijf heeft je prioriteit. Maar waar kun je kennis opdoen? In de Duurzaamheidsfabriek kun je testen, meten en samenwerken met studenten. Wanneer je – net als veel andere ondernemingen – hard werkt aan de toepassing van duurzame en slimme technologie en daarvoor wilt innoveren, loop je tegen een drempel aan: waar kan ik kennis vergaren en mijn innovaties testen? Het antwoord is te vinden in de Duurzaamheidsfabriek. Een campus waar je kunt testen, meten en kunt samenwerken met  bedrijven en onderwijsinstellingen.

Ben je benieuwd hoe jouw technische innovatie het doet als prototype? Een testlaboratorium is duur en zeker voor midden- en kleinbedrijf niet haalbaar als investering. In de Duurzaamheidfabriek kun je terecht om jouw innovatie op de testbank te leggen, samen met slimme techniekstudenten van het Da Vinci College voor MBO.

Met dit initiatief wil de Duurzaamheidsfabriek testing en prototyping van toegepaste technologische innovatie voor elke onderneming bereikbaar maken. Ook wordt zo de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven zo klein mogelijk gemaakt. De focus van de Duurzaamheidsfabriek ligt – logischerwijs – op Smart Industry en Industrie 4.0, waar de meest duurzame innovatie te vinden is. Voor deze Smart Industry en Industrie 4.0 richt de Duurzaamheidsfabriek zich op de technologische maakindustrie en, gezien de regio, op de maritieme sector.

Integratie met onderwijs

Naast een laagdrempelige testlocatie voor bedrijven biedt de Duurzaamheidsfabriek de studenten van het Da Vinci College de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen met echte opdrachten die door bedrijven worden aangekaart. Wil je een prototype laten maken en testen? Dan kun je dit in de Duurzaamheidsfabriek samen met de studenten doen. Zij leren het werk van nabij kennen en jouw bedrijf krijgt er tastbare resultaten voor terug. De focus ligt daarbij op het praktisch toepassen van nieuwe kennis en het meenemen van de (toekomstige) gebruikers ervan.

Een van de grote voordelen van de samenwerking is dat er goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers de arbeidsmarkt instromen. Bovendien merken bedrijven dat de Duurzaamheidsfabriek zorgt voor continue bijscholing van medewerkers door het aanbieden van opleidingen en hen direct bij projecten te betrekken. Ook blijkt dat het niveau van de studenten steeds beter aansluit bij de eisen van de technische beroepen.

Andere bedrijven ervaren dat door gebruik te maken van de Duurzaamheidsfabriek, de bekendheid toeneemt, en het daardoor minder lastig wordt om aan personeel te komen. Ook komt het regelmatig voor dat samenwerkingsprojecten met studenten leiden tot daadwerkelijke producten die hun weg naar de markt vinden.

Een niet onaanzienlijk aantal afgestudeerden blijkt zodanig gestimuleerd dat ze de kans grijpen om voor zichzelf te beginnen, en zo een nieuwe cyclus van onderneming, werkplekken en samenwerking met het onderwijs genereren.

Na het afstuderen stopt het leren niet. Het motto van de Duurzaamheidsfabriek is ‘werken, innoveren, leren’. Gedurende de loopbaan leren werknemers voortdurend bij, dankzij scholing en nieuwe samenwerkingen met studenten.

Fieldlab

De Duurzaamheidsfabriek is een van de SMITZH Fieldlabs in Zuid-Holland. Er zijn er in deze regio zeven: een in Den Haag, drie in Delft, twee in Rotterdam, plus de Duurzaamheidsfabriek in de Drechtsteden. Alle Fieldlabs hebben hetzelfde doel voor ogen: het bieden van een praktijkomgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen, inclusief testen en implementeren.

Net als alle Fieldlabs en SMITZH is het doel om de bedrijven in de regio te helpen met slimmere bedrijfsprocessen, duurzaam en circulair produceren. En op deze manier te helpen de concurrentiepositie van jouw maakbedrijf te verbeteren.

Bijzonder aan de Duurzaamheidsfabriek is dat het echt de dynamiek heeft van een fabriek, met een laagdrempelige testfaciliteit voor toegepaste innovatie. Als bedrijf is er ook de mogelijkheid om je te vestigen en gebruik te maken van de vierde verdieping waar ontmoetingen plaatsvinden met andere bedrijven, studenten en docenten. Daardoor is er een breed spectrum aan kennis voorhanden, niet alleen op het gebied van Smart Industry, maar ook waardevolle kennis van elektrotechniek, lassen, meubelmaken en nog veel meer.

Gebruik de Duurzaamheidsfabriek!

Ben je benieuwd wat de Duurzaamheidsfabriek voor jou kan betekenen? Neem vooral zelf een kijkje op de website van de Duurzaamheidsfabriek. Of maak kennis met Managing Director van de Duurzaamheidsfabriek Daniël Wortel via dwortel@davinci.nl.