Kitepower lanceert airborne windenergie in Caribisch gebied

Met de Falcon 100kW van Kitepower is het allereerste mobiele airborne windenergiesysteem (AWES) in het Caribisch gebied de lucht ingegaan. De inzet van het innovatieve windenergiesysteem is onderdeel van Caribbean Engineer 2021 (CAEN21), een militaire oefening van de Nederlandse strijdkrachten nabij Vader Piet op Aruba. De operatie is het vervolg van een vijf jaar lange samenwerking tussen het ministerie van Defensie en de Delftse startup.

Airborne windenergie van Kitepower

Kitepower werd in 2016 opgericht door CEO Johannes Peschel en universitair hoofddocent aan de TU Delft Roland Schmehl. Het bedrijf is een spin-off van de AWE-onderzoeksgroep van de TU Delft. De Falcon 100kW AWES van Kitepower werd ontwikkeld met subsidie van het ‘Fast Track to Innovation’-project van EU-programma Horizon 2020, begeleid door tech-incubator YES!Delft en met support van wijlen windenergiepionier en informal investor Henk Hutting (1952-2021).

Kitepowers AWES wekt elektriciteit op met een vlieger die achtjes draait in de wind en daarbij aan een kabel trekt die is verbonden aan de liertrommel van een 100kW grondstation. De energieopwekking gebeurt in twee fasen die in ononderbroken cycli worden herhaald. De energie die door het systeem wordt opgewekt bij het uitrollen van de vlieger (eerste fase) is groter dan de energie die wordt verbruikt bij het inhalen ervan (tweede fase). Deze cyclus resulteert netto in een energieopbrengst.

Ministerie van Defensie en Kitepower

De relatie tussen het ministerie van Defensie en de cleantech startup Kitepower dateert van november 2016, toen Kitepower de Defensie Innovatie Competitie (DIC) ‘Energie voor operationeel optreden’ won. De scope van het programma was gericht op het ontwikkelen van een 100kW AWES die bijdraagt aan de CO2-doelstellingen van het ministerie.

Na het winnen van de DIC gaf Kitepower begin 2018 een succesvolle training op oefenterrein Marnewaard om de Falcon 100kW AWES en de werking ervan te introduceren bij Defensie. De training betekende een volgende grote mijlpaal voor Kitepower, namelijk dat het AWES-prototype voor het eerst door een extern team werd bestuurd.

In 2019 gingen Kitepower en Defensie een belangrijk vervolgproject aan: het Kitepower System for the New Defence Technology Program. Dit project richtte zich op het in kaart brengen van de voordelen van de inzet van Kitepower bij de veldoperaties van Defensie. De overeenkomst kwam tot stand binnen het kader van het Nationale Technologie Project (NTP), een programma dat de ontwikkeling van prototypes en de demonstratie van defensie-specifieke toepassingen stimuleert. De strategische toekomstverkenning van Defensie, die bestaat uit relevante regionale cases waarin klimaatverandering een rol speelt, hebben uiteindelijk in 2021 geleid tot uitvoering van het project op Aruba. Het is de eerste keer dat Kitepower buiten Nederland wordt ingezet.

Airborne windenergie op eilanden

Airborne windenergiesystemen zijn uitermate geschikt voor gebruik op eilanden dankzij de krachtige kustwinden, die zorgen voor een sterke en stabiele elektriciteitsopwekking. Energievoorziening op eilanden gaat altijd met grote uitdagingen gepaard, aangezien de kosten van de aanleg van elektriciteitskabels of zelfs brandstoflevering voor generatoren vaak een veelvoud zijn van die op het vasteland. Het gevolg is dat elektriciteit meestal wordt opgewekt met generatoren die werken op diesel die tegen zeer hoge tarieven wordt ingevoerd. Kitepower biedt een uitstekende oplossing om het brandstofverbruik, de kosten en de milieuvoetafdruk van deze generatoren te verlagen.

Kitepower kan worden geïntegreerd in micro-elektriciteitsnetten waarmee het potentieel van airborne windenergie wordt ontsloten. Door Kitepower te combineren met accu’s, is het niet langer nodig dieselgeneratoren te laten draaien. Een hybrideoplossing met Kitepower zorgt voor minder dieselverbruik en voor meer schone energie, met als resultaat een aanzienlijke kostenbesparing, zelfs voor gebieden die geen constante hoge windsnelheden kennen.

De Nederlandse strijdkrachten willen overal waar ze opereren hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Kitepowers innovatieve windenergietechnologie verlaagt het dieselverbruik en vergroot de energieonafhankelijkheid. Hiermee biedt de technologie een milieuvriendelijke oplossing voor militaire inzet op afgelegen locaties waar logistieke aanvoerlijnen niet kunnen worden gegarandeerd. Dit maakt de mobiele plug-and-play windenergie van Kitepower de ideale oplossing voor een dergelijke operationele omgeving.

De inzet van Kitepowers AWE-technologie op Aruba vindt plaats vlak bij het 30MW Vader Piet windpark. Dit windpark is het eerste project op het eiland (2009) waar NuCapital bij betrokken was, en stond onder leiding van Henk Hutting, windenergiepionier en mentor en investeerder van Kitepower.

‘Dit is een droom die uitgekomen is: een mijlpaal die ik voor ogen had sinds de oprichting van Kitepower vijf jaar geleden. We hebben eindelijk een Kitepower-systeem kunnen lanceren op een Caribisch eiland. Het is prachtig om een van onze vliegers naast Henks windpark (Vader Piet op Aruba) te zien vliegen en ik vind het echt geweldig om te zien wat Kitepower de afgelopen jaren heeft bereikt. Ik wil Henk, het ministerie van Defensie, alle supporters en vooral het Kitepower-team bedanken voor hun harde werk en tomeloze inzet. En ik kijk uit naar nog vele Kitepower-operaties, zowel in Europa als overzee.

– Johannes Peschel, oprichter en CEO van Kitepower

“Developer Kitepower is een van de interessante opties voor toekomstige energie voorziening. Als Ministerie van Defensie zien wij toepassingen zowel in het operationele als civiele domein omdat Kitepower een bijdrage kan leveren aan een duurzame samenleving. Dit is een van de redenen van het Ministerie van Defensie om bij te dragen aan dit project. Het levert nieuwe mogelijkheden, voornamelijk in afgelegen en/of locaties met veel wind, zoals eilanden.”

– Luitenant Colonel Paul van der Heul

– – –

Over Kitepower
De Delftse startup Kitepower is koploper in airborne windenergiesystemen (AWES). Het bedrijf ontwikkelt innovatieve en kostenefficiënte alternatieven voor conventionele windmolens met behulp van een gepatenteerde baanbrekende technologie. Kitepower wil het wereldwijde energieprobleem aanpakken door systeemintegratoren die decentrale energienetwerken beheren een schaalbare oplossing te bieden die zorgt voor een significante vermindering van CO2-uitstoot. Zo jaagt Kitepower de race naar klimaatneutraliteit aan. Dankzij het aantreden van nieuwe strategische bestuursleden, waaronder energie-innovatiefonds ENERGIIQ, Stichting ifund en Windhandel Beheer, wist Kitepower onlangs een investering van € 3 miljoen binnen te halen voor de commercialisatie van het Falcon Kitepower-systeem en verdere uitbreiding van de organisatie.

Over Defensie Innovatie Afdeling
Technologische ontwikkelingen, verschuivingen in geopolitieke relaties en een veranderend klimaat zijn allen aspecten waar de Koninklijke Landmacht snel op moet kunnen aanpassen en op reageren op een constructieve manier. De innovatieafdeling van de Koninklijke Landmacht heeft de missie om de innovatieve kwaliteiten van de industrie en kennisinstituten te ontgrendelen voor het moderniseren van alle operaties binnen Defensie om zo relevant en effectief te blijven tijdens de uitvoer van hun taken en missies.

TNO Mens-Robot Canvas Workshop

De recente “Mens-Robot Canvas” workshop van TNO bij Robohouse, in het kader van het regionale innovatieprogramma SMITZH, was het ontmoetingspunt waar mkb ondernemers, ontwikkelaars van robots/cobots en wetenschappers samenkwamen om de wens, noodzaak, uitdaging en behoefte van mens-machine interactie met elkaar te bespreken en aan te pakken. Het gaat immers over de toekomst van werk en efficiënt samenwerken. Dit gaat een verder dan alleen robotisering en automatisering, maar hoe pak je dat aan?

Het doel van de workshop was om te laten zien op welke manier mens en robot samen kunnen werken en te laten zien wanneer het interessant is om als midden- en/of kleinbedrijf hierop in te zetten en waarmee je rekening moet houden.

Kleine en middelgrote bedrijven vinden de techniek vaak al interessant, maar ze weten niet precies wanneer het interessant is om vanuit commercieel of organisatorisch oogpunt in te stappen.

Daarom werd er tijdens de workshop aandacht besteed aan:

 • collaboratieve robots;
 • taakverdeling tussen mens en robot
 • welke interactie er nodig is tussen mens en robot om een gezamenlijk doel te kunnen bereiken.

Demo met AR

Daarbij werd er ingegaan op de volgende vraagstukken.

 • Waarom samenwerken met een robot of cobot?
  Het kan interessant zijn om robots in te zetten wanneer er binnen je bedrijf veel repetitieve handelingen plaatsvinden. Ook kan het zorgen voor een efficiëntere taakverdeling. Een mens-robot samenwerking kan zorgen voor een goede werkbalans, omdat ze deels overlappende en deels complementaire capaciteiten hebben. Zo kan een robot ondersteunen bij repeterende fysieke taken, door bijvoorbeeld het oppakken en plaatsen van onderdelen, terwijl de mens de meer (cognitief) complexere taken uitvoert.
 • Waarom het interessant is voor het MKB
  Volledige automatisering is met name bij kleine series en veel product varianten niet altijd mogelijk. Met name binnen het MKB is er behoefte aan flexibiliteit: productie waarin operators èn robots ingezet worden en (samen)werken. Echter de samenwerking en interactie tussen mens en robot is niet een natuurlijke zoals tussen 2 collega’s. Met het ontwerpen en implementeren van een productie lijn of werkplek moet je vooraf nadenken over communicatie tussen operator en robot: hoe weet de robot wat hij moet doen? Hoe weet de operator of de robot klaar is en waar in de werkplek de robot zal gaan werken?
  TNO heeft een mens machine interactie canvas ontwikkeld waarin deze aspecten aan bod komen. Door het gebruik van dit canvas breng je op een gestructureerde manier de mogelijke interacties in kaart en ook op welke wijze je die in de werkplek realiseert. Het inzetten van deze nieuwe technologie kan hierdoor bijdragen aan een efficiënte en flexibele productie waarin mens en robot gezond en veilig samenwerken.

Demo met cobot

Interesse in de meerwaarde van mens-robot interactie voor jouw bedrijf? 

Het canvas geeft meerwaarde om de informatie over taakverdeling en interacties vast te leggen en over te kunnen dragen naar externen, bijv. integrators, klanten. Het canvas helpt ook bij het inschatten van je business case. Je kan een snelle check doen welke processen zich nog meer voor samenwerking lenen, zodat je cobot flexibeler inzetbaar is. Je kan beter de haalbaarheid en mogelijke aandachtspunten en risico’s inschatten.

Plan een demosessie bij TNO in RoboHouse!

Neem CONTACT op.

Rondleiding Robohouse

Inspiratie Case: Het automatisch detecteren van afwijkingen bij kleine series of enkelstuks freeform producten met behulp van NDT

Voor sommige categorieën producten is het noodzakelijk dat er gegarandeerd kan worden dat ze geen kritieke fouten bevatten. Denk bijvoorbeeld aan materialen die gebruikt worden in de luchtvaartindustrie. Akoestische Non Destructive Testing (NDT) is in deze industrie de gouden standaard om te kwalificeren op verborgen defecten. Het uitvoeren van een NDTscan is een tijdrovende klus waarbij een gekwalificeerde medewerker de akoestische meetprobe zorgvuldig over het oppervlak beweegt. De arbeidsproductiviteit kan worden verhoogd dankzij nieuwe doorbraaktechnologie van SAM|XL en TNO: MEMS array sensor technologie en scannen middels een robot.

SAM|XL en TNO werken samen aan de ontwikkeling van technologie voor akoestische sensoren en het automatisch programmeren van robotpaden over complexe vormen.

Het innovatieprogramma SMITZH ondersteunt deze technologische ontwikkeling, omdat deze juist van belang is voor maakbedrijven in Zuid-Holland waar veelal kleine series hoogwaardige producten worden vervaardigt.

Zero Programming als onderdeel van Flexible Manufacturing

Het is niet het eerste project waarbij SAM|XL en TNO samenwerken. Ze hebben samen al verschillende projecten gedaan waarbij ze hun gezamenlijke kennis en expertise hebben ingezet voor het toegankelijk maken van systemen voor Flexible Manufacturing: mass customisation van enkel stuks voor de prijs van massa fabricage.

De huidige use case is het automatisch inspecteren van objecten voor kleine series, enkelstuks en kritieke materialen. Denk bijvoorbeeld aan de dubbelgekromde panelen voor de luchtvaartindustrie.

Deze panelen worden gescand met behulp van 3D vision, waarna Zero Programming automatisch robotpaden genereert. Vooraf kalibreren van de robot ten opzichte van de panelen is niet nodig. Deze techniek maakt het mogelijk om objecten willekeurig te positioneren. Daarnaast is deze methode contactloos en wordt het gebruik van water vermeden.

Automatisch genereren van robot paden met behulp van 3D vision

De robot kan door de 3D camera de positie en oriëntatie tijdens het inspectieproces detecteren, waardoor het specifiek positioneren van een object niet langer vereist is. Korte cyclus- en omschakeltijd en robuuster tegen verstoringen.

De 3D vision techniek van SAM|XL en TNO is laagdrempelig in gebruik. Doordat de camera automatisch wordt gekalibreerd gaat dat ook goed bij afwijkende objecten.

Aan de hand van de MEMS Sensor Array kunnen objecten en producten worden geïnspecteerd op eventuele afwijkingen zonder deze te beschadigen of zelfs maar aan te raken. In tegenstelling tot klassieke Non Destructive Testing (NDT) kunnen objecten met de MEMS Sensor Array contactloos en zonder gebruik van water worden geïnspecteerd. De inspectiesnelheid kan dankzij deze nieuwe technologie worden opgevoerd tot 6m2 per minuut, waarbij een vergelijkbare detectie gevoeligheid wordt behaald als conventionele technieken.

SMITZH ondersteunt dit project omdat deze nieuwe techniek het mogelijk maakt om NDT-inspectie en robots op een laagdrempelige manier binnen maakbedrijven in te zetten.

Ontdekken of en hoe het in jouw organisatie toegepast kan worden? Bekijk de video

Meer weten over deze techniek?

Mocht je meer willen weten over dit onderwerp dan ben je welkom. Maak een afspraak voor een kop ‘oploskoffie’ met de technici van TNO.

Een uur praten, vragen stellen, problemen oplossen, laagdrempelig advies; en zoveel espresso en cappuccino als je maar nodig hebt.

Slim leren, slim produceren, slim verdienen – kennisprogramma SMITZH en Metaalunie op Metavak

De afgelopen editie van METAVAK is erg positief verlopen, zo laat beursorganisator Easyfairs Nederland weten. Het nationale vakevent voor de metaalbranche werd op 5, 6 en 7 oktober in Evenementenhal Gorinchem bezocht door bijna 4.300 bezoekers. Drie dagen lang verzorgden SMITZH en Metaalunie op METAVAK boeiende kennissessies door experts en fieldlabs uit de regio over praktische toepassingen van slimme technologieën, zoals Industrie 4.0, IoT, 3D-printen, slim met data, smart welding én meer.

Naast een goedgevulde beursvloer was er een omvangrijk programma, zoals het Directeuren-Diner op woensdag 6 oktober, dat door Koninklijke Metaalunie en SMITZH werd georganiseerd. Een mooi moment waarbij directeuren van bedrijven in gesprek gingen met studenten over de toekomst van technisch talent in de metaalsector.

Goed om te zien hoe directeuren van bedrijven en studenten elkaar vonden en nuttige gesprekken voerden onder het genot van een diner met uitzicht over de beursvloer. Tevens werd er met de studentmiddag goed gehoor gegeven aan het tekort van technisch personeel in de sector. Veel studenten verlieten geënthousiasmeerd de beursvloer.

De verschillende kennissessies die werden georganiseerd door SMITZH, samen met haar partners werden over het algemeen goed bezocht en met name de diversiteit qua interessante onderwerpen die nu in de markt spelen, werd gewaardeerd. Actuele onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer Industrie 4.0 vanuit TNO, Machines verbinden met IoT vanuit IoT Academy, diverse kanten van 3D-printen belicht vanuit Flam3D en RAMLAB en Lasrobots nu en in de toekomst vanuit Smart Welding Factory.

Anton Duisterwinkel, Programma manager SMITZH bij InnovationQuarter zegt: “Op tijd de gevraagde kwaliteit leveren tegen minimale kosten. Digitalisering kan daarbij het verschil maken. Ondernemers in de metaal die daarin een stap(je) willen maken, kunnen terecht bij SMITZH voor kennis, kunde en een financieel duwtje in de rug.”

Bron: Metaalnieuws

3D vision als middel voor autonome robots en kwaliteitscontrole

Ben jij een mkb ondernemer in de maakindustrie en ben je op zoek naar manieren om producten sneller, goedkoper en duurzamer te maken? Veel bedrijven werken aan het steeds verder automatiseren van het productieproces, onder andere door het gebruik van ‘slimme’ technieken. Welke nieuwe technologie daarin kan helpen lees je in dit blog.

Flexibele maaktechnologie

In de maakindustrie krijgt digitalisering en robotisering een steeds belangrijkere rol. Zo komen er sensoren en handige software op de markt die hun omgeving verkennen zodat productiemachines en robots daarop kunnen inspelen. Het programmeren van robots wordt daardoor eenvoudiger en betaalbaarder zodat ook kleinere series geautomatiseerd vervaardigd kunnen worden. Dan spreken we over Zero Programming. De combinatie van foutloze productie (Zero Defect) met zo min mogelijk omsteltijd (Zero Programming) biedt de mogelijkheid om klantspecifiek, goedkoper en duurzamer te produceren. Met als einddoel om massaproductie van enkelstuks voor de prijs en kwaliteit van massafabricage mogelijk te maken.

 Slimme robots voor kleine series en enkelstuks productie

Bij Zero Programming worden robot programma’s op basis van productinformatie, CAD informatie en 3D vision automatisch gegenereerd en kunnen deze robots in geval van afwijkingen, autonoom beslissingen nemen om afwijkingen binnen toleranties (toegestane afwijkingen) weg te werken. Het doel is om de complexiteit van het produceren van producten weg te nemen. Al deze elementen samen wordt Flexible Manufacturing genoemd.

“De Nederlandse industrie typeert zich door vervaardiging van hoogwaardige componenten en producten in kleine series met een gevarieerde mix aan uitvoeringen. High-mix-low-volume, bedacht, ontworpen en gemaakt in Nederland. Samen goed voor 55% van de Nederlandse exportwaarde. Met Flexibele Manufacturing werkt Nederland aan de internationale positie van onze maakindustrie: kleine series, unieke producten van hoge kwaliteit tegen concurrerende prijzen.” zegt Rob Snel, senior system engineer bij TNO.

Bron: Praatplaat Flexible Manufacturing, TNO

 

3D vision in de praktijk

Pointcloud camera’s zijn een voorbeeld van deze nieuwe 3D optische sensoren. Ze maken een dieptebeeld van een aanzicht op een product. Daardoor wordt het mogelijk om de 3D vormen van producten in een CAD-database te vinden en vergelijken. Dat is handig wanneer robots worden ingezet bij een kwaliteitscontrole omdat je de vorm referentie al in de CAD-database hebt staan. Ook is het handig bij de handling van producten als je de positie en oriëntatie nodig hebt. Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn essentieel om te voorkomen dat een robot misgrijpt of het product beschadigt.

Inmiddels worden deze 3D optische sensoren al in de praktijk ingezet. Zo werden ze al toegepast bij visuele inspecties en reverse engineering. Maar nu wordt de techniek van grote toegevoegde waarde voor het automatisch genereren en corrigeren van robot programma’s.

Momenteel wordt er door SMITZH, TNO, SAMIXL (Smart Advanced Manufacturing XL), DOC (Dutch Optics Centre) in samenwerking met overheden en kennisinstellingen ontwikkeld en getest met deze technieken. Daarom ondersteunen deze partijen MKB ondernemers door met ze mee te denken en hen de mogelijkheid te geven hun idee live te testen bij SAMIXL.

Het mooie is dat de tests die gedaan worden opnieuw bijdragen aan deze techniek waardoor deze steeds breder toepasbaar worden. Daardoor wordt het ook steeds aantrekkelijker en toegankelijker voor MKB bedrijven om met 3D-Metrologie aan de slag te gaan.

Een goed voorbeeld is te zien in dit filmpje. Hier is een 3D-camera vastgemaakt aan de end-effector van een robot. Met behulp daarvan wordt een object gereconstrueerd. Op basis van die 3D-reconstructie worden automatisch robotpaden gegenereerd voor het uitvoeren van een nabewerking.  Al deze voorbeelden onderbouwen dat het delen van kennis tussen de verschillende betrokken partijen zijn vruchten gaat afwerpen.


Zelf aan de slag?

Wil jij na het lezen van dit artikel meer weten over Flexible Manufacturing of wil je erachter komen of en hoe deze techniek binnen jouw organisatie ingezet kan worden?  SMITZH test graag samen met jou deze technologie uit in één van onze fieldlabs.

Mocht je meer willen weten over dit onderwerp dan ben je welkom. Maak een afspraak voor een kop ‘oploskoffie’ met onze technici. Een uur praten, vragen stellen, problemen oplossen,  laagdrempelig advies; en zoveel espresso en cappuccino als je maar nodig hebt.

Hoe de Digiscan de maakindustrie helpt om productieprocessen te automatiseren

Ondanks dat er in de afgelopen jaren in de maakindustrie geautomatiseerd en gedigitaliseerd is, wordt er in veel bedrijven nog met papieren werkbonnen in de productie gewerkt. Vaak is dat historisch gegroeid en is de stap naar een gedigitaliseerd productieproces lastig te zetten.
De overstap van papier naar digitaal is voor maakbedrijven vaak nog moeilijk, want digitalisering vraagt om zowel oude als nieuwe proceskennis en kennis van digitale systemen maar vooral ook een andere manier van werken. In veel maakbedrijven is de werkdruk hoog en ontbreekt het aan kennis, tijd en prioriteit om de digitalisering in alle processtappen in te voeren. De druk van klanten en leveranciers nemen langzaam toe om een echter inzicht te krijgen in levertijden en forecasts en ook dat vraagt om verdere automatisering van de primaire bedrijfsprocessen.

Digiscan

Om hier iets aan te doen heeft SMITZH  in 2019 de handen ineen geslagen met Hogeschool Rotterdam. Samen hebben zij het onderzoeksproject Digiscan opgezet. Binnen dit project wordt er samen met bedrijven onderzoek gedaan naar digitaliseringskansen voor hun onderneming. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst die bedrijven samen met de interviewer invullen. Na afloop wordt voor hen duidelijk welke onderdelen in hun bedrijfsvoering ze kunnen automatiseren. In veel gevallen kan de implementatie of optimalisatie van een Enterprise Resource Planning (ERP) al voor verschillende operationele werkzaamheden binnen het productieproces worden doorgevoerd.

Ondanks dat het onderzoeksproject Digiscan nog tot halverwege volgend jaar (2022) loopt, werpt het nu al zijn vruchten af. De tussentijdse resultaten laten zien dat er heel veel te winnen is op het gebied van automatisering. Van de 23 maakbedrijven die tot nu toe hebben meegedaan vindt het merendeel het lastig om hun productieproces te automatiseren. Vaak hebben ze wel al andere onderdelen in hun bedrijfsvoering gedigitaliseerd. Denk aan offertes, orders, financiën enzovoort. Juist het automatiseren van het productieproces kan bedrijven veel opleveren, want zo kunnen levertijden, productiekosten en voorraadbeheer veel beter beheerd worden. 

“Verrassend of niet, uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat veel van de MKB bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie nog niet alle interne bedrijfsprocessen geautomatiseerd hebben. Dat is wel een voorwaarde om vervolgstappen te zetten naar digitalisering van het gehele productieproces” aldus Jan Pons (onderzoeker en projectleider DigiScan). 

uitvinder digiscan

 

Plan van aanpak

Nadat voor bedrijven helder is geworden wat de digitaliseringskansen voor hun bedrijf zijn gaat SMITZH samen met hen en het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam aan de slag om de automatisering in hun bedrijf toe te passen. Op basis van de resultaten uit de DigiScan gaan ze met de MKB- ondernemer in gesprek over de hele bedrijfsvoering. Voor de digitaliseringskansen en knelpunten die daaruit komen kunnen MKB ondernemers contact leggen met andere partners binnen SMITZH, bijvoorbeeld met behulp van fieldlabs. 

Naast het afnemen van de Digiscan ondersteunt SMITZH  bedrijven ook met workshops en masterclasses. Tijdens deze bijeenkomsten leren MKB-ondernemers in de maakindustrie hoe ze een actieplan kunnen maken. Met behulp van dit plan kunnen de MKB-ondernemers vervolgens aan de slag om de digitaliseringsslag stap voor stap in hun bedrijf door te voeren. Hierdoor kunnen ze hun aanbod beter op de wensen van hun klanten afstemmen én de vragen van klanten beter beheersen. 

Deelname Masterclass

Heb jij een bedrijf in de maakindustrie en wil je graag weten hoe digitalisering jouw productieproces kan ondersteunen? Wil jij een beter beheer over de financiën, toeleveringsketen, operaties, rapportage, productie en HR-activiteiten van jouw bedrijf? Is jouw bedrijf er aan toe om opgeslagen informatie in het ERP-systeem efficiënter en goedkoper te laten werken?
Ontdek dan in deze 3 webinars wat ERP voor je kan betekenen. Of neem op 16 september as. deel aan de ERP masterclass: grip op de zaak m.b.v. rapportages.

Vouchers

Daarnaast biedt SMITZH verschillende soorten vouchers aan voor maakbedrijven in Zuid-Holland. Maakbedrijven die een inventarisatie van kansen voor digitalisering of de haalbaarheid van een investering in Smart Manufacturing technologie willen laten onderzoeken. Eén van die vouchers is de inventarisatie voucher. Deze voucher heeft een waarde van maximaal € 5000 inclusief BTW en biedt de mogelijkheid om onder leiding van een expert een workshop te volgen om de kansen voor Smart Manufacturing of digitalisering te beoordelen. De haalbaarheidsvoucher dekt 50% van de kosten tot een maximum van €10.000 inclusief BTW voor een haalbaarheidsonderzoek door één van de fieldlabs voor een toepassing van Smart Manufacturing.

Meer weten?

Bedrijven die de (gratis) Digiscan willen laten uitvoeren binnen hun organisatie, zijn van harte welkom deel te nemen. Voor meer informatie neem contact op met onderzoeker en projectleider DigiScan Jan Pons of bezoek de projectpagina van de Digiscan.

Zo ontwikkelt SMITZH de ‘techneut van de toekomst’ bij maakbedrijven in Zuid-Holland

Techniek vergt kennis en vakmanschap. Om het tekort aan personeel in de maakindustrie tegen te gaan is het belangrijk om technisch personeel continu om- en bij te scholen.

De opkomst van robots, digitale systemen en automatisering zorgt voor nieuwe banen en andersoortig werk. Gelukkig worden er in Zuid-Holland binnen het innovatieprogramma SMITZH allerlei initiatieven opgezet om technisch personeel te helpen met leren en ontwikkelen. Hoe dit gebeurt lees je in deze blog!

Skilllabs

Eén initiatief van SMITZH zijn de fieldlabs. In deze fieldlabs worden diverse skilllabs opgezet. Dit zijn één of meerdere korte technologische opleidingen die door medewerkers binnen het MKB modulair, flexibel en in de praktijk gevolgd kunnen worden. Aan het einde van zo’n skilllab krijgt elke deelnemer een erkend certificaat van deelname. Daarnaast worden er ook effectieve en efficiënte leermethoden ontwikkeld die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de mensen die onderwijs ontvangen.

SMITZH toetst en ontwikkelt een aantal digitale leermethoden en hulpmiddelen. Eentje daarvan is oZone.

oZone

Met dit kennisdeel platform voor de techniek kunnen bedrijven, die aangesloten zijn bij de opleidingsfondsen OOM of A+O Metalektro, kosteloos gebruik maken van de oZone bibliotheek. Hierin kunnen bedrijven allerlei technische basisinformatie terugvinden en aanleren. Wanneer een nieuwe medewerker of zij-instromer binnen de technieksector aan de slag gaat, kan deze persoon zichzelf al ‘inlezen’ in alle relevante basisinformatie om het werk goed te kunnen doen. Dit levert de werkgever tijdswinst op, omdat er geen collega is om de basisinformatie over techniek te delen. Zij-instromers kunnen zelf de kennis tot zich nemen.

Wanneer er behoefte is aan ondersteuning is het voor bedrijven mogelijk om voor hun medewerkers eigen modules te ontwikkelen. Ook kun je als organisatie zelf een bijdrage leveren aan de bibliotheek. Ook wanneer je bepaalde informatie mist kun je suggesties doen voor onderwerpen waarop je mensen graag breed wilt laten ontwikkelen. oZone ondersteunt dan vanuit het onderwijskundige perspectief.

De combinatie van e-learning en kennisdeling is wat dit platform zo uniek en succesvol maakt. Zo’n 35.000 gebruikers uit het hele land maken momenteel gebruik van oZone. Net zoals 850 bedrijven. Bedrijven kunnen het platform helemaal zelf inrichten zoals zij dat willen. Het kan dus volledig afgestemd worden op de wensen van de gebruiker. Zo kun je als bedrijf bijvoorbeeld op basis van relevantie bepalen wie (van je medewerkers) toegang heeft tot bepaalde functionaliteiten en inhoud in oZone.

Judica Wondergem (Adviseur oZone): ‘Al deze dingen dragen bij aan het leveren van een betere kwaliteit, een hogere productiviteit én veiliger werken binnen technische bedrijven. Met als doel om continue ontwikkeling op allerlei vlakken in de maakindustrie te stimuleren’.


Certificeringen

Daarnaast is het mogelijk om in oZone erkende certificeringen en audits bij te houden. Dit kunnen oZone certificaten zijn die (nieuwe) medewerkers en zij-instromers via het platform behalen, of certificeringen zoals ISO, VCA of BHV. Van zowel oZone als externe certificeringen kunnen medewerkers binnen bedrijven de status zien. Degene die hiertoe bevoegd zijn kunnen inzien wie welke trainingen/certificaten heeft behaald en wanneer weer bijscholing nodig is. Ook kan worden bekeken welke audits (bijv. ISO, VCA, BHV) hebben plaatsgevonden en voor wanneer deze opnieuw ingepland moeten worden.

Ben je geïnteresseerd of heb je meer informatie nodig? Kijk dan op www.ozone.nl.

Ondernemers in de technologische maakindustrie kunnen terecht bij SMITZH voor kennis, kunde en een financieel duwtje in de rug.

Ben jij met jouw onderneming werkzaam in de maakindustrie en wil je graag aan de slag met Smart Manufacturing, maar weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag op weg. Of meld je aan voor één van de kennissessies over ‘slim leren’ tijdens de METAVAK beurs in oktober.

Een arm-ondersteunend exoskelet, is dat iets voor mijn bedrijf? De online tool van TNO geeft antwoord

TNO heeft in het kader van EXSKALLERATE een online hulpmiddel ontwikkeld, dat jou kan helpen bij de vraag of toepassing van een arm-ondersteunend exoskelet in jouw bedrijf nuttig kan zijn.

Lichamelijk zwaar werk

Veel werknemers worden nog steeds blootgesteld aan zwaar werk. Dit verhoogt het risico op klachten in de rug, nek en schouders, vooral bij zwaar tillen, werken boven het hoofd en werken in lastige of ongemakkelijke houdingen. Deze risico’s kunnen worden verkleind door de werkplek te veranderen, door taakroulatie toe te passen of door mechanisering of automatisering. Wanneer dit allemaal niet mogelijk of haalbaar is, dan kan het gebruik van een exoskelet een goede strategie zijn.

Werking van exoskeletten

De huidige exoskeletten die verkrijgbaar en toepasbaar zijn, zijn exoskeletten die de romp ondersteunen (bij voorovergebogen werk of tillen) of exoskeletten die de armen ondersteunen en de schouder ontlasten (bij werk met geheven armen). De meeste romp en arm-ondersteunende exoskeletten zijn uitgerust met een veermechanisme. Wanneer, in geval van een arm-ondersteunend exoskelet, de armen naar beneden worden bewogen, wordt de veer gespannen. De veer duwt de armen weer omhoog wat voelt als een ondersteuning van de armen. Hierdoor hoeft de gebruiker minder spierkracht te leveren en vermindert de schouderbelasting.

Toepassing van een arm-ondersteunend exoskelet is relevant als het werken met geheven armen (met de handen ongeveer op borsthoogte of hoger) in voldoende mate voorkomt.

Acceptatie

Belangrijk is dat een exoskelet doet wat het moet doen: de medewerker ondersteunen in het werken met geheven armen. Daarnaast mag een exoskelet niet te veel hinder geven bij de andere werkzaamheden. Verder moet het exoskelet comfortabel zitten. Deze factoren tezamen bepalen of een exoskelet uiteindelijk door  werknemers geaccepteerd zal worden

Of een exoskelet de lichamelijke belasting verlaagt en of een exoskelet geaccepteerd wordt, wordt bepaald door de werkinhoud, werkhoudingen en bewegingen en de werkomgeving.

Beoordeling van de inzetbaarheid van een exoskelet met de tool ExoPA

Biedt een arm-ondersteunend exoskelet een oplossing voor mijn specifieke situatie? Dat is de vraag die misschien bij jou speelt. De online TNO tool helpt je deze te beantwoorden. De tool leidt jou aan de hand van vragen langs de kenmerken van uit te voeren werkzaamheden, factoren die de acceptatie van een exoskelet beïnvloeden en kenmerken van de werkomgeving. Op basis van jouw antwoorden geeft de tool jou een eerste inzicht in de relevantie van exoskeletgebruik in jouw eigen situatie. In geval van een positief antwoord raden wij je overigens aan niet overhaast te werk te gaan, maar het exoskelet eerst goed te testen met je medewerkers.

TNO heeft daarom een tool ontwikkeld die bedrijven helpt deze vraag te beantwoorden: de Exoskeleton Potential Assessment tool (ExoPA). Meer informatie over deze tool en de tool zelf vindt je hier.

Lees ook het blog van TNO-expert Michiel de Looze, waarin hij voor het innovatieprogramma EXSKALLERATE 5 handige tips meegeeft, voordat je besluit tot aanschaf van een exoskelet.

We horen graag wat je van deze tool vindt!

Voor jouw feedback of voor antwoorden op vragen kun je contact opnemen met ons.

Terugblik webinars Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (ERP) is software waarmee je de financiën, toeleveringsketen, operaties, rapportage, productie en HR-activiteiten van jouw bedrijf beheert. Met ERP automatiseert en digitaliseer je jouw bedrijfsvoering en productie, waardoor de efficiëntie en effectiviteit wordt vergroot. Je krijgt meer inzicht in de organisatie. Hierdoor wordt het makkelijker te sturen in de bedrijfsvoering. Om het optimale uit ERP te halen is het belangrijk alle ins en outs van het systeem te kennen.

Optimale ondersteuning van je bedrijfsvoering met ERP

Koninklijke Metaalunie organiseerde voor SMITZH drie webinars in Q2 van 2021 over de optimale ondersteuning van jouw bedrijfsvoering met ERP. De sessies waren bedoeld voor mkb’ers uit de maakindustrie. Tijdens deze webinars ging het over het ‘hoe en waarom’ van ERP. Wil jij dus ook een beter beheer over de financiën, toeleveringsketen, operaties, rapportage, productie en HR-activiteiten van jouw bedrijf? Kijk dan de webinars terug.

SMITZH workshop vouchers

Het SMITZH programma biedt vouchers aan voor ondernemers in Zuid- Holland voor ondersteuning bij de keuze en selectie van innovaties waaronder ook ERP oplossingen. Naast de workshop voucher ter waarde van 5.000 euro zijn er ook vouchers beschikbaar voor advies bij implementatie.  Met de workshop voucher kan een specialist ingehuurd worden die helpt en adviseert de juiste keuzes te maken.

 

Meer weten? Mail Jan Pons

 

Webinar 1 | ERP: Wat is het en waarom heb je het nodig bij verdergaande digitalisering en innovatie?
Webinar 2 | ERP: Wat kan het?
Webinar 3 | ERP: Welk pakket kies ik?