Tag Archief van: hightech

Kansen over de grens? De meerwaarde van internationaliseren

Nederland staat bekend als belangrijk exportland, zeker als het gaat om hightechbedrijven. “Mkb’s, startups en scale-ups in deze sector zijn al snel actief in het buitenland”, vertelt Marit Kuypers, Senior Projectmanager Internationalisering High Tech bij SMITZH. “De Nederlandse markt is relatief klein en de producten zijn zo innovatief dat de sector uitdagingen én kansen voor zichzelf creëert over de grens.” Ze vertelt welke dat zijn en hoe SMITZH helpt om die kansen optimaal te benutten.

Hightechtoepassingen vind je in alle sectoren. Denk aan medische apparatuur, robots in kassen en 3D-printers voor bouwmateriaal. De hightechbedrijven die Marit op weg helpt, ontwikkelen specialistische producten voor specifiek de technologische industrie. Ze maken bijvoorbeeld software voor de aansturing van drones, een robot die een defect in een machine detecteert of een toepassing die enorme datastromen uit satellieten omzet in bruikbare en overzichtelijke grafieken.

De meerwaarde van internationaliseren

Als projectmanager helpt Marit mkb’s, startups en scale-ups in de hightechsector de buitenlandse markt te betreden. Of, als ze daar al actief zijn, de meerwaarde van hun internationale activiteiten te vergroten.

Het buitenland kent een groot concurrentiespeelveld. Dat is een uitdaging, maar ook een kans die zeker voor hightechbedrijven interessant is. Marit: “Om in dat speelveld overeind te blijven, moet je vooruitstrevend, vernieuwend en flexibel zijn. Anders kiest de klant een leverancier dichter bij huis. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die internationaal opereren innovatiever zijn: het houdt je scherp.” En die innovatiekracht is voor hightechbedrijven een van de belangrijkste speerpunten.

Risicospreiding

Een andere belangrijke reden voor hightechbedrijven om internationaal te gaan is risicospreiding.

“Door je te richten op meerdere afzetmarkten verklein je de afhankelijkheid van schommelingen in specifieke marktgebieden. Op die manier creëer je meerdere geldstromen. Als de een opdroogt, heb je nog steeds voldoende toevoer.”

De uitdagingen van internationaliseren

“De stap over de grens kent ook zijn eigen risico’s”, waarschuwt Marit. “Het vergt een flinke investering, zowel in geld als in tijd en energie. Je moet een nieuw netwerk opbouwen en jezelf zichtbaar maken bij klanten die jou nog niet kennen. Internationale uitbreiding gaat het hele bedrijf aan, dus iedereen moet op tijd zijn aangehaakt, van de ICT tot logistiek en financiën. Want de productie en de systemen moeten die extra vraag straks wel aankunnen.” Ze raadt bedrijven daarom aan vooraf te inventariseren of ze dat risico kunnen dragen.

Wetten en claims

In het buitenland heb je bovendien te maken met andere wetgeving dan in Nederland.

Marit adviseert ondernemers deze risico’s goed in kaart te brengen. “Je kunt je tegen dergelijke zaken verzekeren. Maar als de risico’s voor je bedrijf zo groot zijn, moet je je vooraf afvragen of je de stap wel moet zetten. Met een claim die verkeerd uitpakt, kan je bedrijf in één klap failliet gaan.”

“Wil je hightechgoederen exporteren, controleer dan eerst goed of levering wel is toegestaan in dat land”, adviseert Marit. “Soms heb je bepaalde exportvergunningen nodig. Ook loop je in bepaalde landen het risico op wanbetaling: dat er maar gedeeltelijk betaald wordt, maar je al wel volledig hebt geleverd.”

Bewustwording

Vervolgens is het van belang om na te denken over de levering. “Kun je het vervoeren? Verzorg je de installatie ter plaatse zelf of besteed je dat uit? Wat zijn de servicevoorwaarden en kun je die garanderen?” Marit spoort ondernemers aan om zulke aspecten vooraf in kaart te brengen. “Daarmee creëren we bewustwording. Zodra dat inzicht er is, bieden we de organisatorische ondersteuning om de stappen succesvol uit te voeren.”

Marit Kuypers helpt je bij het internationaliseringsproces

Business development

Daarnaast is het voor hightechbedrijven essentieel om voldoende aandacht te besteden aan business development. “Kennis van sales en marketing is onmisbaar voor een succesvolle stap over de grens”, zegt Marit. “Klanten stellen hoge eisen aan hun leveranciers, zeker als die uit het buitenland komen. Je kan je als bedrijf goed profileren door in te spelen op de zorgen van je afnemer, bijvoorbeeld door het bieden van extra service of training van hun personeel.”

Scherpe propositie

Tot slot adviseert ze om aan bestaande en potentiële klanten te vragen waar zij tegenaan lopen. “Voor een scherpe propositie is het van belang te weten welk probleem je voor je klant oplost. Op basis van de gesprekken blijkt nog weleens dat het nodig is het product aan te passen. Dat is de investering altijd waard, want het gaat in deze sector niet om kleine bedragen.”

De support van SMITZH

Met verschillende activiteiten en programma’s zoals beursbezoeken en handelsmissies helpt SMITZH, vaak samen met partnerorganisaties als RVO, bedrijven in iedere fase van het internationaliseringsproces. Marit: “Ik stel vooral veel vragen: op welke markten zie je kansen voor jouw bedrijf, welke klanten wil je bedienen, wat bied je ze en waarin ben jij anders dan je concurrenten? Het is vaak een hele reis om de onderscheidende factor te achterhalen.”

“We zijn je vraagbaak en wijzen je op voor jou relevante activiteiten en zaken als subsidies, lokale wetten en de prijsstelling ten opzichte van de lokale markt. En we attenderen je op organisatorische aspecten waar je zelf snel overheen kijkt.”

Maar ze trekt ook een grens in haar rol. “We stellen vragen, geven kosteloos advies en koppelen je aan relevante contacten in ons internationale netwerk, maar uiteindelijk moet je als ondernemer zelf in dat vliegtuig stappen.”

Haar belangrijkste advies? “Ken je markt, je klanten én jezelf. Uitgebreid marktonderzoek is het allerbelangrijkst. Zo zie je wat jou en je product uniek maakt, en dat is juist in het buitenland noodzakelijk.”

Marit Kuypers

Marit Kuypers

Senior Projectmanager Internationalisering High Tech

06 14 78 7499

European Digital Innovation Hubs versnellen digitalisering bij meer dan 3.500 Nederlandse MKB-bedrijven

In heel Europa worstelt het MKB met de toepassing van belangrijke maar complexe digitale technologieën als AI, robotisering en 3D printen. De concurrentiepositie en economische groei staat hierdoor onder druk. Op woensdag 29 juni geeft Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens het startschot voor de oprichting van vijf ‘European Digital Innovation Hubs’ in Nederland die deel gaan uitmaken van een nieuw Europees netwerk. “Met de oprichting van deze hubs werkt het ministerie nauw samen met provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en branche- ,netwerk en onderwijsorganisaties, zodat in de komende drie jaar meer dan 3.500 bedrijven en 200.000 mensen zullen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën,” aldus Adriaansens. “Daarmee willen we bereiken dat de rol van het MKB als motor van de economie ook in de toekomst behouden blijft.” De oprichting van de vijf hubs wordt mogelijk gemaakt dankzij een investering van 28 miljoen Euro door de Europese Commissie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies.

SMITZH-EDIH helpt versnellen digitalisering binnen MKB

Digitalisering Europese MKB bedrijven niet snel genoeg

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn in opkomst. Waar grote bedrijven hierin stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

Ook in andere Europese landen speelt deze ontwikkeling. De Europese Unie heeft daarom besloten een Europees netwerk op te richten dat MKB bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën in MKB bedrijven te implementeren. In Nederland is gekozen om vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’, of EDIH’s, op te richten zodat heel Nederland door een EDIH wordt gefaciliteerd. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis in andere landen en kunnen onze koplopers zich profileren op een Europees podium.

Voortzetting Smart Industry Hubs

Op dit moment wordt vergelijkbare ondersteuning geboden aan Nederlandse bedrijven via de zogenaamde ‘Smart Industry Hubs’. Deze vijf regionale steunpunten, gericht op MKB bedrijven in de maakindustrie, hebben dan ook model gestaan voor de vijf nieuwe Nederlandse EDIH’s. De EDIH’s gaan vanaf het vierde kwartaal van 2022 aan de slag om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering. De Nederlandse EDIH’s hebben ieder een eigen regionale focus en expertise en maken deze expertise via elkaars netwerk in heel Nederland beschikbaar.

 

u kunt nog altijd terecht bij SMITZH

Bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie kunnen nog tot eind 2022 terecht bij het SMITZH-programma.

Zuid-Holland aan de slag met EDIH-SMITZH

De EDIH in Zuid-Holland is een initiatief van InnovationQuarter en de Technische Universiteit Delft en wordt financieel ondersteund door provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Unie. Bij de ondersteuning van bedrijven wordt samengewerkt met regionale  onderwijsinstellingen voor beroeps- en hoger onderwijs en tal van andere relevante organisaties zoals brancheverenigingen, fieldlabs en reeds bestaande innovatieprogramma’s.

EDIH-SMITZH zal in Zuid-Holland de partij zijn die bedrijven ondersteunt bij de inzet van digitale technologie. In de periode tot 2025 ligt de focus op bedrijven in de maakindustrie, in de glastuinbouw en in het havengebied. Meindert Stolk, gedeputeerde voor Economie en Innovatie licht dit toe: “Dit zijn drie van de sterke economische sectoren in Zuid-Holland waar tegelijk een grote druk ligt om de bedrijfsvoering sneller te digitaliseren. Of het nu gaat om energiezuiniger werken, meer doen met minder mensen of het blijven leveren van hogere kwaliteit: digitalisering speelt hierin altijd een sleutelrol.” In Zuid-Holland zijn tegelijkertijd ook koplopers in digitale technologieën aanwezig, zoals op het gebied van AI, cybersecurity, Internet of Things en XXL-schaal robotica en 3D-printen. Zij kunnen hun expertise via het EDIH-netwerk gemakkelijk beschikbaar maken in heel Europa en werken hierdoor internationaal aan een sterkere concurrentiepositie.

EDIH-SMITZH bouwt voort op het succesvolle programma SMITZH, dat sinds 2017 de Zuid-Hollandse maakindustrie ondersteunt in hun digitalisering. Bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie kunnen nog tot eind 2022 terecht bij het SMITZH-programma, waarna het stokje door EDIH-SMITZH wordt overgenomen. Stolk is verheugd dat er met EDIH-SMITZH een goed vervolg komt op SMITZH, dat al meer dan 600 MKB-bedrijven in Zuid-Holland heeft bereikt. “EDIH-SMITZH zal nieuwe kansen bieden op het gebied van cybersecurity en AI en het aantal Fieldlabs en Skills Labs in het netwerk vergroten. Prachtig dat EDIH-SMITZH zich daarbij gaat richten op een bredere doelgroep binnen het MKB met ook focus op de glastuinbouw en de haven naast de maakindustrie en er ook meer kansen liggen voor Europese samenwerking.”

[av_iq_teammember name=’16481 – Anton Duisterwinkel’ description=’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-wo2cwd’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]

Commissaris van de Koning Zuid-Holland lanceert Hi Delta

Nieuw hightech netwerk bundelt kracht Zuid-Hollandse technologische industrie.

Op 5 april lanceerde Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, in Lisse de nieuwe organisatie Hi Delta. Dit netwerk verbindt maakbedrijven en toeleveranciers, kennisinstellingen, opleiders en overheden in de technologische sector in Zuid-Holland. Hi Delta is voortgekomen uit HI (Holland Instrumentation) en heeft als doel de ActieAgenda Technologische Industrie uit te voeren. Deze ActieAgenda is een initiatief van ondernemers uit de technologische industrie, ondersteund door de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en InnovationQuarter. De ambities zijn fors: een verdubbeling van de omzet van de technologische industrie in Zuid-Holland van €26 mld. naar € 50 mld. in 2030, en het creëren van 30.000 nieuw banen. Dit willen de partners in het Hi Delta netwerk bereiken door samen producten te ontwikkelen, die maatschappelijke problemen helpen oplossen. 

v.l.n.r.: Ben van Berge Henegouwen (directeur West End), Martin van Gogh (directeur Hi Delta), Jaap Smit (commissaris van de Koning Zuid-Holland)

Sleutelrol Zuid-Holland in grote transities

De maakindustrie in Zuid-Holland heeft als één van de grootste bedrijvenclusters een belangrijke positie. Met 31.000 industriële hightech- en midtech bedrijven, is Zuid-Holland de regio met de meeste bedrijven in de technologische industrie. Daarnaast bevinden zich in deze provincie veel wetenschappelijke- en onderzoeksorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen. Samen bieden ze werk aan 110.000 mensen, die systemen produceren, producten of materialen voor bedrijven in allerlei sectoren ontwikkelen, of toeleveranciers ondersteunen bij hun productie, bijvoorbeeld door IT-toepassingen te ontwikkelen. Specialismes zijn de maritieme en offshore-industrie, lucht- en ruimtevaart, tuinbouwtechnologie en sleuteltechnologieën als fotonica, artificial intelligence of nanotechnologie.

Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit: “Als één van de grootste motoren van de Nederlandse economie, wordt in Zuid-Holland bijna 25% van het bruto nationaal product verdiend. Daarmee heeft onze provincie een sleutelrol in de grote transities van de komende decennia: digitalisering, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Met de lancering van Hi Delta komen de verschillende partijen in de Zuid-Hollandse technologische industrie samen. Met elkaar willen de bedrijven in Zuid-Holland de omzet van deze sector in 2030 verdubbelen tot 50 miljard euro per jaar. Goed voor de nieuwe economie, goed voor Zuid-Holland, goed voor onze inwoners. De groei kan 30.000 nieuwe banen opleveren.”

Technologische hotspots

Samenwerking gaat beter als je fysiek dichtbij elkaar gevestigd bent. Economische groei ontstaat het snelst in hotspots, een locatie waar innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in een beperkt gebied samenwerken rondom één thema.

Directeur Hi Delta, Martin van Gogh: “Meer banen en meer omzet; de technologiesector in de regio Zuid-Holland zit vol kansen en mogelijkheden. De onderlinge samenwerking bij de Hotspots is prima voor elkaar, maar verbinding tussen de Hotspots onderling staat nog in de kinderschoenen. Er stromen nauwelijks ideeën, kennis, personeel en kennis van de ene naar de andere sector en dat staat de groei in de weg. Daar valt dus zeker nog wat te winnen: Hi Delta gaat daar actief mee aan de slag.”

In Zuid-Holland zijn de volgende hotspots:

  • Noordwijk – NL Space Campus: ruimtevaarttechnologie voor toepassingen in maritiem, agri/horti, logistiek, milieu, veiligheid etc.
  • Katwijk – Unmanned Valley: innovaties van onbemande technologie, autonome systemen en sensoren voor toepassingen in onder andere maritiem, agri/horti, logistiek en veiligheid
  • Den Haag – Technology Park Ypenburg: composieten en kunststoffen voor toepassingen onder andere in lucht- en ruimtevaart, automotive en consumer
  • Delft – RoboHouse: robotica voor werkprocessen in de maakindustrie, tuinbouw, zorg etc.
  • Westland/Oostland: artificial intelligence en 5G agri sensoren, Digital Driven Growing
  • Delft – Quantum Delft: een hotspot voor excellente wetenschappers, ingenieurs en ondernemers die rigoureus voorop lopen in quantumtechnologie
  • Schiedam – Mechatronica Innovatie Campus Schiedamproductie van grove en fijne mechatronica componenten voor onder andere de maakindustrie, tuinbouw en de zorg
  • Rotterdam – Rotterdam Makers Districtinnovatieve maakindustrie voor de maritieme sector
  • Drechtsteden – Smart Campus Leerpark: sensoren en data voor toepassingen in de maakindustrie
  • Gouda – Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology: Smart Technology toepassingen voor mobiliteit, zorg, bouw, industrie en logistiek

Hi Delta bundelt de kracht van de Zuid-Hollandse technologische industrie in de volle breedte. Verschillende technische branches, kennisinstellingen van VMBO tot universiteit, overheden, gemeenten, provincie en regionale verbanden: Hi Delta zorgt voor de verbinding door de verschillende partners bij elkaar te brengen tijdens de vele activiteiten die worden georganiseerd rondom actuele thema’s die leven onder de deelnemende partners. Zoals een jaarlijkse vakbeurs, lezingen en maandelijkse meetings zoals bijvoorbeeld de ‘Hi Meet’, ‘Hi Speedtrack’ en ‘Hi Partnerchat’ bijeenkomsten.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Wilt u meer informatie neem dan contact op met: Caroline Ubachs via info@hidelta.nl | 06-17106606

Tag Archief van: hightech

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op