Volop kansen Nederlandse toeleveranciers in de hightech industrie

Nederlandse toeleveranciers in de hightech industrie profiteren relatief beperkt van de groei in de sector. Dit blijkt uit een onderzoek van ING. Er liggen veel kansen voor de bedrijven dankzij nieuwe technologieën zoals digitalisering. Daarnaast kunnen toeleveranciers terrein winnen ten opzichte van de buitenlandse concurrentie door meer service te bieden.

De Nederlandse hightech industrie groeide dit jaar bijna twee keer zo snel als de gehele economie. Vanwege die groei zijn eindfabrikanten steeds meer gaan inkopen. Dit hebben ze vooral in het buitenland gedaan, met name in Oost-Europa. De reden hiervoor is dat de loonkosten ten opzichte van Nederland lager zijn.

Kennis is key

Met de inzet van technologie en kennis, kan de Nederlandse toeleverancier het toch weer winnen van de goedkopere landen. Toeleveranciers kunnen hun arbeidsproductiviteit verhogen en meer klant specifiek te werk gaan. Er komt daarnaast steeds meer ruimte vrij voor toeleveranciers om expertise in te brengen.

Vier strategieën

De kansen zijn door ING in kaart gebracht aan de hand van vier strategieën. Vaak worden een of meerdere van deze strategieën al toegepast, maar nog niet optimaal benut. De inzet van een combinatie van strategieën komt veel voor.

 1. Digital First
  Digitalisering staat bij ‘digital first’ centraal. Het plaatsen van orders en de mogelijkheid om dit 24/7 te kunnen doen is hierin de belangrijkste factor. Bij de meeste toeleveranciers gebeuren de bestellingen nog niet digitaal. Er is dus nog veel terrein te winnen op dit vlak. Digitalisering draagt bij aan gemak, kostenefficiëntie en snelheid.
 2. Product Plus
  Bij ‘product plus’ gaat het om de extra mate van dienstverlening. De productie staat centraal. Met de extra activiteiten vullen ze de diensten aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nabewerking, lassen of logistieke diensten. De behoefte aan extra dienstverlening is groot. Een direct resultaat van ‘product plus’ is dat een eindfabrikant steeds meer zaken wil doen met minder verschillende leveranciers.
 3. Make & advise
  Deze strategie borduurt voort op ‘product plus’. De extra te bieden service is hier in de vorm van advies. Dit is mogelijk omdat de leverancier beschikt over veel kennis. De toeleverancier kijkt met de klant mee om tot efficiëntere manieren van productie te komen. Dit zorgt voor lagere kosten. 3D-printing maakt hier een belangrijk deel van uit.
 4. Design & service
  Bij ‘design & service’ is de strategie gericht op het zelf ontwerpen van de producten en systemen. De verantwoordelijkheid van ontwerp en prestatie van de module ligt volledig bij de toeleverancier. De toeleverancier wordt in dit geval zelf de eindproducent.

In de praktijk passen fabrikanten van specifieke modules vaak strategie 1 en 2 toe. De ‘system suppliers’, of leveranciers, gebruiken vaker strategie 2 en 3. In enkele gevallen passen ze ook strategie 4 toe.

Het is bij alle strategieën belangrijk dat de communicatie duidelijk en georganiseerd verloopt. Kijk ook goed welk model het beste past bij jouw bedrijf. Controleer als toeleverancier goed of je de diensten kan bieden die de eindfabrikant van je vraagt. Door slechte communicatie creëer je een grotere kans op een slecht product.

Wie kan mij helpen een duidelijk beeld te krijgen voor mijn organisatie?

Om een duidelijker beeld te krijgen van het toepassen van de strategieën binnen jouw bedrijf, kan je contact opnemen met Anton Duisterwinkel.