Gert Smart Magazine

Update onderzoeksproject Get Smart: leren innoveren ligt bij de leiding van het bedrijf

Hogeschool Rotterdam startte een aantal jaar terug het onderzoeksproject Get Smart. Hierin onderzoeken ondernemers uit de industrie samen met onderzoekers, docenten en studenten hoe zij hun innovatievermogen kunnen verbeteren en ideeën beter kunnen ontwikkelen en vermarkten. Een groep vooraanstaande maakbedrijven uit de regio rondde dit twee jaar durende traject in 2018 af. September 2019 is een nieuwe lichting bedrijven gestart met het praktijkonderzoek. In het online Get Smart Magazine is nu een update beschikbaar van de inzichten en ervaringen uit dit project.

Het onderzoeksteam van Get Smart is intussen ruim een jaar bezig met het analyseren van scans, interviews en (stage)rapporten van studenten. Aanvullend heeft het team gedurende het voorjaar van 2019 diepte-interviews afgenomen bij de directies van de deelnemende bedrijven. Dat heeft een schat aan informatie en inzichten opgeleverd die nu geleidelijk aan wordt vertaald naar een aantal publicaties en casestudies die als tastbaar resultaat van het Get Smart project worden opgeleverd. Een voorproefje van twee van de publicaties vind je in het tweede Get Smart Magazine: een artikel over familiebedrijven van de hand van Johan Reijenga en een bijdrage van Björn Rietdijk over de dominante logica van leiders. Daarnaast bevat het Magazine interviews met deelnemende studenten, docenten en bedrijven.