Doet Nederland wel genoeg voor productiesector?

Doet de Nederlandse overheid wel genoeg om de productiesector in Nederland te stimuleren? Deze belangrijke vraag bleef in de lucht hangen tijdens een discussie over de rol van technologie bij kwaliteitscontrole in de Smart Industry. Op uitnodiging van PNO Consultants discussieerden een aantal Nederlandse High Tech bedrijven onlangs over beschikbare technologieën, het gebruik hiervan door de Nederlandse maakindustrie en waar het in de markt op dit moment nog aan ontbreekt.

Nederland krachtig innovatieland

De deelnemers kwamen tot belangrijke conclusies. Zo kwam uit de kennissessie naar voren dat Nederland een ruim aanbod aan leveranciers van Smart Industry-technologie heeft. Ook de innovatiekracht van de maakindustrie werd aangehaald als belangrijke factor in de transitie naar slimmere productieomgevingen. Nederland biedt dan ook volop potentie voor verdere innovaties in het kader van slimme productieomgevingen.

Uitdagingen: Smart Industry nog steeds een hype?

Toch werden er ook enkele kanttekeningen geplaatst. Volgens de deelnemers wordt Smart Industry door veel productiebedrijven nog steeds gezien als een hype. Het begrip wordt veelal op strategisch niveau besproken, maar de aansluiting met en implicaties voor de mensen op de productievloer krijgen vaak te weinig aandacht. Verder gaven de aanwezigen aan dat bestaande succesverhalen vaak een zeer specifieke toepassing hebben en moeilijk naar andere omgevingen te kopiëren zijn. Een algemene conclusie uit de kennissessie is dat productiebedrijven het lastig vinden om in te schatten wat Smart Industry voor hen inhoudt en wat de toegevoegde waarde ervan is.