Tag Archief van: SMITZH

SMITZH en fieldlabs na 5 jaar sturend bij ontwikkelen, testen en implementeren innovatie

Eén centraal loket, een zestal fieldlabs als testfaciliteit in de regio en een grote groep aan ondernemers op zoek naar oplossingen. Het slotevent van SMITZH op 7 december bij Festo in Delft, brengt vijf jaar tot de kern: SMITZH is een succesvol programma. Het innovatieprogramma heeft meer dan 2350 bedrijven bereikt, 400 daarvan zetten een stap in digitalisering. Veel meer werknemers dan gehoopt hebben een opleiding in digitalisering gevolgd en zeven nieuwe opleidingen markeren Leven Lang Ontwikkelen. Tot slot is de regionale infrastructuur voor innovatie versterkt met een loket voor digitalisering en een achttal stabiele en veelgebruikte fieldlabs en skillslabs. Het door InnovationQuarter en TNO geleide SMITZH stopt, maar krijgt wel een direct vervolg in de EDIH, waarbij deze succesvolle aanpak wordt verbreed van de maakindustrie naar alle industriële bedrijven in Zuid-Holland.

Ontwikkelen, testen en implementeren

Gedurende 5 jaar maakte SMITZH een interessante ontwikkeling door. Het kernteam fieldlabinfrastructuur bestaande uit InnovationQuarter, TNOProvincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag startte in 2017 een onderzoek of er behoefte was aan een programma dat digitalisering in de maakindustrie centraal stelt. Digitalisering echt op de kaart zetten samen met de praktijkomgevingen (fieldlabs), bedrijven en kennisinstellingen om doelgericht oplossingen te ontwikkelen, te testen en te implementeren.

Het antwoord was eenduidig: ja, die behoefte is er, en de bestaande fieldlabs en skillslabs vormen een goede basis voor een innovatieprogramma op digitalisering. De 6 fieldlabs Do IoTDutch Optics CentreDuurzaamheidsfabriekRAMLABRoboHouseSAM|XL en skills lab IoT Academy vormen de spil in het netwerk van SMITZH. Zo doet fieldlab RAMLAB onderzoek naar het 3D printen van grote metalen onderdelen, samen met bedrijven en academische instellingen. En binnen de kennislijn Mensgerichte Technologie werden oplossingen getest om personeel te ondersteunen bij assemblage of onderhoud op afstand.

Bij elkaar brengen van bedrijven

Doel van SMITZH is in de kern het bij elkaar brengen van bedrijven. Enerzijds bedrijven die een stap willen maken in digitalisering of die al een technologie in huis hebben, maar niet zo goed weten hoe verder. Anderzijds bedrijven die experts in huis hebben om die vragen op te lossen, maar nog niet per se de geschikte klanten kunnen vinden. Dit deed SMITZH met de fieldlabs en skillslabs, TNO en met het hbo (Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam), brancheverenigingen (FMEHi DeltaKoninklijke Metaalunie) en TU Delft.

De samenwerkende partijen hebben in een flexibel en klantgericht programma diverse manieren uitgeprobeerd om de bedrijven te ondersteunen en telkens geleerd van de ervaringen. Zo kon SMITZH de bedrijven steeds beter ondersteunen, wat ertoe heeft geleid dat er meer dan 400 bedrijven een kleine of grote stap in digitalisering hebben gezet (beoogd 243), en veel meer dan de beoogde 1000 werknemers, zij-instromers en studenten hun digitale skills hebben ontwikkeld in het kader van een leven lang ontwikkelen.

Anton Duisterwinkel, Programmamanager Implementatie (InnovationQuarter):

“SMITZH heeft veel bedrijven een stapje verder kunnen brengen. Ik ben trots op de samenwerking met de inmiddels bijna 20 partners in het consortium en dankbaar dat onze financiers ons de ruimte hebben gegeven om met elkaar die ondernemers steeds beter te kunnen ondersteunen. Super dat Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet alleen SMITZH, maar samen met de EU ook de EDIH financieren!”

Lotte de Groen, Programmamanager Innovatie (TNO):

“We hebben ons 5 jaar lang ingezet voor het netwerk van en rond de maakindustrie. We hebben heel veel geleerd over wat wel werkt maar ook wat niet werkt. We weten nu dat het samenbrengen van bedrijven in peer2peer groepen heel veel energie oplevert en dat fieldlabs en kennisinstellingen bedrijven ook efficiënt kunnen helpen. Ik ben blij te zien dat dit soort inzichten niet verloren gaan maar de spil vormen in de EDIH.”

European Digital Innovation Hubs versnellen digitalisering bij meer dan 3.500 Nederlandse MKB-bedrijven

In heel Europa worstelt het MKB met de toepassing van belangrijke maar complexe digitale technologieën als AI, robotisering en 3D printen. De concurrentiepositie en economische groei staat hierdoor onder druk. Op woensdag 29 juni geeft Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens het startschot voor de oprichting van vijf ‘European Digital Innovation Hubs’ in Nederland die deel gaan uitmaken van een nieuw Europees netwerk. “Met de oprichting van deze hubs werkt het ministerie nauw samen met provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en branche- ,netwerk en onderwijsorganisaties, zodat in de komende drie jaar meer dan 3.500 bedrijven en 200.000 mensen zullen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën,” aldus Adriaansens. “Daarmee willen we bereiken dat de rol van het MKB als motor van de economie ook in de toekomst behouden blijft.” De oprichting van de vijf hubs wordt mogelijk gemaakt dankzij een investering van 28 miljoen Euro door de Europese Commissie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies.

SMITZH-EDIH helpt versnellen digitalisering binnen MKB

Digitalisering Europese MKB bedrijven niet snel genoeg

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn in opkomst. Waar grote bedrijven hierin stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

Ook in andere Europese landen speelt deze ontwikkeling. De Europese Unie heeft daarom besloten een Europees netwerk op te richten dat MKB bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën in MKB bedrijven te implementeren. In Nederland is gekozen om vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’, of EDIH’s, op te richten zodat heel Nederland door een EDIH wordt gefaciliteerd. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis in andere landen en kunnen onze koplopers zich profileren op een Europees podium.

Voortzetting Smart Industry Hubs

Op dit moment wordt vergelijkbare ondersteuning geboden aan Nederlandse bedrijven via de zogenaamde ‘Smart Industry Hubs’. Deze vijf regionale steunpunten, gericht op MKB bedrijven in de maakindustrie, hebben dan ook model gestaan voor de vijf nieuwe Nederlandse EDIH’s. De EDIH’s gaan vanaf het vierde kwartaal van 2022 aan de slag om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering. De Nederlandse EDIH’s hebben ieder een eigen regionale focus en expertise en maken deze expertise via elkaars netwerk in heel Nederland beschikbaar.

 

u kunt nog altijd terecht bij SMITZH

Bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie kunnen nog tot eind 2022 terecht bij het SMITZH-programma.

Zuid-Holland aan de slag met EDIH-SMITZH

De EDIH in Zuid-Holland is een initiatief van InnovationQuarter en de Technische Universiteit Delft en wordt financieel ondersteund door provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Unie. Bij de ondersteuning van bedrijven wordt samengewerkt met regionale  onderwijsinstellingen voor beroeps- en hoger onderwijs en tal van andere relevante organisaties zoals brancheverenigingen, fieldlabs en reeds bestaande innovatieprogramma’s.

EDIH-SMITZH zal in Zuid-Holland de partij zijn die bedrijven ondersteunt bij de inzet van digitale technologie. In de periode tot 2025 ligt de focus op bedrijven in de maakindustrie, in de glastuinbouw en in het havengebied. Meindert Stolk, gedeputeerde voor Economie en Innovatie licht dit toe: “Dit zijn drie van de sterke economische sectoren in Zuid-Holland waar tegelijk een grote druk ligt om de bedrijfsvoering sneller te digitaliseren. Of het nu gaat om energiezuiniger werken, meer doen met minder mensen of het blijven leveren van hogere kwaliteit: digitalisering speelt hierin altijd een sleutelrol.” In Zuid-Holland zijn tegelijkertijd ook koplopers in digitale technologieën aanwezig, zoals op het gebied van AI, cybersecurity, Internet of Things en XXL-schaal robotica en 3D-printen. Zij kunnen hun expertise via het EDIH-netwerk gemakkelijk beschikbaar maken in heel Europa en werken hierdoor internationaal aan een sterkere concurrentiepositie.

EDIH-SMITZH bouwt voort op het succesvolle programma SMITZH, dat sinds 2017 de Zuid-Hollandse maakindustrie ondersteunt in hun digitalisering. Bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie kunnen nog tot eind 2022 terecht bij het SMITZH-programma, waarna het stokje door EDIH-SMITZH wordt overgenomen. Stolk is verheugd dat er met EDIH-SMITZH een goed vervolg komt op SMITZH, dat al meer dan 600 MKB-bedrijven in Zuid-Holland heeft bereikt. “EDIH-SMITZH zal nieuwe kansen bieden op het gebied van cybersecurity en AI en het aantal Fieldlabs en Skills Labs in het netwerk vergroten. Prachtig dat EDIH-SMITZH zich daarbij gaat richten op een bredere doelgroep binnen het MKB met ook focus op de glastuinbouw en de haven naast de maakindustrie en er ook meer kansen liggen voor Europese samenwerking.”

[av_iq_teammember name=’16481 – Anton Duisterwinkel’ description=’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-wo2cwd’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]

Succesvol Digital Factory for Composites (DFC) fieldlab gaat verder als samenwerkingsverband

Digital Factory for Composites (DFC) is in 2014 opgericht door Airborne en Siemens als Smart Industry Fieldlab in Ypenburg, Den Haag. De ambitie was om een demonstratie- en ontmoetingscentrum te worden voor innovatie op het vlak van automatiseren en digitaliseren van de productie van composiet. Met support van de Zuid-Hollandse Smart Industry hub SMITZH en andere instrumenten heeft de samenwerking met een grote groep bedrijven zich vooral gericht op de digitale fabriek en digitalisering ten behoeve van het automatiseren van de (composiet)productie.

Dit heeft geleid tot een stevig fundament voor ‘Smart Connected Factory’ wat nu bij MKB en groot bedrijf wordt ingezet om dat verder te ontwikkelen en toe te passen, bijvoorbeeld door TNO en Produmize. Airborne, de trekker van dit fieldlab, heeft haar digitaliseringsstrategie ontwikkeld en op basis daarvan een positie in de internationale markten van aerospace en automotive verworven, met digitale, automatische productiesystemen voor composiet. Het ontsluiten van data, en Automated Programming (oftewel Zero Programming) is een essentieel onderdeel van deze propositie. Recent heeft Airborne een contract gewonnen van een Canadese aerospace klant om de hele composiet fabriek te gaan digitaliseren. Siemens heeft de activiteiten doorgezet in een eigen Digital Experience Center in Den Haag.

De inspanningen van het fieldlab hebben dus tot commercialisatie geleid bij diverse (clusters van) bedrijven. Dat is reden genoeg om de activiteiten als Fieldlab voort te zetten als samenwerking met de huidige groep van bedrijven en instituten. Bij TNO lopen projecten en worden nieuwe projecten opgezet om Smart Connected Factory verder te ontwikkelen. Doel is om grote groepen MKB maakbedrijven in staat te stellen hun bedrijfsvoering – en specifiek hun productie – te digitaliseren.

Voor meer informatie over de partners en het thema digitale fabriek, zie:

Airborne 
Het internationaal opererend bedrijf Airborne wil composiet breder toepasbaar maken door het productieproces te automatiseren. Airborne is gespecialiseerd in de industrialisatie van engineering en productie van geavanceerde composieten voor onder meer de ruimtevaart-, luchtvaart- en scheepvaartindustrie.

Technology Park Ypenburg (TPY)
Het programma Technology Park Ypenburg richt zich op het geautomatiseerd en gedigitaliseerd produceren met geavanceerde materialen zoals composiet en vezelmetaallaminaten. Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor robotica. Het algemene doel is om de internationale positie van de Nederlandse high tech maakindustrie te versterken.

TNO
TNO ontwikkelt kennis en helpt met het toepassen van innovaties. Zo ook voor Smart Industry. Maakbedrijven die met de data uit hun machines aan de slag willen kunnen zich melden voor de peer2peer groep ‘Smart Connected Factory’. Meer informatie op: Programma ‘10 keer klaar voor Industrie 4.0’ leert mkb meer uit machines te halen met data – SMITZH

SMITZH
SMITZH is de Smart Industry hub van Zuid-Holland en helpt ondernemers sneller, goedkoper, duurzamer en hoogwaardiger produceren door digitalisering. We doen dit met diverse smart industry fieldlabs uit de regio:  RoboHouseSAM|XLRAMLABDuurzaamheidsfabriek, Internet of Things Academy en Dutch Optics Centre.
Wij brengen vraag en aanbod lokaal bijeen om de praktische toepassing van slimme technologieën te bevorderen. Denk hierbij aan robots, 3D-printen en sensoren, industrie 4.0 en Internet of Things. Slimme maaktechnologieën waarmee je sneller, goedkoper en efficiënter kunt produceren. SMITZH wordt gecoördineerd door InnovationQuarter en TNO en wordt mede mogelijk gemaakt door: Provinice Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TU Delft, FME, Koninklijke Metaalunie, Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, en HI (Holland Instrumentation).

Meer uit je machines halen met data: industrie 4.0

Dat we allemaal digitaler moeten werken is intussen bij iedereen wel bekend, maar hoe je dat als MKB’er kunt doen is nog een behoorlijke uitdaging. Waar begin je, waar vind je het juiste personeel of hoe verwerk je dit in je operatie? Dit zijn slechts enkele vragen die TNO en Produmize tegenkomen bij maakbedrijven. Binnen het SMITZH-programma hebben TNO & Produmize de handen ineengeslagen om praktisch aan de slag te gaan met Smart Industry. Tijdens het project ‘10x klaar voor Industrie 4.0’ werden productiebedrijven met kleine serie productie geholpen om data uit hun machines te halen en slim te kunnen gebruiken. Onder andere Heel Metaal en Equinox hebben met succes deelgenomen aan het programma.

TNO gaat praktisch aan de slag met Smart Industry

TNO en Produmize hebben samen met deelnemende bedrijven in het programma ‘10x klaar voor Industrie 4.0’ diverse Smart Industry oplossingen ontwikkeld, zoals digitale dashboards.

“Ondanks dat het Smart Industry gedachtengoed al jaren wordt gepromoot, staan de meeste maakbedrijven (zelfs de grotere) vaak nog maar aan het begin van deze transitie en zijn mensen, machines en processen helemaal nog niet verbonden. Dat terwijl de noodzaak voor MKB-maakbedrijven om vergaand te digitaliseren groot is. Flexibilisering van de vraag, personeelstekorten en veel concurrentie zijn maar een paar van de problemen waarop met behulp van digitale technieken een oplossing kan worden gevonden”, vertelt Jeroen Broekhuijsen, Programmamanager Digitale Fabriek bij TNO.

Praktisch aan de slag

“We zagen dat er veel werd gepraat en weinig werd gedaan aan juist de start van Smart Industrie. Daarom hebben Jeroen en ik de handen ineengeslagen om samen met het MKB de eerste stappen naar Smart Industry te zetten op een betaalbare en praktische manier. Om dit mogelijk te maken is de samenwerking gezocht met verschillende innovatie regio’s zoals SMITZH. Het doel daarbij is het tastbaar maken van Smart Industry: hoe begin je nu aan Smart Industry, wat heb je nodig en wat levert het op”, vertelt Jelle Koning, CEO van Produmize.

De uitwerking hiervan leverde het programma ‘10x klaar voor Industrie 4.0’ op. Binnen het programma gaan circa tien bedrijven samen aan de slag met Smart Industry. Volgens een zevenstappenplan begeleidt TNO het denkproces, terwijl Produmize zich committeert om aan het eind van het programma een werkend product, bijvoorbeeld een real-time dashboard, op te leveren. Uiteraard is dit een nauw samenspel en voor klanten dus een intensief programma, waarbij ze ook veel van elkaar kunnen leren. Koning: “We waren blij verrast hoe de verschillende bedrijven zich open stelden naar elkaar toe tijdens de kennissessies. Dit maakt het programma des te waardevol!” Zowel Heel Metaal als Equinox zijn met het programma aan de slag gegaan.

Risico’s terugdringen

“We zijn als bedrijf continu op zoek naar procesverbeteringen maar ook al heel vaak teleurgesteld door IT-beloftes. Met het programma van TNO en Produmize hebben we nu echt stappen gezet en zie ik dat de kansen van Smart Industry binnen handbereik liggen”, vertelt Hendrik Vels, directeur van Heel Metaal. Heel Metaal maakt plaatwerk op maat en wil meer grip op stilstaande machines en verschillen tussen voor en nacalculatie om daarmee klanten nog beter te bedienen en risico’s terug te dringen. Het machinepark is echter nog niet altijd digitaal. Met de IoT box van Produmize zijn de machines toch ontsloten en is de analoge informatie omgezet.

Nu kan Heel Metaal bijvoorbeeld precies zien wanneer de kantbank aan het kanten is of wanneer het lasapparaat actief is. Deze informatie kan dan gecombineerd worden met de al aanwezige informatie van het ERP-pakket om inzicht te geven in de correctheid van de plannings- en calculatieregels, en welke producten bijvoorbeeld zorgen voor afwijkingen. Hierbij is het van belang dat personeel weet waardoor het komt dat dat juist deze orders afwijken. Op die manier kan het proces worden verbeterd.

Data zinvol weergeven

Ook Equinox profiteerde van het programma van TNO en Produmize. Equinox maakt sorteermachines voor pakketbedrijven en wil naar planbaar onderhoud en klanten extra informatie geven over mogelijke verbeteringen voor hun productieproces. Equinox maakt zelf de machines en de aansturing, dus heeft ook volledige controle over het ontsluiten van de data. Juist de vraag hoe deze data voor zowel de klant als Equinox zelf zinvol weergegeven kan worden is waar equinox mee aan de slag is gegaan. De live machine data wordt inmiddels weergegeven in dashboards. “Met het programma 10x klaar kregen we de kans om snel en efficiënt de mogelijkheden van een nieuw data platform voor ons zelf en onze klanten te onderzoeken. We hebben nu een werkend systeem én waardevolle begeleiding”, aldus Giedrius Vasiliauskas, IT-projectmanager bij Equinox.

Data is goud waard

De meeste MKB-bedrijven hebben al wel oplossingen die een basis kunnen vormen voor Smart Industry. Denk aan ERP voor de administratieve processen, PLM voor het ontwerpproces en allerlei aanvullende tools om voorcalculaties, werkinstructies, urenregistratie of de aansturing van machines te regelen. Hoewel dit al veel kan opleveren – het basisprincipe is immers slimmer werken, geholpen door software – wordt de waardevolle data in deze systemen vaak onvoldoende benut. Tegelijkertijd is er ook nog veel niet digitaal beschikbaar of onvoldoende verbonden. Denk bijvoorbeeld aan de link naar de mens en de feedback uit wat er nu werkelijk gebeurt bij de machines. Broekhuijsen: “Juist de combinatie van de data uit bestaande systemen met nieuw te verkrijgen gegevens uit bijvoorbeeld machines is goud waard. Veel MKB’ers zijn zich hier volop van bewust. Het wordt dus tijd om de machinedata te ontsluiten.”

TNO gaat praktisch aan de slag met Smart Industry

Heel Metaal kan met de IoT box van Produmize data ontsluiten uit het productieproces.

Ervaringen tot nu toe

Op dit moment loopt de eerste serie van het programma nog. Van ieder van de deelnemers is inmiddels de doelstelling helder geformuleerd en de datavraag duidelijk gesteld. Geholpen door drie studententeams van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn inmiddels de eerste inzichten verkregen. De eerste machines leveren data op en een aantal real-time dashboards zijn een feit. “Het is duidelijk geworden dat de werkelijkheid van Smart Industry een stuk weerbarstiger is dan het op papier lijkt.

Zo beschikken de deelnemers over een enorme diversiteit aan machines van uiteenlopende merken en bouwjaren. Ook blijken machineleveranciers niet altijd de kennis in huis te hebben om te vertellen wat er nodig is om bij de waardevolle data te komen. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld software updates noodzakelijk die aangeschaft dienen te worden, waarbij het niet altijd alleen de machinesoftware betreft maar ook software daaromheen, zoals de gebruikte CAM-software. Dus het is niet even ‘stekker erin en gaan’. Maar het doel om iedereen een werkende Smart Industry oplossing te leveren ligt binnen handbereik en zal de komende weken gerealiseerd worden”, aldus Broekhuijsen.

Vervolg in 2022

Het succes van de eerste serie ‘10x’ vraagt om een vervolg. In 2022 willen TNO en Produmize samen het programma herhalen en eventueel vergroten. “We gaan dan opnieuw met een aantal productiebedrijven praktisch aan de slag met Industrie 4.0. Voortbordurend op de lessen vanuit de eerste ronde kunnen deelnemende bedrijven van elkaar leren, worden risico’s verminderd en kosten gedeeld.

Bron: Metaalnieuws