Tag Archief van: EQUINOX

Succesvol Digital Factory for Composites (DFC) fieldlab gaat verder als samenwerkingsverband

Digital Factory for Composites (DFC) is in 2014 opgericht door Airborne en Siemens als Smart Industry Fieldlab in Ypenburg, Den Haag. De ambitie was om een demonstratie- en ontmoetingscentrum te worden voor innovatie op het vlak van automatiseren en digitaliseren van de productie van composiet. Met support van de Zuid-Hollandse Smart Industry hub SMITZH en andere instrumenten heeft de samenwerking met een grote groep bedrijven zich vooral gericht op de digitale fabriek en digitalisering ten behoeve van het automatiseren van de (composiet)productie.

Dit heeft geleid tot een stevig fundament voor ‘Smart Connected Factory’ wat nu bij MKB en groot bedrijf wordt ingezet om dat verder te ontwikkelen en toe te passen, bijvoorbeeld door TNO en Produmize. Airborne, de trekker van dit fieldlab, heeft haar digitaliseringsstrategie ontwikkeld en op basis daarvan een positie in de internationale markten van aerospace en automotive verworven, met digitale, automatische productiesystemen voor composiet. Het ontsluiten van data, en Automated Programming (oftewel Zero Programming) is een essentieel onderdeel van deze propositie. Recent heeft Airborne een contract gewonnen van een Canadese aerospace klant om de hele composiet fabriek te gaan digitaliseren. Siemens heeft de activiteiten doorgezet in een eigen Digital Experience Center in Den Haag.

De inspanningen van het fieldlab hebben dus tot commercialisatie geleid bij diverse (clusters van) bedrijven. Dat is reden genoeg om de activiteiten als Fieldlab voort te zetten als samenwerking met de huidige groep van bedrijven en instituten. Bij TNO lopen projecten en worden nieuwe projecten opgezet om Smart Connected Factory verder te ontwikkelen. Doel is om grote groepen MKB maakbedrijven in staat te stellen hun bedrijfsvoering – en specifiek hun productie – te digitaliseren.

Voor meer informatie over de partners en het thema digitale fabriek, zie:

Airborne 
Het internationaal opererend bedrijf Airborne wil composiet breder toepasbaar maken door het productieproces te automatiseren. Airborne is gespecialiseerd in de industrialisatie van engineering en productie van geavanceerde composieten voor onder meer de ruimtevaart-, luchtvaart- en scheepvaartindustrie.

Technology Park Ypenburg (TPY)
Het programma Technology Park Ypenburg richt zich op het geautomatiseerd en gedigitaliseerd produceren met geavanceerde materialen zoals composiet en vezelmetaallaminaten. Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor robotica. Het algemene doel is om de internationale positie van de Nederlandse high tech maakindustrie te versterken.

TNO
TNO ontwikkelt kennis en helpt met het toepassen van innovaties. Zo ook voor Smart Industry. Maakbedrijven die met de data uit hun machines aan de slag willen kunnen zich melden voor de peer2peer groep ‘Smart Connected Factory’. Meer informatie op: Programma ‘10 keer klaar voor Industrie 4.0’ leert mkb meer uit machines te halen met data – SMITZH

SMITZH
SMITZH is de Smart Industry hub van Zuid-Holland en helpt ondernemers sneller, goedkoper, duurzamer en hoogwaardiger produceren door digitalisering. We doen dit met diverse smart industry fieldlabs uit de regio:  RoboHouseSAM|XLRAMLABDuurzaamheidsfabriek, Internet of Things Academy en Dutch Optics Centre.
Wij brengen vraag en aanbod lokaal bijeen om de praktische toepassing van slimme technologieën te bevorderen. Denk hierbij aan robots, 3D-printen en sensoren, industrie 4.0 en Internet of Things. Slimme maaktechnologieën waarmee je sneller, goedkoper en efficiënter kunt produceren. SMITZH wordt gecoördineerd door InnovationQuarter en TNO en wordt mede mogelijk gemaakt door: Provinice Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TU Delft, FME, Koninklijke Metaalunie, Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, en HI (Holland Instrumentation).

Meer uit je machines halen met data: industrie 4.0

Dat we allemaal digitaler moeten werken is intussen bij iedereen wel bekend, maar hoe je dat als MKB’er kunt doen is nog een behoorlijke uitdaging. Waar begin je, waar vind je het juiste personeel of hoe verwerk je dit in je operatie? Dit zijn slechts enkele vragen die TNO en Produmize tegenkomen bij maakbedrijven. Binnen het SMITZH-programma hebben TNO & Produmize de handen ineengeslagen om praktisch aan de slag te gaan met Smart Industry. Tijdens het project ‘10x klaar voor Industrie 4.0’ werden productiebedrijven met kleine serie productie geholpen om data uit hun machines te halen en slim te kunnen gebruiken. Onder andere Heel Metaal en Equinox hebben met succes deelgenomen aan het programma.

TNO gaat praktisch aan de slag met Smart Industry

TNO en Produmize hebben samen met deelnemende bedrijven in het programma ‘10x klaar voor Industrie 4.0’ diverse Smart Industry oplossingen ontwikkeld, zoals digitale dashboards.

“Ondanks dat het Smart Industry gedachtengoed al jaren wordt gepromoot, staan de meeste maakbedrijven (zelfs de grotere) vaak nog maar aan het begin van deze transitie en zijn mensen, machines en processen helemaal nog niet verbonden. Dat terwijl de noodzaak voor MKB-maakbedrijven om vergaand te digitaliseren groot is. Flexibilisering van de vraag, personeelstekorten en veel concurrentie zijn maar een paar van de problemen waarop met behulp van digitale technieken een oplossing kan worden gevonden”, vertelt Jeroen Broekhuijsen, Programmamanager Digitale Fabriek bij TNO.

Praktisch aan de slag

“We zagen dat er veel werd gepraat en weinig werd gedaan aan juist de start van Smart Industrie. Daarom hebben Jeroen en ik de handen ineengeslagen om samen met het MKB de eerste stappen naar Smart Industry te zetten op een betaalbare en praktische manier. Om dit mogelijk te maken is de samenwerking gezocht met verschillende innovatie regio’s zoals SMITZH. Het doel daarbij is het tastbaar maken van Smart Industry: hoe begin je nu aan Smart Industry, wat heb je nodig en wat levert het op”, vertelt Jelle Koning, CEO van Produmize.

De uitwerking hiervan leverde het programma ‘10x klaar voor Industrie 4.0’ op. Binnen het programma gaan circa tien bedrijven samen aan de slag met Smart Industry. Volgens een zevenstappenplan begeleidt TNO het denkproces, terwijl Produmize zich committeert om aan het eind van het programma een werkend product, bijvoorbeeld een real-time dashboard, op te leveren. Uiteraard is dit een nauw samenspel en voor klanten dus een intensief programma, waarbij ze ook veel van elkaar kunnen leren. Koning: “We waren blij verrast hoe de verschillende bedrijven zich open stelden naar elkaar toe tijdens de kennissessies. Dit maakt het programma des te waardevol!” Zowel Heel Metaal als Equinox zijn met het programma aan de slag gegaan.

Risico’s terugdringen

“We zijn als bedrijf continu op zoek naar procesverbeteringen maar ook al heel vaak teleurgesteld door IT-beloftes. Met het programma van TNO en Produmize hebben we nu echt stappen gezet en zie ik dat de kansen van Smart Industry binnen handbereik liggen”, vertelt Hendrik Vels, directeur van Heel Metaal. Heel Metaal maakt plaatwerk op maat en wil meer grip op stilstaande machines en verschillen tussen voor en nacalculatie om daarmee klanten nog beter te bedienen en risico’s terug te dringen. Het machinepark is echter nog niet altijd digitaal. Met de IoT box van Produmize zijn de machines toch ontsloten en is de analoge informatie omgezet.

Nu kan Heel Metaal bijvoorbeeld precies zien wanneer de kantbank aan het kanten is of wanneer het lasapparaat actief is. Deze informatie kan dan gecombineerd worden met de al aanwezige informatie van het ERP-pakket om inzicht te geven in de correctheid van de plannings- en calculatieregels, en welke producten bijvoorbeeld zorgen voor afwijkingen. Hierbij is het van belang dat personeel weet waardoor het komt dat dat juist deze orders afwijken. Op die manier kan het proces worden verbeterd.

Data zinvol weergeven

Ook Equinox profiteerde van het programma van TNO en Produmize. Equinox maakt sorteermachines voor pakketbedrijven en wil naar planbaar onderhoud en klanten extra informatie geven over mogelijke verbeteringen voor hun productieproces. Equinox maakt zelf de machines en de aansturing, dus heeft ook volledige controle over het ontsluiten van de data. Juist de vraag hoe deze data voor zowel de klant als Equinox zelf zinvol weergegeven kan worden is waar equinox mee aan de slag is gegaan. De live machine data wordt inmiddels weergegeven in dashboards. “Met het programma 10x klaar kregen we de kans om snel en efficiënt de mogelijkheden van een nieuw data platform voor ons zelf en onze klanten te onderzoeken. We hebben nu een werkend systeem én waardevolle begeleiding”, aldus Giedrius Vasiliauskas, IT-projectmanager bij Equinox.

Data is goud waard

De meeste MKB-bedrijven hebben al wel oplossingen die een basis kunnen vormen voor Smart Industry. Denk aan ERP voor de administratieve processen, PLM voor het ontwerpproces en allerlei aanvullende tools om voorcalculaties, werkinstructies, urenregistratie of de aansturing van machines te regelen. Hoewel dit al veel kan opleveren – het basisprincipe is immers slimmer werken, geholpen door software – wordt de waardevolle data in deze systemen vaak onvoldoende benut. Tegelijkertijd is er ook nog veel niet digitaal beschikbaar of onvoldoende verbonden. Denk bijvoorbeeld aan de link naar de mens en de feedback uit wat er nu werkelijk gebeurt bij de machines. Broekhuijsen: “Juist de combinatie van de data uit bestaande systemen met nieuw te verkrijgen gegevens uit bijvoorbeeld machines is goud waard. Veel MKB’ers zijn zich hier volop van bewust. Het wordt dus tijd om de machinedata te ontsluiten.”

TNO gaat praktisch aan de slag met Smart Industry

Heel Metaal kan met de IoT box van Produmize data ontsluiten uit het productieproces.

Ervaringen tot nu toe

Op dit moment loopt de eerste serie van het programma nog. Van ieder van de deelnemers is inmiddels de doelstelling helder geformuleerd en de datavraag duidelijk gesteld. Geholpen door drie studententeams van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn inmiddels de eerste inzichten verkregen. De eerste machines leveren data op en een aantal real-time dashboards zijn een feit. “Het is duidelijk geworden dat de werkelijkheid van Smart Industry een stuk weerbarstiger is dan het op papier lijkt.

Zo beschikken de deelnemers over een enorme diversiteit aan machines van uiteenlopende merken en bouwjaren. Ook blijken machineleveranciers niet altijd de kennis in huis te hebben om te vertellen wat er nodig is om bij de waardevolle data te komen. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld software updates noodzakelijk die aangeschaft dienen te worden, waarbij het niet altijd alleen de machinesoftware betreft maar ook software daaromheen, zoals de gebruikte CAM-software. Dus het is niet even ‘stekker erin en gaan’. Maar het doel om iedereen een werkende Smart Industry oplossing te leveren ligt binnen handbereik en zal de komende weken gerealiseerd worden”, aldus Broekhuijsen.

Vervolg in 2022

Het succes van de eerste serie ‘10x’ vraagt om een vervolg. In 2022 willen TNO en Produmize samen het programma herhalen en eventueel vergroten. “We gaan dan opnieuw met een aantal productiebedrijven praktisch aan de slag met Industrie 4.0. Voortbordurend op de lessen vanuit de eerste ronde kunnen deelnemende bedrijven van elkaar leren, worden risico’s verminderd en kosten gedeeld.

Bron: Metaalnieuws