Vouchers voor duurzame technologie innovaties

Sta jij op het punt om een innovatief product naar de markt te brengen dat bijdraagt aan een ‘koolstof-arme’ economie op basis van een innovatieve technologie? Goed nieuws. Je kunt financiële ondersteuning krijgen. Via het programma GIST (Growing Industry trough a Sustainability Transition) zijn er vouchers beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, waarbij 50% van de studie betaald wordt vanuit GIST (tot een bepaald maximum). Wil je in aanmerking komen voor deze vouchers, dan dien je voor 1 5 maart 2019 een projectvoorstel in te dienen. SMITZH hoort graag of je interesse hebt en helpt waar het kan. Lees hieronder alles over de stappen en voorwaarden.

Wat is GIST?

GIST beoogt om het energie- en grondstofverbruik in de maakindustrie te verlagen door middel van gemotiveerde, grootschalige implementatie van innovatieve cleantechoplossingen. Door de uitvoering van volwaardige Front End Engineering Design (FEED-) studies en kleinschalige haalbaarheidsstudies wil het GIST-project een hefboom aan investeringen in beweging zetten.

Met broeikasgasemissies in het achterhoofd worden in de maakindustrie onvoldoende cleantechinnovaties doorgevoerd om de klimaatambities te halen. Hoge ontwikkelkosten en het hoge risicoprofiel spelen een rol, met als gevolg dat te weinig geïnvesteerd wordt in duurzaamheidsinnovaties en een groot potentieel onbenut blijft.

Het project GIST wil hier verandering in brengen door voor 25 bedrijven in de grensregio Nederland-Vlaanderen haalbaarheidsstudies voor duurzame innovaties te ontwikkelen en co-financieren.

Wat is er mogelijk?

GIST zoekt projectvoorstellen die op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ economie onder het thema circulair materiaalgebruik. Dit betreft alle technologieën die in potentie kunnen bijdragen aan het opwekken, opslaan en/of het (slim) distribueren of hergebruiken van energie. Dit mag op zowel op industrieel- als op consumentenniveau. Er bestaan twee studievarianten waarvoor een projectvoorstel kan worden ingediend:

  1. FEED-haalbaarheidsstudie, voor de detaillering van concepten, risico-identificatie en mitigatie. Het gaat hier in het bijzonder
    om operationele uitdagingen, inclusief de financiële risico’s. Kosten van de studie bedragen tussen 30 en 240 duizend euro. Bijdrage gebaseerd op een 50% aanpassingsprincipe, met een maximum van 120 duizend euro.
  2. FEED-light haalbaarheidsstudie, voor specifieke technische vragen. De focus ligt hier op de samenwerking tussen asset-owners en kennisinstellingen. Kosten van de studie bedragen tussen 15 en 30 duizend euro. Bijdrage gebaseerd op een 50% aanpassingsprincipe, met een maximum van 15 duizend euro.

Wat moet ik hiervoor doen?

Voordat je een voorstel indient bij GIST, onderzoek je de criteria en voorwaarden zoals vermeld in de subsidieregeling van het GIST-programma. Geef aan voor welk traject (FEED-haalbaarheidsstudie of FEED-light haalbaarheidsstudie) je een aanvraag doet. Indien je een voorstel indient voor de FEED-light haalbaarheidsstudie dien je ook aan te geven of je organisatie voldoet aan de definitie van KMO/MKB-bedrijf. De voorstellen worden beoordeeld door een adviesraad. Deze bestaat uit experts werkzaam in de industrie en bij kennisorganisaties uit betrokken regio’s in de grensregio. Jouw projectvoorstel zal worden beoordeeld op de competenties van de uitvoerder(s), de economische- en ecologische impact en de kwaliteit van het projectplan. Uiterlijk 7 weken na de sluitingsdatum van de oproep volgt definitief uitsluitsel over toekenning of afwijzing van de ondersteuning. De FEED-light haalbaarheidsstudie dient vervolgens binnen 6 maanden te zijn afgerond, voor de FEED-haalbaarheidsstudie is deze termijn 12 maanden.

SMITZH hoort het graag als je een aanvraag indient en helpt jou waar het kan vanuit haar Smart Manufacturing expertise.