Vervolg ActieAgenda Technologische Industrie

Begin februari kwamen 240 mensen digitaal bijeen om de ActieAgenda voor de Technologische Industrie te bespreken. Op de agenda staan: nieuwe productketens, digitaal verbinden, talent aantrekken/ vasthouden en netwerk versterken. Met name techniekpromotie, leven lang ontwikkelen en samenwerking in en tussen hotspots kregen unanieme support. Nu is de uitdaging de ActieAgenda verder uit te werken. Wil jij daaraan bijdragen? Dan kan je hieronder zien hoe.

Het volledige verslag van de bijeenkomst is hier te lezen.

Actielijn 1: Nieuwe Productketens

Voor alle vier geselecteerde productketens is voldoende support. Oproep vanuit de aanwezigen is om aspecten als dataverwerking, kruisbestuiving tussen sectoren en circulariteit goed mee te nemen en dus de actielijn over robotica te verbreden naar andere sectoren. Wil jij actief bijdragen aan één van deze thema’s? Dan kan je je aanmelden bij:

–    Technologie voor de waterstofeconomie: Anton Duisterwinkel.

–    Lasersatelliet-communicatie: Anton Duisterwinkel.

–    Robotica (van kas tot klant): Anton Duisterwinkel.

–    3D-printing: Onno Ponfoort.

Actielijn 2: Digitaal verbinden

Het belang van digitaal verbinden is onderschreven en een deel van de aanwezigen ziet daarin voor zichzelf een rol. Wil je actief bijdragen of meer weten? Dan kan je je aanmelden bij:

–    ‘Tracking and tracing’, kwaliteit in de keten of jouw eigen use-cases: Jacqueline Schardijn.

–    Introductie in Smart Connected Factory, klik hier voor een eerste stap in Digitaal Verbinden.

Actielijn 3: Talent aantrekken en vasthouden en Actielijn 4 Netwerk versterken

Deze actielijnen worden massaal onderschreven. De hotspots voor de Technologische Industrie kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Op dit moment doen negen hotspots mee. Hieronder een kort overzicht van de contactgegevens:

– NL Space Campus, Noordwijk: Esther Peters.

– UnmannedValley, Katwijk: Theo de Vries.

– Technology Park Ypenburg: Stephen Hands.

– RoboValley/FRAIM, Delft: Jaimy Siebel.

– Quantum Campus, Delft: Wilbert Hoondert.

– MICS, Schiedam: Anske Plante.

– MakersDistrict Rotterdam: Jouke Goslinga.

– HI Campus, Dordrecht: Daan Wortel.

– Innovatie Hotspot Zuid-Holland Oost: Ineke de Graaf.

Vervolg

De EBZ, InnovationQuarter en HI hebben het initiatief genomen voor deze actieagenda en daarvoor een taskforce opgericht. De vele suggesties zullen worden verwerkt in de definitieve tekst voor de ActieAgenda. Die leggen we dan daarna voor aan de deelnemers ter ondertekening. In de tussentijd gaan we met een aantal zaken al aan de slag. Denk aan groeifondsvoorstellen voor Additive Manufacturing en High Tech Equipment rondom alle Nieuwe Productketens. We ontwikkelen het netwerk van hotspots verder en gaan kwartiermakers aanstellen op techniekpromotie en zij-instromers. Voor al deze acties hebben we immers meer dan voldoende instemming.

Je kunt daaraan eenvoudig bijdragen. Als je het imago en het onderlinge netwerk van de Technologische Industrie in Zuid-Holland wil versterken, dan is een eerste stap: wordt partner van HI klik hier voor meer info.