Toekomst regio boeit en bindt Vlaardingse ondernemers

Vorige week werd in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen door de Industriële Kring Vlaardingen een seminar georganiseerd over de Roadmap Next Economy, de langetermijnvisie van de regio Zuid-Holland op economie en samenleving. Ruim 160 bezoekers vanuit lokale overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen kwamen bij elkaar om te anticiperen op de transitie die onze regio ondergaat. Tijdens het seminar werd stil gestaan bij digitale en circulaire ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van energie, samenleving en onderwijs.

Onderdeel van het seminar was een workshop door Lotte de Groen over SMITZH. De digitalisering van de maakindustrie staat hoog op de agenda van de Roadmap Next Economy. Alleen door de connectiviteit en automatisering van de regio te verhogen kunnen we de stap maken naar een digitale economie. De toepassing van meer Smart Manufacturing en het beter afstemmen van vraag en aanbod zal onze regio versterken. Via de site van de IKV zijn foto’s en een videoverslag terug te vinden van dit evenement.