The TEC Factory biedt starters kans op Schieoevers

Na alle commotie rondom de herindeling van de Schieoevers is er ook goed nieuws: aan de Schieweg 25 wordt gebouwd aan The TEC Factory, een ‘Dreamhall 2.0’.

Voorbij station Delft Zuid halverwege het industrieterrein aan de Schie verrijst een nieuw onderkomen voor start-ups mét maakfaciliteit. De hal van The TEC Factory, mede geïnitieerd vanuit de TU Delft, moet binnen een half jaar operationeel zijn. Eerdere plannen van de gemeente voor de herontwikkeling van de Schieoevers boden te weinig faciliteiten voor de maakindustrie. ‘Een doodsteek voor de Delftse maakindustrie’, oordeelde het bedrijfsleven.

Dreamhall 2.0

The TEC Factory werkte de afgelopen maanden samen met Kondor Wessels Vastgoed en Amvest aan een plan voor huisvesting in een deel van de Schiehallen. De aanpassingen voor een werkbare omgeving bleken echter te duur. Het nieuwe initiatief op een andere locatie biedt echter wel voldoende perspectief. De ‘Dreamhall 2.0’, zoals Peter de Vreede The TEC Factory gekscherend noemt, moet een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het Delftse bedrijfsleven, door bedrijven bij elkaar te brengen en samen te laten innoveren. Samen met D:Dreamhall manager Frans van der Meijden, is De Vreede nauw betrokken bij ontwikkeling van The TEC Factory, de stichting waarvan hij nu voorzitter is.

Follow-ups van studententeams

Ondanks de benaming wordt de TEC Factory geen tweede Dreamhall, maar een verlengstuk ervan. De bedoeling is dat uiteindelijk 1 of 2 Dreamteams zich in het pand vestigen. “Daarnaast is er ook ruimte voor follow-ups van studententeams”, vult Tomas te Velde aan. Hij is één van de mede-eigenaren van Suit-case, opgericht door 4 TU-alumni, dat organisaties helpt met strategie, conceptontwikkeling en projectmanagement. Zijn bedrijf is sinds dag 1 nauw betrokken bij de realisatie van de hal en de huisvesting van veelbelovende projecten.

Lage kostprijs

Ondanks de geografische afstand (voorbij station Delft-Zuid) is er een nauwe band met de TU. Vanuit het college van bestuur kwam de wens om de doorstroom van afstudeerders te bevorderen en om grotere projecten vanuit de D:Dreamhall elders onder te brengen, legt De Vreede uit. Omdat studententeams en early start-ups over weinig financiële middelen beschikken, is het verdienmodel van de hal lastig. “Daarom richten we het zo in dat de kostprijs laag is. Ook hebben we een deal met de TU. Zij draagt voor een periode van 3 jaar financieel bij aan onze procesontwikkeling.”

De ontwikkeling van de hal is in volle gang. “We creëren tijdelijke plekken met shelters op wieltjes. Zo zijn de ruimtes flexibel tijdens verbouwingen”, legt Te Velde uit. Naast het huisvesten van TU-doorstromers werkt The TEC Factory ook samen met jonge architecten en industrieel ontwerpers.

Bèta City

Voor De Vreede is de hal slechts het begin. Hij heeft zijn zinnen gezet op ‘Bèta City’, een conglomeraat, een dorp met verschillende hallen. “Ons doel is een innovatieve technosfeer te creëren waarvan zowel de stad, de TU, starters én de maatschappij profijt hebben”, besluit hij.