Technology Park Ypenburg: bundeling Haagse hightechbedrijven

Woensdag 4 april 2018 verzorgde wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag de officiële kick-off van het nieuwe programma ‘Technology Park Ypenburg’. In dit programma investeren de gemeente Den Haag, vier lokale bedrijven en het Digital Factory for Composites fieldlab (DFC) in 2018 samen 1,6 miljoen euro. Het programma richt zich op het geautomatiseerd en gedigitaliseerd produceren met geavanceerde materialen zoals composiet en vezelmetaallaminaten. Hierbij zal robotica een belangrijke rol spelen. Met de gezamenlijke investering kan de maakindustrie in de regio Den Haag een sprong voorwaarts maken.

Op het Haagse bedrijventerrein Ypenburg zijn verschillende hightechbedrijven en een fieldlab gevestigd. Vier bedrijven (Airborne, KVE, Promolding en GTM) en het fieldlab DFC bundelen hun krachten om Den Haag te laten uitgroeien tot een internationale hotspot voor de maakindustrie van producten op basis van hightechmaterialen. Hightechbedrijven zijn de bedrijven van de toekomst en bepalen ook voor een belangrijk deel de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van de toekomst. De vraag naar producten van hightechmaterialen zal de komende jaren nationaal en internationaal sterk groeien. Daarom vindt nu een gezamenlijke investering van 1,6 miljoen euro plaats die het fundament moet vormen voor het versterken van de regionale innovatiekracht en voor de toename van bedrijfsleven, banen, kennisinstituten en investeringen gericht op innovatieve maakindustrie, gespecialiseerd in hightechmaterialen.

Banen van de toekomst

Met dit programma verwachten de initiatiefnemers dat op Ypenburg een aantrekkelijk vestigingsklimaat wordt gecreëerd voor andere bedrijven. Die kunnen profiteren van de relevante infrastructuur op het bedrijventerrein, de onderlinge samenwerking, de samenwerking met kennisinstituten en de gemeente, en de aanwezigheid van een divers arbeidspotentieel in de regio. Het programma wil ook een positieve impuls geven aan lokale en regionale opleidingsinstituten via stage- en werkplaatsen. Daarnaast leveren de innovatieve ontwikkelingen nieuwe
werkgelegenheid voor zowel hoger als lager opgeleiden. Bijvoorbeeld: om de robotica te kunnen programmeren, is kennis op hbo- en wo-niveau noodzakelijk. Om de robots te kunnen bedienen, zijn opleidingen op vmbo- en mbo-niveau nodig.

Regionale kennis versterkt internationale concurrentiepositie

Een component in het programma is het Digital Factory for Composites fieldlab (DFC). Ondernemers, regionale onderwijsinstellingen en investeerders kunnen bij dit fieldlab terecht voor werkplaatsen, kennisdeling, en het vinden van interessante investeringsprojecten. Als onderdeel van Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZH), zal het fieldlab bijdragen aan een sterke regio die kan concurreren op wereldniveau. SMITZH heeft tot doel de Zuid-Hollandse maakindustrie te ondersteunen bij het toepassen van Smart Manufacturing. De ambitie is uit te groeien naar een one-stop-shop loket waar bedrijven naar toe komen voor kennis en technologie om hun hoogwaardige producten op concurrerende manier te kunnen maken. Ook in kleine series en/of enkelstuks.

“Automatisering en digitalisering van composietproductie is de kern van onze bedrijfsstrategie. Dit programma en de samenwerking met de andere bedrijven op Ypenburg en DFC versterkt het technologisch fundament en zorgt ervoor dat we veel sneller kunnen ontwikkelen en groeien. We staan erg open voor samenwerking met andere bedrijven en technologiepartners, omdat de behoefte in de markt voor automatisering van composiet productie veel groter is dan in ons eentje aankunnen.”

~Marcus Kremers, Chief Technology Officer, Airborne