exoskelet in werking

Start tenderronde EXSKALLERATE maakt roadmap mogelijk

Adoptatie exoskeletten verstevigt concurrentiepositie MKB
Kleine- en middelgrote bouwbedrijven en industriële productiebedrijven, waar zwaar lichamelijk werk tot ernstige gezondheidsproblemen leidt, kampen met uitval van personeel. Belemmerend voor medewerkers, alsook voor de concurrentiepositie van het MKB in Nederland en Europa. Deze bedrijven worden geholpen bij de toepassing van exoskeletten in het EXSKALLERATE-project. Vanaf nu start de aanbestedingsprocedure voor het opstellen van een roadmap. De ingediende voorstellen dingen mee in de procedure tot een bedrag van maximaal €65.000,-.

Een roadmap naar een toonaangevend ecosysteem voor exoskeletten

De ‘Roadmap and outlook for exoskeleton adoption in the North Sea Region’ – zoals de tender officieel heet – draagt bij aan het concurrentievermogen van het MKB en de gezondheid van werknemers door van de Noordzee-regio een toonaangevend ecosysteem voor exoskeletten te maken. De roadmap zicht op de voortzetting van belangrijke activiteiten en kennis na afloop van het project en op het bereiken van nieuwe regio’s en belanghebbenden.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • Dien je voorstel vóór 28 november 2022, 10:00 uur in.
  • Onderteken het document door een functionaris die aantoonbaar wettelijk bevoegd is om namens de inschrijver op te treden.
  • Dien je voorstel per e-mail in.
  • Het document wordt in het Engels aangeleverd.
  • Het voorstel heeft een totale vaste prijs van maximaal €65.000 excl. BTW.

Het project start in december 2022 en duurt tot mei 2023. Alle informatie en aanvullende voorwaarden kun je teruglezen in dit document: Request for proposals EXSKALLERATE.

Wat is EXSKALLERATE?

Het EXSKALLERATE-project heeft tot doel de toepassing van exoskeletten in de Noordzee-regio te versnellen, de gezondheid op het werk te bevorderen, het concurrentievermogen van het MKB te vergroten en de regio om te vormen tot een wereldwijd toonaangevend ecosysteem van exoskeletten.

InnovationQuarter is penvoerder en werkt in dit project onder andere samen met TNO in Leiden, de Universiteit van Twente en andere kennispartners uit Noord-West Europa.

Meer informatie over het EXSKALLERATE-project? Neem contact op met Anton Duisterwinkel.

 
North sea region EXSKALLERATE