Smart Industry lanceert Cybersecurity Scan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 1 juni in samenwerking met Smart Industry, TNO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de Cyber Security Scan gelanceerd. Met deze scan krijgen MKB-ers in de maakindustrie inzicht in de cyberveiligheid van de organisatie en adviezen en tips om deze te beschermen tegen cyberdreigingen.

Digitalisering biedt de Nederlandse technologische industrie veel kansen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van predictive maintenance, Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, Digital Twinning en andere ontwikkelingen op het gebied van software en communicatietechnologie. Maar digitalisering kan bedrijven ook kwetsbaarder maken voor cybercrime. Het aantal cyberincidenten neemt sterk toe en recente incidenten laten zien hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Het gaat dan niet alleen om verlies van waardevolle data of concurrentiegevoelige kennis, maar ook om impact op de bedrijfsvoering en productieprocessen binnen de productieomgeving.

Om jouw bedrijf weerbaarder te maken tegen cybercrime, is de Cybersecurity Scan ontwikkeld. De Cybersecurity Scan biedt een vragenlijst om de cyberveiligheid van jouw organisatie te testen. Na het doorlopen van de vragenlijst krijg je een overzichtspagina met adviezen op drie belangrijke onderwerpen die kunnen helpen om de digitale weerbaarheid van jouw organisatie te vergroten, namelijk: organisatie en management, interactie met systemen en technologie.