RoboAcademy

RoboAcademy zoekt maakbedrijven die structureel willen werken aan ontwikkeling personeel

Nieuwe technologieën als robotisering, kunstmatige intelligentie en Internet of Things hebben een grote impact op bedrijven. Zo ook in de maakindustrie. Om concurrerend te blijven, zul je deze ontwikkelingen moeten bijhouden en adopteren in je eigen productieprocessen. RoboAcademy, een gezamenlijk initiatief van de fieldlabs RoboHouse en SAM | XL, TU Delft en de gemeente Delft, komt graag in contact met jou. Het initiatief zoekt partners om samen deel te nemen aan één van de diverse subsidieregelingen voor leven lang ontwikkelen.

Samen meer dan alleen

Jij wilt je bedrijf laten doorlichten en een bedrijfsspecifiek opleidingsplan ontwikkelen of bent aangesloten bij A&O Metalelektro en wilt bijdragen aan het opzetten van een Technohub voor 21st century manufacturing skills in Zuid-Holland. Neem dan contact op met Eva Leurink van RoboAcademy om te kijken hoe je samen een aanvraag in kunt dienen. Voor gezamenlijke aanvragen is meer geld beschikbaar dan voor individuele bedrijven. Mkb’ers die via de SLIM-regeling hun bedrijf willen laten doorlichten, kunnen tot max. € 200.000,- per bedrijf, waarvan 60% gesubsidieerd, een aanvraag indienen tot 30 juni voor een looptijd van max. twee jaar. Bedrijven die gebruik willen maken van de Aanjaagsubsidie Technohub kunnen een aanvraag doen tot max. € 10.000,-, 100% gesubsidieerd voor 28 mei of voor max. € 500.000,- per consortium, 70% subsidiabel,  in september, oktober en november.

RoboAcademy

RoboAcademy zet zich in voor de ontwikkeling van 21st century manufacturing skills van zittend personeel, (hybride) docenten en jonge professionals. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van industriële robots, cobots, mobiele robots en het kunnen toepassen van technologieën als AR, VR en AI. RoboAcademy wil een generieke leergang basisvaardigheden ontwikkelen en maatwerktrajecten aanbieden met bedrijfsspecifieke opleidingen. Om de beste kwaliteit te leveren, doet RoboAcademy dit niet alleen, maar samen met fieldlabs, hightechbedrijven, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en overheid. Dus heb je interesse en nog geen aanvraag ingediend? Schakel dan met Eva en verken samen de mogelijkheden.