SMITZH gaat verder

Programmanieuws: SMITZH gaat verder

Met meer dan tien kiemprojecten, honderden bedrijven die in actie kwamen rondom slimme maaktechnologie, drie fraaie demonstratieprojecten en nog veel meer, mag het huidige SMITZH-programma een succes worden genoemd. Achter de schermen is daarom door de vier oprichters MRDH, de provincie Zuid-Holland, TNO en InnovationQuarter gewerkt aan een vervolg. Vanaf oktober gaat SMITZH dan ook door. Lees hier wat dat betekent.

Het nieuwe programma beschikt over 12 miljoen euro door een consortium van tien partners. De provincie is gevraagd om daarvan ruim vijf miljoen bij te dragen. Alle andere partners leggen ook zelf in. Het programma gaat drie jaar lopen en kent twee doelen: innovatie en toepassing van maaktechnologie.

Aandacht voor ontwikkeling nieuwe technologie voor mkb en kleine series

Innovatie van maaktechnologie blijkt nog keihard nodig. Natuurlijk zijn er grote sprongen gemaakt de afgelopen decennia met bijvoorbeeld 3D-printen en robots. Toch bleek in het huidige SMITZH programma dat die technologie niet altijd geschikt en bereikbaar is voor mkb en middelgrote bedrijven die kleine series complexe producten maken, zoals veel Zuid-Hollandse bedrijven dat doen. Daarom is een groot programma opgezet voor door- en uitontwikkeling van slimme maaktechnologie door bedrijven, fieldlabs, TNO en TU Delft. TNO leidt dat deelprogramma en legt ook zelf stevig in. De ambities zijn concreet. Bijvoorbeeld ‘zero programming’: robots die niet hoeven te worden geprogrammeerd maar op basis van CAD-tekeningen van het product en sensoren ‘snappen’ wat ze moeten doen. En ook: eenvoudig en betaalbare toepassingen van digital twinning ontwikkelen en testen zoals predictive maintenance of bijsturen van het proces tijdens de uitvoering. Of werkinstructies via beeldscherm, AR-bril of beamer die complexe taken eenvoudig uitvoerbaar maken.

Aandacht voor toepassing van bestaande technologie

Naast het ontwikkelen van nieuwe technologie is het stimuleren van de toepassing van bestaande technologie minstens net zo belangrijk en interessant voor een heel brede groep bedrijven. Daar is het tweede deel van het SMITZH vervolgprogramma op gericht, onder leiding van InnovationQuarter. Samen met FME, Metaalunie, Holland Instrumentation, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam wordt een programma ontwikkeld om individuele bedrijven te benaderen, enthousiasmeren en ondersteunen bij het toepassen van bestaande technologieën. Bedrijven kunnen daarin een scan doen om te bepalen waar ze staan en waar de grootste kansen liggen. Ze kunnen workshops volgen om die kansen uit te werken. Er zijn vouchers voor het inkopen van advies bij het uitwerken van een plan. En er worden vraag/aanbod sessies opgezet om de bedrijven te koppelen aan leveranciers. Zo wordt een ondernemer gesteund bij het daadwerkelijk toepassen van slimme maaktechnologie op de werkvloer.

Aansluiting opleiding- en ontwikkelingsfondsen

Maar kan het personeel die nieuwe technologie dan ook gebruiken? Hoe en waar leid je je eigen mensen op en waar vind je mensen op de arbeidsmarkt met de goede vaardigheden? Metaalunie leidt daarom een deelproject waar ook de opleiding- en ontwikkelingsfondsen van de metaal zich bij hebben aangesloten. Doel is om het beschikbare aanbod van opleidingen beter bekend te maken maar ook om het beter aan te laten sluiten op de vraag van werknemers en van ondernemers.

Meer weten over het vervolg van het programma SMITZH? Kom naar de SMITZH Assembly op 4 november, het event voor alle stakeholders die aan het programma werken. We lichten onze plannen daar toe en gaan graag met elkaar in gesprek over hoe we de bedrijven in onze regio nog beter kunnen helpen. Als we van elkaar weten wat we doen, wat er mogelijk is en welke inspirerende verhalen er al te vertellen zijn, kunnen we bedrijven nog beter helpen. De SMITZH Assembly is op persoonlijke uitnodiging. Denk jij dat jij hier ook bij moet zijn, stuur dan een mail naar event@innovationquarter.nl o.v.v. SMITZH Assembly ’19.

Anton Duisterwinkel en Lotte de Groen, Programmamanagers SMITZH