Nederland in top-3 EU-ranglijst digitale economie

Nederland staat op 3 in de Europese Digital Economy and Society-index (DESI). De index werd afgelopen week gepubliceerd en meet van elk Europees land hoe goed het scoort qua ‘connectiviteit’, ‘menselijk kapitaal’, ‘het gebruik van internetdiensten’, de ‘integratie van digitale technologie’ en ‘digitale publieke diensten’. Het gaat onder meer over de gereedheid qua 5G, het aantal vrouwelijke ict-specialisten, het aantal bedrijven dat via de cloud werkt. Al die scores worden opgeteld tot een eindresultaat.

Nederland scoort als beste waar het connectiviteit betreft. Volgens DESI-onderzoekers is de toename in integratie van digitale technologie mogelijk aan de landelijke Smart Industry Implementatieagenda te wijden. SMITZH is de regionale uitvoering hiervan. Ten aanzien van andere sectoren is de toepassing van slimme technologie in de industrie nog steeds laag. Ook blijft de skills-ontwikkeling van personeel achter bij andere landen.

De beste leerling in de Europese klas is Finland. Daarna volgen Zweden, Nederland en Denemarken. Vorig jaar stond Nederland op de vierde plaats.

Wat de connectiviteit betreft, heeft Nederland dezelfde uitstekende prestaties geleverd als in voorgaande jaren, met name door het toenemend gebruik van mobiel breedband. Er is ook een duidelijke toename op de gebieden internetgebruik, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten, die allemaal in overeenstemming zijn met de gemiddelde verbeteringen in de EU.

Als het om menselijk kapitaal gaat, scoort Nederland echter iets slechter. Dit weerspiegelt zowel een grotere behoefte aan beroepsbeoefenaren met digitale vaardigheden buiten de centrale ict-sectoren als de moeilijkheden om het onderwijsbeleid aan te passen aan de complexe uitdagingen van de digitale transformatie. In SMITZH-3 wordt specifiek aandacht besteed aan de versterking van het menselijk kapitaal in de maakindustrie in onze regio. Volgende week wordt door een flink aantal bedrijven, onderwijsinstellingen en overige partners het Human Capital Akkoord Zuid-Holland getekend om gezamenlijk te werken aan dit punt.