SAMXL Connect

Mijlpaal voor SAM|XL: participantenraad en SAM|XL Connect van start

Op 17 oktober vond bij fieldlab SAM|XL de eerste officiële participantenraad plaats. Aansluitend daarop werd ook de eerste editie van SAM|XL Connect georganiseerd, het event voor de community rondom SAM|XL. Het fieldlab gericht op de automatisering en robotisering van grote lichtgewicht composietconstructies zal waarschijnlijk eind juni 2020 officieel openen. Tot die tijd gebeurt er al van alles in het fieldlab waar we jullie graag in meenemen.

Over fieldlab SAM|XL

SAM|XL is een onderzoekcentrum waarbinnen bedrijven en onderzoeksinstellingen gezamenlijk werken aan het automatiseren en robotiseren van de productie van grote lichtgewicht composietconstructies. Het fieldlab, dat zich bevindt op de TU Delft Campus, is bedoeld om slimme technieken te ontwikkelen en demonstreren om opschaalrisico’s voor luchtvaart, windturbines, ruimtevaart en maritieme toepassingen te beperken. Participerende bedrijven kunnen samen met elkaar, studenten, TU Delft en TNO gebruik maken van de faciliteiten. De deelnemende bedrijven zijn momenteel: GKN Fokker, Qlayers, Suzlon Group, CAED Group, Royal3D, Curve Works, Airbus Defence and Space, KVE en Airborne.

Participantenmodel

De faciliteiten binnen SAM|XL zijn toegankelijk voor alle deelnemende partijen. SAM|XL hanteert duidelijke regels over IP-eigendom en IP-toegang. Er is voor dit model gekozen om gezamenlijk onderzoek te vergemakkelijken en om concurrentievoordeel te kunnen behouden bij commerciële exploitatie. Er is nog plek voor meer participanten. Als participant betaal je mee aan de infrastructuur van SAM|XL. Daar staat tegenover dat je inspraak hebt in het type hardware en software binnen SAM|XL en deel kunt nemen aan workshops en andere SAM|XL-evenementen bijwonen. Tijdens de participantenraad vergaderen de SAM|XL participanten met het bestuur over de lopende operaties en huidige strategie. 17 oktober was de eerste participantenraad.

SAMXL KBplein

SAM|XL Connect

Naast de vertegenwoordigers die deelnemen aan de participantenraad is er een groter netwerk van betrokken individuen. Voor hen organiseert het fieldlab SAM|XL Connect. De deelnemers krijgen daar presentaties over de huidige en geplande infrastructuur bij SAM|XL en worden op de hoogte gebracht van projecten en trainingen die de afgelopen tijd zijn afgerond. Tijdens de bijeenkomst op 17 oktober was er o.a. aandacht voor een aantal lopende projecten tussen TNO en SAM|XL en werd het “SAM|KB Plein” (medegefinancierd door de provincie Zuid-Holland) gelanceerd als een fysiek en virtueel samenwerkingsplatform.