MARKET 4.0: Europese marktplaats voor producenten en leveranciers

In het Europese project MARKET4.0 wordt een digitale omgeving ontwikkeld voor de samenwerking tussen maakbedrijven en technologische toeleveranciers. Ook kennis- en onderzoeksinstellingen kunnen toegang krijgen tot het platform. MARKET4.0 wordt ingericht voor drie focusgebieden: metaalbewerking, plastic- en composieten en high-tech equipment. Jij kunt (samen met je ketenpartners) subsidie krijgen als je aan dit initiatief wilt deelnemen. Op het MARKET4.0-platform ontwikkel je nieuwe (software) diensten om beter samen te werken in de keten. Subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 1 maart tot en 29 mei 2020.

MARKET 4.0 wordt gesubsidieerd met geld vanuit Horizon2020, een groot Europees onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is opgezet zodat maakbedrijven sneller en betrouwbaarder samen kunnen werken. Door op een gecontroleerde manier meer data te delen in de keten, zou er meer transparantie in de supply chain kunnen ontstaan, waardoor makkelijker geïnnoveerd kan worden. Veel mkb’ers lopen er nu tegenaan dat het uitwisselen van gegevens in de keten hoge kosten en grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Deelname aan MARKET4.0 zou dit moeten vergemakkelijken. Op dit moment is er al een omgeving gebaseerd op het Nederlandse Smart Connected Supplier Network (SCSN) en de onderliggende International Data Spaces (IDS) standaard voor datadeling. Binnenkort wordt dit uitgebouwd met geavanceerde functionaliteiten zoals simulaties, VR/AR, digital twinning en supply chain visibility.

MARKET40Er is plek voor 14 projecten die € 50.000,- of € 100.000,- funding kunnen krijgen, afhankelijk van het voorstel. In totaal ben je een jaar bezig met het project. Naar verwachting starten de eerste gefinancierde projecten rond augustus 2020. SMITZH helpt graag als je meer wilt weten of deelnemen aan dit initiatief. Meer informatie is te vinden op de site van MARKET4.0.