Maakindustrie

Kabinet zet in op structurele groei Nederlandse maakindustrie

Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gaat het kabinet komende jaren nog meer inzetten op groei van de Nederlandse maakindustrie. Er wordt geïnvesteerd in sleuteltechnologieën en in groeimarkten als High Tech/ICT (halfgeleiders, fotonica, quantum, AI) en industrie. In de onlangs verspreide visie wordt ook gesproken over het verder stimuleren van digitalisering binnen de industrie, het opleiden en ontwikkelen van personeel, het verbeteren van vestigingsvoorwaarden en regionale én Europese samenwerking. Daarnaast is er aandacht voor verduurzaming en hergebruik van grondstoffen (circulaire maakindustrie).

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) bood de “Visie op de toekomst van de industrie in Nederland” op vrijdag 30 oktober 2020 aan de Tweede Kamer aan. Keijzer: “Publieke en private partijen moeten deze groeiopgave samen aangaan. Groei van het aandeel industrie in onze economie is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst mondiaal kan blijven concurreren en minder afhankelijk is van andere landen. Het is bovendien een reële ambitie, omdat we al een innovatieve industrie hebben die bereid is om nóg slimmer te worden en omdat we beschikken over een goed opgeleide beroepsbevolking.”

Groei Zuid-Hollandse maakindustrie

De Zuid-Hollandse technologische industrie is een belangrijke innovator en banenmotor voor heel Nederland. Ruim 31.000 bedrijven en 110.000 medewerkers in Zuid-Holland zorgen voor producten en toepassingen die wereldwijd worden gebruikt. De kabinetsvisie sluit goed aan bij de opzet van het innovatieprogramma SMITZH en op de vier actielijnen van de ActieAgenda Technologische Industrie die vanuit de EBZ uitgewerkt wordt. Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen zetten vol in op het realiseren van nieuwe waardeketens. Door te werken aan producten met een hoge toegevoegde waarde, sluiten we aan op de groeimarkten van de toekomst. De tweede actielijn richt zich op digital supply chains, waarmee we productieprocessen efficiënter inrichten met behulp van de modernste technologieën zoals 3D-printen. Daarnaast maken we werkenden gereed voor de nieuwe banen in de maakindustrie door de beroepsbevolking bij te scholen. Tot slot investeren de Zuid-Hollandse partners fors in de fysieke plekken waar innovatie en productie samenkomen, en zo realiseren we een ketting van innovatieclusters van Noordwijk tot Dordrecht.

Meewerken aan ActieAgenda Technologische Industrie

De plannen in Zuid-Holland zorgen er voor dat de omzet van de maakindustrie in de regio binnen tien jaar verdubbeld én dat er 30.000 nieuwe banen bijkomen. Wil jij meepraten over de vormgeving van de ActieAgenda Technologische Industrie dan kan dat. Neem dan contact op met Anton Duisterwinkel. Op 7 december van 15.00-18.00 uur staat er een bijeenkomst gepland. De ActieAgenda wordt in januari gelanceerd.