Investeren in technologie betekent ook: investeren in personeel

Mooie boel. Heb je net geïnvesteerd in een dure lasersnijmachine met robottechnologie, en dan wil je personeel er niet mee werken! Het zal veel ondernemers bekend voorkomen. Sommige medewerkers hebben namelijk helemaal geen zin in die nieuwe technologie. De oplossing: personeelsleden motiveren, informeren en trainen.

Het is een bekend verschijnsel: nieuwe technologieën vinden we spannend, vreemd en misschien zelfs een beetje bedreigend. Dat geldt des te meer als zo’n nieuwe technologie haar intrede doet op de werkvloer. Door een nieuwe machine veranderen de werkzaamheden die jaren goed gingen en die passen als een jas.

Marie-Claire van Doremalen, regiosecretaris District Zuid-Holland bij de Metaalunie, ziet het bij veel ondernemingen in verschillende sectoren. Veel bedrijven hebben moeite om nieuwe technieken in te passen in de bedrijfsprocessen. Deze ondernemingen hebben meestal geen cultuur van het continu verbeteren van processen en personeel. Het zit niet in hun DNA. “Ze worstelen met ontwikkelingen als Big Data en robotisering.”

Er zijn daarbij enkele complicerende factoren. Allereerst de krapte op de arbeidsmarkt: een specialist Big Data heb je niet 1-2-3 gevonden. De druk om goed geschoold personeel te vinden is dus groot. Bovendien betreffen de nieuwe technieken niet slechts één afdeling – zoals wel het geval is bij de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe freesmachine – maar het complete bedrijf. IT is overal en alle processen veranderen. “Zelfs de nieuwe stansmachine is aangesloten op internet.” En het personeel moet dat maar bij zien te benen…

Expertisecentrum Precisietechnologie

Zonder medewerkers staat nieuwe technologie stil. Daarom stelt Van Doremalen “Investeren in technologie betekent ook: investeren in personeel.” Metaalunie inventariseerde daarom bij verspanende metaalbedrijven de behoefte aan hulp, onder meer bij het omgaan met nieuwe technieken. En die behoefte bleek er wel degelijk.

Een aantal bedrijven in de metaalindustrie, gesteund door het fonds OOM en de Metaalunie, nam het initiatief voor een Expertisecentrum Precisietechnologie. Doel van dit nieuwe Expertisecentrum is bedrijven te laten samenwerken op het gebied van instroom van nieuwe medewerkers en bijscholing en omscholing van zittend personeel. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw beroepsbeeld, want door nieuwe technologie verandert de aard van bestaande beroepen. Naar verwachting start het Expertisecentrum Precisietechnologie september 2019 met de eerste activiteiten.

Het ene bedrijf is het andere niet

OOM is het scholingsadviesbureau voor de metaal. OOM heeft onder meer financiële regelingen die ondernemers kunnen inzetten voor het bijscholen van personeel. “We willen bedrijven helpen ‘future proof’ te worden en ervoor zorgen dat ze mee kunnen met nieuwe ontwikkelingen.”

“Er bestaan verschillende oplossingen”, vervolgt Van Doremalen.”Het ene bedrijf is immers het andere niet. Wat is bijvoorbeeld de leeftijd van je personeel? Welke eisen stellen je klanten? Hoe je ervoor zorgt dat omgaan met nieuwe technieken normaal wordt binnen je bedrijf is dus een kwestie van maatwerk.”

Fieldlabs, regionale campussen en Human Capital Agenda

Ook in andere sectoren en op andere thema’s zijn er initiatieven om bedrijven en hun medewerkers te helpen. Zo startte onlangs in Delft het fieldlab RoboHouse, waar bedrijven kunnen experimenteren en trainen met – de naam zegt het al – robots. Medewerkers kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen en hulp krijgen van experts. Bij SAM|XL (Smart Advanced Manufacturing | XL), eveneens gevestigd op de TU Delft campus, start binnenkort een skillslab voor lasrobots.

Binnen de Roadmap Next Economy (RNE), de langetermijnvisie voor de regio, is er speciale aandacht voor het samenbrengen van bedrijven en onderwijs. Immers, veel nieuwe professionals zitten nu nog op school, en hoe zorgen bedrijven in de regio dat die talenten voor hen kiezen? Daarvoor stimuleert RNE de vorming van regionale campussen, onder meer op het gebied van IT. Dit werk past goed in de Human Capital Agenda voor Zuid-Holland.

Op dit moment wordt vanuit de Economic Board Zuid-Holland hard gewerkt aan het uitwerken van die Human Capital Agenda. Deze zomer zal naar verwachting een akkoord getekend worden waar meerdere bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partijen zich aan committeren. SMITZH heeft Katelien Groenendijk aangesteld als kwartiermaker voor Leven Lang Ontwikkelen, waarin een belangrijke plaats is opgenomen voor skillslabs, expertisecentrum, roboacademy en andere initiatieven. De EBZ en provincie Zuid-Holland stimuleren en financieren deze ontwikkeling als eerste uitwerking van de human capital agenda. Katelien is vooralsnog bereikbaar via info@smitzh.nl voor iedereen die passende initiatieven of prangende vragen heeft.