Hoogtepunten Smart Industry Jaarevent

18 maart vond in Hilversum weer het landelijke Smart Industry Jaarevent plaats. Dit event is er op gericht bedrijven uit de industrie te helpen verder te digitaliseren aan de hand van praktijkvoorbeelden, workshops en handige tools. Het event werd geopend door Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. Bijzonder veel aandacht was er voor de regionale Smart Industry hubs, het belang van scholing en de meerwaarde van fieldlabs. SMITZH was, als Smart Industry hub van Zuid-Holland, uiteraard ook aanwezig. Wij bespreken kort de hoogtepunten van dit event.

Samenwerking Smart Industry hubs

Tijdens de plenaire opening van het Jaarevent van 2019 vertelde staatssecretaris Mona Keijzer van EZK over de resultaten en toekomstplannen van de vijf Smart Industry hubs. De focus heeft afgelopen jaar voornamelijk gelegen op het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de hubs. De kracht van de hubs zit in het organiseren van evenementen en het helpen van ondernemers door verbindingen te leggen met Smart Industry fieldlabs en faciliteiten, zowel regionaal als nationaal.

Anton Duisterwinkel werd namens de provincie Zuid-Holland op het podium gevraagd om toe te lichten hoe SMITZH dat doet en de verbinding zoekt met de andere hubs. Het versterken van de samenwerking tussen de Smart Industry hubs blijft komende jaren hoog op de agenda staan en is één van de actiepunten uit de Smart Industry Declaration 2019 die tijdens het event werd getekend. Een ander actiepunt van deze declaration is het versterken van de internationale samenwerking met Duitsland.

Investeren in scholing noodzakelijk

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink deed tijdens haar toespraak de uitspraak dat “Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft”. Deze razendsnelle digitalisering heeft echter ook een keerzijde. Mensen moeten namelijk ook met deze nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering kunnen werken. Vandaag opgedane kennis kan morgen namelijk alweer achterhaald zijn. Naast de noodzaak van het intensief bijscholen van mensen, is er ook sprake van personeelstekorten.

Niet alleen de overheid moet dit probleem heel serieus nemen en helpen om mensen zo snel mogelijk om- en bijgeschoold te krijgen, ook het bedrijfsleven moet volgens Dezentjé Hamming bereid zijn tijd te investeren in scholing om te begrijpen wat de huidige versnelling van de digitalisering van de industrie betekent. De voorzitter van FME en Smart Industry deed daarom een oproep aan de ondernemers in de zaal: “Ga als ondernemer nu al nadenken over hoe je de productiviteit in jouw onderneming op peil houdt en verbetert en hoe je daar iedereen in je bedrijf bij betrekt. We moeten van ‘lean management’ naar ‘smart management’.”

240 miljoen aan investeringen en honderden banen dankzij fieldlabs

Tijdens de afsluiting van het event werd de publicatie “Fieldlabs 2018, Resultaten en impact van 35 innovatieversnellers” van TNO gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de Smart Industry fieldlabs tot eind 2018 al tot bijna een kwart miljard aan investeringen hebben geleid en het creëren van honderden banen. Volgens de publicatie gaat er sinds de start in 2014 in totaal 240 miljoen euro aan investeringen om in de fieldlabs, en zijn er 600 bedrijven bij betrokken. Bij de fieldlabs zijn naar schatting 430 directe banen gecreëerd. Eind 2018 waren er 35 fieldlabs in Nederland actief, en begin 2019 zijn er nog eens vier nieuwe fieldlabs bij gekomen. De publicatie geeft een goed beeld van het doel, de werkwijze en de resultaten van elke fieldlab.

Tijdens de plenaire afsluiting van het Jaarevent vertelden twaalf fieldlabs in een video wat een fieldlab voor hen betekent en welke mogelijkheden er zijn. Alle fieldlabs waren het hierover eens: we moeten van start, en vooral niet afwachten. Volgens de fieldlab-coördinatoren zitten Smart Industry-oplossingen vaak in het samenbrengen van nieuwe technologieën, nieuwe materialen en nieuwe businesscases. Voor veel kleine ondernemingen is het te hoogdrempelig en te duur om dit voor zichzelf te realiseren, maar het kan wél wanneer ze binnen fieldlabs samen met anderen oplossingen te bedenken die ze in hun eigen bedrijf kunnen toepassen.