Flanders Make Symposium

Flanders Make Symposium en cijfers vanuit Vlaanderen

26 november vond het Flanders Make Symposium plaats. Dit jaar stond het belang van data en artificiële intelligentie voor een succesvolle digitale transformatie centraal. Op het symposium waren ook een hoop bedrijven met een demonstratie uit onze regio aanwezig. In dit artikel, wat oorspronkelijk door Sammy Soetaert in opdracht van Motion Control werd geschreven, nemen we je mee in aantal cijfers en ontwikkelingen die deze dag gedeeld werden en ook voor ons relevant zijn.

Onderzoek Flanders Make geeft positief beeld over innovatiekracht

Flanders Make voerde samen met PwC 2 jaar terug een eerste onderzoek uit naar de de digitale transformatie van de Belgische maakbedrijven. Onlangs deed het onderzoekscentrum die oefening nog eens over en lichtte de resultaten toe tijdens het jaarlijks Symposium. De resultaten zijn positief, want het besef om te investeren in Industrie 4.0 blijkt zeker aanwezig. Maar door de globale economische situatie is waakzaamheid geboden. Uit de enquête kwamen enkele markante ontwikkelingen naar voren die ook voor onze regio goed zijn om alert op te zijn.

Urbain Vandeurzen

Urbain Vandeurzen

Economische onzekerheid

Flanders Make voorzitter Urbain Vandeurzen wees de aanwezigen meteen op de economische realiteit: “Gedurende dit jaar zijn de voorspellingen over de economische groei voortdurend naar beneden bijgesteld. Ook het IMF voorziet een wereldwijde groei van slechts 3%, dat is historisch gezien op het niveau van de crisisjaren 2008-2009. De oorzaak daarvan is onder andere te vinden bij de handelsoorlogen. Op Belgisch niveau spreken banken over een groei van 0,8%, maar daarbij is geen rekening gehouden met een harde Brexit. De onzekerheid daaromtrent zorgt voor minder investeringsvertrouwen. De machinebouw heeft ten slotte nog te leiden onder de CAPEX-investeringen die onder druk staan, waardoor minder geld binnenkomt.”

Digitale omwenteling

“Naast deze economische onzekerheid worden bedrijven ook geconfronteerd met strategische uitdagingen, zoals de noodzakelijke digitale omwenteling. Dat vraagt investeringen. We zien dat bedrijven die hun investeringen op een hoog peil houden, flexibel kunnen inspelen op de evoluerende marktvraag. Zij slagen er zelfs in om hun positie te versterken. Dat blijkt ook uit onze bevraging.”

Cijfers geven positief beeld

De bevraging waar Vandeurzen naar verwijst geeft België een positief beeld. 122 bedrijven namen er aan deel, een mengeling van grote bedrijven en mkb’ers met daarbij zowel leden als niet-leden van Flanders Make. Vandeurzen: “Wat opvalt is dat de respondenten voor de volgende 3 jaar ondanks de terugvallende economische groei gemiddeld 5.8% wil investeren. Dat is toch een zeer positieve vaststelling. Tot onze tevredenheid zien we bovendien dat onze leden daar bovengemiddeld scoren. We stellen vast dat bedrijven inzien dat investeren in hun digitale transformatie broodnodig is. 58% van de bedrijven die meewerkten aan de enquête heeft al een strategisch plan voor de introductie van nieuwe digitale technologieën geïmplementeerd, terwijl 24% aangeeft dat ze al een plan hebben, maar de implementatie nog niet gestart zijn.”

Wijzigingen in prioriteiten: data bovenaan

Nog opvallend in de studie: in de studie van 2017 gaven respondenten nog aan dat ze cloud computing en 3D-printing als belangrijke technologieën voor de toekomst zagen, maar beide zakken nu in de lijst. Vandeurzen heeft een dubbele verklaring voor dit fenomeen: “Dat kan enerzijds betekenen dat bedrijven ondertussen die technologieën al beter kunnen inschatten, maar anderzijds zien we ook de sterke groei van alles wat met data te maken heeft: onder meer AI, big data analyse, connectiviteit en het gebruik van sensoren staan nu bovenaan de agenda. Data is steeds meer het nieuwe goud.”

Dirk Torfs

Dirk Torfs

Belang van langetermijnvisie en digitale profielen

Dirk Torfs, CEO van Flanders Make, benadrukt de nood aan een visie op lange termijn: “Vandaag ligt de focus vooral op het toepassen van modelgebaseerd ontwerp van producten en productie. In 2024 evolueren we naar de ontwikkeling van digital twins van fysieke producten en tegen 2028 stomen we productiebedrijven klaar voor hybride werkcellen, waarin mensen en robots efficiënt samenwerken. Mensen vervullen in de toekomst een essentiële rol om flexibiliteit in de productie te garanderen. Ze zijn daarom de sleutel voor een succesvolle implementatie van nieuwe technologieën.” Vandeurzen beaamt: “Digitaal talent vinden blijkt een belangrijke hinderpaal bij de digitale transformatie, volgens 59% van de respondenten.” Digitalisering is absoluut noodzakelijk, daar kan iedereen het eens over zijn. Klanten vragen immers steeds vaker om producten op maat, aan de prijs van massaproductie en met korte leveringstermijnen. Productiefaciliteiten moeten daaraan aangepast worden, zodat ze snel en efficiënt omgebouwd kunnen worden voor de productie van varianten en productfamilies. De mens blijft een centrale rol spelen in dat proces, al zal die rol wel veranderen. Al deze onderwerpen kwamen mooi naar voor in de diverse testopstellingen en demonstraties die getoond werden.

Het volgende Flanders Make Symposium 2020 vindt plaats op 24 november 2020.