Digital Twin

€ 5,6 mln. voor digital twin onderzoek

Vorige week maakte de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO) bekend dat er vanuit het landelijke Perspectief-programma financiering vrijkomt voor een onderzoek naar digital twinning. Aan het onderzoek nemen maar liefst 5 Zuid-Hollandse partners deel: Airborne, Demcon, TNO, TU Delft en Universiteit Leiden. Voor het onderzoek zullen de cases en systemen van de deelnemende bedrijven gebruikt worden. Dit betekent dat de inzichten uit het onderzoek waarschijnlijk makkelijk en snel toegepast kunnen worden door andere maakbedrijven uit de regio.

 

Het onderzoek

Digitale tweelingen zijn nu meestal gebaseerd op statische theoretische modellen die uitgaan van normaal gedrag. Door deze modellen te koppelen aan meetgegevens die aangeven hoe het systeem daadwerkelijk functioneert en deze data te combineren met kunstmatige intelligentie, maken de onderzoekers digitale kopieën die zichzelf continu verbeteren en aanpassen. Het onderzoek geeft hopelijk antwoord op vragen als: In welke situaties kan digital twinning worden toegepast?, Wat is daar dan minimaal voor nodig?, Waar vind je de programmatuur ervoor?, en Welke eisen stel je aan de software maar ook aan hardware en omgeving?. De looptijd van het onderzoek is maximaal 6 jaar. Het programma wordt geleid door professor Jayawardhana (Rijksuniversiteit Groningen). Overige deelnemers zijn onder meer: ASML, Océ, Philips, Tata Steel en VDL Groep.

Digital twinning en SMITZH

Digital twinning is één van de vier speerpunten binnen het vervolg van het SMITZH-programma. Digital twins ofwel digitale tweelingen zijn simulaties in software van echte machines en installaties. Denk bijvoorbeeld aan vluchtsimulatieprogramma’s. Binnen SMITZH ontwikkelen we methoden waarbij gebruikt wordt gemaakt van digital twins om productielijnen sneller, beter en goedkoper te ontwerpen en bouwen. Ook richten we ons op het trainen van personeel, met name op dat uit het mkb. De inzichten uit het onderzoek waar partners TNO en TU Delft bij betrokken zijn, kunnen waardevol zijn voor meer toepassingen in onze regio. Vanuit SMITZH is er vooraf dan ook op aangestuurd om ook het mkb bij het onderzoek te betrekken.

Over het Perspectief-programma

Het Perspectief-programma van NWO wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het daagt wetenschappers uit om samen met gebruikers nieuwe onderzoekslijnen op te zetten die een economische en maatschappelijke impact hebben. In totaal hebben 5 nieuwe onderzoeksprogramma’s 18 miljoen euro gekregen. Dat er hiervan 4 miljoen naar digital twinning gaat, geeft aan hoe actueel dit thema is en verwachtingsvol er naar dit thema gekeken wordt. De resterende € 1,6 mln. is door de deelnemende bedrijven ingelegd.