Extra geld vanuit provincie voor SAM|XL en DOC

De provincie Zuid-Holland stelt € 750.000,- beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de TU Delft Campus. De provincie investeert momenteel in meerdere campussen om de nationale en internationale toonaangevende positie te behouden en verder uit te bouwen. Erik Ham (Dutch Optics Centre) en Kjelt van Rijswijk (SAM|XL) namen namens de verschillende projecten de cheque in ontvangst.

DOC ontvangt € 250.000,- voor de doorontwikkeling van het fieldlab. DOC is opgezet voor het versterken van bedrijvigheid op het gebied van optische producten in combinatie met onderzoek en onderwijs. Fieldlab SAM|XL ontvangt een bedrag van € 200.000,- voor het versterken van de onderzoeksinfrastructuur en meer zichtbaarheid voor het MKB. SAM|XL richt zich op de automatisering van de productie van grote composietdelen voor onder andere de lucht- en scheepvaart en de offshore-sector. De rest van het geld is voor de Aerospace Innovationhub, The Green Village en YES!Delft.

Wethouder Bas Vollebregt is zeer te spreken over de proactieve rol die de provincie pakt in de stimulering van campusontwikkelingen: “We zien op dagelijkse basis dat de campus in Delft bruist van de energie, nieuwe ideeën en ondernemerschap. Er wordt baanbrekend onderzoek gedaan, jonge talenten worden opgeleid en vele succesvolle bedrijven zetten hier hun eerste stappen. Het is een terugkerende uitdaging om deze ontwikkelingen te ondersteunen met expertise en financiering.”