DFC demonstreert uniek composiet productieplatform tijdens JEC

Van 12-14 maart vindt in Parijs de JEC World plaats. Dit is de grootste beurs voor innovatie in composieten. Airborne geeft er demonstraties van hun nieuwe “Digital Client Portal” waarin alle processtappen voor het produceren van een laminaat volledig gedigitaliseerd zijn. Deze portal is ontwikkeld op Technology Park Ypenburg als onderdeel van een door de gemeente Den Haag mede gefinancierd project, bedoeld om de bedrijvigheid rondom High Tech composiet materialen in Ypenburg te bevorderen. Via dit online klantportaal kunnen klanten zelf hun behoeften kenbaar maken. Direct daarna wordt het product in Fieldlab Digital Factory for Composites (DFC) geproduceerd door de Automated Tape Laying solution die daar staat.

Marcus Kremers: “Op dit moment komt een klant fysiek bij ons langs met een idee om een onderdeel in composiet te produceren. In totaal duren de ontwerp-, test- en productiefase een half jaar tot jaar. Het Digital Client Portal moet dit aanzienlijk versnellen. Aan de hand van een gestructureerde vraagstelling bepaalt het klantenportaal welke machine(s) en welk materiaal nodig zijn en wordt de beste oplossing bedacht. Vervolgens stuurt het klantenportaal automatisch de productiemachines aan.” Het portaal is nog niet af; maar met de demonstrator kunnen gebruikers wel ervaren wat dit voor hen gaat betekenen en kan het systeem verder verfijnd en uitgebreid worden.