Dare2Cross Smart Production cases bekend

Op 13 november vindt in Dordrecht de afsluitende verbindingsbijeenkomst plaats van Dare2Cross Smart Production | Workforce of the future. Dare2Cross is een uniek cross-sectoraal innovatieprogramma. Experts uit verschillende disciplines en sectoren komen samen om slimme oplossingen te verzinnen voor nieuwe uitdagingen. Afgelopen maanden hebben op het thema Smart Production diverse bedrijven gewerkt aan het scherp formuleren van hun uitdagingen in de vorm van cases. Tijdens het event op 13 november zal er vanuit verschillende sectoren actief naar oplossingen gezocht worden voor deze cases.

Dare2Cross

De oorsprong van Dare2Cross ligt in 2014: de gemeente Papendrecht organiseerde toen het congres Aerospace meets Maritime. In de opvolgende edities is InnovationQuarter betrokken bij de organisatie en is een werkwijze ontwikkeld om te komen tot cross-sectorale samenwerking. Die aanpak heeft InnovationQuarter doorontwikkeld, en de afgelopen jaren vonden diverse Dare2Cross-trajecten plaats. Zo zocht het Albert Schweitzer Ziekenhuis manieren om data te gebruiken om opnames op de intensive care van ziekenhuispatiënten te voorkomen, en werkt IRM-SPD aan het inzetten van data om de staat van pijpleidingen (voor bijvoorbeeld het transport van olie) te kunnen monitoren.

Het bouwen van cross-sectorale samenwerkingen is een intensief proces. Dare2Cross werkt stapsgewijs toe naar deze samenwerkingen door op een aantal momenten geselecteerde partijen bij elkaar te brengen om samen concrete cases te ontwikkelen en de juiste personen en bedrijven te verbinden.

“Met Dare2Cross verbinden we mensen met partijen waar ze zelf niet vanzelfsprekend mee in contact komen. Op deze manier doorbreken we vaste patronen in een bepaalde industrie of sector en ontstaat er ruimte voor nieuwe oplossingen. Dat is het startpunt voor cases waarvoor (cross-sectorale) samenwerking nodig is.” – Marieke Kodde, senior business developer bij InnovationQuarter

 

Smart Production

Door de opkomst van Smart Production veranderen productieprocessen razendsnel. Onder meer robotisering, Artificial Intellligence, Big Data, Virtual Reality en Augmented Reality zorgen ervoor dat we processen slimmer moeten inrichten, en dat (toekomstige) medewerkers andere vaardigheden nodig hebben. Op 27 juni werd vanuit Dare2Cross Smart Production | Workforce of the future een eerste bijeenkomst georganiseerd in de Duurzaamheidsfabriek om te verkennen welke vragen er leven op het gebied van Smart Production en het vinden van nieuwe talenten. Een aantal van die vragen is de afgelopen maanden verder uitgediept en doorontwikkeld tot cases die tijdens Dare2Cross op 13 november met een cross-sectorale groep behandeld worden. Vraagstukken die aan bod komen zijn: Guided manufacturing, Automatisering en Nieuwe skills voor medewerkers. Vanuit SMITZH bevelen we van harte aan om deze inspirerende dag te bezoeken. Deelname zorgt voor innovatieve en inspirerende antwoorden op praktische vragen en zorgt voor nieuwe (cross-sectorale) samenwerkingen met bedrijven en organisaties die je anders niet had leren kennen. Bovendien groeit je netwerk door Dare2Cross en werk je aan de zichtbaarheid van je eigen organisatie. Voor vragen en deelname kan contact opgenomen worden met Marieke Kodde, Senior Business Developer Life Sciences & Health / Horticulture.