Bouw Dynamische Maritieme Testfaciliteit in Duurzaamheidsfabriek gestart

Vorig jaar kende het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden een kwartiermakerssubsidie toe voor de ontwikkeling van een dynamische maritieme testfaciliteit (DMTF) in de Duurzaamheidsfabriek. De DMTF is bedoeld als open innovatieomgeving om nieuwe voortstuwingstechnologieën te kunnen testen, die uiteindelijk moeten leiden tot minder CO2 uitstoot van schepen, maar zeker ook om gebruikt te worden binnen het beroepsonderwijs in de regio. Het ontwikkelen van de DMTF bleek in alles een echt R&D project en heeft dan ook meer tijd gevergd dan voorzien, maar inmiddels is de bouw gestart en zijn de eerste contouren zichtbaar.

Verduurzaming is een belangrijk thema voor de scheepvaart. De inzet van zuinigere, betere verbrandingsmotoren is, met name in de binnenvaart, vaak geen (economisch) haalbare optie. Om toch de CO2-uitstoot te verminderen, kan wel gekeken worden naar verdere optimalisatie van de aandrijflijn: de as en schroef. VAF Instruments is als toonaangevend bedrijf in maritieme oplossingen voor efficiënt varen voortdurend op zoek naar innovaties op dit gebied. Maar het ontbrak aan een goede testfaciliteit. Er bestaan wel statische en relatief dynamische testfaciliteiten, maar een écht dynamische, waarin een gecontroleerde en variabel instelbare waterstroom gerealiseerd kan worden en waar innovaties dus ‘als op een rivier’ onder verschillende omstandigheden kunnen worden getest, ontbrak tot nu toe nog.