Bezoek koninklijk paar brengt Smart Industry Duitsland en Nederland dichter bijeen

Tijdens de economische missie naar de Duitse deelstaten Saarland en Rijnland-Palts brachten koning Willem-Alexander en koningin Máxima een werkbezoek aan diverse Smart Industry demonstraties. Het koningspaar werd op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry in zowel Nederland als Duitsland. Ze waren zichtbaar onder de indruk van de ontwikkelingen en de toenemende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Ook werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend om de ambities en initiatieven aan beide kanten schriftelijk vast te leggen.

Op het gebied van digitalisering en een steeds verdergaande internationalisering van waardeketens is de samenwerking met Duitsland voor Nederland van groot belang voor de toekomstige concurrentiekracht van de Europese industrie, zeker met het oog op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en China. Het werkbezoek van de koning en koningin en de economische missie gaven een aanzet om deze samenwerking met Duitsland uit te bouwen en concreet te maken.

Nederland heeft op het gebied van High Tech Systemen een zeer sterke kennispositie in belangrijke niches en bedrijven zijn beter in staat te voldoen aan de steeds specifieker wordende klanteneisen. Dit heeft de Nederlandse high-tech maakindustrie gerealiseerd door een innovatief samenwerkingsmodel waarin worldclass producten in enkelstuks kunnen worden geleverd tegen het kostenniveau van een massaproduct. Hiermee geven Nederlandse bedrijven het voorbeeld aan de Duitse partijen voor de transitie naar de maakindustrie van de toekomst.

Op 11 oktober werd in het bijzijn van het koninklijk paar door de voorzitter van Smart Industry, Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en aan Duitse zijde door Prof. Dr. Detlef Zühlke, voorzitter van de Smart Factory Kaiserslautern, een samenwerkingsovereenkomst getekend om de digitalisering van de industrie te verbeteren en te versnellen. In de overeenkomst staan o.a. afspraken over standaardisering en cyber security. Met de Duitse kennis en productietechnologie en de Nederlandse pragmatische toepassing van een nieuw digitaal ecosysteem, bundelen beide partijen hun krachten om samen een visie te ontwikkelen op de Europese industrie van de toekomst. Voor SMITZH betekent dit nog nauwere samenwerking met de Duitse partnerregio’s.