Bewezen effect samenwerking fieldlabs

Uit een recent onderzoek van TNO blijkt dat fieldlabs ontstaan uit de Smart Industry Agenda de industriële digitalisering daadwerkelijk aanjagen. Dat is goed nieuws. In SMITZH werken maar liefst 8 fieldlabs samen om de toepassing van Smart Manufacturing in onze regio te bevorderen. Het onderzoek werd afgenomen bij de eerste tien van tweeëndertig fieldlabs waarin deze samenwerking vorm krijgt. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er in de fieldlabs daadwerkelijk meer technologische vernieuwingen en spin-offs ontstaan. Ook dragen deze bij aan extra werkgelegenheid.

Samenwerking in uiteenlopende sectoren

De huidige tweeëndertig Nederlandse Fieldlabs zijn gericht op een slimme inzet van ICT in een sector om bijvoorbeeld machines onderling met elkaar te verbinden en slim aan te sturen. De onderzochte Fieldlabs werken vooral aan de innovatieve toepassing van kunstmatige intelligentie in producten en processen. Ook ontwikkelen en implementeren ze methodes om binnen productieprocessen op een veilige en gecontroleerde manier data te delen.

Smart Industry agenda

De Fieldlabs maken onderdeel uit van de huidige Smart Industry agenda. Een initiatief om de transitie te bevorderen van een analoog aangestuurde industrie naar een digitale wereld waarin ICT diep doordringt in alle facetten van het productieproces. Dit leidt niet alleen tot veranderingen binnen de fabriek, maar ook tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en klanten. Om deze veranderingen te realiseren hebben FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNO-NCW, de KvK en de ROMs de handen ineen geslagen en het Smart Industry Platform opgericht. Gezamenlijk hebben zij de Actie agenda Smart Industry 2015-2017 en de Smart Industry Implementatie Agenda 2018-2021 ontwikkeld. Het onderzoek naar de impact van Fieldlabs werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de OESO.

Lees hier het rapport van TNO.