Ad Engineering Duurzaamheidsfabriek slaat brug tussen hbo, mbo en bedrijfsleven

Sinds 2013 vult de vierde etage van de Duurzaamheidsfabriek zich één dag per week met studenten van de Hogeschool Rotterdam. Zij volgen de Associate degree (Ad) Engineering. Een Ad is een nieuwe landelijk erkende tweejarige hbo-opleiding, waarbij studenten een diploma ontvangen dat tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau in zit. In de Duurzaamheidsfabriek werken de Ad-studenten Engineering samen met bedrijven en mbo-studenten van het Da Vinci College aan concrete opdrachten van die bedrijven. Een echte ‘win-win’-situatie: de resultaten van de projecten zijn voor en ook ván het bedrijfsleven, de studenten leren in de praktijk en leggen meteen contacten met mogelijke toekomstige stagebedrijven/werkgevers.

De projecten binnen het Ad-traject hebben betrekking op middenkader engineering (MKE) en ICT. Ieder half jaar start er een groep Ad-studenten met opdrachten die door bedrijven uit de regio worden aangedragen. Per opdracht werken gemiddeld drie hbo’ers en 2 mbo’ers. Dit half jaar lopen er 15 projecten. Zo is er een groep die bezig is met een warmteafgiftepunt-unit voor woonhuizen die aangesloten worden op het warmtenet, en een groep die technische oefenplaatsen voor voetbal ontwikkelt. Weer ander groepjes werken aan een intrekbare elektrische aandrijving voor een watertaxi en een modulair concept, waarbij zonnepanelen, warmwatervoorziening en verwarming gecombineerd worden in een compleet aan te schaffen carport.

“De Duurzaamheidsfabriek is een uitstekende locatie voor dit soort projecten”, zegt coördinator hybride projecten Niels Jalving. “Het is natuurlijk een fantastische werkplaats met veel moderne voorzieningen. Onze eigen mbo-studenten treden op als intermediair tussen wat de ‘ontwerpers’ bedenken en wat we hier kunnen maken.”

Waar de fysieke omgeving van de fabriek inspirerend is voor de hbo-studenten en de bedrijven, is het samenwerken met andere niveaus ook inspirerend voor de mbo-studenten, aldus Jalving. “We merken dat ze door dit type projecten bewuster gaan nadenken over hun toekomst. Er zijn er verschillende die we zien doorstromen naar een AD-traject. Er zijn ook studenten die direct na hun opleiding aan het werk kunnen bij een van de bedrijven en zich dan soms ook vanuit het bedrijf verder ‘opscholen’. Een van de bedrijven uit een eerdere periode heeft een project opnieuw opgepakt, samen met een afstudeerder. Er is zelfs een oud-student die vanuit een bedrijf terugkomt naar de Duurzaamheidsfabriek om hier studenten en docenten op te leiden.”

Tijdens de projecten leren de studenten ook belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en projectmatig werken, met een vaste planning en een vast budget. Dat wordt door de bedrijven als zeer waardevol genoemd. Qua onderwijsconcept lijkt het dus zeer geslaagd. In september start een nieuwe groep studenten.