Aanbod SMITZH in voorprogramma Jaarevent InnovationQuarter

Maandag vond op de RDM Campus in Rotterdam het Jaarevent plaats van InnovationQuarter. Thema die dag was ‘next economy’, een blik vooruit naar een sterke, duurzame en schone regio die toonaangevend is in de wereld. SMITZH stond in het voorprogramma en de zaal van het Techniek College zat vol met belangstellenden. Anton Duisterwinkel gaf er een korte presentatie over het aanbod van SMITZH en Lotte de Groen ging in gesprek met fieldlabtrekkers, ondernemers en publiek over hun ervaringen met Smart Manufacturing.

Gevarieerd publiek

In de zaal zaten ongeveer 60 belangstellenden, waarvan net iets meer dan de helft van bedrijven, bijna allemaal mkb-ers. Daarnaast waren er enkele investeerders en mensen uit overheid, onderzoek, onderwijs en overige velden aanwezig. Juist die mix van doelgroepen zien we graag op dit soort events. Alleen met elkaar kunnen we de maakindustrie nog slimmer en sterker maken.

Dat we het samen moeten doen, bleek ook wel uit de reacties op één van de vragen over de verantwoordelijkheid om onderwijs en bedrijfsleven op elkaar aan te sluiten. Die ligt volgens 74% van het publiek bij zowel overheid als bedrijfsleven als onderwijs. Opvallend is wel dat slechts acht aanwezigen aangaven zich ook persoonlijk in te zetten voor die aansluiting. Waarin worden we nog tegengehouden? Welke barrières kunnen we vanuit SMITZH wegnemen en hoe kunnen we ondersteuning bieden? We horen het graag.

Ondernemers aan het woord

Om het publiek mee te nemen in het aanbod van SMITZH, vroegen we vier ondernemers en vier fieldlabtrekkers het podium op. Als eerste werden Hugo Romer van Huisman en Vincent Wegener van RAMLab geïnterviewd over een kiemproject met een ge-3dprinte metalen haak, een voorbeeld van additive manufacturing. Bijna alle ondernemers waren er van overtuigd dat additive manufacturing hun bedrijfstak gaat veranderen en meer dan de helft bereidt zich daar ook al actief op voor.

Daan Wortel van de Duurzaamheidsfabriek en Johan Verlaan van De Waal vertelden over hun samenwerking in een skillslab rondom scheepsbouw. Jaimy Siebel van RoboHouse en Engbert Wilmink van Dynamic Ear Company stonden stil bij de meerwaarde van de activiteiten om ondernemers bewust te maken en aan de slag te brengen. Zij ontmoetten elkaar naar aanleiding van de SMITZH studiereis naar München.

Tot slot stonden Lucas Janssen van CEAD en Kjelt van Rijswijk van SAM l XL stil bij hun gezamenlijke kiemproject. CEAD is bezig met het 3D-printen van grootformaat composiet producten en had de technologiekennis al in huis; de materiaalkennis vonden zij bij SAM l XL. In dit geval had CEAD geen apparatuur nodig; maar voor bedrijven die daar wel behoefte aan hebben, opent SAM l XL in december 2018 de deuren van een eigen pand.

Behoefte aan praktijkvoorbeelden

Uit het publiek kwam duidelijk de behoefte naar voren om niet te veel vanuit nieuwe technologieën te spreken maar vanuit het bedrijf te redeneren met een brede blik op de mogelijkheden. En dat met oog voor de consequenties voor de gehele bedrijfsvoering inclusief personeel, scholing en business model. Praktijkvoorbeelden, peer-to-peer gesprekken tussen ondernemers en workshops kunnen hier goed bij helpen. We zullen de komende tijd dan ook veel aandacht besteden aan verhalen van ondernemers die al succesvol met Smart Manufacturing aan de slag zijn en wat zij hiervan leren. Houd verder onze website goed in de gaten voor workshops waarin we onderzoeken wat Smart Manufacturing voor jouw organisatie kan betekenen.

De presentatieslides en de publieksvragen en – antwoorden zijn naar de deelnemers gestuurd.