SMR Automation

Smart Manufacturing en Smart Robotics advies

SMR Automation is gespecialiseerd in leverancier-onafhankelijk Smart Manufacturing en Smart Robotics advies. Wij snappen jouw bedrijfsdoelstellingen, werken indien nodig samen met de TU Delft en zijn met meer dan 100 haalbaarheidsonderzoeken de meest ervaren onafhankelijke adviseur binnen de Nederlandse Smart Industry.

Onze krachtige analyses dringen door tot de kern van jouw automatiseringsvraagstuk. Met werkende prototypen en realistische kosten-batenanalyses tonen wij vervolgens zowel de technische als de economische haalbaarheid aan.

Wij stellen in overleg met jou samen een implementatieplan op, koppelen je aan de voor jouw oplossing meest geschikte leveranciers en integrators en bieden houvast tijdens het offerte- en implementatietraject.