Programma ‘10 keer klaar voor Industrie 4.0’ leert mkb meer uit machines te halen met data

In het voorjaar start SMITZH het programma ‘10 keer klaar voor Industrie 4.0’, waarbij productiebedrijven met kleine serie productie geholpen worden om data uit hun machines te halen en slim kunnen gebruiken. Dit resulteert in lagere kosten en kortere doorlooptijden. SMITZH roept mkb-bedrijven op om zich aan te melden. Op 23 maart en 13 april is er een webinar waarin alle informatie over het verloop van het programma wordt gedeeld.

mkb machines data

Jeroen Broekhuijsen, Team lead Digital Twinning bij TNO: “Wil jij als mkb-ondernemer leren hoe je meer uit je machines haalt door slim met data om te gaan? Dit is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven, maar is nu ook betaalbaar en geschikt voor kleine series producties. In het project ’10 keer klaar voor Industrie 4.0’ verkennen we samen welke data-gedreven beslissingen er in jouw bedrijf mogelijk zijn, door data te ontsluiten en die te verbinden met jouw  processen. Dit kan resulteren in lagere kosten en kortere doorlooptijden.”

10 keer klaar voor Industrie 4.0

Tien productiebedrijven verkennen in vier maanden tijd samen met de experts van TNO en Produmize welke data-gedreven beslissingen er in hun bedrijf mogelijk zijn. Hiervoor ontsluiten ze data en verbinden deze met hun processen. De deelnemende mkb-bedrijven stellen hiervoor een projectmanager met voldoende beslissingsbevoegdheid beschikbaar, die samen met TNO en Produmize het project uitvoert. 

Resultaten

Na het doorlopen van dit traject wordt het volgende bereikt:  

 • Minimaal vijf machines zijn geïntegreerd met een platform om de data te ontsluiten
 • Er is een Live data dashboard ingericht om de data te gebruiken
 • Toepassingen zijn ingericht van Data Driven Decision Making
 • Ervaring opgebouwd met het verbinden van data en informatie uit machines aan processen en beslissingen

Leren digitaliseren

De deelnemers doorlopen het traject in een groep van tien mkb-bedrijven. De projectmanager neemt samen met een directielid zitting in de Digitalisatie-kenniskring. Binnen de kenniskring wordt de voortgang van de individuele implementaties besproken, maar belangrijker nog worden de kansen en uitdagingen die we zien met elkaar gedeeld. Zo wordt bekeken wat je met de data kan en welke data zinvol is binnen de eigen organisatie. De Digitalisatie kenniskring komt eens per maand bij elkaar.

Profiel deelnemende bedrijven

 • Productiebedrijven met (klein) serie productie
 • Meerdere machines in de fabriek die in staat zijn om data gestructureerd te ontsluiten via bijvoorbeeld OPC-UA
 • ERP systeem in gebruik
 • Eigen IT ondersteuning (intern of extern)

Wat wordt gevraagd van de deelnemers

 • Toegang tot bedrijf en IT omgeving
 • Voldoende mens capaciteit voor de IoT kring en implementatie
 • Een investering van € 6.000,-

Meer informatie

Kijk hier voor het volledige programma van ’10 keer klaar voor Industrie 4.0′.

Neem voor meer informatie contact op met: Jeroen Broekhuijsen via: jeroen.broekhuijsen@tno.nl. Aanmelden kan via deze site.

TNO en fieldlab DFC ontwikkelen open source dataplatform mkb

Hoewel ze in uiteenlopende markten opereren, kampen veel maakbedrijven met dezelfde problemen. Een daarvan hoorde Jeroen Broekhuijsen van TNO opvallend vaak en uit verschillende hoeken: de vraag hoe je data uit machines, sensoren, apparaten en andere hardware haalt en die vervolgens opslaat, interpreteert én toepast. Voor het mkb is daarvoor nog geen flexibele, gebruiksvriendelijke én betaalbare tool op de markt. Met ondersteuning vanuit het innovatieprogramma SMITZH, gingen TNO en fieldlab DFC samen aan de slag op zoek naar een oplossing.

Drie maakbedrijven op zoek naar dataplatform voor mkb

Op het moment dat Jeroen de eerste plannen maakte voor een onderzoek naar een dataplatform, klopten er drie Zuid-Hollandse maakbedrijven aan bij SMITZH met precies dezelfde vraag. ‘Dat kon geen toeval zijn’, zegt Jeroen, die vanuit TNO als expertisepartner is aangesloten bij SMITZH. Dus bracht het innovatieprogramma hem en de bedrijven met elkaar in contact en vormden zij samen met fieldlab DFC een consortium.

‘Met data uit hardware kun je ontzettend veel. Bijvoorbeeld bedrijfsprocessen efficiënter inrichten of de kwaliteit van producten verbeteren. Maar dan moet je eerst weten hoe je aan die data komt en wat je ermee kunt.’

– Jeroen Broekhuijsen, TNO

Airborne: productiviteit verhogen

Airborne automatiseert en digitaliseert de productie van composietmaterialen voor klanten in de ruimtevaart-, luchtvaart- en maritieme industrie. Het maakbedrijf wilde de productiviteit van hun machines meten en inzicht krijgen in factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het eindproduct. 

‘Met zulke informatie kun je de machine efficiënter inzetten en bedrijfsprocessen optimaliseren’, zegt Sarah de Smet, projectmanager bij Airborne. Ze heeft in dit project twee petten op, aangezien Airborne als een van de deelnemers verbonden is aan fieldlab DFC.

Focus-On: inzicht in machines bij klant

Het Dordrechtse Focus-On ontwikkelt zelfsturende regelapparatuur voor de procesindustrie. Denk aan een slim ventiel dat onder meer de temperatuur en druk meet en de instellingen op basis daarvan corrigeert. ‘Het is voor ons van belang om bij te houden welk apparaat naar welke klant is gegaan, met welke instellingen, manier van kalibratie en andere relevantie informatie’, zegt Eelco van Harten, business innovation manager bij Focus-On. ‘Onze productmanager wil ook weten waar een specifiek product goed wordt verkocht, waarom de sales op bepaalde locaties meer of minder succesvol zijn, welke configuratie het best verkoopt en in welke applicatie.’

Krohne: innovatiekracht vergroten

Focus-On is een joint-venture van twee grote metaalbedrijven, Samson en Krohne. Die laatste specialiseert zich in meetoplossingen voor industriële procesinstrumentatie en is het derde maakbedrijf in dit SMITZH-project. ‘Doordat de moederbedrijven zo groot zijn, werken ze daar nog aan de hand van uitgebreide, vaak ouderwetse procedures’, zegt Eelco. ‘De kwaliteit blijft daardoor constant, maar het zorgt voor een gebrek aan innovatiekracht. Terwijl die juist zo hard nodig is nu de technologie zich razendsnel ontwikkelt en het tekort aan technisch specialisten groeit.’

Interconnectiviteit

‘Om je product of processen te blijven ontwikkelen en optimaliseren, heb je eerst inzicht in alle beschikbare data(bronnen) nodig’, legt Eelco uit. ‘Daarbij gaat het niet alleen om data uit productiemachines, maar ook om de gegevens uit software, zoals systemen voor facturatie, projectplanning, CRM en externe data.

‘Lang niet uit alle machines kun je zomaar data halen’, voegt Jeroen toe. ‘Denk aan een boormachine die alleen aan en uit kan. Dan moet je een interface ontwerpen waardoor je toch relevante informatie over de productiviteit uit zo’n apparaat in de database krijgt. Vervolgens vraag je je af hoe zo’n database eruitziet: hoe geef je de verschillende soorten data weer zodat het iets betekent en je er wat mee kunt?’

Als je al die data toegankelijk hebt gemaakt en met elkaar in verband brengt middels een dataplatform, spreek je van interconnectiviteit. En dat betekent: meer inzicht en een heldere visualisatie van je KPI’s.’

Dataflow mkb

In jouw bedrijf zijn waarschijnlijk verschillende databronnen die je met wat aanpassingen kunt aansluiten op een dataplatform om toepassingen mee te bedenken. De gewenste toepassingen kunnen weer leiden tot aanpassingen aan het platform. Omdat zowel de type databronnen als toepassingen in de mkb maakindustrie vaak voor 80% hetzelfde zijn, wordt nu vanuit SMITZH gewerkt aan een gezamenlijk opensource dataplatform voor het mkb.

Het probleem: bestaande oplossingen passen niet bij mkb

Bij veel bedrijven functioneren alle tools, apparatuur en onderdelen nu nog als losse eilandjes: ze zijn slecht samen te voegen. Interconnectiviteit is een grote wens van veel bedrijven.

’Maakbedrijven werken met veel verschillende soorten softwarepakketten voor diverse processen. Maar hoe verbind je een engineeringstool aan een CRM-pakket zonder daar grote investeringen in te hoeven doen? Daarom zijn er gereedschappen nodig die het mogelijk maken om een grote hoeveelheid data van verschillende bronnen in te laden en te verbinden.’

– Eelco van Harten, Focus-On

Eén dataplatform voor alle productiemachines, sensoren en andere hardware bij klanten dus. Voor grotere bedrijven is dit er al wel, bijvoorbeeld het opencloudplatform MindSphere van Siemens. Maar zulke oplossingen zijn veel te omvangrijk voor het mkb.

‘Je kunt wel naar een grote softwareleverancier à la SAP of Siemens stappen, maar dat is voor het mkb niet te betalen en te weinig flexibel. Je kunt dan bijvoorbeeld niet switchen als je een andere planningstool wil gebruiken, omdat het platform die tool niet ondersteunt. En als je die tool wil laten integreren, zit je vast aan hoge consultantkosten.’

– Eelco van Harten, Focus-On

Eelco: ‘Huidige leveranciers van data-oplossingen zijn soms onze concurrenten. Dan verzamel je gegevens met hun tools, wat natuurlijk niet handig is omdat zij dan over jouw data beschikken. Bovendien zijn er zoveel aanbieders dat het risico groot is dat je de verkeerde kiest. Ten derde zijn veel van de platforms nog erg beperkt en alleen te gebruiken door techneuten. Niet gebruiksvriendelijk dus.’

De oplossing: basis dataplatform met maatwerk

In eerste instantie zouden de partijen binnen het project een standaard softwareplatform ontwikkelen dat het mogelijk maakt om die data aan de tools en machines te onttrekken en aan elkaar te koppelen. ’We wilden een kant-en-klaar platform op de markt aanbieden, zodat je niet meer zelf de links tussen de verschillende systemen hoeft te leggen’, zegt Sarah.

‘Tijdens het testen kwamen we tot het inzicht dat het toch nodig is om de toepassing af te stemmen op het individuele bedrijf. De manier waarop je de data toepast, hangt namelijk af van je doelstellingen. De ene organisatie wil processen optimaliseren, de andere bijvoorbeeld de productkwaliteit verbeteren. We hebben daarom wel de code geschreven, maar gekozen voor een opensourcestructuur.’

– Sarah de Smet, DFC en Airborne

Met de opensource-oplossing krijgen bedrijven vrij toegang tot een bepaalde basis, vervolgens kiezen zij zelf hoe zij de software inzetten en maken zij de koppelingen. Met die oplossing kan ieder bedrijf een platform op maat ontwikkelen. 

‘Ieder bedrijf heeft een unieke behoefte en zoekt daarom een unieke oplossing. In ons onderzoek merkten we dat de typen databronnen en toepassingen voor 80% overeenkomen met die van andere bedrijven. Het is daarom interessant om via best practices aan een gezamenlijk basis voor een platform te bouwen. Dat is wat we nu doen.’

– Jeroen Broekhuijsen, TNO

Doordat Krohne, Airborne en Focus-On samen een basisinfrastructuur creëren die zij alle kunnen gebruiken, blijft de software betaalbaar.

Vervolgstappen

Uit analyses van Airborne en Focus-On bleek de opzet van een aanpasbaar opensource-dataplatform voor beide bedrijven goed toe te passen in hun dagelijkse praktijk. Eelco: ‘Als vervolgfase zijn we nu KPI-dashboards aan het maken en meer koppeltools aan het invoegen. Hiermee wordt het platform nog breder inzetbaar en werkt het met nog meer verschillende systemen.’

In de toekomst wil Sarah ook mogelijkheden onderzoeken voor automatische dataverwerking en directe procesaansturing op basis van die data. ‘Zodat bijvoorbeeld grondstoffen automatisch en precies op tijd worden bijgevuld, of dat de machine-instellingen automatisch worden aangepast op basis van de gemeten kwaliteitsparameters. Daarmee win je veel tijd en kun je de kwaliteit van het eindproduct optimaliseren.’

Verder werkt het consortium aan workshops en een demo-opstelling in fieldlab DFC. ‘Daarmee willen we nog meer samenwerkingsverbanden aanjagen en mensen in het echt laten ervaren hoe je met verschillende apparaten eenvoudig data verzamelt’, zegt Sarah. ‘In je eentje kom je daar echt niet uit.’

SMITZH en fieldlab DFC

SMITZH staat voor Smart Manufacturing Industriële Toepassingen in Zuid-Holland. Het innovatieprogramma brengt vraag en aanbod op het gebied van slimme maaktechnologieën bij elkaar, om de toepassing daarvan te stimuleren en bedrijven in de regio te helpen innoveren.

In ieder SMITZH-project doen minimaal een maakbedrijf en een fieldlab mee. The Digital Factory for Composites (DFC) is aanjager van samenwerkingsverbanden op het gebied van digitale productie en vervulde in dit project de rol van fieldlab. Sarah de Smet van DFC en Airborne: ‘In het fieldlab krijg je een goed beeld van de technologie: met de specialistische machines en computers die hier staan en onze uitleg, zie je live hoe data wordt verzameld en in het dashboard verschijnt.’

Werkzaam als mkb’er in de maakindustrie en werk je aan een soortgelijk vraagstuk? Of heb je net als Airborne, Krohne en Focus-On een businesscase om als basis uit te werken voor het dataplatform? Neem dan contact op met Jeroen Broekhuijsen van TNO. Zodra deelname aan workshops en demonstraties van het platform mogelijk zijn, zal SMITZH dit communiceren via haar kanalen.

Equinox: Minder afhankelijk van technisch specialisten dankzij Augmented Reality

In veel productieomgevingen blijven mensen nodig om machines te onderhouden, terwijl het tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten al jarenlang toeneemt. Met dat probleem kampt ook het Zuid-Hollandse maakbedrijf Equinox MHE, dat post- en andere sorteermachines bouwt voor klanten over de hele wereld. Omdat met het onderhoud van de machines veel reistijd gemoeid is, was het bedrijf al vóór de coronapandemie op zoek naar manieren om dit op afstand uit te voeren. In een SMITZH-project testten TNO en Equinox daarom de toepassing van mensgerichte technologieën zoals Augmented Reality, die bedrijven minder afhankelijk maken van experts. Zodat onderhoud efficiënter, goedkoper en duurzamer wordt.

Het is een gewone donderdagmiddag in tijden van corona. Op het bedrijventerrein langs de N207 in Hillegom zijn maar weinig parkeerplekken bezet, de beeldschermen op het kantoor van Equinox staan op zwart, het bedrijfspand langs de Ringvaart mag je als bezoeker alleen met mondkapje betreden. In de werkplaats, twee klapdeuren verder, gaat het werk wel op volle toeren door: met 2.600 vierkante meter is hier ruimte zat om voldoende afstand te houden. ‘De vraag naar werken op afstand speelde bij ons al voordat we ooit van COVID-19 hadden gehoord’, zegt Tjalling Dolman, projectmanager bij Equinox, ‘maar de lockdown versterkte wel de noodzaak ervan.’

Onderhoud en reparaties op afstand

De Hillegomse systeemintegrator levert onder meer sorteer- en verpakkingsmachines en bijbehorende systemen voor de post, retail, e-tail en e-fulfilment. Organisaties als de Britse Royal Mail, GLS Spanje en The Delivery Group zijn klant, net als vele webwinkels. ‘Onze machines automatiseren het complete bestelproces vanaf het moment dat de orderpicker het product vanuit het magazijn op de lopende band legt’, vertelt Tjalling. ‘Het product wordt dus automatisch ingepakt met een dozensluiter en vervolgens gesorteerd voor transport.’

Aangezien Equinox vooral buitenlandse klanten heeft, zijn technisch specialisten veel onderweg voor reparaties en onderhoud. ‘Net als veel andere maakbedrijven hebben we lang niet altijd genoeg specialisten beschikbaar’, zegt Tjalling. ‘Dat kan komen door krapte op de arbeidsmarkt, maar dus ook door een pandemie. Laatst wilden we twee specialisten naar Turkije sturen, maar die zouden bij terugkomst twee weken in quarantaine moeten.’ Onderhoud op afstand kan dan uitkomst bieden en, ook zonder corona, een hoop tijd en kosten besparen. ‘Natuurlijk kun je een keer een engineer sturen in plaats van een specialist, maar dat is geen structurele oplossing. Hetzelfde geldt voor remote assistance technology waarbij een specialist inbelt om een medewerker op afstand te begeleiden: als dat al werkt, blijf je afhankelijk van de expert.’

Smart glasses, tablet en HoloLens

Tijdens een webinar van het Lean Management Network hoorde Tjalling voor het eerst over TNO’s onderzoek naar mensgerichte technologieën. Deze ondersteunen mensen bij hun taakuitvoering. ‘Vaak is dat op fysiek gebied, met een cobot of exoskelet,’ zegt Tim Bosch van TNO, ‘maar ze kunnen ook cognitief helpen, zoals de smart glasses, de tablet-app en Microsoft HoloLens 2 die we in dit onderzoek testten.’ Alle drie de technologieën zijn voorbeelden van operatorondersteuning, waarbij een medewerker zonder hulp van buitenaf stapsgewijs door een procedure wordt geleid.

‘Bepaalde maak- en onderhoudsprocessen zijn te complex om te automatiseren of te robotiseren’, legt Tim uit. ‘Voor die werkzaamheden heb je nog steeds iemand met de juiste kennis en skills nodig. Maar dan moet die er wel zijn. Mensgerichte technologieën stellen ook minder ervaren medewerkers in staat complex werk te doen. De technologie daarvoor bestaat al, het is een kwestie van die ook goed benutten. Hoe je dat het beste doet, wilden we in dit project onderzoeken. Daarvoor waren we alleen nog op zoek naar goede use cases. De uitdaging van Equinox leende zich daar perfect voor.’

Onderhoudsprocedure als use case

Welke informatie heeft een medewerker nodig om een taak uit te voeren? Hoe richt je de beschikbare technologie daarop in? En waar liggen de grenzen van de technologie? Die concrete vragen wilden Tim en zijn collega-onderzoekers met dit project beantwoorden. Daarvoor stelden ze samen met Equinox een use case op waarin testpersonen een standaard onderhoudsprocedure doorliepen zonder hulp van een expert. ‘We kozen een onderdeel dat typisch is voor storingen en voldoende complexiteit heeft: het vervangen van de inverter van een pakketsorteermachine.’ De testpersonen, die geen technische kennis van de machine hadden, doorliepen de procedure drie keer, steeds met een andere methode, in willekeurige volgorde.

De geteste technologieën

Veruit de meest spectaculaire technologie in dit project is de Microsoft HoloLens 2, die je draagt als een fietshelm. Een transparant beeldscherm met instructies beweegt mee met je kijkrichting. Met een 3D-stippellijn geeft de bril aan waar op de machine je een bepaald onderdeel vindt. Een cirkel om een knop of een oplichtende schroef laat zien waar je precies op moet drukken of aan moet draaien. Gelukt? Dan zeg je ‘next step’ of houd je het stipje, dat als een muisaanwijzer je kijkrichting volgt, een paar seconden op een pijltje gericht. De volgende stap verschijnt in beeld. Wil je een instelling wijzigen, dan kijk je even naar de binnenkant van je pols, waar als een horloge het menu verschijnt en je met je andere hand op kunt tikken.

De twee verschillende geteste smart glasses werken volgens hetzelfde principe, maar iets minder geavanceerd. De een toont rechts in beeld een ondoorzichtige foto van het te vervangen onderdeel met illustraties van de handelingen. Door gesproken opdrachten als ‘next step’ en ‘proceed’ verschijnt het volgende plaatje. De tweede bril bestuur je met een afstandsbediening, die met een kabel aan de bril vastzit. Daarmee heb je dus niet beide handen vrij. De afbeeldingen zijn wel wat groter dan op de andere slimme bril.

Bij de laatste methode, een app voor de tablet, werk je aan de hand van de bekende montagehandleiding: een foto met illustraties en een korte uitleg in tekst. Sommige stappen bestaan uit meerdere fotos. Door te swipen ga je eenvoudig naar de vorige of volgende stap.

Hoewel de gebruikservaring van de geteste methodes erg verschilt, waren zowel de testpersonen als Equinox zelf over iedere technologie enthousiast. Tjalling: ‘De HoloLens leek een ver-van-m’n-bedshow, maar is in de praktijk helemaal niet zo futuristisch.’ Ook de tabletmethode overtrof de verwachtingen. ‘Daar waren we vooraf wat sceptisch over. Het leek ons onhandig om geen handen vrij te hebben, maar in de praktijk bleek dat helemaal geen belemmering.’ Enige kanttekening: een van de twee geteste smart glasses toonde net te kleine afbeeldingen voor een optimale gebruiksvriendelijkheid. Maar ook daarmee doorliepen de testpersonen de procedure succesvol.

Inwerken zonder collega

Het belangrijkste onderzoeksresultaat? ‘Dat mensen zonder knowhow van de technologie de onderhoudsprocedure volledig zelfstandig kunnen doorlopen’, zegt Tim. ‘Met een snelheid die gelijkstaat aan die van een specialist.’ Dat inzicht vormt een bewijs voor de toegevoegde waarde van mensgerichte technologie. Tjalling: ‘Iemand zonder voorkennis kan relatief complexe handelingen uitvoeren zonder hulp van een expert. Een medewerker die pas twee weken bij ons werkte, kon de onderhoudsprocedure foutloos doorlopen. Net als vanmiddag een journalist dat kon. Dat bespaart een bedrijf de tijd die de specialist anders kwijt zou zijn aan inwerken of reizen naar de klant. Doordat meerdere mensen het werk kunnen uitvoeren, heb je bovendien minder specialisten nodig.’ Nog een voordeel noemt hij dat de technologie een bepaalde werkwijze afdwingt. ‘Specialisten willen nog weleens op een traditionele manier met nieuwe technologieën omgaan, terwijl dat lang niet altijd efficiënt is.’

‘Zonder de kennis van TNO en de financiële en facilitaire hulp van SMITZH hadden we nooit geweten dat mensgerichte technologieën ons zoveel efficiëntie konden opleveren.’ 

– Tjalling Dolman, projectmanager R&D bij Equinox

Voor het beste resultaat bleek wel dat het instructieniveau moet aansluiten bij de gebruiker. Tjalling: ‘Voor iemand zonder technische achtergrond kan de draairichting om een schroef los te maken al relevante informatie zijn. Maar als je dat ook in de instructies zet bij een meer ervaren medewerker, voelt die zich niet serieus genomen.’ Op dat gebied wil TNO de technologie nog verder ontwikkelen en de interface verbeteren. ‘Bijvoorbeeld door de bril zelflerend te maken met een AI-component, die zelf kan inschatten hoeveel informatie een gebruiker nodig heeft om een taak uit te voeren’, zegt Tim. Ook de manier waarop je informatie het beste kunt weergeven wil hij verder onderzoeken. ‘Welk effect heeft het bijvoorbeeld als je de animaties weglaat?’ Tot slot wil TNO het aanmaken van instructies verder vereenvoudigen. ‘Dat gebeurt nu grotendeels handmatig. Er zal altijd een specialist naar moeten kijken, maar we willen wel manieren onderzoeken waarop dat meer geautomatiseerd en dus sneller kan.’ 

Meer efficiëntie, duurzaamheid en inclusie

Nu het onderzoek is afgerond, werkt Equinox aan een businesscase die moet uitwijzen of het integreren van de technologie op lange termijn zinvol is. Om andere maakbedrijven ook de voordelen van de mensgerichte technologieën te laten ervaren, ontwikkelt het bedrijf samen met SMITZH en TNO een demo-opstelling in fieldlab RoboHouse. Daar kunnen geïnteresseerden de technologie in de praktijk ervaren. ‘Veel maakbedrijven hadden al interesse en die populariteit heeft door corona een enorme vlucht genomen’, zegt Tim. ‘We zien wel dat bedrijven nog voorzichtig zijn, omdat ze denken dat de technologieën meer tijd kosten dan ze opleveren door veranderingen in werkprocessen en het ermee leren werken.’

Met de demo’s, workshops en trainingen bij RoboHouse wil SMITZH laten zien dat mensgerichte technologieën niet zo futuristisch of ingewikkeld zijn als veel mensen denken. Tim: ‘De technologieën maken complex werk juist eenvoudig en toegankelijk. Daarmee dragen de innovaties bij aan efficiëntie en duurzaamheid door minder reis- en inwerktijd. Maar bijvoorbeeld ook aan inclusie van mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt, meer zelfvertrouwen en het verkleinen van het tekort aan technisch specialisten. Om die impact te vergroten, willen we goed kunnen adviseren over de bewezen mogelijkheden en voordelen. Om zo andere maakbedrijven te motiveren om deze veelbelovende technologieën zelf ook te gaan ervaren én gebruiken.’

Zelf de Microsoft HoloLens, smart glasses en tabletmethode ervaren en zien wat ze jouw bedrijf kunnen opleveren? Meld je aan voor een demo of workshop bij fieldlab RoboHouse. Neem hiervoor contact op met Tim Bosch van TNO.

Zet een innovatietrainee op de digitaliseringskansen in jouw bedrijf

Sta jij open voor industrie 4.0, maar weet je niet goed waar de kansen liggen? Laat een innovatietrainee met begeleiding vanuit het hoger onderwijs dit onderzoeken. Sinds vorige week is daarvoor het innovatietraineeship gelanceerd. Studenten van hogescholen krijgen hierbij na een stage als onderzoeker ook een dienstverband als onderzoeker in een bedrijf. Gedurende deze gehele periode is een lector van de hogeschool betrokken bij het onderzoek van de zogenoemde innovatietrainee. Ook worden de studenten gedurende die periode getraind in ondernemers- en managementvaardigheden.

De komende maanden zoeken hogescholen in hun regio ondernemers die een innovatietrainee kunnen plaatsen. Na goedkeuring van hun onderzoeksplannen kunnen de eerste trainees in januari volgend jaar beginnen. Het traineeship eindigt dan medio 2022. In totaal kunnen in de komende twee jaar zo’n tweehonderd trainees starten. Met de regeling is 3,9 miljoen euro gemoeid.

Innovatietraineeship

Het innovatietraineeship is onderdeel van het Kennis- en Innovatie Convenant dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat op 11 november 2019 naar de Tweede Kamer stuurde. Het is een initiatief van de topsectoren Chemie, Agri & Food en Logistiek dat wordt uitgevoerd door Regieorgaan Sia (onderdeel van NWO).

Staatssecretaris Keijzer: ‘Innovatie is: van een slim idee een nieuw product maken. Waar mensen iets aan hebben, en waar je iets aan kunt verdienen. Daar hebben we ondernemers voor nodig. En zij hebben op hun beurt weer behoefte aan talent. Daarom hebben we samen met Regieorgaan Sia, de hogescholen en de Topsectoren het innovatietraineeship bedacht en opgezet. Daarmee krijgt het mkb een frisse kracht om mee te groeien met wat de tijd en klanten vragen, en doet de hbo-student werkervaring op.’

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: “Wij zijn blij met dit nieuwe initiatief, waar we ook voor hebben gepleit. Zeker in het mkb is innovatie méér dan ingewikkeld onderzoek en nieuwe vindingen. Het gaat ook en vooral om toepassing van bestaande technologie en voortdurende vernieuwing van producten, productieprocessen en diensten. Dan is het wel van belang dat ondernemers de snel gaande technologische ontwikkelingen kunnen bijbenen en er hun voordeel mee kunnen doen. Studenten kunnen daar met hun kennis en inzichten een waardevolle bijdrage aan leveren.”

Meer weten?

Neem dan contact op met Katri Kaunismaa, van de Hogeschool Rotterdam.

 

 

Kabinet zet in op structurele groei Nederlandse maakindustrie

Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gaat het kabinet komende jaren nog meer inzetten op groei van de Nederlandse maakindustrie. Er wordt geïnvesteerd in sleuteltechnologieën en in groeimarkten als High Tech/ICT (halfgeleiders, fotonica, quantum, AI) en industrie. In de onlangs verspreide visie wordt ook gesproken over het verder stimuleren van digitalisering binnen de industrie, het opleiden en ontwikkelen van personeel, het verbeteren van vestigingsvoorwaarden en regionale én Europese samenwerking. Daarnaast is er aandacht voor verduurzaming en hergebruik van grondstoffen (circulaire maakindustrie).

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) bood de “Visie op de toekomst van de industrie in Nederland” op vrijdag 30 oktober 2020 aan de Tweede Kamer aan. Keijzer: “Publieke en private partijen moeten deze groeiopgave samen aangaan. Groei van het aandeel industrie in onze economie is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst mondiaal kan blijven concurreren en minder afhankelijk is van andere landen. Het is bovendien een reële ambitie, omdat we al een innovatieve industrie hebben die bereid is om nóg slimmer te worden en omdat we beschikken over een goed opgeleide beroepsbevolking.”

Groei Zuid-Hollandse maakindustrie

De Zuid-Hollandse technologische industrie is een belangrijke innovator en banenmotor voor heel Nederland. Ruim 31.000 bedrijven en 110.000 medewerkers in Zuid-Holland zorgen voor producten en toepassingen die wereldwijd worden gebruikt. De kabinetsvisie sluit goed aan bij de opzet van het innovatieprogramma SMITZH en op de vier actielijnen van de ActieAgenda Technologische Industrie die vanuit de EBZ uitgewerkt wordt. Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen zetten vol in op het realiseren van nieuwe waardeketens. Door te werken aan producten met een hoge toegevoegde waarde, sluiten we aan op de groeimarkten van de toekomst. De tweede actielijn richt zich op digital supply chains, waarmee we productieprocessen efficiënter inrichten met behulp van de modernste technologieën zoals 3D-printen. Daarnaast maken we werkenden gereed voor de nieuwe banen in de maakindustrie door de beroepsbevolking bij te scholen. Tot slot investeren de Zuid-Hollandse partners fors in de fysieke plekken waar innovatie en productie samenkomen, en zo realiseren we een ketting van innovatieclusters van Noordwijk tot Dordrecht.

Meewerken aan ActieAgenda Technologische Industrie

De plannen in Zuid-Holland zorgen er voor dat de omzet van de maakindustrie in de regio binnen tien jaar verdubbeld én dat er 30.000 nieuwe banen bijkomen. Wil jij meepraten over de vormgeving van de ActieAgenda Technologische Industrie dan kan dat. Neem dan contact op met Anton Duisterwinkel. Op 7 december van 15.00-18.00 uur staat er een bijeenkomst gepland. De ActieAgenda wordt in januari gelanceerd.

6 Big Data voorbeelden en concrete tips voor de industrie

Big Data. Het zou dé manier zijn om eenvoudig je verdienmodel te verbeteren. Het is alleen zo’n containerbegrip dat het al snel onduidelijk wordt wat jij er binnen jouw bedrijf mee kan bereiken. Om je te inspireren, bespreekt Jeroen Broekhuijsen, dataspecialist bij TNO, zes praktische voorbeelden van Big Data toepassingen in de industrie. Daarnaast geven we je een aantal tips om zelf aan de slag te gaan en bespreken we hoe SMITZH jou daarbij kan helpen.

Zinvolle Big Data digitalisering

Dat je business uit data kunt halen, daar ben je je van bewust. Je bent alleen geen facebook of Google, maar hebt gewoon je productie draaiende te houden. Is het dan wel zinvol om in Big Data te investeren? Laten we hier eens verder op inzoomen. Want zodra de data die je bij kunt houden over jouw bedrijf niet meer in een Excel sheet past, beschik je over de mogelijkheid om Big Data succesvol toe te passen.

Binnen de industrie zijn er drie toepassingsgebieden waar je mogelijk kunt verslimmen door Big Data:

 1. Je fabriek met alle bijbehorende machines, processen en personeel.
 2. Je samenwerkingsketen met partners, leveranciers en klanten.
 3. De levenscyclus van je product of dienst.

Uiteraard doe je dit niet zomaar omdat het kan, maar omdat digitalisering helpt. Je begint met het uitgangspunt dat er ruimte is voor verbetering binnen één van deze toepassingsgebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, aansturing, procesbeheersing of de tijd die je nodig hebt om een product van offerte tot levering te brengen. Een digitaliseringsexpert kan vervolgens goed inschatten of er voor dat uitgangspunt mogelijk een oplossing ligt in technieken als visualisatie, datamanagement, sensoren, IoT, beeldherkenning, machine learning en meer.

Concrete voorbeelden van Big Data toepassingen

Om je een beeld te geven van wat er zoal mogelijk is met Big Data, bespreekt Jeroen Broekhuijsen, data-expert bij TNO, zes concrete voorbeelden van succesvolle toepassingen van Big Data in de maakindustrie.

1. Tuinder op zoek naar rotte paprika’s

Een tuinder gebruikt plukmachines die uitgerust zijn met sensoren en camera’s. Hij bedenkt dat zijn productieproces efficiënter kan verlopen als hij de rotte paprika’s er zo vroeg mogelijk uit kan pikken. Op basis van grote hoeveelheden data in de vorm van plaatjes leert de plukmachine een gezonde paprika te herkennen en onderscheiden van een rotte paprika. De tuinder weet door deze Big Data toepassing zijn productieproces tot 2% te versnellen.

2. Scheepswerf die planning optimaliseert

Het maken van een schip is een arbeidsintensief proces. Daar komen al snel meer dan een miljoen manuren bij kijken. Een goede planning heeft een enorm positief effect op de kosten. Door alle stappen uit het productieproces te digitaliseren en koppelen aan waarden als uren en afhankelijkheden, kan de scheepswerf bij een vertraging bepalen welke processen doorgang kunnen vinden en welke niet. Personeel komt door deze Big Data toepassing minder snel stil te zitten en dat bespaart kosten.

3. Duurzaam mallen maken zonder fouten

Mallen maken is een productieproces waarbij veel afval ontstaat. Als je een mal met een lasrobot 3D-print kun je dit voorkomen. Maar hoe voorkom je dat de lasrobot fouten maakt tijdens het printen? Hier gebruik je Big Data voor. Een slimme machine kan op basis van historie en beeldherkenning zorgen dat apparaten elkaar niet raken. Zodra er een afwijking wordt gemonitord, wordt een seintje gegeven om het automatische productieproces te controleren en bij te stellen. Kortom: geen onnodige kosten én duurzamer.

4. Gezamenlijk staalmagazijn voor de regio

In een industriegebied zijn meerdere producenten die staal gebruiken en dit in hun eigen fabrieken opslaan. Door elkaars voorraden te delen en met Big Data voorspellingen te doen voor de gezamenlijke toekomstige behoeften, kunnen de producenten met een gezamenlijk staalmagazijn veel kosten besparen. Het staal neemt zo niet onnodig veel ruimte in beslag en bestellingen kunnen in grotere hoeveelheden en dus goedkoper worden gedaan.

5. Track en trace in de keten van een chipmaker

Een grote chipmaker werkt met tien partijen samen in de keten voordat hij een product oplevert. Al deze partijen zijn afhankelijk van elkaar. De klant krijgt echter enkel de indicatie dat het product binnen acht dagen klaar is. Door met track en trace te werken, kunnen de ketenpartners voorkomen dat een product ergens onnodig lang ligt opgeslagen. De klant heeft meer inzicht in het proces en weet precies wanneer hij het eindproduct kan verwachten. Efficiëntie van de ketensamenwerking en de klanttevredenheid nemen toe.

6. Datavisualisatie identificeert klanten die aandacht vragen

Een assemblagebedrijf werkt met een ERP-systeem. In een maandelijks rapport is af te lezen hoe lang een bestelling in het magazijn ligt en welke klanten deze hebben besteld. Door deze maandelijkse gegevens over een jaar heen te visualiseren, wordt het makkelijker om analyses uit te voeren en voorspellingen te doen. In eens wordt inzichtelijk welke klant zijn bestelling nooit ophaalt en welke klant tegen de verwachting in is gestopt met bestellen. De accountmanager weet hierdoor op welke klant hij zijn aandacht moet richten.

Big Data voorbeelden… En nu?

Wellicht heeft één van de voorbeelden jou al geïnspireerd om mogelijke verbeteringen te spotten voor je fabriek, keten of product. Als dit niet het geval is, kan het de moeite waard zijn om een medewerker uit zijn dagelijkse processen vrij te maken of een onafhankelijk expert in te huren om te bepalen waar je verbeterslagen kunt maken.
Jeroen: “Veel bedrijven zijn angstig dat er grote investeringen en aanpassingen gedaan moeten worden om Big Data succesvol toe te passen. In de praktijk blijkt dat 70% van de benodigde data vaak al in het bedrijf gemeten wordt. Het ontbreekt alleen aan een bekwaam data-expert om de data samen te brengen of te bedenken hoe deze data beter gebruikt kan worden.”

Maak gebruik van SMITZH

SMITZH helpt je graag bij het vinden van een data-expert zoals Jeroen om een Big Data analyse te maken. Vaak is een dag rondlopen bij het bedrijf, mensen spreken en processen bestuderen al voldoende. Bovendien kun je met een voucher voor een haalbaarheidsonderzoek een flinke korting krijgen om jouw vermoeden te staven. De SMITZH fieldlabs beschikken over de laatste onderzoeksfaciliteiten en hebben ruime ervaring met data en digitalisering. Zo heb jij binnen de kortste keren een stevige onderbouwing om te bepalen hoe je met Big Data verder kunt gaan en krijg je meer inzicht in wat de Big Data toepassing jouw bedrijf kan opleveren.

Meer weten?

Zou je graag eens met ons willen sparren over mogelijke Big Data toepassingen binnen jouw bedrijf? Of heb je interesse in een haalbaarheidsonderzoek om beter te bepalen of Big Data een oplossing is voor jouw probleem? Neem dan contact op met Lotte de Groen. Zij kan je alles vertellen over de mogelijkheden bij SMITZH en je verbinden aan een expert zoals Jeroen.

Project digitalisering en bijscholing maakindustrie ontvangt financiering MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) maakte onlangs bekend extra financiële middelen vrij te maken om de regio sterker uit de crisis te laten komen. De gemeente Delft ontving € 69.000,- als bijdrage om het project ‘Operator van de toekomst’ mogelijk te maken. Het project is gericht op digitalisering en bijscholing van de maakindustrie en door RoboAcademy, in samenwerking met fieldlab SAM|XL, de TU Delft en bedrijven zoals Pilz. Het project gaat november 2020 van start en zal lopen tot mei 2022.

Leren werken met cobots en automatisch geleide voertuigen

Het omgaan met geavanceerde software en machines vereist een slimme samenwerking tussen mens en techniek. Denk bijvoorbeeld aan assemblage- en afwerkingsprocessen die geautomatiseerd kunnen worden zoals boren, schroeven, lijmen en schuren. Hierbij werken medewerkers samen met een robot (cobots) en krijgen zij werkinstructies via bijvoorbeeld een augmented reality (AR) of virtual reality (VR)-bril. Daarnaast kunnen automatisch geleide voertuigen (AGV’s) worden ingezet om medewerkers bijvoorbeeld te ontlasten bij sjouw- en tilwerk. In het project is ruimte voor 45 werknemers en 45 vo-, mbo- en hbo-docenten om te worden bijgeschoold in het gebruiken van cobots en AGV’s.

Training cobots

Training cobots

Leven lang ontwikkelen

Het project is niet alleen gericht op een eenmalig scholingsaanbod, maar moet een leven lang ontwikkelen stimuleren. Hiervoor zullen 25 docenten in professionele leergemeenschappen lesmateriaal ontwikkelen om hun studenten te onderwijzen. Ook wordt het vakdidactisch lesmateriaal vermarkt en opgeschaald om (online) modules voor (ex-) werkenden op te zetten. TU Delft voorziet in korte digitale modules die gebruikt worden voor de praktijktraining. RoboAcademy coördineert het opzetten van het programma, organiseert en geeft de trainingen en zorgt voor de opschaling daarvan.

Betrokken fieldlabs

Het Delftse fieldlab SAM|XL zal als locatie dienen voor praktijktrainingen. SAM|XL richt zich op het automatiseren en robotiseren van de productie van grote lichtgewicht constructies. Daarnaast beschikt dit fieldlab over de nodige expertise en heeft zij een rol in de borging van de opgedane kennis voor de regio. RoboAcademy is het skillslab in oprichting voor het fieldlab en fieldlab RoboHouse. RoboAcademy ontwikkelt flexibele bijscholingsmodules gericht op 21st century manufacturing skills, waarmee deelnemers zelf een leerpad kunnen samenstellen.

Meer weten?

Ben jij geïnteresseerd in dit project? Maak dit nu alvast kenbaar aan RoboAcademy. Je ontvangt meer informatie over deelname aan het trainingsprogramma op het moment dat aanmelden mogelijk is. Lijkt het je leuk om mee te werken aan de uitvoer van het project, bekijk dan deze vacature eens. RoboAcademy zoekt een projectmedewerker die de inhoud van het programma zal bepalen en trainingen kan geven. Heb jij een andere vraag over bijscholing van personeel? Stel deze dan aan Marie-Claire van Dorenmalen.

 

Reedyk & IoT Academy: met de hele organisatie IoT verkennen

Met maar liefst 18 man volgde Dirk Reedijk onlangs online een workshop bij de IoT Academy. De directeur van Reedyk wilde personeel uit alle lagen van zijn organisatie meenemen in de mogelijkheden van Internet of Things (IoT). Van engineer tot inkoopmedewerker tot professionals in de besturingstechniek en ICT. Voor de IoT Academy was het de eerste keer dat deze workshop online gegeven werd.

Reedyk: van minihijskraan tot zaaimachine op waterstof

Reedyk is een bedrijf gespecialiseerd in hydraulica, mechanica, besturingstechniek en elektrotechniek. Het bedrijf maakt machines op maat en zorgt ervoor dat klanten er naar alle tevredenheid mee kunnen blijven werken. Denk aan het ontwerpen, leveren en onderhouden van minihijskranen, kledingsorteermachines, telescopische lichtmasten; maar ook de aandrijving van een autonome zaaimachine op waterstof.

Dirk Reedijk, eigenaar van het bedrijf, vertelt dat het bedrijf een unieke positie heeft door klanten een totaalservice te bieden van ontwerp tot onderhoud. De machines van Reedyk bevatten al dikwijls sensoren, maar het uitlezen daarvan gebeurt nog veelal door installatie- en onderhoudsmonteurs op locatie.

“Wat als al die meetgegevens nou eens realtime beschikbaar zouden zijn voor de klant?”,

vroeg Dirk zich af.

Online workshop IoT Academy geschikt voor elk niveau

Via de Metaalunie kwam Dirk in contact met de IoT Academy. Dit skillslab op de RDM Campus is gespecialiseerd in Internet of Things; machines, apparaten, systemen en producten die verbinding maken met het internet en elkaar. Omdat corona het volgen van workshops bemoeilijkte, ontwikkelde de IoT Academy een online variant van hun IoT Introductie Workshop.

Fabian van Rooijen, IoT Academy:

“De hands-on Online Internet of Things Workshop is ideaal in deze tijd om je medewerkers de laatste innovaties bij te brengen op het gebied van IoT. De workshop kan vanuit huis worden gevolgd en het niveau van de workshop wordt in samenspraak met de onderneming afgestemd. Zo hebben we een variant om kennis te maken met IoT, een workshop om concreet IoT toe te passen binnen de onderneming en een workshop om een concrete oplossing te bedenken.”

Reedyk was één van de eersten die deze workshop met hulp van een SMITZH workshop voucher gratis kon uitproberen. Voorafgaand aan de workshop kregen de deelnemers thuis een sensorbouwpakket (IoT Kit) toegezonden om de mogelijkheden van IoT nog beter te ervaren. Reedyk richtte zijn werkplaats zo in dat een deel van zijn organisatie de workshop daar kon volgen. Een ander deel volgde de workshop vanuit huis achter de laptop met een webcam.

IoT Academy workshop bij Reedyk

Zelf aan de slag met IoT Kit

Gedurende een halve dag kregen deelnemers uitleg en opdrachten om zelf te ontdekken wat je met diverse sensoren kan wanneer je die aan het internet of elkaar verbindt. Zo ervaarden de deelnemers bijvoorbeeld hoe zij met een tempratuursensor een lamp konden aansturen als ze de sensor met hun hand opwarmden. De benodigdheden om een IoT device te maken en koppelen aan hun telefoon kwamen uit de IoT Kit, die de deelnemers vooraf aangeleverd kregen van de IoT Academy.

“De workshop was voor iedereen heel toegankelijk en leuk. Mijn vrouw en kinderen hebben zelfs meegedaan. Toch zat er ook voldoende uitdaging in voor onze specialisten besturingstechniek. We hebben er met z’n allen een veel beter gevoel bijgekregen. Omdat je direct het effect van je actie ziet en vanuit een diverse groep samenwerkt, kom je echt tot vernieuwende ideeën.”

Toepassingen: energiebezuiniging en onderhoud wanneer nodig

Aan het einde van de workshop eindig je als bedrijf met een lijst van mogelijke toepassingen. Reedijk bespreekt er een paar.

“Ik zie enorme mogelijkheden om energie te besparen door IoT. Door het stroomverbruik van machines realtime te meten, kun je slimme analyses maken over productiviteit en onderhoud. Als je hier je planning en gebruik op aanpast, kan dat flink wat kosten besparen voor je fabriek of werkplaats.”

Ook vertelt Reedijk over een grote klant in ferryvervoer, die gebruik maakt van de walinstallaties van Reedyk om te laden en lossen.

“Voor zo’n bedrijf is het enorm belangrijk dat alles probleemloos verloopt. Als de boel niet werkt, heb je direct 5km aan vrachtwagens staan wachten.”

Met IoT kan Reedyk anticiperen op problemen en kunnen on-site inspecties gepland worden wanneer dat echt nodig is. Diezelfde kansen liggen er voor de waterschappen waar Reedyk voor werkt.

“Met IoT-sensoren kun je realtime afwijkingen in temperatuur en geluid in de kleppen van een gemaalpomp signaleren. Een monteur kan op afstand een check doen of een extra controlebezoek met bepaalde specialisten inplannen. Dit voorkomt schade en zorgt ervoor dat de pompen dag en nacht kunnen blijven werken.”

Ontdek de mogelijkheden IoT Academy

Zelf een workshop volgen?

Wil jij net als Reedyk de mogelijkheden van een nieuwe technologie voor jouw bedrijf verkennen? Dat kan met een voucher ter waarde van € 5.000,- via SMITZH. Het enige dat je hoeft te doen is een mkb-verklaring te ondertekenen en de mogelijke toepassingen op te sommen die je tijdens de workshop te weten bent gekomen. Dit doe je samen met het fieldlab of de expert waar jij de workshop volgt. Vragen over deze vouchers en de beschikbaarheid ervan kunnen gesteld worden aan Denise Fortuin van SMITZH.

Heb je specifiek interesse in het Internet of Things en de mogelijkheden die daar liggen? Bekijk dan hier het actuele aanbod van de IoT Academy of schakel direct met de IoT Academy.

Zie jij mogelijkheden om met Reedyk samen te werken? Reedyk is op dit moment op zoek naar een partij die een all-in oplossing levert voor het maken, leveren en installeren van sensoren met een cloudoplossing voor energiemeting. Interesse? Wij brengen je graag in contact met Dirk Reedijk.

 

Serie webinars over Letter of Credit

Metaalunie organiseert samen met InnovationQuarter voor SMITZH een serie webinars over Letter of Credit. De webinars zijn voor alle instapniveaus geschikt. Bij beginnersniveau kunnen deze ook als losse opeenvolgende modules gevolgd worden. Doe jij zaken in het buitenland of ben je van plan dat te gaan doen? Volg dan zeker deze gratis webinars. Elk webinar begint om 16.00 uur en duurt 45 minuten. Tijdens de webinars wordt ingegaan op praktijkgevallen van mkb-bedrijven specifiek uit de industrie.

Wat is een Letter of Credit?

Een Letter of Credit (LC) is een betaalinstrument dat de verkoper (exporteur) betalingszekerheid biedt nog voordat hij de goederen heeft geleverd. Ook voor de koper (importeur) is een LC een zekerheidsinstrument waarmee hij kan bewerkstelligen dat de verkoper tijdig levert en dat er tegenover de betaling ook daadwerkelijk tijdige levering van de goederen plaatsvindt. Vooral als koper en verkoper elkaar niet kennen, kan een LC een prima oplossing bieden.

Het aanbod

De webinars vinden plaats op:
– 26 oktober: Webinar met basis uitleg over LC als betaalinstrument
– 17 november: Webinar voor ervaren importeurs en exporteurs
– 3 december: Masterclass voor gevorderden

De webinars worden gegeven door Marloes Wittebroek en Hans Noordzij. Marloes is directeur van Elceco. Zij is gespecialiseerd in de afhandeling van LC’s voor exporterende bedrijven en wordt regelmatig ingehuurd door leden van Metaalunie. Hans komt uit de financiële wereld en is een ervaren gastdocent. Namens SMITZH zijn Marit Kuypers en Marie-Claire van Dorenmalen aanwezig.

Wat is mijn instapniveau?

Heb je totaal geen ervaring met betalingen bij export? Dan adviseren wij je de gehele serie te volgen. Op 26 oktober leer je aan de hand van een echte casus de grondbeginselen van het werken met een LC.  Wat is het, hoe werkt het, wat moet ik doen en wat moet ik laten?

Tijdens het webinar op 17 november worden ervaringen uitgewisseld: “Uiteindelijk heb ik wel mijn geld ontvangen, maar het was wel een gedoe!”. In deze module leer je de LC naar je hand te zetten. Hoe leg je je eigen voorwaarden duidelijk uit aan je klant? Wat is belangrijk om op te nemen en wat kunnen we weglaten?

Tijdens de Masterclass voor gevorderden op 3 december wordt nagegaan of je alles uit een LC haalt. In de masterclass wordt ingegaan op vragen als ‘Hoe voorkom ik voorbehouden van de bank? Hoe zorg ik ervoor dat er geen onuitvoerbare voorwaarden in het LC komen te staan? Hoe optimaliseer ik het interne proces tussen de financiële afdeling, verkoop en logistiek?’ Het komt allemaal aan de orde in deze module!

Aanmelden

Binnenkort kan aanmelden eenvoudig via de website van de Metaalunie. Tot die tijd kun je je interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar internationaal@metaalunie.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De webinars staan open voor alle bedrijven, aangesloten bij Metaalunie maar ook voor bedrijven die niet lid zijn. Heb je andere vragen over internationalisering? Stel die dan aan Marit Kuypers.

Nedcam neemt CEAD AM Flexbot-3D-printer in gebruik

Nedcam heeft onlangs de CEAD AM Flexbot-3D-printer in gebruik genomen op zijn productielocatie in Heerenveen. Samen met Royal DSM levert het nu commerciële 3D-printproductiediensten aan fabrikanten die op zoek zijn naar toepassingen in groot formaat, gebruikmakend van DSM’s voor 3D-printing geoptimaliseerde pelletmaterialen. Gezamenlijk zullen de engineers nieuwe toepassingen verkennen voor tooling en productie van grote, circulaire delen voor eindgebruik. CEAD is één van de bedrijven uit onze regio die gebruikmaakte van het aanbod van SMITZH.

Fused granulate fabrication

De 3D-printtechniek die gebruikt wordt is fused granulate fabrication (FGF). ‘Bij DSM zijn we ervan overtuigd dat FGF een cruciale technologie is om te kunnen voldoen aan de vraag naar 3D-printen van structurele en grote componenten in gevulde polymeren, in competitieve productietijden’, aldus Pieter Leen, am-specialist bij DSM. ‘Nedcam vormt een belangrijke schakel tussen productontwikkeling en marktvraag, en hun printservices zullen de acceptatie van additive manufacturing helpen versnellen.’

Additive Manufacturing

De AM Flexbot is een modulaire oplossing voor 3D-printen en frezen samen. Siemens software Sinumerik wordt gebruikt om de robotarm direct aan te sturen. Dit betekent dat er geen persoon nodig is die de robot bestuurt en het proces heel nauwkeurig is. Siemens Sinumerik kan 31 assen aansturen. Hierdoor kan de AM Flexbot eenvoudig worden uitgebreid met extra functies zoals een draaitafel, extra robots of andere productieprocessen zoals ATP of AFP.

Ondersteuning vanuit SMITZH

Zowel Siemens als CEAD zijn participanten in fieldlab SAM|XL. Samen werken zij aan het automatiseren van de productie van lichtgewicht constructies. In het fieldlab delen zij kennis en faciliteiten. Ook ontving CEAD eerder hulp vanuit SMITZH bij het verkrijgen van Europese subsidie om hun Additive Manufacturing technologie verder te ontwikkelen.

Meer weten?

Heb jij interesse in CEAD en de mogelijkheden van 3D-printing? Neem dan contact op met Lucas Janssen. Interesse in samenwerken in fieldlab SAM|XL, schakel dan direct met Kjelt van Rijswijk. Voor alle overige vragen rondom SMITZH en eerste hulp bij subsidieaanvragen, neem contact op met Anton Duisterwinkel.