Machines leasen: van productverkoop naar dienstenverkoop

Steeds meer maakbedrijven kiezen ervoor om hun apparaat of machine ‘as-a-service’ aan te bieden, als (onderdeel van een) dienst. Het leasen van machines kan een mooie opstap vormen naar een volledig op diensten gebaseerd verdienmodel.

Machines leasen

Servitization is hot. In de maakindustrie zien we steeds meer constructies ontstaan waarbij niet het product op zich centraal staat, maar waarbij er sprake is van een zogenoemd product-service-system: een geïntegreerd aanbod van producten en bijbehorende diensten.

Een bekende vorm voor zo’n constructie is operational lease. Tegen een vast bedrag per maand of per jaar krijgt de gebruiker de beschikking over je product, met alles wat daar aan onderhoud en service bij hoort. Daarbij doe je de belofte dat het apparaat of de machine gedurende de looptijd optimaal functioneert.

Maximaal transparant

Operational lease kennen we onder meer uit de autobranche, waarbij de leaserijder voor een vast bedrag per maand de beschikking krijgt over een auto. De kosten voor zaken als onderhoud en reparatie, brandstof en verzekering zijn daarbij inbegrepen, net als de motorrijtuigenbelasting.

Het voordeel van machines leasen is de transparantie. Qua kosten weet de gebruiker precies waar hij of zij aan toe is. Ook heeft hij of zij geen omkijken meer naar het onderhoud.

Product-as-a-Service

Tegelijkertijd ligt de focus bij het leasen van machines nog steeds erg op het gebruik van de machine zélf. Een stap verder gaat Product-as-a-Service, waarbij je als leverancier zorgt voor verbreding van je aanbod.

Neem (opnieuw) de auto als voorbeeld. Steeds meer leasemaatschappijen bieden verschillende soorten auto’s voor verschillende situaties. Bij dagelijks woon-werkverkeer in de stad past immers een andere auto dan bij een lange autovakantie met het hele gezin. De leasemaatschappij zorgt ervoor dat de klant altijd kan beschikken over de auto die het beste past bij wat hij of zij op dat moment nodig heeft.

Allesomvattend dienstenconcept

Zo komen we langzaam tot een volledige vorm van servitizationde situatie waarbij je verdienmodel niet gebaseerd is op je product, maar op de behoefte van jouw klant. In dit stadium maakt het leasen van machines integraal deel uit van een allesomvattend dienstenconcept, waarbij je de gebruiker volledig ontzorgt bij zijn of haar reis van A naar B.

In het geval van de auto leidt dat bijvoorbeeld tot een volledig mobiliteitsconcept, waarvan – naast een auto – bijvoorbeeld ook een treinabonnement deel uitmaakt. Voor de last mile zorg je dat er voor de gebruiker (afhankelijk van het weer en persoonlijke voorkeur) een OV-fiets of een Uber-taxi klaar staat. Tijdens de reis bedien je de klant bovendien met gedetailleerde reisinformatie.

Behoeftes kunnen veranderen

Operational lease kan zo een mooie opstap vormen naar een allesomvattende vorm van servitization, waarbij alles draait om de behoefte van jouw klant. Maar let op: die behoefte kan – zoals we zagen in het voorbeeld hierboven – veranderen, al naar gelang de omstandigheden. Ook per branche kunnen de specifieke wensen verschillen.

Neem een bedrijf dat werkplekken (inclusief verlichting en vloerbedekking) levert aan grote organisaties, met alles wat daar aan onderhoud, beheer en schoonmaak bij hoort. Een grote onderwijsinstelling zal vooral willen weten wat er aan kantoormeubilair voorhanden is en waar het staat. Bij een advocatenkantoor is die vraag minder van belang; dat wil vooral dat het meubilair er altijd brandschoon en representatief uitziet.

Servicepakket op maat

Per klant zal de focus binnen je dienstenpakket zo verschuiven, al naar gelang de specifieke wens van de klant. De kunst is een nieuw businessmodel te vinden, waarin je het product – afhankelijk van de specifieke context – aanvult met een servicepakket op maat. Ook zul je dan op zoek moeten gaan naar de juiste strategische partners, die jou helpen bij het zo goed mogelijk invullen van de behoefte van je klant.

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om zélf zo’n strategische partner te worden binnen een nieuw businessmodel van een ander. Welke rol je wilt vervullen is een belangrijke strategische keuze, afhankelijk van je eigen mogelijkheden en je voorkeuren. Ben je de regisseur van het gehele concept, die klanten bijvoorbeeld ook ontzorgt op het gebied van financiering en logistiek? Of ben je een van de toeleveranciers?

Circulaire doelstellingen

Een bijkomend voordeel van een op diensten gebaseerd businessmodel is dat het product in jouw eigendom blijft. Dat biedt allerlei mogelijkheden om aan je verdienmodel circulaire doelstellingen te koppelen. Als je er gedurende de levensduur voor zorgt dat jouw product optimaal blijft functioneren, door goed, proactief onderhoud, zorgt dat vanzelf voor duurzaam gebruik en een zo lang mogelijke levensduur. Na afloop van de leaseperiode kun je de machine vervolgens refurbishen (waarbij je het product geschikt maakt voor hernieuwd gebruik) of ontmantelen en (laten) recyclen.

Machines leasen? Ga op onderzoek uit

Bied je al een operational lease-constructie aan? En wil je onderzoeken hoe je je serviceactiviteiten verder kunt uitbouwen naar een servitization businessmodel? Dan is deelname aan de peer2peer-group rondom servitization wellicht interessant. Hierin ga je – onder leiding van experts – met andere maakbedrijven op onderzoek uit, met als doel om via kennisuitwisseling en design thinking te komen tot een vruchtbaar nieuw businessmodel.

Op donderdag 22 april 2021 gaat het Platform Servitization van start met een informele kick-off. Tijdens deze bijeenkomst wordt een korte toelichting gegeven op het onderwerp. Daarnaast wordt onder de deelnemende bedrijven geïnventariseerd welke onderwerpen bijzondere belangstelling verdienen zodat daar in volgende bijeenkomsten gericht aandacht aan besteed kan worden. Jij kunt hierbij zijn! Laat je informeren over het onderwerp en bepaal of je lid wilt worden van de community. Je vindt hier meer info over de bijeenkomst en aanmelden.

Meer weten over deelname? Neem dan vrijblijvend contact op met projectleider Koos Kerstholt via n.a.kerstholt@hr.nl.

Circulair produceren in Nederland: wat is het en welke voordelen biedt het?

Duurzaam ondernemen is van het grootste belang voor onze toekomst. Daarvan is gelukkig vrijwel iedereen doordrongen. In de Nederlandse maakindustrie kun je grote stappen zetten door een begin te maken met circulair produceren. Maar wat is dat precies? Welke voordelen biedt circulair produceren voor jou als maakbedrijf? En waar moet je beginnen?

Circulair produceren heeft alles te maken met grondstoffengebruik en het hergebruiken van producten. Zo kun je bijvoorbeeld in de ontwerpfase van je product al rekening houden met wat je kunt doen als er onderdelen kapotgaan, of als het product helemaal afgeschreven is. Daarover later meer.

Maar eerst: wat levert circulair produceren op? Als ondernemer in Nederland komt je maakbedrijf op de eerste plaats, en dat is helemaal niet verkeerd. Met circulair produceren kun je je richten op winstmaximalisatie en toch maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het een sluit het ander helemaal niet uit. Logisch dus dat je benieuwd bent naar de voordelen van circulair produceren. Want die zijn er genoeg.

Klantwaarde verhogen

Een van de belangrijkste voordelen van circulair produceren is het verhogen van de klantwaarde. Steeds meer partijen vragen om duurzaam geproduceerde producten. Als jij jouw product voor dezelfde kwaliteit en prijs kan aanbieden met een aantoonbaar lagere milieu impact is dat meerwaarde.

Een manier kan zijn om bijvoorbeeld een materiaalpaspoort te ontwikkelen voor jouw producten, of vanuit het ontwerp de levensduurverlenging mee te nemen. Modulariteit en reparatie zijn voorbeelden waardoor het product langer mee kan gaan en die klantwaarde toevoegen.

Een meer uitdagende manier van werken is het ‘servitization’ model, waarbij je producten niet meer verkoopt maar verhuurt of least. Veel producten kennen al een dergelijk model, denk aan de autoverhuur of deelauto’s en -scooters. Door samen met jouw klanten na te denken over hun behoeftes en hoe jouw producten deze kunnen invullen, krijg je een veel betere klantrelatie.

Kosten verlagen

Bij circulariteit draait het om slim omgaan met materialen en deze zo lang mogelijk een nuttige rol te laten vervullen. Hierdoor heb je minder nieuwe materialen nodig en worden zo de kosten verlaagd. De uitdaging is om zoveel mogelijk materiaal op de hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te houden.

Het terugnemen van je producten kan hier een vorm voor zijn, bijvoorbeeld door deze op te knappen en weer als nieuw of refurbished product in de markt te zetten. Of de nog goede onderdelen te hergebruiken. Ook deze voorbeelden gebeuren in sommige sectoren al heel lang, denk aan onze auto-industrie en garages. Als je als maakbedrijf jouw producten zelf weer inneemt, kun je hiermee kosten verlagen.

Circulair produceren betekent ook dat je bepaalde bedrijfsrisico’s beperkt. Wanneer je grondstoffen hergebruikt, ben je minder afhankelijk van prijsfluctuaties in de markt. Bovendien komt er steeds meer regelgeving die het noodzakelijk maakt anders te gaan denken over wat er gebeurt aan het einde van de levensduur van producten. Denk aan het ‘recht op reparatie’, waardoor jouw producten eigenlijk niet langer een ‘black box’ mogen zijn en het stukgaan van een klein onderdeel het verlies van het hele apparaat betekent.

Aantrekken van talent

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hip, maar dat is niet het enige voordeel van een duurzaam imago voor je bedrijf. Het geeft je meer kansen om talent binnen te halen, want (jonge) professionals hechten grote waarde aan duurzaamheid en circulariteit.

Datzelfde geldt trouwens voor veel klanten én jouw ketenpartners. Bovendien wordt de maatschappelijke druk steeds groter. Maar zelf vind je het als ondernemer misschien ook belangrijk om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn.

Vormen van circulair produceren

Er zijn allerlei vormen van circulair produceren, en die kan ik het beste uitleggen aan de hand van de R-ladder. Deze ladder gaat op voor veel materialen in de maakindustrie. Hoe hoger op de ladder, hoe groter het belang voor de circulaire maakindustrie.

Refuse – Het ultieme doel: je product is overbodig en hoeft niet geproduceerd te worden. Verdien je dan niets? Jawel, want de functionaliteit is overgenomen door of ingebouwd in een ander product van jou!

Rethink – Is het misschien mogelijk om jouw product intensiever te laten gebruiken, bijvoorbeeld door te delen (denk aan deelauto’s) of door meerdere functies in één product te stoppen?

Reduce – Kun je je product efficiënter produceren door minder grondstoffen en materialen te gebruiken? Of kun je het product efficiënter laten gebruiken door zuinig gebruik van energie of verbruiksmateriaal?

Re-use – Misschien kan een andere gebruiker nog iets met een product dat is afgedankt (in dezelfde functie).

Repair – Klinkt voor de hand liggend. Maar helaas scoren hoogwaardige producten afgelopen jaren steeds slechter op de kans om ze te repareren. Gelukkig wordt (Europese) regelgeving aangescherpt om dit tegen te gaan.

Refurbish – Dit woord heeft razendsnel ingang gevonden in de Nederlandse taal dankzij hoogwaardige elektronica, zoals smartphones en tablets, die daardoor een tweede leven kregen. Natuurlijk maakt dit ook onderdeel uit van de circulaire economie.

Remanufacture – Kun je onderdelen uit een afgedankt product hergebruiken in een nieuw product met dezelfde functie?

Repurpose – Of misschien kun je de onderdelen uit een afgedankt product gebruiken in een nieuw product met een andere functie?

Recycle – Wanneer een product niet meer gebruikt kan worden – ook de onderdelen niet – dan wordt het tijd voor het welbekende recyclen: materialen en grondstoffen terugwinnen en opnieuw gebruiken.

Recover – Kun je écht niks meer met een product, dan kun je het misschien (deels) in de verbrandingsoven stoppen, zodat je nog wel energie terug kunt winnen.

Je ziet dat je voor veel van deze vormen van circulair denken al in de ontwerpfase aan de slag moet. Welke onderdelen kan ik zo inpassen of vooral standaardiseren, dat ze kunnen worden hergebruikt als mijn product afgeschreven is (remanufacture en repurpose)? Kan ik een businessmodel vinden waardoor mijn product door meerdere gebruikers kan worden gebruikt en dus niet de helft van de tijd stilstaat (rethink)?

Meer leren over circulair produceren uit de praktijk?

Ik kan me voorstellen dat je bij deze voordelen en vormen van circulair produceren niet direct een beeld hebt wat het jou kan opleveren. In dit artikel over de circulaire maakindustrie laat ik je zien hoe andere bedrijven circulair ondernemen. En wat je kunt doen om met jouw bedrijf te starten met circulair produceren.

Wil je concrete voorbeelden van circulair produceren uit de praktijk inzien? Neem dan een kijkje in de Wegwijzer Circulaire Maakindustrie. Doe er je voordeel mee!

De Wegwijzer Circulaire Maakindustrie is ontwikkeld in SMITZH met financiering vanuit de Provincie Zuid-Holland en Ministerie EZK.

Servitization in de maakindustrie: betekenis en toepassing

Steeds meer maakbedrijven onderzoeken de mogelijkheden van servitization. Wat houdt dat nou precies in? En: wat kan zo’n op diensten gebaseerd verdienmodel jouw maakbedrijf opleveren?

Servitization: je hoort de term steeds vaker voorbijkomen. De betekenis van servitization is dat je niet langer je product centraal stelt, maar de behoefte van je klant. Je garandeert hem of haar een bepaalde output, met alles wat daar aan dienstverlening bij hoort.

Nu is zo’n op diensten gebaseerd verdienmodel niet per se nieuw. Denk maar aan de koffieautomaat op kantoor. Tegen een vast bedrag per maand of jaar krijg je die in bruikleen, terwijl de fabrikant zorgt voor onderhoud, reparatie én koffiebonen.

Digitalisering als drijvende kracht

Toch is er een belangrijke reden dat servitization in de maakindustrie volop in de belangstelling staat: digitalisering. De technologische mogelijkheden zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Daardoor wordt het steeds beter mogelijk om je klant niet puur een product te verkopen, maar hem of haar volkomen te ontzorgen.

Reactief onderhoud

Maakbedrijven die hun verdienmodel succesvol weten om te vormen, doorlopen daarbij grotendeels hetzelfde groeipad. De eerste stap op weg naar volledige servitization is het toevoegen van reactieve installatie- en onderhoudsdiensten aan je product. Gaat de machine stuk? Dan stuur je een monteur langs die ervoor zorgt dat de machine snel weer up and running is. Ook lever je artikelen die het optimale gebruik van je product mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld olie, smeermiddelen en mallen.

Maak je product slim

De volgende stap is vaak het ‘slim’ maken van je product. Zo wordt het binnen het Internet of Things (IoT) steeds makkelijker om – via geavanceerde sensortechnologie – realtime gegevens te verzamelen over het gebruik. Via toepassingen op het gebied van Artifical Intelligence (AI) kunnen die data vervolgens razendsnel worden geanalyseerd.

Zo ontstaan op het snijvlak van IoT, big data en AI allerlei interessante businessmogelijkheden. Bijvoorbeeld voor predictive maintenance, waarbij je als fabrikant steeds nauwkeuriger weet te voorspellen wanneer een bepaald onderdeel het waarschijnlijk gaat begeven. Door proactief onderhoud te plegen, voorkom je vervolgens kostbare downtime voor je klant. Ook kun je je klant gericht gaan adviseren over procesoptimalisatie. Waar kan het volgens de data efficiënter?

PaaS: focus op output

In een volgende fase bied je je Product-as-a-Service (Paas) aan. In deze fase verschuift de focus van het gebruik van het product naar de output ervan, met alles wat daar aan onderhoud en service bij hoort. Een fabrikant van bakkerijmachines verkoopt dus niet de machine zelf, maar geeft de bakker de garantie dat die een bepaald aantal broden kan bakken, tegen een bepaalde kwaliteitsstandaard. En rekent vervolgens af per geproduceerd brood.

Totaalbeleving rond je product

De ultieme betekenis van servitization gaat over de hele business. In de laatste servitization-fase tuig je rondom je PaaS-oplossing een volledige waardeketen op. Stel: je bent een producent van koffiemachines. In de laatste servitization-fase bied je de klant een totale ‘beleving’ rondom koffie, waarvan de machine en het onderhoud nog maar een klein onderdeel zijn. Als dienstverlener zorg je bijvoorbeeld ook voor bijpassende kopjes (met bedrijfslogo), voor passende verlichting en muziek in de koffiehoek en – tijdens bedrijfsevenementen – voor een medewerker die koffie en bijpassende hapjes serveert.

Wat levert servitization op?

Als je het goed aanpakt, levert servitization je een stabiele, voorspelbare bron van inkomsten op. Bovendien biedt servitization allerlei kansen om je businessmodel circulair te maken. Na afloop van de contractperiode neem je het product weer in om dit te refurbishen of te recyclen. Goed voor het milieu én voor je duurzaamheidspropositie richting je potentiële klanten.

Waar moet je op letten?

Maar let op: er komt veel kijken bij servitization. Zo zul je moeten nadenken over de financiering. Van directe inkomsten bij de verkoop van een product ga je immers naar een cashflow op de lange termijn. Ook krijg je te maken met andersoortige contracten. Als je klant bijvoorbeeld onverhoopt failliet gaat, hoe krijg je je product dan terug?

Verder is het verlenen van diensten iets anders dan het verkopen van een product. Dat vraagt vaak om andere vaardigheden van je medewerkers (denk maar aan soft skills als empathie en goed kunnen luisteren). Ook is er sprake van een aanzienlijk afbreukrisico; wat doet het met je reputatie als je als bedrijf niet waarmaakt wat je belooft?

Al met al zorgt servitization voor een vergaande paradigmaverschuiving. Maar als je erin slaagt je klant écht te doorgronden en te begrijpen, kom je vanzelf tot een product-service-system: een geïntegreerd aanbod van producten en bijbehorende diensten.

Community rondom servitization

In vervolg op het onderzoeksproject Get Smart (over Smart Industry) is de Hogeschool Rotterdam bezig met het opzetten van een community rondom servitization. Ideaal voor maakbedrijven die zich willen oriënteren op servitization en meer willen weten over de stappen naar een op diensten gebaseerd verdienmodel.

Op donderdag 22 april 2021 gaat het Platform Servitization van start met een informele kick-off. Tijdens deze bijeenkomst wordt een korte toelichting gegeven op het onderwerp. Daarnaast wordt onder de deelnemende bedrijven geïnventariseerd welke onderwerpen bijzondere belangstelling verdienen zodat daar in volgende bijeenkomsten gericht aandacht aan besteed kan worden. Jij kunt hierbij zijn! Laat je informeren over het onderwerp en bepaal of je lid wilt worden van de community. Je vindt hier meer info over de bijeenkomst en aanmelden.

Meer weten over deelname aan deze community? Neem dan vrijblijvend contact op met projectleider Koos Kerstholt via n.a.kerstholt@hr.nl.

 

Circulaire Wegwijzer gelanceerd

Als onderdeel van het SMITZH-programma hebben TNO en de Haagse Hogeschool in samenwerking met elkaar de ‘Wegwijzer Circulaire Maakindustrie’ ontwikkeld. Deze Wegwijzer geeft een overzicht van bedrijven in de maakindustrie die al kleine of grote stappen hebben gemaakt richting circulariteit. Circulariteit betekent niet alleen maatschappelijk verantwoord bezig zijn, het kan ook leiden tot kostenbesparingen, risicobeperkingen en meer klantwaarde. Deze wegwijzer is specifiek gericht op bedrijven uit de maakindustrie die willen weten wat circulariteit voor hen kan betekenen.

‘’De wereld om ons heen verandert. Het besef wordt steeds duidelijker dat de aarde uitgeput raakt”, aldus Bart Kaas, Energie Transitie Consultant bij TNO. Hij vervolgt: ”Door ervoor te zorgen dat wij de grondstoffen in onze producten maximaal gebruiken, dragen we bij aan het sterk verlagen van de impact van ons handelen op het milieu.’’ Met deze gedachte zijn TNO en de Haagse Hogeschool aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een tool voor de ondernemer van de toekomst. Hierbij is alles gericht op hergebruik in alle mogelijke vormen.

Een onafhankelijk advies

De wegwijzer is een centrale en onafhankelijke plek die bedrijven op weg helpt bij hun zoektocht naar de rol van circulariteit in hun onderneming. Je kunt zelfstandig naar de website gaan en hier aangeven wat jij interessant vindt of waar jij meer over wil weten. De website verwijst door naar zowel lokale als nationale partners die jou helpen bij het zetten van de volgende stap. Je vindt er voorbeelden van andere bedrijven op basis van de voordelen waar jij naar op zoek bent. Navigeren door de wegwijzer doe je aan de hand van zoekcriteria die voor jou relevant zijn. Doorbladeren kan natuurlijk ook als je nog niet zo goed weet wat je wilt.

Voordelen Circulaire Wegwijzer

Circulariteit is dichterbij dan je denkt

Voor wie denkt dat circulair ondernemen alleen besteed is aan de grote multinationals van deze wereld, gaat een nieuwe wereld open. Het vereist geen grote investeringen of nieuwe strategieën om een betere wereld te creëren. Je kunt vaak al klein beginnen, door onderdelen van afgedankte producten opnieuw te gebruiken voor een vergelijkbaar product. Of gebruik het voor een totaal nieuw product met een andere functie. Creatief denken verruimt de mogelijkheden.

Onbewust zijn veel bedrijven binnen de maakindustrie al bezig met circulariteit. Het is geen concept wat in de verte ligt en het zetten van de volgende stap is makkelijker dan veel partijen denken. Er liggen kansen en de wegwijzer helpt bij het zetten van de volgende stappen naar meer circulariteit. 

Zelf aan de slag

Geïnteresseerd in wat de Wegwijzer voor jou kan betekenen? Bezoek deze dan hier. Komende maanden wordt de wegwijzer nog doorontwikkeld. Feedback wordt bijzonder op prijs gesteld en kun je hier direct doorgeven.

Dit is de ware potentie van robotlassen

Robotlassen inzetten voor een eenzijdig productieproces? Een lasrobot kan zoveel meer! Lasrobots bestaan al decennia. En heb je ze eenmaal in je bedrijfsprocessen geïntegreerd, dan kun je al snel niet meer zonder. Toch valt er nog veel te verbeteren als het gaat om het inzetten van robotlassen. Lees hier hoe je meer haalt uit je investering.

 

 

Lasrobots kennen we al sinds de jaren 1960, en in de jaren 1980 werden ze voor het eerst grootschalig ingezet in de automobielindustrie. Tegenwoordig is 20% van alle industrierobots voor lassen bedoeld. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat dit een soort one-trick-ponies zijn, maar lasrobots zijn enorm veelzijdig, mits je ze op de juiste manier inzet. En, gek genoeg, omringd met de juiste mensen.

Optimaliseren van robotlassen

De complexiteit van lasrobots heeft vooral te maken met programmeren. Dit is met name van belang voor processen waarin snel geschakeld moet worden tussen het lassen van verschillende producten: high mix, low volume. Oftewel: kleine productieaantallen van hoogwaardige producten. Voor elk nieuw project moet de robot opnieuw geprogrammeerd worden.

Je zou denken dat het aanschaffen van lasrobots de inzet van mensen minder maakt, maar dat is maar ten dele waar. Je hebt minder lassers nodig, maar programmeurs met kennis van het lasproces des te meer. Zorg dat je voldoende kennis in huis hebt van wat een lasrobot kan. Maar ook kennis van wat een lasrobot niet kan.

Daarom is het belangrijk dat ook de programmeurs de ins en outs weten van de producten die moeten worden geproduceerd. Zo kunnen zij in een vroeg stadium worden aangehaakt bij het ontwerp van het product om het product lasrobot-proof te laten ontwerpen. Alleen dan kunnen de robots goed worden ingezet in het productieproces. Denk aan rekening houden met bepaalde hoeken in het product, zodat de robot ook daadwerkelijk overal bij kan om te lassen. Dat moet dus al in het ontwerp zitten, net als de lasmal en de tooling.

Ambassadeurs van robotlassen

Je kunt het ontwerpproces natuurlijk ook uitbesteden. Hou er dan rekening mee dat je als onderneming minder flexibel bent in het aanpassen van een ontwerp. Zeker als er certificering mee gemoeid is (bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie). Een ontwerp loopt dan via de externe partij. Het kan dus lonen om de benodigde kennis zelf in huis te hebben.

De flexibiliteit van de moderne lasrobot is sowieso een belangrijke voorwaarde om de investering te rechtvaardigen. Kijk of je de lasrobot voor verschillende bedrijfsprocessen kunt inzetten. Bijvoorbeeld om te lassen in combinatie met snijden of slijpen.

Voor de flexibiliteit is het nodig om ‘ambassadeurs’ in je bedrijf te hebben die de lasrobot kunnen promoten. Wordt er een nieuw product ontworpen, dan moeten die ambassadeurs betrokken worden om te kijken waar het proces efficiënt kan worden ingericht door de inzet van de lasrobot.

Vaak beschikken bedrijven over een of twee mensen waar alle (programmeer)kennis is gebundeld. Beter is om te zorgen voor een wat ruimer team dat voortdurend bijgeschoold wordt. Wees trouwens niet bang om ook extern advies in te winnen.

Innovaties met lasrobots

Lasrobots en lastechnieken worden steeds slimmer. Deze trends zijn al volop gaande en optimaliseren het gebruik van de lasrobot nog meer:

  • Real-time production monitoring – kwaliteitscontrole tijdens het productieproces door sensoren die het proces bewaken. Daardoor hoef je na afloop niet aan de hand van een checklist de kwaliteit na te lopen.
  • Adaptive welding – sensoren volgen onder meer de lasnaad en corrigeren waar nodig.
  • Machine vision – 2D- en 3D-camera’s worden de ‘ogen’ van je robot en aan de hand van de scan wordt je robot geprogrammeerd. Een belangrijke component daarin is machine learning.
  • Wire Arc Additive Manufacturing – 3D-print techniek voor metaal. WAAM is wat je noemt ‘cutting edge’ op dit moment.

Ook innovatieve lasrobots in jouw bedrijf inzetten?

Met een haalbaarheidsonderzoek van SMITZH kun je erachter komen wat een bepaalde Smart Manufacturing technologie voor jou kan betekenen. We hebben nu vouchers beschikbaar waarmee we 50% van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek dekken. Hier lees je er alles over.

Nieuwe opleiding Smart Technology

Waar vind je de toekomstige werknemers van de maakindustrie? Die rollen binnenkort van de lopende band bij Hogeschool Rotterdam. Bedenkers van geautomatiseerde systemen, robot toepassingen of PLC-systemen. In september start de opleiding AD Smart Technology aan Hogeschool Rotterdam. Een toekomstbestendige opleiding die de vakgebieden werktuigbouwkunde, elektrotechniek en ICT met elkaar integreert. Bij het vormen van de opleiding zijn bedrijven uit onze regio waaronder Boers & CO betrokken geweest.

 

opleiding smart industry

Het eerste jaar van de opleiding is gericht op het leren ontwerpen en realiseren van smart products met behulp van smart technology. Tijdens het tweede jaar wordt de focus gelegd op de vier toepassingsgebieden: Smart Manufacturing, AgriTech, Smart Logistics en MedTech. Als afgestudeerde van de AD Smart Technology ben je dan ook gelijk van waarde voor je bedrijf.

De opleiding betreft een Associate Degree. Dit houdt in dat de studie twee jaar duurt in het hbo. Het niveau ligt tussen mbo-4 en een hbo-Bachelor. Met de optie om het in deeltijd te volgen is het ideaal voor mbo-4 studenten of personeel binnen de maakindustrie dat zich verder wil professionaliseren in de industriële automatisering.

De komende tijd biedt Hogeschool Rotterdam een aantal webinars aan waarin zij extra informatie over de opleiding geven. De eerstvolgende vindt plaats op 22 maart van 19.00 tot 20.00 uur.

Meld je aan via deze link: http://bit.ly/2OdwuKb.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal Live Q&A’s op de Instagram van Hogeschool Rotterdam. Daarvan is de eerstvolgende op 9 maart van 19.00 tot 19.30 uur. Voor meer informatie over de webinars en Q&A’s, klik op de link: http://bit.ly/3kSE3SE.

Dit zijn de Smart Industry trends voor 2021

De ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry gaan sneller dan ooit. Welke Smart Industry trends spelen nu een rol? En waar moet je als maakbedrijf op letten als je werk wil maken van digitale transformatie? In deze blog bespreekt Marije Bakker, Smart Industry-adviseur bij FME, de belangrijkste trends voor dit jaar.

Stel je een fabriek voor waarin alle productieprocessen voortdurend worden geoptimaliseerd aan de hand van big data in combinatie met artificial intelligence (AI). Voorstellen voor procesoptimalisatie worden eerst virtueel ‘getest’ in een digital twin (een digitale simulatie van het productieproces) en robots hebben het zware, repeterende productie- en assemblagewerk overgenomen. Intussen vervaardigt een 3D-metaalprinter prototypes, maar ook losse componenten voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Deze onderhoudswerkzaamheden worden sneller en proactiever uitgevoerd door de groeiende mogelijkheden voor predictive maintenance, waarbij de onderhoudsbehoefte nauwkeurig voorspeld kan worden. Dit gebeurt met behulp van geavanceerde sensortechnologie, het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie. Toekomstmuziek?

 

Marije Bakker

Marije Bakker – Smart Industry-adviseur bij FME

Zeker niet. Veel van deze technologische mogelijkheden zijn al realiteit en worden geschaard onder het begrip ‘Smart Industry’. Deze overkoepelende noemer, waarmee eigenlijk alle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en automatisering worden bedoeld, is echter een enorm containerbegrip. Dat maakt het voor veel ondernemers in de maakindustrie lastig om het thema voldoende tastbaar te maken. Waar te beginnen met Smart Industry? En: wat werkt voor míjn maakbedrijf?

Bovendien gaat het om flinke, meerjarige investeringen, waarvan de concrete opbrengsten niet altijd meteen duidelijk zijn. Dat zorgt bij veel maakbedrijven voor de nodige koudwatervrees.

Toch is het verstandig om de mogelijkheden op het gebied van Smart Industry te onderzoeken, wil je de slag om de klant niet verliezen. Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op dit vlak? En waar moet je als maakbedrijf op letten als je met Smart Industry aan de slag wil?

Datagedreven werken

Voor automatisering geldt: garbage in is garbage out. Oftewel: de basis waarop je wilt gaan digitaliseren en automatiseren moet in orde zijn. Elk initiatief op het gebied van Smart Industry begint daarom met het verzamelen en analyseren van data. Wat gebeurt er binnen een bepaald proces of in een bepaalde machine? Welke stappen kun je onderscheiden? Waar is er sprake van verspilling en inefficiëntie?

Door al deze informatie uit (ERP-)systemen, sensoren en mensen slim te combineren met vakkennis en daar een analyse op te doen, krijg je helder zicht op het hele proces; van klantorder tot uitlevering. Dit inzicht kan vervolgens dienen als basis voor automatisering. Waar kan het proces anders of efficiënter? En hoe kan technologie daar eventueel bij ondersteunen?

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden

Van robotisering en 3D-printing tot blockchain en digital twinning: het aantal technologische innovaties is de laatste jaren enorm gegroeid. Om te bepalen welke oplossing het best past bij jouw bedrijf, is het zoals gezegd belangrijk dat je eerst goed inzicht vergaart in je processen. Je kunt via SMITZH gratis een oriëntatieworkshop doen als je wilt weten hoe een technologie past binnen jouw processen en uitdagingen. Verder: lees kranten en vakbladen, bezoek evenementen/webinars, en steek je licht eens op bij hogescholen en universiteiten die onderzoek doen op dit vlak. Zo blijf je goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry.

Ook verstandig: ga eens kijken bij een bedrijf dat al wat verder is op het gebied van Smart Industry. Laat je inspireren en leer van elkaar! Als SMITZH helpen we je graag aan contacten om eens te ‘gluren bij de buren’.

Omarm het experiment

Heb je een wat meer vastomlijnd idee van hoe je digitalisering kunt toepassen binnen je bedrijf? Veel maakbedrijven maken de fout om te groot te willen beginnen. Dat werkt vaak verlammend. Verstandiger is het om te beginnen met een kleinschalig experiment. Zo krijg je beter zicht op het doel dat je wilt bereiken en hoe technologie je daarbij het beste kan helpen. Ook krijg je dan meer zicht op de technische en economische haalbaarheid van de oplossing die je voor ogen had. Opschalen kan altijd nog. Via dit voucher kun je tot 50% gefinancierd krijgen van een haalbaarheidsonderzoek. We helpen  je graag bij het vinden van de juiste partner om het onderzoek samen mee te doen. Ben je al iets verder en wil je juist een slimme maaktechnologie doorontwikkelen of in de praktijk toetsen hoe je een technologie binnen jouw bedrijf kunt toepassen? Dan is ook daar een mooi voucher voor beschikbaar waarmee je tot 35% gefinancierd kunt krijgen van je innovatieproject tot een maximum van € 30.000,-.

Vergeet je medewerkers niet

Culture eats strategy for breakfast. Je kunt nog zo’n doordachte Smart Industry-strategie uitdokteren, als je je medewerkers hierin niet voldoende meeneemt is elke vernieuwing gedoemd te mislukken. Vaak verandert hun rol; van pure vakman of -vrouw worden ze bijvoorbeeld een procesoperator, die het gedigitaliseerde proces in goede banen leidt. Smart industry begint dus niet alleen in de directiekamer, maar juist ook op de werkvloer. Als je medewerkers van meet af aan meeneemt in het transformatieproces, zal het beoogde einddoel makkelijker en sneller behaald worden.

Smart Industry ook om andere vaardigheden; niet alleen op technisch vlak, maar ook soft skills als het werken in (zelfsturende) teams en probleemoplossend vermogen. Het is dus belangrijk dat de mensen in je bedrijf zich op deze vlakken blijven ontwikkelen. Vanuit SMITZH vertellen we je graag welke platforms er zijn om je medewerkers te trainen of waar  je zelf trainingen op aan kunt bieden. De fieldlabs en bijvoorbeeld het opleidingsaanbod vanuit RoboAcademy zijn bij uitstek geschikt om medewerkers met de nieuwste technieken en faciliteiten kennis te laten maken, zonder daar zelf in te hoeven investeren.

Zelf de eerste stap zetten met Smart Industry?

Wil jij aan de slag, maar weet je nog niet precies hoe? Neem dan vrijblijvend contact op met Marije. Zij kan samen met jou in een vrijblijvend kennismakingsgesprek op onderzoek gaan naar kansen en mogelijkheden voor jouw maakbedrijf. Ook is zij op de hoogte van de vele ondersteunings- en financieringsmogelijkheden die bestaan voor bedrijven die aan de slag willen met Smart Industry. Bekijk op deze pagina het totale aanbod van SMITZH als je eerst zelf nog een beter beeld wilt krijgen van de mogelijkheden.

Vier aanbevelingen voor internationaal ondernemen in de maakindustrie

De zaken gaan goed: met een mooi, innovatief product heb je in Nederland een trouwe klantenkring weten op te bouwen. Steeds vaker denk je nu na over die volgende stap: ondernemen in het buitenland. Maar let op: ondernemen over de grens is niet iets dat je ‘zomaar’ even doet. Waar moet je op letten als je internationaal je vleugels wil uitslaan? In deze blog krijg jij vier aanbevelingen voor een rendabele export.

De internationale ambities van Nederlandse maakbedrijven zijn – ondanks de coronacrisis – onverminderd hoog. Wel zoeken maakbedrijven het weer wat dichter bij huis: lag de focus lange tijd vooral op Azië, tegenwoordig staat ook export naar landen als Duitsland, Frankrijk en België weer volop in de belangstelling. Een goede voorbereiding is cruciaal, wil je een succes maken van je internationale ambities. Wat zijn nu de belangrijkste aanbevelingen in de voorbereiding voor succesvolle export?

Marit Kuypers

Marit Kuypers – Sr. Projectmanager Internationalisering InnovationQuarter

Aanbeveling 1: Ken je markt

Natuurlijk: als ondernemer voel je aan of er ergens kansen liggen. Toch is het niet verstandig om af te gaan op je intuïtie alléén. Succesvol internationaal ondernemen begint daarom met een gedegen marktonderzoek en een concurrentieanalyse. Zitten je beoogde klanten ook écht te wachten op jouw product? Waarin onderscheid je je nu eigenlijk van andere aanbieders? En: hoeveel concurrenten zijn er überhaupt al actief op de door jou beoogde markt?

Veel ondernemers vinden het lastig om deze en andere vragen zelf objectief te beantwoorden. Een idee kan zijn om hier een stagiaire met een ‘frisse blik’ op te zetten. Ook kun je gebruikmaken van de mogelijkheden binnen de subsidieregeling Starters International Business (SIB): voor bedrijven die de stap willen maken naar het buitenland.

Nog een tip: bel eens met een paar bestaande klanten en vraag ze waarom ze nou juist met jou zaken doen. Dat levert vaak een goed beeld op van waar je goed in bent. Informatie die je vervolgens uitstekend kunt gebruiken als je internationaal verder wilt groeien.

En: kijk ook nog eens kritisch naar je bestaande afzetmarkten. Misschien kun je – zeker als het je vooral te doen is om omzetgroei – eerst proberen om dáár je marktaandeel te vergroten.

Aanbeveling 2: Verdiep je in culturele aspecten

De meeste Nederlandse ondernemers snappen dat zakendoen met China anders is dan zakendoen met een klant ‘om de hoek’. Maar let op: ook tussen Nederland en nabije landen als Duitsland, Frankrijk en België bestaan vaak grote culturele verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om onderhandelen en communiceren. Zo wordt de Nederlandse directheid zeker niet overal gewaardeerd.

Verdiep je daarom vooraf goed in de verschillen. Want ‘fouten’ op dit vlak kunnen net het verschil maken tussen een geslaagde en een afgeketste deal. Let op: maak niet de fout om alleen jezelf of je salesmensen een training interculturele communicatie te laten volgen. Want zodra je internationale prospect eenmaal een klant is geworden, is het wel zo handig wanneer ook de binnendienst goed op de hoogte is van culturele verschillen.

Aanbeveling 3: Denk goed na over levering en betaling

Heb je voldoende in kaart in hoeverre je beoogde buitenlandse markt kansrijk is? En ben je goed op de hoogte van de lokale culturele normen? Dan ben je er nog niet. In een goed doordacht exportplan krijgen ook levering en betaling een plek. Ga je werken met een distributeur of agent, of met een eigen vertegenwoordiger of verkoopkantoor? Hoe ga je je logistiek (en de transportverzekering) regelen? En: welke betalingscondities ga je hanteren? Goede (juridische) afspraken rondom zaken als levering en betaling maken onlosmakelijk deel uit van een geslaagde gang naar het buitenland.

Aanbeveling 4: Maak gebruik van ondersteuning

Een goede voorbereiding is, zeker bij export, het halve werk. Gelukkig is er in Nederland enorm veel expertise en advies voorhanden. En voor een aanzienlijk deel voor jou ook nog eens (bijna) gratis.

Verder zijn er veel private partijen waar je terecht kunt voor trainingen en cursussen, bijvoorbeeld over juridische aspecten en interculturele communicatie. Investeren in je eigen kennis en die van je medewerkers loont altijd als je serieus over de grens aan de slag wil.

Meer weten over internationaal ondernemen?

Loop je rond met plannen om met jouw maakbedrijf internationaal te ondernemen en wil je een keer vrijblijvend sparren? Neem dan gerust contact op met Marit via marit.kuypers@innovationquarter.nl.

 

 

Doe mee aan de pilot van De Datawerf!

Kosten reduceren en nieuwe omzet genereren met data. Een aantrekkelijk verhaal, maar hoe doe je dit? Op 18 februari organiseerden InnovationQuarter, NMT, Gemeente Rotterdam en Maritime Delta samen een webinar over het groeiend belang van datagedreven werken voor de maritieme sector. Maritieme mkb-bedrijven uit Zuid-Holland met ambities in datagedreven werken kunnen ondersteuning krijgen vanuit de pilot De Datawerf. Maak nu je interesse kenbaar.

 

Jaap Kouwenhoven (Oceanco), Roy de Winter (C-Job) en Tanaka Moyo (IHC IQIP) bespraken samen met Tim Franken (InnovationQuarter) over hun drijfveren om datagedreven te gaan werken. Zij zoomden in op waarom datagedreven werken de toekomst is, wat de voordelen zijn en hoe ze samen met hun klanten werken op dit gebied. Benieuwd naar hun visie en ervaringen?

Bekijk hier de video van Ideecafé Digitalisering.

Zelf aan de slag in de ‘De Datawerf’

Ben of ken jij maritieme mkb-bedrijven uit Zuid-Holland met ambities in datagedreven werken en heb je behoefte aan ondersteuning? Meld je dan via deze survey aan als geïnteresseerde voor De Datawerf.

Wat wil De Datawerf bieden?

  • De mogelijkheid om een ‘data maturity’ assessment te doen: waar staat mijn organisatie?
  • Advies van onafhankelijke experts op je implementatieplan en business case
  • Een financiële impuls voor de beste voorstellen (max 50% subsidie)

Wanneer start De Datawerf?

Pilotprogramma vanaf Q3 2021 (onder voorbehoud)

 

Vervolg ActieAgenda Technologische Industrie

Begin februari kwamen 240 mensen digitaal bijeen om de ActieAgenda voor de Technologische Industrie te bespreken. Op de agenda staan: nieuwe productketens, digitaal verbinden, talent aantrekken/ vasthouden en netwerk versterken. Met name techniekpromotie, leven lang ontwikkelen en samenwerking in en tussen hotspots kregen unanieme support. Nu is de uitdaging de ActieAgenda verder uit te werken. Wil jij daaraan bijdragen? Dan kan je hieronder zien hoe.

Het volledige verslag van de bijeenkomst is hier te lezen.

Actielijn 1: Nieuwe Productketens

Voor alle vier geselecteerde productketens is voldoende support. Oproep vanuit de aanwezigen is om aspecten als dataverwerking, kruisbestuiving tussen sectoren en circulariteit goed mee te nemen en dus de actielijn over robotica te verbreden naar andere sectoren. Wil jij actief bijdragen aan één van deze thema’s? Dan kan je je aanmelden bij:

–    Technologie voor de waterstofeconomie: Anton Duisterwinkel.

–    Lasersatelliet-communicatie: Anton Duisterwinkel.

–    Robotica (van kas tot klant): Anton Duisterwinkel.

–    3D-printing: Onno Ponfoort.

Actielijn 2: Digitaal verbinden

Het belang van digitaal verbinden is onderschreven en een deel van de aanwezigen ziet daarin voor zichzelf een rol. Wil je actief bijdragen of meer weten? Dan kan je je aanmelden bij:

–    ‘Tracking and tracing’, kwaliteit in de keten of jouw eigen use-cases: Jacqueline Schardijn.

–    Introductie in Smart Connected Factory, klik hier voor een eerste stap in Digitaal Verbinden.

Actielijn 3: Talent aantrekken en vasthouden en Actielijn 4 Netwerk versterken

Deze actielijnen worden massaal onderschreven. De hotspots voor de Technologische Industrie kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Op dit moment doen negen hotspots mee. Hieronder een kort overzicht van de contactgegevens:

– NL Space Campus, Noordwijk: Esther Peters.

– UnmannedValley, Katwijk: Theo de Vries.

– Technology Park Ypenburg: Stephen Hands.

– RoboValley/FRAIM, Delft: Jaimy Siebel.

– Quantum Campus, Delft: Wilbert Hoondert.

– MICS, Schiedam: Anske Plante.

– MakersDistrict Rotterdam: Jouke Goslinga.

– HI Campus, Dordrecht: Daan Wortel.

– Innovatie Hotspot Zuid-Holland Oost: Ineke de Graaf.

Vervolg

De EBZ, InnovationQuarter en HI hebben het initiatief genomen voor deze actieagenda en daarvoor een taskforce opgericht. De vele suggesties zullen worden verwerkt in de definitieve tekst voor de ActieAgenda. Die leggen we dan daarna voor aan de deelnemers ter ondertekening. In de tussentijd gaan we met een aantal zaken al aan de slag. Denk aan groeifondsvoorstellen voor Additive Manufacturing en High Tech Equipment rondom alle Nieuwe Productketens. We ontwikkelen het netwerk van hotspots verder en gaan kwartiermakers aanstellen op techniekpromotie en zij-instromers. Voor al deze acties hebben we immers meer dan voldoende instemming.

Je kunt daaraan eenvoudig bijdragen. Als je het imago en het onderlinge netwerk van de Technologische Industrie in Zuid-Holland wil versterken, dan is een eerste stap: wordt partner van HI klik hier voor meer info.