SMITZH en fieldlabs na 5 jaar sturend bij ontwikkelen, testen en implementeren innovatie

Eén centraal loket, een zestal fieldlabs als testfaciliteit in de regio en een grote groep aan ondernemers op zoek naar oplossingen. Het slotevent van SMITZH op 7 december bij Festo in Delft, brengt vijf jaar tot de kern: SMITZH is een succesvol programma. Het innovatieprogramma heeft meer dan 2350 bedrijven bereikt, 400 daarvan zetten een stap in digitalisering. Veel meer werknemers dan gehoopt hebben een opleiding in digitalisering gevolgd en zeven nieuwe opleidingen markeren Leven Lang Ontwikkelen. Tot slot is de regionale infrastructuur voor innovatie versterkt met een loket voor digitalisering en een achttal stabiele en veelgebruikte fieldlabs en skillslabs. Het door InnovationQuarter en TNO geleide SMITZH stopt, maar krijgt wel een direct vervolg in de EDIH, waarbij deze succesvolle aanpak wordt verbreed van de maakindustrie naar alle industriële bedrijven in Zuid-Holland.

Ontwikkelen, testen en implementeren

Gedurende 5 jaar maakte SMITZH een interessante ontwikkeling door. Het kernteam fieldlabinfrastructuur bestaande uit InnovationQuarter, TNOProvincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag startte in 2017 een onderzoek of er behoefte was aan een programma dat digitalisering in de maakindustrie centraal stelt. Digitalisering echt op de kaart zetten samen met de praktijkomgevingen (fieldlabs), bedrijven en kennisinstellingen om doelgericht oplossingen te ontwikkelen, te testen en te implementeren.

Het antwoord was eenduidig: ja, die behoefte is er, en de bestaande fieldlabs en skillslabs vormen een goede basis voor een innovatieprogramma op digitalisering. De 6 fieldlabs Do IoTDutch Optics CentreDuurzaamheidsfabriekRAMLABRoboHouseSAM|XL en skills lab IoT Academy vormen de spil in het netwerk van SMITZH. Zo doet fieldlab RAMLAB onderzoek naar het 3D printen van grote metalen onderdelen, samen met bedrijven en academische instellingen. En binnen de kennislijn Mensgerichte Technologie werden oplossingen getest om personeel te ondersteunen bij assemblage of onderhoud op afstand.

Bij elkaar brengen van bedrijven

Doel van SMITZH is in de kern het bij elkaar brengen van bedrijven. Enerzijds bedrijven die een stap willen maken in digitalisering of die al een technologie in huis hebben, maar niet zo goed weten hoe verder. Anderzijds bedrijven die experts in huis hebben om die vragen op te lossen, maar nog niet per se de geschikte klanten kunnen vinden. Dit deed SMITZH met de fieldlabs en skillslabs, TNO en met het hbo (Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam), brancheverenigingen (FMEHi DeltaKoninklijke Metaalunie) en TU Delft.

De samenwerkende partijen hebben in een flexibel en klantgericht programma diverse manieren uitgeprobeerd om de bedrijven te ondersteunen en telkens geleerd van de ervaringen. Zo kon SMITZH de bedrijven steeds beter ondersteunen, wat ertoe heeft geleid dat er meer dan 400 bedrijven een kleine of grote stap in digitalisering hebben gezet (beoogd 243), en veel meer dan de beoogde 1000 werknemers, zij-instromers en studenten hun digitale skills hebben ontwikkeld in het kader van een leven lang ontwikkelen.

Anton Duisterwinkel, Programmamanager Implementatie (InnovationQuarter):

“SMITZH heeft veel bedrijven een stapje verder kunnen brengen. Ik ben trots op de samenwerking met de inmiddels bijna 20 partners in het consortium en dankbaar dat onze financiers ons de ruimte hebben gegeven om met elkaar die ondernemers steeds beter te kunnen ondersteunen. Super dat Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet alleen SMITZH, maar samen met de EU ook de EDIH financieren!”

Lotte de Groen, Programmamanager Innovatie (TNO):

“We hebben ons 5 jaar lang ingezet voor het netwerk van en rond de maakindustrie. We hebben heel veel geleerd over wat wel werkt maar ook wat niet werkt. We weten nu dat het samenbrengen van bedrijven in peer2peer groepen heel veel energie oplevert en dat fieldlabs en kennisinstellingen bedrijven ook efficiënt kunnen helpen. Ik ben blij te zien dat dit soort inzichten niet verloren gaan maar de spil vormen in de EDIH.”

European Digital Innovation Hubs versnellen digitalisering bij meer dan 3.500 Nederlandse MKB-bedrijven

In heel Europa worstelt het MKB met de toepassing van belangrijke maar complexe digitale technologieën als AI, robotisering en 3D printen. De concurrentiepositie en economische groei staat hierdoor onder druk. Op woensdag 29 juni geeft Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens het startschot voor de oprichting van vijf ‘European Digital Innovation Hubs’ in Nederland die deel gaan uitmaken van een nieuw Europees netwerk. “Met de oprichting van deze hubs werkt het ministerie nauw samen met provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en branche- ,netwerk en onderwijsorganisaties, zodat in de komende drie jaar meer dan 3.500 bedrijven en 200.000 mensen zullen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën,” aldus Adriaansens. “Daarmee willen we bereiken dat de rol van het MKB als motor van de economie ook in de toekomst behouden blijft.” De oprichting van de vijf hubs wordt mogelijk gemaakt dankzij een investering van 28 miljoen Euro door de Europese Commissie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies.

SMITZH-EDIH helpt versnellen digitalisering binnen MKB

Digitalisering Europese MKB bedrijven niet snel genoeg

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn in opkomst. Waar grote bedrijven hierin stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

Ook in andere Europese landen speelt deze ontwikkeling. De Europese Unie heeft daarom besloten een Europees netwerk op te richten dat MKB bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën in MKB bedrijven te implementeren. In Nederland is gekozen om vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’, of EDIH’s, op te richten zodat heel Nederland door een EDIH wordt gefaciliteerd. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis in andere landen en kunnen onze koplopers zich profileren op een Europees podium.

Voortzetting Smart Industry Hubs

Op dit moment wordt vergelijkbare ondersteuning geboden aan Nederlandse bedrijven via de zogenaamde ‘Smart Industry Hubs’. Deze vijf regionale steunpunten, gericht op MKB bedrijven in de maakindustrie, hebben dan ook model gestaan voor de vijf nieuwe Nederlandse EDIH’s. De EDIH’s gaan vanaf het vierde kwartaal van 2022 aan de slag om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering. De Nederlandse EDIH’s hebben ieder een eigen regionale focus en expertise en maken deze expertise via elkaars netwerk in heel Nederland beschikbaar.

 

u kunt nog altijd terecht bij SMITZH

Bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie kunnen nog tot eind 2022 terecht bij het SMITZH-programma.

Zuid-Holland aan de slag met EDIH-SMITZH

De EDIH in Zuid-Holland is een initiatief van InnovationQuarter en de Technische Universiteit Delft en wordt financieel ondersteund door provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Unie. Bij de ondersteuning van bedrijven wordt samengewerkt met regionale  onderwijsinstellingen voor beroeps- en hoger onderwijs en tal van andere relevante organisaties zoals brancheverenigingen, fieldlabs en reeds bestaande innovatieprogramma’s.

EDIH-SMITZH zal in Zuid-Holland de partij zijn die bedrijven ondersteunt bij de inzet van digitale technologie. In de periode tot 2025 ligt de focus op bedrijven in de maakindustrie, in de glastuinbouw en in het havengebied. Meindert Stolk, gedeputeerde voor Economie en Innovatie licht dit toe: “Dit zijn drie van de sterke economische sectoren in Zuid-Holland waar tegelijk een grote druk ligt om de bedrijfsvoering sneller te digitaliseren. Of het nu gaat om energiezuiniger werken, meer doen met minder mensen of het blijven leveren van hogere kwaliteit: digitalisering speelt hierin altijd een sleutelrol.” In Zuid-Holland zijn tegelijkertijd ook koplopers in digitale technologieën aanwezig, zoals op het gebied van AI, cybersecurity, Internet of Things en XXL-schaal robotica en 3D-printen. Zij kunnen hun expertise via het EDIH-netwerk gemakkelijk beschikbaar maken in heel Europa en werken hierdoor internationaal aan een sterkere concurrentiepositie.

EDIH-SMITZH bouwt voort op het succesvolle programma SMITZH, dat sinds 2017 de Zuid-Hollandse maakindustrie ondersteunt in hun digitalisering. Bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie kunnen nog tot eind 2022 terecht bij het SMITZH-programma, waarna het stokje door EDIH-SMITZH wordt overgenomen. Stolk is verheugd dat er met EDIH-SMITZH een goed vervolg komt op SMITZH, dat al meer dan 600 MKB-bedrijven in Zuid-Holland heeft bereikt. “EDIH-SMITZH zal nieuwe kansen bieden op het gebied van cybersecurity en AI en het aantal Fieldlabs en Skills Labs in het netwerk vergroten. Prachtig dat EDIH-SMITZH zich daarbij gaat richten op een bredere doelgroep binnen het MKB met ook focus op de glastuinbouw en de haven naast de maakindustrie en er ook meer kansen liggen voor Europese samenwerking.”

[av_iq_teammember name=’16481 – Anton Duisterwinkel’ description=’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-wo2cwd’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]