Technici voor de klas: de voordelen van de hybride techniekopleider

Technici uit het bedrijfsleven opleiden tot docent, zodat zij hun kennis kunnen overbrengen op de nieuwe generatie. In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen willen diverse overheidsinstanties het groeiend tekort aan techniekdocenten terugdringen. Wie heeft dit landelijke opleidingstraject onder de vlag van SMITZH bedacht en hoe zit de opleiding in elkaar? De Koninklijke Metaalunie, de Gemeente Rotterdam, EQUANS en de Hogeschool van Rotterdam beantwoorden deze vragen. 

Actuele kennis uit het bedrijfsleven

De vergrijzing van de sector. De energietransitie. De ontwikkelingen die zich in rap tempo opvolgen. Drie aanleidingen waarom het eerste opleidingstraject in oktober 2018 in Zuid-Holland is gestart. “Er zijn veel ontwikkelingen in de techniek die nieuwe kennis vereisen, maar docenten kunnen niet overal van op de hoogte zijn,” zegt Marie-Claire van Doremalen, regiosecretaris Zuid-Holland bij Koninklijke Metaalunie. Ook is zij voor SMITZH de kartrekker op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

“Met een hybride techniekopleider haal je actuele kennis uit het bedrijfsleven de school in. Eigenlijk heb je dan twee vliegen in één klap: je vangt het tekort aan docenten op en benut kennis en voorbeelden uit de praktijk. Dat spreekt studenten en leerlingen natuurlijk ook erg aan.”

Laagdrempelig traject

Het onderwijs wordt verzorgd door Hogeschool Rotterdam. Jan van der Steen is een van de docenten die de onderwijskundige vakken verzorgen. Volgens hem is de opleiding voor technici goed te combineren met hun werk. “Het is een laagdrempelig traject. Als je 25 jaar ervaring hebt in de techniek, heb je heel veel waardevolle kennis om te delen.”

De opleiding tot hybride techniekopleider duurt zo’n 10 maanden, vertelt Jan van der Steen. “Gemiddeld zie je dat één deelnemer per groep het niet binnen dat jaar kan doen omdat het te druk is op het werk. Dan kijken we samen hoeveel tijd er nodig is om het traject alsnog af te ronden.”

Jonge mensen wegwijs maken

Een oud-deelnemer van het traject is Jan-Willem van der Pol, werkvoorbereider bij EQUANS. Hij werkt inmiddels 38 jaar in de technische dienstverlening. “Een paar jaar geleden vertelde Fred van Kesteren, regiomanager van Wij Techniek, mij over dit traject. Misschien iets voor jou, zei hij. Inderdaad: ik vind het leuk om jonge mensen wegwijs te maken in de techniek.”

“Ik heb me toen samen met een collega ingeschreven. Mede dankzij Jan en zijn collega’s sta ik nu een halve dag per week voor de klas bij Techniek College Rotterdam, locatie Schiedam.”

Jonge studenten met techniek in de weer

Snel leerproces

Gedurende de opleiding loopt elke deelnemer 80 tot 100 uur stage. Bijvoorbeeld een dag (of dagdeel) in de week. “Soms sta je alleen voor de klas, soms met een andere docent,” vertelt Jan-Willem. “Je leert goed contact te maken met de leerlingen, jezelf goed op te stellen, de klas te managen.”

“We koppelen de theorie zo veel mogelijk aan de praktijk,” vult Jan van der Steen aan. “De meeste deelnemers hebben al een stevige werkdag achter de rug als ze bij ons op school komen, dus we houden het graag interactief.”

Veel animo

Als we elkaar in januari 2022 spreken, zijn er landelijk in totaal zo’n 300 deelnemers opgeleid, waarvan 85 in Zuid-Holland. Bijna allemaal zijn ze nog betrokken bij het onderwijs.

Wethouder van Rotterdam, Richard Moti, was aanwezig bij een afstudeerceremonie en is blij met het enthousiasme dat de opleiding oplevert in het vak. “We zien dat er grote animo is. Er zijn al meer hybride techniekopleiders dan we hadden verwacht. Het is ook fantastisch dat zoveel werkgevers erachter staan.”

Rooskleurige toekomst

Hoe ziet de nabije toekomst eruit voor het opleidingstraject? “We willen graag twee keer per jaar blijven starten, in maart en september,” zegt projectleider Rian van Noord.

“Met 15 deelnemers uit verschillende branches per keer. Zo komen er 30 hybride techniekopleiders per jaar bij in de regio. Een belangrijke impuls voor het onderwijs. We willen ook landelijk uitdragen dat het werkt.”

Ruimte om te experimenteren

“Heb je dit traject gedaan, dan mag je 240 uur per jaar onbevoegd lesgeven, met een bevoegde docent in de nabijheid,” vertelt Rian van Noord. “Bijvoorbeeld 6 uur per week.” Dat doet Jan-Willem nu op het Techniek College Rotterdam. “Daar krijg ik veel vrijheid, dat is prettig.”

Benieuwd naar de opleiding tot techniekdocent?

Werk je in de techniek en wil je jouw vakkennis overbrengen op jonge talenten? Meld je aan voor de volgende groep. Alle vragen en suggesties zijn ook welkom. Neem contact op met projectleider Rian van Noord: rianvannoord@live.nl of 06 21 839 939.

Hoe ziet de nabije toekomst eruit voor het opleidingstraject? Hoe zit deze opleiding in elkaar? En wat zijn de belangrijkste geleerde lessen tot nu toe? Lees meer over de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, de metaalbranche en bedrijven!

Tekort aan lassers? MaxQ cobot verhelpt dit probleem

In Nederland is een groot tekort aan lassers. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren alleen maar toeneemt. De gemiddelde leeftijd van lassers ligt namelijk nu al boven de 50 jaar. Om dit personeelstekort op te vangen, wordt er nu al volop gewerkt met lasrobots en lascobots.

Voor het repareren en oplassen van metalen onderdelen bestond tot voor kort geen oplossing. RAMLAB brengt daar met de ontwikkeling van de MaxQ cobot verandering in. SMITZH ging in gesprek met de makers van MaxQ cobot.

Hoe werkt de MaxQ cobot?

De MaxQ cobot is een uitkomst voor lasbedrijven die zich bezighouden met het oplassen en reparen van metalen onderdelen. CEO Vincent Wegener legt uit hoe het systeem werkt: ¨Met de MaxQ Cobot hebben we een 3D-scanner in de kop van de cobot geïntegreerd. Daarmee scannen wij het onderdeel, genereren we de tool paden en lassen we het onderdeel weer volledig automatisch terug.¨

Wat zijn de voordelen?

Een van de grootste pluspunten van het innovatieve systeem is dat het personeelstekort voor een deel kan worden opgevangen.

Wegener: ¨En het heeft nog meer voordelen voor de lasser of de operator, omdat hij op deze manier op afstand kan werken en hij niet in de lasrook hoeft te staan. Bovendien kan de operator sneller werken. De operator of lasser last met deze cobot namelijk meer kilo‘s per uur en daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd. De parameters van de lassen worden realtime opgeslagen en gemonitord.¨


Geïnteresseerd?

Houdt jouw bedrijf zich bezig met de reparatie of het oplassen van slijtonderdelen? En ben je nieuwsgierig hoe je de MaxQ Cobot in jouw bedrijfsproces kunt integreren?

Neem dan contact op met Vincent Wegener of meld je aan voor een demo.

Meld je hier aan

Commissaris van de Koning Zuid-Holland lanceert Hi Delta

Nieuw hightech netwerk bundelt kracht Zuid-Hollandse technologische industrie.

Op 5 april lanceerde Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, in Lisse de nieuwe organisatie Hi Delta. Dit netwerk verbindt maakbedrijven en toeleveranciers, kennisinstellingen, opleiders en overheden in de technologische sector in Zuid-Holland. Hi Delta is voortgekomen uit HI (Holland Instrumentation) en heeft als doel de ActieAgenda Technologische Industrie uit te voeren. Deze ActieAgenda is een initiatief van ondernemers uit de technologische industrie, ondersteund door de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en InnovationQuarter. De ambities zijn fors: een verdubbeling van de omzet van de technologische industrie in Zuid-Holland van €26 mld. naar € 50 mld. in 2030, en het creëren van 30.000 nieuw banen. Dit willen de partners in het Hi Delta netwerk bereiken door samen producten te ontwikkelen, die maatschappelijke problemen helpen oplossen. 

v.l.n.r.: Ben van Berge Henegouwen (directeur West End), Martin van Gogh (directeur Hi Delta), Jaap Smit (commissaris van de Koning Zuid-Holland)

Sleutelrol Zuid-Holland in grote transities

De maakindustrie in Zuid-Holland heeft als één van de grootste bedrijvenclusters een belangrijke positie. Met 31.000 industriële hightech- en midtech bedrijven, is Zuid-Holland de regio met de meeste bedrijven in de technologische industrie. Daarnaast bevinden zich in deze provincie veel wetenschappelijke- en onderzoeksorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen. Samen bieden ze werk aan 110.000 mensen, die systemen produceren, producten of materialen voor bedrijven in allerlei sectoren ontwikkelen, of toeleveranciers ondersteunen bij hun productie, bijvoorbeeld door IT-toepassingen te ontwikkelen. Specialismes zijn de maritieme en offshore-industrie, lucht- en ruimtevaart, tuinbouwtechnologie en sleuteltechnologieën als fotonica, artificial intelligence of nanotechnologie.

Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit: “Als één van de grootste motoren van de Nederlandse economie, wordt in Zuid-Holland bijna 25% van het bruto nationaal product verdiend. Daarmee heeft onze provincie een sleutelrol in de grote transities van de komende decennia: digitalisering, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Met de lancering van Hi Delta komen de verschillende partijen in de Zuid-Hollandse technologische industrie samen. Met elkaar willen de bedrijven in Zuid-Holland de omzet van deze sector in 2030 verdubbelen tot 50 miljard euro per jaar. Goed voor de nieuwe economie, goed voor Zuid-Holland, goed voor onze inwoners. De groei kan 30.000 nieuwe banen opleveren.”

Technologische hotspots

Samenwerking gaat beter als je fysiek dichtbij elkaar gevestigd bent. Economische groei ontstaat het snelst in hotspots, een locatie waar innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in een beperkt gebied samenwerken rondom één thema.

Directeur Hi Delta, Martin van Gogh: “Meer banen en meer omzet; de technologiesector in de regio Zuid-Holland zit vol kansen en mogelijkheden. De onderlinge samenwerking bij de Hotspots is prima voor elkaar, maar verbinding tussen de Hotspots onderling staat nog in de kinderschoenen. Er stromen nauwelijks ideeën, kennis, personeel en kennis van de ene naar de andere sector en dat staat de groei in de weg. Daar valt dus zeker nog wat te winnen: Hi Delta gaat daar actief mee aan de slag.”

In Zuid-Holland zijn de volgende hotspots:

 • Noordwijk – NL Space Campus: ruimtevaarttechnologie voor toepassingen in maritiem, agri/horti, logistiek, milieu, veiligheid etc.
 • Katwijk – Unmanned Valley: innovaties van onbemande technologie, autonome systemen en sensoren voor toepassingen in onder andere maritiem, agri/horti, logistiek en veiligheid
 • Den Haag – Technology Park Ypenburg: composieten en kunststoffen voor toepassingen onder andere in lucht- en ruimtevaart, automotive en consumer
 • Delft – RoboHouse: robotica voor werkprocessen in de maakindustrie, tuinbouw, zorg etc.
 • Westland/Oostland: artificial intelligence en 5G agri sensoren, Digital Driven Growing
 • Delft – Quantum Delft: een hotspot voor excellente wetenschappers, ingenieurs en ondernemers die rigoureus voorop lopen in quantumtechnologie
 • Schiedam – Mechatronica Innovatie Campus Schiedamproductie van grove en fijne mechatronica componenten voor onder andere de maakindustrie, tuinbouw en de zorg
 • Rotterdam – Rotterdam Makers Districtinnovatieve maakindustrie voor de maritieme sector
 • Drechtsteden – Smart Campus Leerpark: sensoren en data voor toepassingen in de maakindustrie
 • Gouda – Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology: Smart Technology toepassingen voor mobiliteit, zorg, bouw, industrie en logistiek

Hi Delta bundelt de kracht van de Zuid-Hollandse technologische industrie in de volle breedte. Verschillende technische branches, kennisinstellingen van VMBO tot universiteit, overheden, gemeenten, provincie en regionale verbanden: Hi Delta zorgt voor de verbinding door de verschillende partners bij elkaar te brengen tijdens de vele activiteiten die worden georganiseerd rondom actuele thema’s die leven onder de deelnemende partners. Zoals een jaarlijkse vakbeurs, lezingen en maandelijkse meetings zoals bijvoorbeeld de ‘Hi Meet’, ‘Hi Speedtrack’ en ‘Hi Partnerchat’ bijeenkomsten.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Wilt u meer informatie neem dan contact op met: Caroline Ubachs via info@hidelta.nl | 06-17106606

Webinar: Informatiesessie over programma 10x klaar voor industrie 4.0

In vier maanden grip op data in jouw business en proces. Het tijdperk van smart industry breekt aan. We verzamelen data door computers en slimme machines met elkaar te verbinden. Daar laten we machine learning op los. Met als resultaat betere, efficiëntere en winstgevendere productieprocessen. De innovaties van smart industry zijn nu klaar voor het midden- en kleinbedrijf.

TNO en Produmize hebben de handen ineen geslagen in het programma: “10x klaar voor Industrie 4.0” om de mogelijkheden naar het MKB te brengen.

In dit programma zullen circa 10 bedrijven tegelijkertijd en samen werken aan datagestuurd werken door het ontsluiten van de waardevolle data uit de machines in productie. Met als belangrijkste doel: meer efficiency, lagere kosten en een kortere doorlooptijd.

Na het programma hebben de deelnemers niet alleen meer kennis opgedaan en gewerkt aan hun netwerk, er zullen daadwerkelijk machines aangesloten zijn, maar ook data ontsloten en dashboards gebouwd.

Webinar:  ‘10 keer klaar voor Industrie 4.0’

 • In dit webinar zullen Jeroen Broekhuijsen van TNO en Jelle Koning van Produmize uitleggen wat het programma inhoudt en hoe je mee kunt doen.
 • De webinar zal plaatsvinden op woensdag 20 april van 11.00 – 12.00 uur.
 • Aanmelden kan door het invullen van het formulier onder de knop Aanmelden op deze pagina.
 • De webinar zal worden opgenomen. De opname is na afloop, na inloggen, voor FDP-leden terug te kijken op de website onder Publicaties. Deelname is kosteloos voor FDP-leden.

Voor wie?
Het webinar en het programma 10 keer klaar voor Industrie 4.0 zijn bedoeld voor productiebedrijven met een (klein) serie productie, die willen digitaliseren om de potentie van Industrie 4.0 te ontsluiten.

Profiel bedrijven die kunnen meedoen:

 • Eigen IT ondersteuning (intern of extern)
 • Meerdere machines in de fabriek die in staat zijn om data gestructureerd te ontsluiten via bijvoorbeeld OPC-UA
 • ERP systeem in gebruik

Meer weten?