Plannen van productie begint met kennisuitwisseling

Een bestelling die te laat wordt geleverd, daar zit een klant niet op te wachten. Tijd is geld, en afspraak is afspraak. De hamvraag: hoe zijn vertragingen te voorkomen en/of te voorspellen? De bijeenkomst ‘Dare2Cross | Smart Production’ (20 februari) gaat onder meer over het inzetten van moderne technieken om beter te plannen. Een mogelijke oplossing komt van het Delftse Tradecloud, dat klanten en leveranciers aan elkaar verbindt via de cloud.

Henry Ford schijnt ooit gezegd te hebben over de automobiel T-Ford: ‘Je kunt hem bij ons in alle kleuren kopen, als het maar zwart is’. Hij was er namelijk achter gekomen dat zwart van alle kleuren het snelst droogde, en dus de beste keuze was voor de massaproductie van de auto. Maar dat was een eeuw geleden. Inmiddels is de wereld ingrijpend veranderd. Klanten laten zich bijvoorbeeld niet meer opschepen met zwart: die willen kunnen kiezen. Voor de beste prijs. En ze willen het liefst gisteren al beleverd worden.

Kennis inzetten voor planningen

Snel schakelen en acteren, dat vraagt een messcherpe planning. Die is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen, machines en mensen. Voor een groot deel zijn die variabelen te voorspellen, onder meer door de kennis van de eigen medewerkers.
Tijdens de bijeenkomst ‘Dare2Cross | Smart Production’ op 20 februari in Dordrecht gaat één van de cases over dit vraagstuk. Hoe kunnen we de kennis en ervaring over ons productieproces veel slimmer delen en benutten, zodat die kunnen worden ingezet voor planningen, is de case die De Waal Machinefabriek inbrengt tijdens deze bijeenkomst over cross-sectoraal innoveren. Maar daarover later meer.

Kleinere series

Een andere manier van omgaan met de snelheid en wensen van klanten wordt geboden door Tradecloud. Dat bedrijf – vijf jaar geleden opgericht – biedt cloudoplossingen voor supply chain integratie. Leveranciers en klanten zijn online met elkaar verbonden, zodat ze samen beter kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de vraag vanuit de markt.
Directeur en mede-oprichter Tonnis de Boer noemt het voorbeeld van een Nederlandse fietsenfabrikant. Die kon vroeger volstaan met een serie van 5.000 fietsen. “Aan het eind van het seizoen was die voorraad op en had de klant pech. Maar dat bedrijfsmodel is niet meer houdbaar. De markt heeft behoefte aan verschillende modellen waarvan pas later in het seizoen bekend is welke wel of niet verkopen. De fietsfabrikant moet dus in kleinere series produceren.”
Voor die fabricage is de fietsfabrikant afhankelijk van leveranciers, bijvoorbeeld die van frames of banden. “Wat wij merkten was dat leveranciers en klanten eigenlijk slecht samenwerkten. Ze hadden elk hun eigen interne orderprocessen wel op orde met een mooi ERP-pakket, maar wisten niets van de externe voorraden bij hun leveranciers.”

Interne processen op orde

Tradecloud ontwikkelde een cloudoplossing met ingebouwde koppelingen naar de belangrijkste ERP-pakketten, zoals die van SAP, Exact, Infor en Navision. In korte tijd bouwde Tradecloud het klantenbestand uit naar een indrukwekkende lijst, met bedrijven als MOBA, Quooker, van Egmond, ERIKS en Voortman.
Als er maar een duidelijke noodzaak is zijn de meeste bedrijven en leveranciers bereid kennis over voorraden en orders te delen, aldus De Boer. Ze houden die informatie dus niet voor zich, maar begrijpen dat hun klanten bétere klanten worden als ze hun markt sneller kunnen bedienen. En de informatie stroomt twee kanten op. Want door betere kennisuitwisseling is bijvoorbeeld ook forecasting mogelijk. “Als je tijdig informatie hebt over bijvoorbeeld de marktvraag, dan kunnen leveranciers sneller acteren.”
“De bereidheid is er dus zeker”, aldus De Boer. “De belangrijkste voorwaarde is echter: is een bedrijf er écht klaar voor? Zijn alle interne processen op orde? Zo niet, begin er dan niet aan. Dan ga je namelijk foute informatie delen.” Hij verwijst daarbij naar een quote van Bill Gates: ‘The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.’

Dare2Cross | Smart Production

Terug naar De Waal Machinefabriek en Dare2Cross | Smart Production. Deze bijeenkomst vindt plaats op 20 februari in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht
en wordt georganiseerd door Drechtsteden en InnovationQuarter.
Dare2Cross is een door InnovationQuarter ontwikkelde methode voor cross-sectorale innovatie. Afgelopen jaar stond Dare2Cross in het teken van onder meer biobased en Smart Maintenance. De bijeenkomst op 20 februari heeft dus als thema Smart Production, ofwel technieken als robots, kunstmatige intelligentie en big data.
Er worden vijf cases behandeld, onder meer over het verbeteren van productieprocessen met robots en het trainen van medewerkers. De Waal Machinefabriek is een van de bedrijven met een case, waarbij dus het maken van betere ‘evidence based’ planningen centraal staat. Deelname aan Dare2Cross | Smart Production is gratis.

Robotisering betekent niet: een mens vervangen door een machine

De mens is maar beperkt. Een robot werkt langer, een sensor ziet meer, big data weet meer, en samen zijn ze goedkoper. Een eenvoudige rekensom, lijkt het. Maar de inzet van zulke Smart Production-technieken is geen kwestie van zoek/vervang. SMITZH spreekt Thijs Brilleman van SMR over de inzet van robots in maakomgevingen.

Thijs Brilleman, programmaleider bij de Haagse Hogeschool en oprichter van adviesbureau SMR Delft, ziet het vaker dan hem lief is: machines die staan te verstoffen in magazijnen van MKB-bedrijven. Zo’n twintig jaar geleden gekocht op advies van een consultant of leverancier, maar inmiddels alleen nog tot nut als donor voor onderdelen. “Ik kom het echt overal tegen.”
Waar het mis ging? De ondernemer luisterde volgens Brilleman destijds nét iets te goed naar de leverancier. Die had eerder een machine of installatie geleverd aan een soortgelijk bedrijf, en ja: standaard producten zijn goedkoper dan maatwerk. Dus… Brilleman: “Met als gevolg dat zo’n machine eigenlijk net niet deed wat nodig was. De klant kreeg dus een machine die voor nét teveel geld nét niet deed wat hij wilde.”

Robots besparen niet per se kosten

Niet gek dus dat veel ondernemers huiverig zijn geworden voor grote investeringen in nieuwe technieken. De dure erfenis van twintig jaar geleden zien ze nog met enige regelmaat niets staan te doen in het magazijn, en op de balans. En ondernemers die wél willen investeren in bijvoorbeeld robots, wil Brilleman behoeden voor een kostbare mis-investering.
SMR Delft adviseert veel bedrijven in de maakindustrie op het gebied van toepassen van robotisering.

Les 1: realiseer je dat bijvoorbeeld robots vaak alleen van nut zijn bij kleine, specifieke taken. Ze zijn meestal dus niet dé vervanging van bijvoorbeeld de medewerkers van een hele productieafdeling.

“Problemen zijn vaak custom en kleinschalig. Ze zorgen soms niet eens voor een kostenverlaging.” Zo zijn er robots die volledig automatisch verzendingen van bestellingen van klanten verzorgen. Een groot deel van het productieproces in één machine. Dat bespaart enerzijds de inzet van medewerkers op de verpakkingsafdeling. Maar anderzijds is geen robot zo flexibel als de mens. De belangrijkste winst: de robot zorgt voor minder fouten, en dus minder klachten.

Begin klein

Een andere wijze les van Brilleman: vertrouw niet alleen op adviseurs en verkopers, maar ook op eigen ervaringen. “Je moet zelf snappen hoe het werkt. Wat doet nou een robot? Begin met een klein project, met laaghangend fruit. Kijk welk effect zo’n robot heeft op de mensen binnen het bedrijf. Want robotisering draait niet om robots, maar om hoe mensen ermee omgaan.”
Begin dus klein, bouw zelf kennis op, en vraag bijvoorbeeld een externe consultant om die kleine stappen te begeleiden.

“Vraag niet gelijk om een offerte voor een complete robot, maar investeer in het onderzoek naar wat mogelijk is binnen je bedrijf.” Daarmee voorkom je dat je tóch een robot koopt die over twintig jaar werkloos in het magazijn staat.

En misschien wel de belangrijkste les: realiseer je dat Smart Production meer betekent voor een bedrijf dan alleen wat apparaten op sommige plekken inzetten. Het hele bedrijf verandert namelijk. Brilleman: “Vergelijk het met banken. Dat zijn geen bedrijven die IT gebruiken, het zijn zelf IT-bedrijven geworden. Die nieuwe technieken worden dus een core onderdeel van je bedrijf.”

Aan de slag

Zou je graag een haalbaarheidsonderzoek doen met SMR Automation, schakel dan met Thijs Brilleman. Wil je meer weten over RoboHouse neem dan direct contact op met Jaimy Siebel. Zoek je hulp bij het automatiseren van je productieprocessen, maar ben je je nog aan het oriënteren en weet je niet of robotisering de oplossing is, neem dan contact op met Anton Duisterwinkel.

RoboHouse officieel geopend

Donderdagmiddag 17 januari was het zover. Wethouder Bas Vollebregt gaf het officiële startsein voor fieldlab RoboHouse. RoboHouse is één van de fieldlabs uit SMITZH en helpt bedrijven met het ontwikkelen en testen van innovatieve robotica oplossingen. Bedrijven en instellingen kunnen er terecht met vragen over de inzet van slimme robots in hun organisatie of productieproces. Na een intensieve periode van opzetten en testen van de locatie en faciliteiten was het nu tijd voor de officiële opening. Die werd gecombineerd met de nieuwjaarsborrel van Holland Instrumentation (HI).

André Boer van HI | © Verkijk

André Boer verwelkomde de aanwezigen en feliciteerde RoboHouse met de opening: “Voor het netwerk van HI, hightech maakbedrijven en -toeleveranciers, is het toepassen van robotica en andere slimme maaktechnologie essentieel voor de internationale concurrentiepositie. Daarom ondersteunen we RoboHouse en het verband waarin RoboHouse samenwerkt met andere fieldlabs, SMITZH.”

Jaimy Siebel van RoboHouse | © Verkijk

“Veel bedrijven beseffen dat er winst te behalen valt door het automatiseren van bedrijfsprocessen, maar ondernemers weten vaak niet waar ze moeten beginnen”, zegt Jaimy Siebel, manager van RoboHouse. “Bij RoboHouse kunnen ondernemers niet alleen zien wat er bestaat op het gebied van robotica, zij worden ook geholpen bij het identificeren van de plekken in hun bedrijf waar automatisering een oplossing biedt. Deze oplossingen kunnen vervolgens gevalideerd worden in het testcentrum van RoboHouse.”

RoboHouse is er niet alleen voor bedrijven. Ook ontwikkelaars en studenten kunnen lid worden van RoboHouse en tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van de robotfaciliteiten en de werkplaats. Daarnaast biedt RoboHouse voor een breed publiek cursussen aan, bijvoorbeeld over het programmeren van een robotarm in een robot operating system of het koppelen van een sensor aan een neuraal netwerk.

RoboHouse is een initiatief van de TU Delft, TNO, RoboValley en de bedrijven Festo en ABB. Het fieldlab is gevestigd op de TU Delft Campus en onderhoudt nauwe contacten met onderzoekers van het TU Delft Robotics Institute. Wil je meer weten over RoboHouse neem dan direct contact op met Jaimy Siebel. Zoek je hulp bij het automatiseren van je productieprocessen, maar ben je je nog aan het oriënteren en weet je niet of robotisering de oplossing is, neem dan contact op met Anton Duisterwinkel.

Metaltop ontvangt SMITZH en gemeente Vlaardingen

Negen enthousiaste ondernemers uit de Vlaardingse maakindustrie kregen afgelopen maanden bezoek vanuit het programma SMITZH en hun gemeente. Lotte de Groen (SMITZH) en Ramon Put (gemeente Vlaardingen) gingen samen op stap om te verkennen of zij bedrijven kunnen ondersteunen bij het vernieuwen van hun productieprocessen. De persoonlijke ontmoetingen werden als zeer waardevol ervaren. Zo ook door Eric Vergeldt van Metaltop, een bedrijf dat vooruitstrevende slijtage- en corrosie-oplossingen aanbiedt in diverse industrietakken zoals de scheepvaart, chemie en offshore. We spreken hem, Lotte en Ramon tijdens een terugkeerbezoek aan zijn bedrijf over de waarde van hun kennismaking.

Hoe het begon

Ramon Put is accountmanager Economische Zaken en daarmee eerste aanspreekpunt voor ondernemers in zijn gemeente. Toen hij vanuit de MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag) de tip kreeg om ondernemers te wijzen het programma SMITZH, ging hij direct aan de slag. “SMITZH is een mooi programma met de potentie om de concurrentiepositie van maakbedrijven te versterken. Als gemeente wil je je ondernemers zo goed mogelijk bedienen. Ik maakte een selectie van bedrijven voor wie dit interessant zou kunnen zijn. Ik wilde graag persoonlijk langsgaan bij die bedrijven die hier wat aan zouden kunnen hebben.”

Eric Vergeldt van Metaltop was één van die ondernemers. Hij beaamt dat dit voor hem de juiste insteek was: “Er zijn zoveel events en websites over smart manufacturing en innovatie. De opzet is grootschalig en breed. Mijn bedrijf, gespecialiseerd in thermisch spuiten, zit in een dusdanige niche, dat ik liever niet te veel tijd steek in dit soort zaken. Voor een gericht persoonlijk gesprek over mijn productie en productie-uitdagingen, had ik wel interesse. Daar kan ik de diepte in die ik zoek.”

Kennismaken met Metaltop

Tijdens het eerste bezoek van SMITZH en de gemeente kreeg Eric de gelegenheid om uitgebreid te vertellen over zijn bedrijf en de uitdagingen waar hij een oplossing voor zoekt. Metaltop is gespecialiseerd in het thermisch spuiten en aanbrengen van keramisch materiaal op ander materiaal om het slijtvast en corrosiebestendig te maken. Het bedrijf repareert beschadigde oppervlakken, brengt coatings aan op bestaande onderdelen en produceert volledig nieuw gecoate onderdelen. Als je over de productievloer bij Metaltop loopt, zie je draai- en freesbanken. Overal liggen onderdelen variërend van enkele centimeter tot zuigerstangen van zo’n 15 meter lang. Poederdeeltjes die smelten in de vlam van het spuitpistool treffen op het werkstuk en slaan plat als kleine pannenkoeken. Vele elkaar overlappende pannenkoeken tezamen vormen uiteindelijk de beschermende deklaag. Medewerkers zijn bezig met het afplakken en spuiten van coating; ruwe oppervlaktes worden glad geslepen; en grote bonken staal worden bewerkt tot glanzende en slijtvaste onderdelen in de meest bijzondere vormen.

 

Voorbeeld: Glasfabriek in Leerdam

Zo’n bijzondere vorm is bijvoorbeeld een stuk van een glasgoot. In glasfabrieken worden de net geblazen glasdruppels via goten van de ene ruimte naar de andere getransporteerd. De glasdruppels zijn erg heet en tasten daarmee de glasgoten aan. Een beschermlaag kan dit proces vertragen. Met een coating van Metaltop blijft de laag tenminste vijf keer langer zitten. Voor de glasfabriek in Leerdam verzorgt Metaltop de coating.

Inzet van robots

Het aanbrengen van de coatings is een smerig, gevaarlijk, intensief en precies klusje. Eric: “De hoeveelheden licht en stof die vrijkomen, daar wil je je medewerkers liever niet aan blootstellen.” Om die reden worden bij Metaltop sinds 2010 zoveel mogelijk robots gebruikt. Die robots moeten echter wel door mensen geprogrammeerd worden. Eric: “En daar zit nu precies onze uitdaging. De meeste onderdelen zijn rond en recht. Als je die draait, zijn ze met een eenvoudige programmering door een robot te bespuiten. Maar sommige onderdelen zoals de goten bij de glasfabriek hebben een zeer bewerkelijke vorm met allerlei uitstulpingen en ongelijke zijdes. Het programmeren voor dat soort onderdelen moet handmatig van punt naar punt en dat kost veel tijd. Omdat we vaak werken met kleine oplages of zelfs enkelstuks, is het niet rendabel.”

In gesprek met fieldlabs van SMITZH

De uitdaging van Eric is er één waarin Lotte graag meedenkt. Zij heeft een groot netwerk van partijen die goed in kunnen schatten of hier al een oplossing voor (te bedenken) is. In dit geval raadde Lotte Eric aan met fieldlab RoboHouse en RAMLAB in gesprek te gaan. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren rondom een bepaald thema. RoboHouse uit Delft is gespecialiseerd in cognitive robotics en RAMLAB uit Rotterdam in ondemand 3D-metaalprinten.

RoboHouse weet dat het de wens is van meerdere bedrijven om methodes te ontwikkelen voor robots die dan via een pad om het product heen draaien om zelf het (beschadigde) oppervlak kunnen berekenen waardoor er minder programmeerwerk nodig is. Een oplossing blijkt momenteel nog te ver weg en de ontwikkeling te groot en te risicovol voor RoboHouse en Metaltop om nu samen op te pakken.

Bij RAMLAB vond Eric inspiratie uit de software voor lastechnieken om te 3D-printen. Voor ieder uniek ontwerp moeten daar ook robots voor geprogrammeerd worden. In het ultieme geval zijn robots intelligent en maken ze zelf een analyse, genereren ze een programma en voeren ze dat vervolgens uit. Dit zou heel interessant zijn voor Eric om in te zetten bij reparatiewerkzaamheden. Na een gesprek bij RAMLAB bleek dat hun software op dit moment waarschijnlijk nog te bewerkelijk is om in te zetten. Maar de parallel tussen 2D spuiten en 3D-printing software staat nu wel op Eric zijn netvlies. Lotte: “De techniek verandert snel. Over een paar maanden kan dit waarschijnlijk al weer goedkoper waardoor het misschien ook voor Eric interessant wordt. Het is goed dat hij zich hier nu al op oriënteert. Zodra de techniek dan iets volwassener is, of we vinden meerdere bedrijven die hier op in willen zetten, kunnen we hier gelijk mee experimenteren, bijvoorbeeld met de glasgoten van Metaltop.”

 

En nu?

Ramon: “Eric heeft nog geen concrete oplossing voor zijn probleem. Maar we hebben hem wel verder geholpen: net dat stukje bewustwording van wat er met digitalisering mogelijk is, zorgt er misschien wel voor dat hij straks een groot voordeel op zijn concurrenten behaalt.” Lotte: “En dat is precies waar het programma SMITZH voor bedoeld is: het verkennen van je mogelijkheden op een laagdrempelige manier met de hulp van experts.” De komende periode plannen Ramon en Lotte meerdere terugkeerbezoeken om samen met de Vlaardingse ondernemers door te nemen welke mogelijkheden er liggen.
Wil jij ook een persoonlijk gesprek met experts, maar woon je niet in Vlaardingen? Of zou je vanuit de gemeente graag gezamenlijk met SMITZH een tour doen? Neem dan contact op met Lotte de Groen. Ook als je hightech oplossingen levert en graag met Eric in contact zou komen, horen we dat graag.

Meer weten?

Neem contact op met Lotte de Groen.

Districtswinnaars Metaalunie Smart Manufacturing Award bekend

De districtswinnaars van de Metaalunie Smart Manufacturing Award zijn bekend. De jury heeft eind 2018 uit alle inzendingen zes districtswinnaars gekozen. De districtswinnaars gaan automatisch ook door naar de landelijke finale op 13 maart 2019.

Koninklijke Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een Metaalunielid dat zich positief onderscheidt. Dat kan bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van moderne productietechnieken, excellente processen, goed gekozen materialen, doordachte systemen, digitalisering en een zelfsturende en zelflerende organisatie.

Vakjury

Een vijfkoppige jury heeft diverse inschrijvingen beoordeeld op onder andere toegepaste oplossingen voor het benutten van nieuwe technologische ontwikkelingen met bijvoorbeeld als resultaat het verhogen van productiviteit of het slimmer en sneller produceren. Hierbij is vooral gekeken naar het toepassen van onder meer nieuwe technologieën zoals robotica, vision, sensoriek of 3D / additive manufacturing, smart welding en de toepassing van nieuwe materialen. De jury Metaalunie Smart Manufacturing Award bestaat uit juryvoorzitter Anita Van Gils, onder meer als lector verbonden aan het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van de Hogeschool Windesheim, Aukje Kuypers, Zakenvrouw 2018 en algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers, Martin van Zaalen, hoofdredacteur Link Magazine, Paul d’Hond, Senior Adviseur Productmanagement Kamer van Koophandel en Arjan Ester, CEO van Award winnend bedrijf in 2018, Aebi Schmidt Nederland.

Districtswinnaars

De jury heeft eind vorig jaar de zes districtswinnaars bekendgemaakt, namelijk AW Machinery uit Emmeloord, GSE uit Brummen, Koninklijke Otolift Trapliften uit Bergambacht, Metafas uit Asten, Sunshield uit Raamsdonksveer en Vanmac uit Amersfoort. “De winnaars zijn allemaal goede voorbeelden van mkb-metaalbedrijven die begrijpen dat de kracht van onze maakindustrie zit in het ‘bedenken’ in combinatie met ‘maken’, nu en in de toekomst”, aldus juryvoorzitter Van Gils. “Dat is belangrijk voor een goed renderend bedrijf. Met deze excellerende districtswinnaars wordt het 13 maart tijdens de landelijke finale spannend wie de Award gaat winnen.” De uiteindelijke winnaar van de Metaalunie Smart Manufacturing Award zal op 13 maart tijdens ‘De avond van de maakindustrie’ in Jaarbeurs Utrecht bekendgemaakt worden.

Meer weten?

Bekijk hier het originele artikel

VIDEO: Make your industry Smart uitleg over Smart Manufacturing

In deze video van Smart Industry zie je waarom het zo belangrijk is om in te zetten op Smart Manufacturing en wordt ingegaan op enkele praktijkcases.