Duurzaamheidsfabriek showcase tijdens Impact Startup Fest

Onder het motto ‘doing good & doing business’ kwamen op 2 oktober tijdens het Impact Startup Fest in Den Haag zo’n 1.000 impact-ondernemers uit een groot aantal landen bij elkaar om te laten zien met welke innovaties ze de wereld ‘a better place to live’ willen maken. Fieldlab de Duurzaamheidsfabriek was uitgenodigd om met deelnemers in gesprek te gaan over hoe de driehoek ‘leren, werken, innoveren’ in learning communities helpt bij het versnellen en borgen van innovaties.

Impact Startup Fest is een initiatief van de gemeente Den Haag en is binnen drie jaar uitgegroeid tot het grootste jaarlijkse impact-evenement met internationale start-ups in Nederland. Samen vormen zij een aansprekende showcase van hoe maatschappelijke betrokkenheid en commercieel ondernemerschap succesvol hand in hand kunnen gaan. De Duurzaamheidsfabriek heeft, als ‘innovatiehub’ en fieldlab een logische plek in het ecosysteem rond deze ondernemers.

Innovatiemanager Daan Wortel van de Duurzaamheidsfabriek gaf een toelichting op de manier waarop de Duurzaamheidsfabriek starters en cross-sectorale innovatieprojecten faciliteert. Daarnaast gaf hij inzicht in hoe de verbinding met het onderwijs te leggen is en welke meerwaarde dat heeft waar het gaat om toegang tot kennisinfrastructuur, faciliteiten, maar zeker ook de borging en verrijking van nieuwe kennis in het onderwijsproces, zodat het gat tussen onderwijs en beroepspraktijk wordt gedicht en er straks een nieuwe generatie professionals de markt op stroomt met een open, duurzame en innovatieve mindset.

 

Jouw bedrijf onder de aandacht van de Duitse markt?

In samenwerking met SMITZH is op 11 oktober het nieuwe Duitstalige platform Niederlande Nachrichten gelanceerd. Daarmee kun je direct toegang krijgen tot het Duitse MKB. Op basis van het door jouw ingezonden verhaal gaat de redactie van Niederlande Nachrichten aan de slag. Vanuit Duitsland vertalen zij jouw teksten en publiceren het verhaal zowel op de website als op social media.

Na plaatsing worden Duitse media- en brancheorganisaties benaderd die beschikken over eigen nicheplatformen die behoefte hebben aan kwalitatief hoogwaardige content over de Nederlandse industrie. Voorbeelden zijn industrie.de of elektrotechnik.de.

Heeft de Duitse industrie Nederland wel nodig?

Een terechte vraag, maar om de aansluiting met de wereldmarkt niet te verliezen, moet de Duitse industrie digitaliseren. Het Duitse bedrijfsleven beseft steeds meer dat ze dit niet alleen kunnen en zoekt hiervoor actief naar partners. Onder de noemer Industrie 4.0 groeien deze bedrijven toe naar een model dat wij Smart Industry noemen.

De Duitse industrie kan de Nederlandse flexibiliteit goed gebruiken net als de kennis en capaciteit. Toch weten Duitse partijen het Nederlandse mkb nog onvoldoende te vinden.

Waarom weet de Duitse industrie het Nederlandse mkb zo slecht te vinden?

Dat is eigenlijk heel logisch. Men is in Duitsland niet op de hoogte van de initiatieven uit de Nederlandse industrie. Nederland kent te veel kleine bubbels die elk hun eigen jargon hanteren. Er is geen centrale plek waar Duitsers Duitstalige informatie over Nederland kunnen vinden.

Welk antwoord biedt Niederlande Nachrichten hierop?

Niederlande Nachrichten biedt een permanente Duitstalige online campagne over Nederlandse bedrijven en het vestigingsklimaat. De berichtgeving is gericht op het koppelen van alle Nederlandse topsectoren aan het in Duitsland gebruikte model. Dat doen we op een manier die terminologie en aanpak harmoniseert en oplossingen ten opzichte van elkaar een logische plek geeft. Zo wordt Niederlande Nachrichten een platform dat bestaande Nederlandse initiatieven op beurzen, events en tijdens missies aan elkaar verbindt.

Interesse?

Wat je kunt doen is een email sturen aan redactie@niederlandenachrichten.de. Zij sturen vervolgens een instructie terug. Er wordt ook om fotomateriaal gevraagd waarvan je de rechten bezit of welke rechtenvrij is. De vertaling van content, plaatsing en distributie is voor ondernemers aangesloten bij één van de partners geheel gratis. Je kunt ook eerst contact opnemen met SMITZH als je wilt weten of jouw business relevant is om onder de aandacht te brengen in Duitsland.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar:
Derk Marseille, manager partnerships bij Niederlande Nachrichten.

Samenwerken met Saarland – Rheinland Pfalz

Een grote handelsdelegatie met als thema Smart Industry bezocht van 8-12 oktober de Duitse deelstaten Saarland en Rheinland Pfalz. Voor de meeste Nederlanders een gebied om naartoe – of doorheen – te reizen, maar voor SMITZH ook een streek om de samenwerking mee te zoeken op het gebied van digitalisering. Met een aantal modelvoorbeelden van bedrijven die al heel ver zijn, zoals Bosch Rexroth in Homburg, dat injectiesystemen van motoren met micrometerprecisie produceert. En kenniscentra zoals Smart Factory Kaiserslautern waar industrie en bedrijfsleven laten zien wat smart industry in de praktijk inhoudt en dat standaarden ontwikkelt voor gegevensuitwisseling.

“Wat me opviel, was de openheid van de Duitsers. Ze zoeken echt naar samenwerking”, vertelt Guus Balkema van de Dutch Growth Factory, me. Dat er bewust gezocht wordt naar samenwerking, blijkt bijvoorbeeld uit de ondertekening van een Memorandum-of-Understanding, in aanwezigheid van het Koninklijk Echtpaar, tussen het Smart Factory Kaiserslautern en het Smart Industry Programmabureau namens onder andere SMITZH. Thema’s om op samen te werken zijn standaardisering en integratie in de fabriek, waar men in Duitsland in voorop loopt, en Nederlandse specialismen als integratie in de keten en beveiliging daarbij. Bijvoorbeeld met Blockchain. “Daar lieten de kenniscentra zoals het A.W. Scheerinstituut wel wat voorbeelden van zien, maar eerlijk gezegd lopen we daarop echt voorop in Nederland”, aldus Wilfried Hoffman van Axionomic/MEAKIT. Helaas blijkt men in Duitsland nog niet te kijken naar Nederland als een land dat voorop loopt in hightech en smart industry. Daarom is het goed dat tijdens de missie ook het startschot werd gegeven voor Niederlandenachrichte.de. Dit nieuwsplatform verzamelt mooie verhalen over Nederlandse hightech en smart industry. Voor bedrijven en fieldlabs ook een mooie gelegenheid om in Duitsland bekend te worden!

Naast kennismaking met de Duitse regio, levert een gezamenlijke missie vaak ook verrassende onderlinge ontmoetingen op. Zo heb ik Widget Brain leren kennen, een Rotterdams bedrijf dat met kunstmatige intelligentie bedrijfsprocessen slimmer maakt – snel en betrouwbaar. Zij vertelden mij: “We hebben een fastfoodketen geholpen om 10 procent te besparen op loonkosten. Gewoon door op basis van historische kassagegevens beter de pieken en dalen in klantbezoeken te voorspellen.” Ook app-ontwikkelaar MoreApp kende ik nog niet. Thom Bokelaar: “Met onze app kan een bedrijf zelf heel eenvoudig papieren formulieren omzetten in slimme apps.” Tijdens de handelsmisse was genoeg ruimte om ook uit de eigen delegatie mensen te leren kennen en bij te praten met oude bekenden. Uiteindelijk is dat de basis van samenwerken: elkaar kennen, respecteren en vertrouwen.

Inspiratiecase: Technolution – technologie-intergrator

Hoe het begon

Jan van der Wel vertelt hoe Technolution, opgericht in 1987 door vier ondernemers met een passie voor techniek en innovatie zich blijft vernieuwen in de digitaliserende wereld. De ambitie van de ondernemers was vanaf het prille begin om automatiseringsoplossingen die werden ontwikkeld voor de vooruitstrevende tuinbouwsector in het Westland toe te passen in andere sectoren. Al vroeg was Technolution betrokken bij de eerste stappen in de automatisering van verkeersmanagement en heeft zich ontwikkeld als partner van Rijkswaterstaat voor grote integrale verkeersmanagementopdrachten. Naast dit soort sofware-oplossingen ontwikkelt Technolution ook elektronica en programmeerbare logica voor klanten in andere domeinen zoals industry en public safety & security. Klanten zeggen over Technolution ook wel ‘Als we met Technolution samenwerken weten we tenminste dat het werkt’.

Hun vermogen om de klantwensen te doorgronden, gecombineerd met passie en uitstekende kennis van technologie en jarenlange ervaring met het bieden van maatwerk, stelt Technolution bovendien in staat internationaal grote orders binnen te halen, zoals recentelijk ook een grote verkeersmanagement klus voor de gemeente Kopenhagen die toewerkt naar de smart city.

Als we met Technolution samenwerken weten we tenminste dat het werkt

Om met het nieuwe economische denken en de digitalisering mee te gaan werkt Technolution aan het ontwikkelen van nieuwe business modellen. Door productization op basis van intellectueel eigendom na te streven, ontstaan nieuwe kansen uit technologie die anders op de plank blijft liggen na een afgeronde opdracht. Zo ontstond bijvoorbeeld al SigmaXG; een schaalbaar product voor video switching over een standaard IP-infrastructuur. Dit product biedt de ultieme flexibiliteit om video, audio en bediening van elk willekeurig aangesloten device naar een ander aangesloten device te brengen en wordt in eerste instantie met name toegepast in de medische wereld, bijvoorbeeld in operatiekamers voor het snel verwerken en tonen van beelden uit verschillende bronnen.

De belangrijkste boodschap van Jan van der Wel is: Ga actief op zoek naar de kansen die digitalisering voor uw bedrijf te bieden heeft en zoek daarbij vooral de samenwerking op. “Je kunt wel alleen achter je bureau iets bedenken zonder samenwerking met partners en klanten, maar dat gaat niet werken.” Aldus Jan van der Wel.

 

Bezoek koninklijk paar brengt Smart Industry Duitsland en Nederland dichter bijeen

Tijdens de economische missie naar de Duitse deelstaten Saarland en Rijnland-Palts brachten koning Willem-Alexander en koningin Máxima een werkbezoek aan diverse Smart Industry demonstraties. Het koningspaar werd op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry in zowel Nederland als Duitsland. Ze waren zichtbaar onder de indruk van de ontwikkelingen en de toenemende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Ook werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend om de ambities en initiatieven aan beide kanten schriftelijk vast te leggen.

Op het gebied van digitalisering en een steeds verdergaande internationalisering van waardeketens is de samenwerking met Duitsland voor Nederland van groot belang voor de toekomstige concurrentiekracht van de Europese industrie, zeker met het oog op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en China. Het werkbezoek van de koning en koningin en de economische missie gaven een aanzet om deze samenwerking met Duitsland uit te bouwen en concreet te maken.

Nederland heeft op het gebied van High Tech Systemen een zeer sterke kennispositie in belangrijke niches en bedrijven zijn beter in staat te voldoen aan de steeds specifieker wordende klanteneisen. Dit heeft de Nederlandse high-tech maakindustrie gerealiseerd door een innovatief samenwerkingsmodel waarin worldclass producten in enkelstuks kunnen worden geleverd tegen het kostenniveau van een massaproduct. Hiermee geven Nederlandse bedrijven het voorbeeld aan de Duitse partijen voor de transitie naar de maakindustrie van de toekomst.

Op 11 oktober werd in het bijzijn van het koninklijk paar door de voorzitter van Smart Industry, Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en aan Duitse zijde door Prof. Dr. Detlef Zühlke, voorzitter van de Smart Factory Kaiserslautern, een samenwerkingsovereenkomst getekend om de digitalisering van de industrie te verbeteren en te versnellen. In de overeenkomst staan o.a. afspraken over standaardisering en cyber security. Met de Duitse kennis en productietechnologie en de Nederlandse pragmatische toepassing van een nieuw digitaal ecosysteem, bundelen beide partijen hun krachten om samen een visie te ontwikkelen op de Europese industrie van de toekomst. Voor SMITZH betekent dit nog nauwere samenwerking met de Duitse partnerregio’s.

Nederlandse delegatie bezoekt Smart Factory Kaiserslautern

Een Nederlandse Smart Industry delegatie reisde op 9 oktober naar Duitsland in het teken van de economische missie naar de deelstaten Saarland en Rijnland-Palts. De delegatie bestond uit een mix van ondernemers, Smart Industry Hubs,  fieldlabs en kennisinstellingen; die zaken willen doen in Duitsland, hun huidige contacten met Duitse ondernemers willen uitbreiden en een innovatieve samenwerking willen aangaan in Duitsland.

Op woensdag 10 oktober werd een bezoek gebracht aan de Smart Factory Kaiserslautern (SFKL). SFKL is een netwerk van meer dan 45 organisaties die zich richten op research en ontwikkelingsprojecten gerelateerd aan Industrie 4.0 en de Factory of the Future. Om wereldwijd competitief te blijven als het centrum van de maakindustrie, moeten systemen flexibel en verwisselbaar zijn. Het werk in de SFKL varieert van het ontwikkelen van een visie en het voorbereiden van beschrijvingen tot de industriële implementatie hiervan. De delegatie volgde een tour door de Smart Factory en kreeg een kijkje in de demonstrator en het research platform. Na de tour konden de aanwezige deelnemers ook nog in gesprek gaan met de partners van SFKL om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Zelf robots samenstellen mogelijk met modulair bouwpakket Pilz

Automatiseringsbedrijf Pilz biedt sinds kort een volledig scala aan serviceroboticamodules. Daarmee kunnen gebruikers zelf hun robotapplicatie bouwen. De serviceroboticamodules zijn bedoeld voor industriële en niet-industriële omgevingen. De servicemodules zijn individueel met elkaar te combineren, waardoor de robotapplicatie naar wens kan worden samengesteld. De modules zijn makkelijk met elkaar te koppelen, waardoor de robotapplicatie snel in bedrijf kan worden genomen.

Meer informatie?

Lees hier het volledige artikel.

 

 

Modulaire perskit van Festo klaar voor Smart Industry

Met de modulaire perskit YJKP biedt Festo een elektrische servo-oplossing voor het realiseren van persverbindingen tot een kracht van 17 kN. De complete kit omvat alle benodigde hardware- en software-elementen. De vooraf geïnstalleerde software is direct gereed voor gebruik. Door toepassing van de CECC-X controller met OPC-UA-interfaces is de perskit volledig compatibel met Smart Industry.

De servo press kit YJKP is opgebouwd uit diverse componenten uit het standaard productenprogramma van Festo: een elektrische spindelaandrijving, servomotor, motorcontroller, krachtsensor en regelsysteem. Deze componenten zijn optimaal op elkaar afgestemd, waardoor de complete oplossing geschikt is voor directe integratie in de klantspecifieke perstoepassing.

De press kit is voorzien van vooraf geïnstalleerde software die het mogelijk maakt de oplossing intuïtief in bedrijf te stellen zonder geavanceerde programmeerkennis. De gebruiker wordt automatisch door het hele proces geleid. De modulaire software in Codesys biedt daarbij verschillende applicatie-specifieke functies die de gebruiker direct kan selecteren. Deze software is te gebruiken op een pc, Ipad en andere vormen van hmi’s en is compatibel met willekeurige platformen. Daarnaast biedt de software mogelijkheden om het volledige proces te monitoren. Zo worden relevante gegevens duidelijk en logisch weergegeven. Hierdoor zijn onder andere kracht, afstand, koppel, hoek bij het verbinden, inpersen, zwenken en draaien real time in de gaten te houden. De procesdata worden opgeslagen in het kader van kwaliteitsbeheersing (garantie) waarbij de kracht/verplaatsingsgrafiek te exporteren is als csv-bestand. Bovendien zijn speciale functies beschikbaar waarmee deze grafiek is te analyseren.

Door toepassing van de controller CECC-X met OPC-UA-interface, is de Festo oplossing klaar voor Smart Industry. OPC biedt de mogelijkheid om informatie veilig en snel uit te wisselen tussen diverse platforms van verschillende aanbieders. Hierdoor zijn deze platforms naadloos te integreren.

 

Meer informatie?

Bezoek de site van Festo.

 

Festo helpt Synchron met labautomatisering

Synchron levert maatwerk automatiseringsoplossingen voor laboratoria. In samenwerking met Festo uit Delft, wereldwijd leverancier van automatiseringstechniek, realiseerde het bedrijf zijn eerste eigen product: een dna-extractiemachine. ‘Voorheen leverden we uitsluitend het concept van de oplossing en lieten dat door een partner bouwen’, vertelt directeur Derk Wilten. ‘In de basis zijn we een softwarebedrijf. We zien de complexiteit van systemen steeds verder toenemen.’

 

Met de komst van Niels Kruize veranderde de marktbenadering. Wilten: ‘Niels vond dat we het bouwen van de oplossing ook veel beter zelf konden doen. Hij had in Engeland goede ervaringen met Festo opgedaan en stelde voor om dat bedrijf bij het project te betrekken.’

Kruize legt uit: ‘Je moet niet zelf opnieuw het wiel uitvinden. Iedere keer iets nieuws bedenken als oplossing, is vragen om fouten. Festo is een grote partner met wereldwijde componentenleveranciers, maar ook service en support. Het heeft een deel van het denkwerk van ons overgenomen. Wat heel prettig is, is dat Festo in veel verschillende markten werkt. Daardoor denken de engineers heel makkelijk out of the box.’

Meer informatie?

Lees hier het volledige artikel.

Digitale productie composieten maakt Airborne efficiënter

Hoewel de toepassingen vaak hightech zijn, is de productie van hoogwaardige composieten voor een aanzienlijk deel nog handwerk. Bij het Haagse Airborne, één van de partijen achter het fieldlab DFC, werken ze daarom aan nieuwe automatiseringsconcepten. Die digitale productie maakt het bedrijf op twee manieren efficiënter. ‘Ten eerste kunnen we de ontwikkeltijd – en dus de time to markt – verkorten’, zegt Airborne-cto Marcus Kremers. ‘En ten tweede kunnen we tijdens de productie veel sneller de leercurve doorlopen en eerder problemen oplossen en verbeteringen doorvoeren.’

De digitalisering van de productie verloopt in drie stappen: mechanisch ontwerp middels 3d cad, de ontwikkeling van de besturing en het productieproces zelf. ‘Normaal zijn deze drie delen in aparte systemen ondergebracht, maar het wordt steeds meer mogelijk dat integraal aan te pakken’, vertelt Kremers. ‘Als we daaraan ook de productiedata kunnen toevoegen, dan maken we de modellen steeds realistischer. Ultiem kan het model zelf het productieproces optimaliseren en autonoom worden.’

Meer informatie?

Lees hier het volledige artikel.