Zuid-Holland vertegenwoordigd bij Digitising European Industry Forum

Hoe zorgen we dat de Europese industrie ook in 2030 nog competitief is? Hoe kan de EU het makkelijker maken voor de maakindustrie, in het bijzonder het MKB, om te investeren in digitalisering? Hoe kunnen Digital Innovation Hubs ondernemers ondersteunen bij automatisering en digitalisering van hun productie? Dit zijn vragen die afgelopen week in Parijs centraal stonden op het Digitising European Industry Stakeholder Forum 2018, georganiseerd door de Europese Commissie en het Franse Ministerie van Economie en Financiën.

De Economic Board Zuid-Holland werd door de Commissie uitgenodigd om aan het jaarlijks terugkerend forum deel te nemen. Een mooie gelegenheid om in Europees verband de best practices van de recentelijk gestarte Smart Industry Hub SMITZH te delen en ondernemer Jac Gofers van Promolding uit te nodigen om te spreken over het belang van de implementatie van digitalisering in de Europese industrie.

Anton Duisterwinkel, programmamanager van SMITZH: “Deelname aan dit Forum was zeer de moeite waard voor SMITZH. Natuurlijk deel ik graag onze werkwijze met de Europese Commissie, zodat de mensen in Brussel een inzicht krijgen hoe wij als een one-stop-shoploket ondernemers kunnen helpen met de industriële toepassing van Smart Manufacturing. Daarnaast heb ik veel collega’s ontmoet die met soortgelijke initiatieven bezig zijn. Op die manier leren we van elkaar en bouwen we een netwerk van internationale partners op.”

Technology Park Ypenburg: bundeling Haagse hightechbedrijven

Woensdag 4 april 2018 verzorgde wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag de officiële kick-off van het nieuwe programma ‘Technology Park Ypenburg’. In dit programma investeren de gemeente Den Haag, vier lokale bedrijven en het Digital Factory for Composites fieldlab (DFC) in 2018 samen 1,6 miljoen euro. Het programma richt zich op het geautomatiseerd en gedigitaliseerd produceren met geavanceerde materialen zoals composiet en vezelmetaallaminaten. Hierbij zal robotica een belangrijke rol spelen. Met de gezamenlijke investering kan de maakindustrie in de regio Den Haag een sprong voorwaarts maken.

Op het Haagse bedrijventerrein Ypenburg zijn verschillende hightechbedrijven en een fieldlab gevestigd. Vier bedrijven (Airborne, KVE, Promolding en GTM) en het fieldlab DFC bundelen hun krachten om Den Haag te laten uitgroeien tot een internationale hotspot voor de maakindustrie van producten op basis van hightechmaterialen. Hightechbedrijven zijn de bedrijven van de toekomst en bepalen ook voor een belangrijk deel de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van de toekomst. De vraag naar producten van hightechmaterialen zal de komende jaren nationaal en internationaal sterk groeien. Daarom vindt nu een gezamenlijke investering van 1,6 miljoen euro plaats die het fundament moet vormen voor het versterken van de regionale innovatiekracht en voor de toename van bedrijfsleven, banen, kennisinstituten en investeringen gericht op innovatieve maakindustrie, gespecialiseerd in hightechmaterialen.

Banen van de toekomst

Met dit programma verwachten de initiatiefnemers dat op Ypenburg een aantrekkelijk vestigingsklimaat wordt gecreëerd voor andere bedrijven. Die kunnen profiteren van de relevante infrastructuur op het bedrijventerrein, de onderlinge samenwerking, de samenwerking met kennisinstituten en de gemeente, en de aanwezigheid van een divers arbeidspotentieel in de regio. Het programma wil ook een positieve impuls geven aan lokale en regionale opleidingsinstituten via stage- en werkplaatsen. Daarnaast leveren de innovatieve ontwikkelingen nieuwe
werkgelegenheid voor zowel hoger als lager opgeleiden. Bijvoorbeeld: om de robotica te kunnen programmeren, is kennis op hbo- en wo-niveau noodzakelijk. Om de robots te kunnen bedienen, zijn opleidingen op vmbo- en mbo-niveau nodig.

Regionale kennis versterkt internationale concurrentiepositie

Een component in het programma is het Digital Factory for Composites fieldlab (DFC). Ondernemers, regionale onderwijsinstellingen en investeerders kunnen bij dit fieldlab terecht voor werkplaatsen, kennisdeling, en het vinden van interessante investeringsprojecten. Als onderdeel van Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZH), zal het fieldlab bijdragen aan een sterke regio die kan concurreren op wereldniveau. SMITZH heeft tot doel de Zuid-Hollandse maakindustrie te ondersteunen bij het toepassen van Smart Manufacturing. De ambitie is uit te groeien naar een one-stop-shop loket waar bedrijven naar toe komen voor kennis en technologie om hun hoogwaardige producten op concurrerende manier te kunnen maken. Ook in kleine series en/of enkelstuks.

“Automatisering en digitalisering van composietproductie is de kern van onze bedrijfsstrategie. Dit programma en de samenwerking met de andere bedrijven op Ypenburg en DFC versterkt het technologisch fundament en zorgt ervoor dat we veel sneller kunnen ontwikkelen en groeien. We staan erg open voor samenwerking met andere bedrijven en technologiepartners, omdat de behoefte in de markt voor automatisering van composiet productie veel groter is dan in ons eentje aankunnen.”

~Marcus Kremers, Chief Technology Officer, Airborne

 

Meer weten?

Lees hier het volledige artikel.

Synergy Certificate voor SAM|XL (CADC)

Op vrijdag 6 april ontving het project CADC (Composite Automation development Centre) van de TU Delft een zogenaamde ‘Synergy Certificate’ van de Clean Sky 2 Joint Undertaking. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Memorandum of Understanding dat in 2016 is getekend tussen de Provincie Zuid-Holland en Clean Sky 2 Joint Undertaking.

Composite Automation Development Centre

Met financiële ondersteuning vanuit EFRO en de provincie voor het project Composite Automation development Centre (CADC) kan SAM|XL worden opgezet, een onderzoekscentrum voor de slimme productie van grote, lichtgewicht composietdelen. Voor Kjelt van Rijkwijk van SAM|XL is het certificaat een bevestiging dat het onderzoekscentrum op vele vlakken een rol kan spelen bij innovatie.

Van Rijswijk: “Bij SAM|XL, dat staat voor Smart Advanced Manufacturing XL, werken kennisinstellingen en bedrijven samen aan de technologie die nodig is voor de automatische productie van grote (lichtgewicht) composietdelen die kunnen worden gebruikt in vliegtuigen, windturbinebladen, ruimtevaartuigen en ook schepen. De innovaties die ontstaan op de werkvloer van SAM|XL kunnen uiteindelijk in veel verschillende gebieden en sectoren terecht komen.”

“Synergy Certificates worden uitgereikt aan die projecten die subsidie ontvangen vanuit Clean Sky 2 of EFRO waarvan we verwachten dat ze op hun beurt ook zelf weer zullen leiden tot nieuwe innovatie. Het is duidelijk dat via CADC synergieën zullen ontstaan met bestaande en wellicht nieuwe projecten in het kader van het CleanSky2 programma.”

~Ron van Manen, Programma Manager van het innovatieprogramma Clean Sky 2

SAM|XL

SAM|XL brengt kennis over de composieten- vanuit de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en automatisering vanuit het Robotics Institute van de TU Delft, TNO Industry en meerdere industriepartners bij elkaar. In maart 2019 openen de deuren van SAM|XL. In de locatie in Delft staat dan alle mogelijke apparatuur waarmee de partners onderzoek kunnen doen, prototypes kunnen bouwen en hun technologie kunnen testen, zodat zij daarna de stap kunnen zetten naar opschaling. Tot die tijd opereert SAM|XL vanuit de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Van Rijswijk: “Daarnaast betrekken we actief studenten van universiteiten en HBO-instellingen in de regio bij onze projecten. Hiermee dragen we bij aan het opleiden van goede ingenieurs die onze Future Factories op grote schaal gaan bouwen.”

CADC en daarmee ook SAM|XL is een initiatief van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en het Robotics Institute van de TU Delft. Partners binnen CADC zijn Fokker GKN, Airborne, Airbus DS, KVE, GTM, Suzlon en TNO Industry. Het initiatief maakt onderdeel uit van de Regionale Aerospace Agenda Zuid-Holland.

Over de Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky Joint Undertaking is de uitvoeringsorganisatie van de Europese Commissie voor de uitvoering van het Clean Sky programma (een programma in het kader van Horizon 2020). Clean Sky 2 is het gezamenlijk technologie-initiatief en is een publiek-private samenwerking tussen de Europese Commissie en de Europese luchtvaartindustrie. Het programma loopt van 2014 tot 2020. Het doel is om via innovaties in vliegtuigbouw de uitstoot van CO₂, NOₓ en lawaai met 20-30% ten opzichte van de huidige generatie vliegtuigen te verminderen.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar:
Bert Klarus, Senior Business Developer Smart Industry InnovationQuarter.